Aruba Largely Compliant with the international standard on transparency and exchange of information on request. Global Forum publishes second round peer review report

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum) rated Aruba overall Largely Compliant with the international standard of transparency and exchange of information on requests handled over the period from 1 July 2014 to 30 June 2017. Today (Monday 15 October 2018) the Global Forum published among others the ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 van de Colleges financieel toezicht: Aruba

De Colleges financieel toezicht van de Caribische Koninkrijksdelen hebben het jaarverslag over het jaar 2017 uitgebracht. Het voorwoord in het verslag vangt aan met de opmerking dat 2017 zich voor de ontwikkelingen in de landen en de openbare lichamen in het Caribisch deel van het Koninkrijk kenmerkte als een moeizaam jaar. “Op de Benedenwinden is ...
LEES VERDER

Verklaring voor verdere samenwerking tussen LGO-partners in het Caribisch gebied

Aruba organiseerde onlangs de Post COSME-top in het Renaissance Convention Center. Zo is door de Arubaanse overheid bekend gemaakt door middel van een persbericht op de officiële website van de overheid. COSME is het EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Het loopt van 2014 tot 2020 met een gepland ...
LEES VERDER

Aruba joins the Inclusive Framework on BEPS

On the website of the OECD it was announced on 27 September 2018 that Aruba joins the Inclusive Framework on BEPS. The item on the website of the OECD only contains a link to the updated list (September 2018) of Members of the Inclusive Framework on BEPS on which list Aruba now appears. The item ...
LEES VERDER

Minister Ruiz-Maduro in Parijs bij OECD Global Forum

De minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba reisde onlangs naar Parijs om het wereldwijde forum van de OECD over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden bij te wonen (het "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes"). Zo is bekendgemaakt in een persbericht op de officiële website van ...
LEES VERDER

In toespraak Gouverneur bij opening parlementaire jaar ook aandacht voor belastinghervormingen

In zijn toespraak bij de opening van het nieuwe zittingsjaar 2018-2019 van de Staten van Aruba heeft de Gouverneur, de heer Alfonso Boekhoudt, ook kort aandacht besteed aan de voorgenomen belastinghervormingen van de regering. In zijn toespraak geeft de Gouverneur onder meer aan dat in het kader van de maatregelen om te komen tot duurzame ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht juli-december 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer – fiscale passages Aruba

Op 31 augustus 2018 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van het College Aruba financieel toezicht (CAft) voor de periode juli-december 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij lichten een aantal fiscale passages uit het rapport: “Algemeen In 2017 heeft Aruba de tekortnorm van 0,5% bbp overschreden. Gedurende de eerste maanden ...
LEES VERDER

IMF helpt Aruba met fiscale hervormingen

Deze week werd bekend gemaakt dat het IMF (International Monetary Fund) Aruba gaat helpen bij de voorgenomen belastinghervormingen. Hierover heeft de Regering van Aruba op de officiële website van de overheid van Aruba (www.gobierno.aw) een persbericht geplaatst. Het persbericht luidt als volgt: “IMF helpt Aruba met fiscale hervormingen ORANJESTAD - Op dezelfde moment dat het ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdragen met EU-lidstaten voor Aruba en Curaçao (nog niet voor Sint Maarten): achtergronden

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de afgelopen periode de overeenkomsten tussen het Koninkrijk, ten behoeve van Aruba respectievelijk ten behoeve van de (voormalige) Nederlandse Antillen, en de onderscheidenlijke lidstaten van de Europese Unie (EU) betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (hierna: de spaartegoedenverdragen) opgezegd voor Aruba respectievelijk Curaçao. De ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Aruba – Frankrijk

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft overeenkomstig artikel 8 de overeenkomst tussen het Koninkrijk, ten behoeve van Aruba, en de Regering van de Franse Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Parijs/’s-Gravenhage, 29 juni/9 november 2004) opgezegd (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 20 augustus 2018, jaargang 2018, nr ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Aruba – Kroatië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft overeenkomstig artikel 8 de overeenkomst tussen het Koninkrijk, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (’s-Gravenhage, 25 juni 2013) opgezegd (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 9 augustus 2018, jaargang 2018, nr. 141 (Trb. 2018, 141) ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Aruba – Slovenië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft overeenkomstig artikel 8 de overeenkomst tussen het Koninkrijk, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Slovenië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Ljubljana/’s-Gravenhage, 4 juni/9 november 2004) opgezegd (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 9 augustus 2018, jaargang 2018, nr. 140 (Trb. 2018, 140) ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Aruba – Roemenië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft overeenkomstig artikel 8 de overeenkomst tussen het Koninkrijk, ten behoeve van Aruba, en Roemenië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Boekarest/’s-Gravenhage, 7 oktober/1 november 2006) opgezegd (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 8 augustus 2018, jaargang 2018, nr. 138 (Trb. 2018, 138). De ...
LEES VERDER
Aan het laden...