Maximale verkoopprijzen vastgesteld voor diverse producten. Verkoopprijzen zijn inclusief de BBO en de BAZV

De Directie Economische Zaken heeft de maximumprijzen ingaande 7 juli 2018 vastgesteld voor diverse producten. De vastgestelde maximale verkoopprijzen zijn inclusief de BBO en de BAZV. Bij de kassa van de levensmiddelenzaak kan de BBO en de BAZV niet wederom berekend worden op de gereguleerde producten. Zo blijkt uit een bekendmaking van 6 juli 2018 ...
LEES VERDER

Verkoopprijzen van aardolieproducten i.v.m. de invoering van de BAVP en de aanpassing van de BAZV

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft op 29 juni 2018 bekend gemaakt dat in verband met de introductie van de BAVP en de aanpassing van de BAZV ingaande 1 juli 2018 de verkoopprijzen als volgt luiden: Gasoline unleaded-premium    : 219,7 cent p/ltr. (+ 10,9 cent) Diesel LS          ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling ter uitvoering van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering: toevoeging geneesmiddel

Op 25 mei 2018 is de Ministeriële regeling van 8 mei 2018 ter uitvoering van artikel 14, tweede lid, van de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 27 (AB 2018 no. 27). Deze ministeriële regeling is eerst onlangs gepubliceerd op de website van de overheid ...
LEES VERDER

Wijziging samenstelling Colleges van Beroep voor de ZV, de OV, de Cessantia, de AOV en de AWW

Bij Ministeriële beschikking van 2 juli 2018 van de Minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport zijn wijzigingen aangebracht in de samenstelling van de Colleges van Beroep ingevolge de Landsverordening ziekteverzekering, de Landsverordening ongevallenverzekering, Cessantiaverordening, de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering. Op grond van de ministeriële beschikking zijn met ingang van ...
LEES VERDER

Regeling aanwijzing bevoegde functionaris in het kader van internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in het Afkondigingsblad

Op 5 juni 2018 is de Ministeriële regeling van 24 mei 2018 ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (AB 2017 no. 74, hierna: de LIBB) (Regeling aanwijzing bevoegde functionaris), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2018, no. 33 (AB 2018 no. 33). De ministeriële regeling is uitgegeven ...
LEES VERDER

Belastingdienst begonnen met het verzenden van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017

De belastingdienst van Aruba heeft op 4 juli 2018 met een persbericht op de website bekendgemaakt dat de verzending van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2017 is aangevangen. De belastingplichtigen/aangifteplichtigen zullen de aangiftebiljetten gedurende de maand juli 2018 via de reguliere post ontvangen. De officiële datum van uitreiking van de aangiftebiljetten is 2 juli 2018. Voor meer ...
LEES VERDER

Official Notification op website belastingdienst met betrekking tot de invoering van de BAVP en de verhoging van het tarief van de BAZV

De belastingdienst van Aruba heeft op de website een engelstalige “Official Notification” met dagtekening 27 juni 2018 gepubliceerd met betrekking tot de bij de Landsverordening invoering crisisheffing en andere fiscale voorzieningen (AB 2018 no. 34) doorgevoerde wijzigingen in de fiscale wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot de omzetbelastingen de Belasting over bedrijfsomzetten (BBO), de ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking inzake BBO, BAZV en BAVP bij banken, verzekeraars en assurantie-tussenpersonen

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft op 29 juni 2018 een Ministeriële beschikking met nr. MinFEC/807/18 getekend inzake de wijze waarop met betrekking tot bepaalde bancaire diensten en verzekeringen de heffing van de Belasting op bedrijfsomzetten (BBO), de Bestemmingsheffing AZV (BAZV) en de Belasting additionele voorzieningen PPS-projecten (BAVP) – zoals deze ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Aruba – Colombia getekend

Op 5 juni 2018 is tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en Colombia een luchtvaartverdrag getekend: het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Colombia, met Bijlage, Bogotá, 5 juni 2018 (hierna: het Verdrag). Het Verdrag is op 22 juni 2018 in het Tractatenblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Wit-Rusland getekend: van toepassing op alle Koninkrijksdelen

Op 12 juni 2018 is tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Belarus (Wit-Rusland) een verdrag getekend inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken: het “Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Belarus inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken”, Minsk, 12 juni 2018 (hierna: ...
LEES VERDER
Aan het laden...