Staatssecretaris Knops vindt dat er veel meer aan de inkomstenkant van het openbaar lichaam Bonaire kan worden gedaan, bijvoorbeeld door belastingcompliance, maar het openbaar lichaam heeft daarin een eigenstandige taak

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer. R. Knops, dat op 17 mei 2018 plaatsvond, heeft de staatssecretaris op een vraag over de korting van het openbaar lichaam op de woningcorporatie op Bonaire (de Fundashon Cas Bonairiano) aangegeven dat er rondom ...
LEES VERDER

Leidraad Invordering BES in Staatscourant

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 16 maart 2018 de Leidraad Invordering BES (hierna: de Leidraad) vastgesteld. De Leidraad is op 28 maart 2018 in de Staatscourant, jaargang 2018, nr. 17297 (Stcrt. 2018, 17297) geplaatst en is op 29 maart 2018 in werking getreden. De Leidraad is bij besluit van de Staatssecretaris van Financiën vastgesteld en ...
LEES VERDER

Opbrengst Saba uit overige baten en lokale heffingen over eerste kwartaal 2018 circa USD 0,5 miljoen

In zijn reactie van 14 mei 2018 op de eerste uitvoeringsrapportage 2018 van het openbaar lichaam Saba, geeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan dat de overige baten waaronder de lokale heffingen over het eerste kwartaal van 2018 USD 0,5 miljoen bedragen, op een totaal aan gerealiseerde baten van ruim ...
LEES VERDER

Afschaffing aandelen aan toonder na aanbevelingen Global Forum en FATF

Op 9 april 2018 is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder) (Vergaderjaar 2017-2018, nr ...
LEES VERDER

Formulieren IB 2017 en toelichting op website belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland zijn de aangifteformulieren Inkomstenbelasting, AOV/AWW en Zorgverzekering voor het jaar 2017 geplaatst. Tevens zijn de toelichtingen daarbij op de website geplaatst. Het betreft de formulieren (status per 11 april 2018): Het Aangiftebiljet A 2017 en de toelichtingen daarop in het Nederlands, in het Papiaments en in het ...
LEES VERDER

Saba: overige baten waaronder lokale heffingen over 2017 circa USD 1 miljoen

In zijn reactie van 23 maart 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage 2017 van het openbaar lichaam Saba, geeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan dat de overige baten waaronder de lokale heffingen over 2017 circa USD 1,0 miljoen bedragen. CFN-artikelnr. 20180330-11 BRONDOCUMENT BRON: www.cft.cw Land/gebiedsdeel: Saba, Openbaar Lichaam Saba, Nederland, ...
LEES VERDER

Inhaalslag hazardspelenbelasting leidt tot hogere baten

In zijn reactie van 1 maart 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 van het openbaar lichaam Bonaire, geeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan dat de baten uit hoofde van de "Overige beschermende maatregelen" circa USD 1,1 miljoen hoger uitvallen dan begroot vanwege een inhaalslag bij de hazardspelenbelasting en ...
LEES VERDER

Handboek Loonheffingen 2018 en loonberekeningprogramma op website belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Tevens is een excel-sheet met de Loonberekening 2018 Publieksversie Belastingdienst Caribisch Nederland gepubliceerd. Klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnr. 20180209-7 BRONDOCUMENT (pagina website van de Belastingdienst Caribisch Nederland alwaar het handboek ...
LEES VERDER

Baten motorrijtuigenbelasting Sint Eustatius tot en met derde kwartaal 2017 USD 0,4 miljoen

De baten uit de motorrijtuigenbelasting voor het openbaar lichaam Sint Eustatius over de eerste drie kwartalen van 2017 bedroegen USD 0,4 miljoen. Zo blijkt uit de reactie d.d. 19 januari 2018 op de derde uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Sint Eustatius van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft). Voor meer informatie over ...
LEES VERDER

Wijziging Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard

Bij Besluit van 20 december 2017 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en de sociale zekerheid (hierna: “het besluit”) zijn de artikelen 6 en 9 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften CRS gewijzigd. Het besluit is op 28 december 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2017, ...
LEES VERDER

Bijstelling bedragen IB en vastelling LB- en premietabellen 2018 in Staatscourant

Op 28 december 2017 is in de Staatscourant de regeling Bijstelling bedragen Wet inkomstenbelasting BES en vaststelling loonbelasting- en premietabellen Wet loonbelasting BES voor 2018, nr. 2017-0000230211, gepubliceerd. Meer specifiek: de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2017, jaargang 2017, nr. 70978 (Stcrt. 2017, 70978). CFN-artikelnr. 20180112-10 BRONDOCUMENT BRON: www.officielebekendmakingen.nl BRON: www.overheid.nl ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES in Staatsblad

De wetten met betrekking tot het pakket Belastingplan 2018 - het "Belastingplan 2018" en de "Overige fiscale maatregelen 2018" - zijn op 28 december 2017 uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 ...
LEES VERDER

Hazardspelenbelasting één van de opbrengsten die voor hogere baten voor Bonaire heeft gezorgd

In zijn reactie van 18 december 2017 op de derde uitvoeringsrapportage 2017 (“3e UR 2017”) van het openbaar lichaam Bonaire (hierna: OLB) constateert het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Cft) dat het OLB tot en met het derde kwartaal 2017 USD 46.850.013 aan baten presenteert en USD 40.899.178 aan lasten. Het ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 (het pakket Belastingplan 2018) aangenomen. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.  Het wetsontwerp met betrekking ...
LEES VERDER
Aan het laden...