Inhaalslag hazardspelenbelasting leidt tot hogere baten

In zijn reactie van 1 maart 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 van het openbaar lichaam Bonaire, geeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba, belastingopbrengsten (Cft) aan dat de baten uit hoofde van de "Overige beschermende maatregelen" circa USD 1,1 miljoen hoger uitvallen dan begroot vanwege een inhaalslag bij de hazardspelenbelasting ...
LEES VERDER

Handboek Loonheffingen 2018 en loonberekeningprogramma op website belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is het Handboek Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Tevens is een excel-sheet met de Loonberekening 2018 Publieksversie Belastingdienst Caribisch Nederland gepubliceerd. Klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnr. 20180209-7 BRONDOCUMENT (pagina website van de Belastingdienst Caribisch Nederland alwaar het handboek ...
LEES VERDER

Baten motorrijtuigenbelasting Sint Eustatius tot en met derde kwartaal 2017 USD 0,4 miljoen

De baten uit de motorrijtuigenbelasting voor het openbaar lichaam Sint Eustatius over de eerste drie kwartalen van 2017 bedroegen USD 0,4 miljoen. Zo blijkt uit de reactie d.d. 19 januari 2018 op de derde uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Sint Eustatius van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft). Voor meer informatie over ...
LEES VERDER

Wijziging Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard

Bij Besluit van 20 december 2017 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en de sociale zekerheid (hierna: “het besluit”) zijn de artikelen 6 en 9 van het Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften CRS gewijzigd. Het besluit is op 28 december 2017 gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2017, ...
LEES VERDER

Bijstelling bedragen IB en vastelling LB- en premietabellen 2018 in Staatscourant

Op 28 december 2017 is in de Staatscourant de regeling Bijstelling bedragen Wet inkomstenbelasting BES en vaststelling loonbelasting- en premietabellen Wet loonbelasting BES voor 2018, nr. 2017-0000230211, gepubliceerd. Meer specifiek: de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 december 2017, jaargang 2017, nr. 70978 (Stcrt. 2017, 70978). CFN-artikelnr. 20180112-10 BRONDOCUMENT BRON: www.officielebekendmakingen.nl BRON: www.overheid.nl ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES in Staatsblad

De wetten met betrekking tot het pakket Belastingplan 2018 - het "Belastingplan 2018" en de "Overige fiscale maatregelen 2018" - zijn op 28 december 2017 uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 ...
LEES VERDER

Hazardspelenbelasting één van de opbrengsten die voor hogere baten voor Bonaire heeft gezorgd

In zijn reactie van 18 december 2017 op de derde uitvoeringsrapportage 2017 (“3e UR 2017”) van het openbaar lichaam Bonaire (hierna: OLB) constateert het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: Cft) dat het OLB tot en met het derde kwartaal 2017 USD 46.850.013 aan baten presenteert en USD 40.899.178 aan lasten. Het ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 (het pakket Belastingplan 2018) aangenomen. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.  Het wetsontwerp met betrekking ...
LEES VERDER

Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen in Staatsblad

De (Nederlandse) Wet van 4 december 2017 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang ...
LEES VERDER

International tax co-operation: key indicators and outcomes relating to the Netherlands

On the website of the OECD, the international state of play can be discovered with an interactive map presenting key indicators and outcomes of the OECD work on international tax matters (in particular regarding transparency and co-operation in tax matters through the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes and most recently ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding fiscale inlichtingenverdrag Antillen-Caymaneilanden t.b.v. Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland gepubliceerd in Tractatenblad

De bekendmaking van de inwerkingtreding per 1 december 2017 van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217; Trb. 2010, ...
LEES VERDER

Opbrengst Saba uit overige baten en lokale heffingen tot en met derde kwartaal USD 0,7 miljoen

In een brief van 5 december 2017 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) zijn reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2017 van het openbaar lichaam Saba aan de voorzitter van het bestuurscollege van Saba doen toekomen. Uit deze reactie blijkt dat het overzicht van baten en lasten tot en met het ...
LEES VERDER

Opbrengst 2018 uit lokale heffingen Sint Eustatius begroot op USD 4,9 miljoen. Inning en invordering moet worden verbeterd

In een brief van 9 november 2017 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) zijn advies op de ontwerpbegroting voor 2018 van het openbaar lichaam Sint Eustatius aan de voorzitter van het bestuurscollege van Sint Eustatius doen toekomen. Met betrekking tot de lokale heffingen is door het Cft het volgende opgenomen ...
LEES VERDER

Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES

Op 30 november 2017 is het Besluit van 21 november 2017, houdende regels voor het beperken van de kring van verzekerden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de werknemersverzekeringen (Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES) uitgegeven in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2017, nr. 456 (Stb. 2017, 456) (hierna: het Besluit) ...
LEES VERDER

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 aangenomen. Ten aanzien van het fiscale stelsel van de BES-eilanden (Caribisch Nederland) bevatten de wetsontwerpen de volgende voorstellen en maatregelen. Verlenging toepassing lagere ABB-tarieven voor Saba en Sint Eustatius met een jaar, tot ...
LEES VERDER
Aan het laden...