Rechtspraaksystemen, waaronder het uitsprakenregister, 9 t/m 11 maart niet bereikbaar door groot onderhoud. Onderhoud start vrijdagavond 9 maart om 18.30 uur Nederlandse tijd

Van vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet ...
LEES VERDER

Nieuw besluit over fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam

De Nederlandse Staatssecretaris van Financiën heeft op 5 februari 2018 een nieuw besluit uitgevaardigd inzake de fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 februari 2018, nr. 8600 (Stcrt. 2018, 8600). Het nieuwe besluit dient ter vervanging van het besluit van 6 maart 2001, ...
LEES VERDER

Hof van Justitie Curaçao vanaf 15.00 uur gesloten op 9 en 13 februari

De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie heeft in verband met carnaval aangepaste openingstijden op vrijdag 9 en dinsdag 13 februari a.s. Het loket is op beide dagen geopend van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 15:00 uur. De vestiging is maandag 12 februari gesloten. Op woensdag 14 februari is het loket ...
LEES VERDER

Reces en ATV-dagen Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

In een persbericht van 15 december 2017 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het volgende bekend gemaakt. In verband met de feestdagen hebben de vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reces. De vestigingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben reces van 18 december tot en met 5 januari. Vestiging Bonaire heeft reces van 22 ...
LEES VERDER

Staatssecretaris aan Tweede Kamer: geen draagvlak voor verdergaande harmonisering invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 2017, behandeld gedurende het Algemeen Overleg van 21 september 2017, zijn door het lid Van den Berg (CDA) vragen gesteld met betrekking tot onder meer het onderwerp ‘harmoniseren en verlagen van de invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk’. De staatssecretaris van ...
LEES VERDER

Vestiging Sint Maarten van Hof van Justitie per 16 oktober 2017 weer open voor publiek

In een persbericht van 6 oktober 2017 dat op de webiste van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) is geplaatst heeft het Hof bekend gemaakt dat de vestiging Sint Maarten van het Hof per 16 oktober 2017 weer officieel open is voor publiek. De datum is bepaald na overleg met het Openbaar Ministerie ...
LEES VERDER

Tot nader order geen rechtszittingen op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

In een persbericht van 11 september 2017 op de website van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) maakt het Hof bekend dat er tot nader order geen rechtszittingen worden gehouden in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Dit houdt verband met de gevolgen van orkaan Irma op deze eilanden. In het persbericht meldt ...
LEES VERDER

Parlementsdelegaties Koninkrijk benadrukken belang van harmonisatie en verlaging invoerrechten tussen de landen

  De delegaties van de parlementen van de landen van het Koninkrijk hebben tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat van 14 tot 16 juni 2017 in Den Haag plaatsvond, het belang benadrukt van het harmoniseren en zoveel mogelijk verlagen van invoerrechten tussen de landen van het Koninkrijk. In dit verband verzoeken de delegaties hun resp ...
LEES VERDER

Zaaksaantallen Caribische belastingzaken 2016

  De instroom van belastingzaken in 2016 bij de Caribische gerechten in eerste aanleg is ten opzichte van het jaar 2015 gedaald: van 1.344 zaken in 2015 naar 1.137 zaken in 2016, een daling van ca. 15%. De uitstroom van het aantal belastingzaken in eerste aanleg is ook gedaald van 1.470 in 2015 naar 695 ...
LEES VERDER

Caribische belastingrechter blikt in Jaarverslag 2016 van Gemeenschappelijk Hof terug op ontwikkelingen in 2016

  In het Jaarverslag 2016 van het Gemeenschappelijk Hof van justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) is een artikel opgenomen waarin de Caribische belastingrechter mr. Marinus (Mari) de Werd terugblikt op de ontwikkelingen in de belastingrechtspraak in 2016. Mr. De Werd is per 1 augustus 2015 ...
LEES VERDER

Cft gaat in themahoofdstuk in op houdbare overheidsfinanciën: passages over verhouding met belastingheffing uitgelicht

  In het jaarverslag 2016 van de drie Colleges financieel toezicht – het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) respectievelijk het College Aruba financieel toezicht (CAft) respectievelijk het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) – is een themahoofdstuk opgenomen over de verankering van duurzame overheidsfinanciën (Hoofdstuk 2: Houdbare Overheidsfinanciën) ...
LEES VERDER

Caribische belastingrechter kan met ingang van 1 maart 2017 prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad

  Met het Koninklijk rijksbesluit van 25 januari 2017 treden enkele rijkswetten die zijn gewijzigd in de Invoeringsrijkswet vereenvouding en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016, 291) met ingang van 1 maart 2017 inwerking (Staatsblad 2017, 17).  Hierdoor kan de Caribische belastingrechter – zowel de Gerechten in eerste aanleg als het Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER

EERSTE DIGITALE NIEUWSBLAD VOOR CARIBISCH BELASTINGRECHT!

Geachte lezer, Het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht en de redactie hebben het genoegen u hierbij een startuitgave van het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad, het eerste onafhankelijke digitale nieuwsblad voor Caribisch belastingrecht, aan te bieden. Inhoud Het CFN bevat heldere artikelen, attenderingen en samenvattingen van recente rechtspraak, wetgeving en beleid op het gebied ...
LEES VERDER