Progress report from the Inclusive Framework on BEPS: Aruba and Curaçao mentioned as jurisdictions with regimes that have been brought under the FHTP review process

The latest progress report from the Inclusive Framework on BEPS covers the assessment of 53 preferential tax regimes, demonstrating jurisdictions' continuing resolve to ensure that tax breaks are only offered to substantive activities and only if they do not pose risks of harmful competition to others. This was announced by the OECD with a press release dated ...
LEES VERDER

Progress report Inclusive Framework on BEPS: Curaçao mentioned as jurisdiction that has delivered on its commitment to make legislative changes

The latest progress report from the Inclusive Framework on BEPS covers the assessment of 53 preferential tax regimes, demonstrating jurisdictions' continuing resolve to ensure that tax breaks are only offered to substantive activities and only if they do not pose risks of harmful competition to others. This was announced by the OECD with a press release dated ...
LEES VERDER

Wijziging boek 2 BW (Curaçao) op 26 november in Centrale Commissie van de Staten. Onder meer afschaffing toonderaandelen en verbetering positie minderheidsaandeelhouder

Op 13 augustus 2018 heeft de Regering aan de Staten van Curaçao de Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening nadere wijziging Boek 2 BW) (Zittingsjaar 2017-2018-133) aangeboden. Boek 2 betreft het rechtspersonenrecht van Curaçao. Het ontwerp is opgesteld vanuit de overweging dat, gelet op de ontwikkelingen in Nederland en de ...
LEES VERDER

Minister van OWCS informeert Staten over onderzoek naar de 27 miljoen uit NFR/BRK 2010 middelen die gereserveerd werd voor onderhoud scholen

In het kader van de tijdens behandeling van de begroting 2019 toegezegde documenten heeft de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) een brief d.d. 31 oktober 2018 aan de Staten doen toekomen inzake de besteding van de “NFR/BRK 2010 middelen” (Nieuw Fiscaal Raamwerk/ Belastingregeling voor het Koninkrijk). Van die NFR/BRK 2010 middelen werd ...
LEES VERDER

Reactie SER op hernieuwd verzoek met betrekking tot de initiatiefontwerplandsverordening verplicht basispensioen

Met een brief van 19 oktober 2018 heeft de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER) aan de Staten haar reactie doen toekomen op een “hernieuwd” adviesverzoek van de Staten van 8 augustus 2018 betreffende de initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake het Verplicht Basispensioen (nr. 0371-1dV/17-18, SER ref.nr. 104/2018). Al eerder, op 18 mei 2018, bracht de SER ...
LEES VERDER

Bekendmaking SVB over beperking uitkering AOV-toeslag tot ingezetenen

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft op de website een bekendmaking geplaatst met betrekking tot de beperking van de uitkering van de AOV-toeslag tot ingezetenen. Deze bekendmaking is ook geplaatst in tenminste één lokaal dagblad. In de bekendmaking wordt aangegeven dat door de wijziging van de Landsverordening AOV d.d. 22 juli 2016 (P.B. 2016, ...
LEES VERDER

Bekendmaking SVB over verzoeken om verklaring van niet-verzekerd zijn voor de BVZ

Deze week is op de website van de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) een bekendmaking geplaatst met betrekking tot verzoeken om verklaringen van niet-verzekerd zijn voor de Basisverzekering ziektekosten (BVZ) - door de SVB ook wel aangeduid als “ontheffingsverzoeken” - op grond van artikel 2.1, lid 2a de Landsverordening basisverzekering ziektekosten. Deze bekendmaking is ook ...
LEES VERDER

Statenlid Mc William stelt vragen over het AVBZ-fonds

In een brief van 30 oktober 2018 stelt het Statenlid mevrouw G. Mc William (MAN) een aantal vragen aan de Minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur over het AVBZ-fonds. Het Statenlid brengt in herinnering dat in 1997 de zogenaamde “Lei di Labizjan” (het AVBZ-fonds) werd ingevoerd die ten doel had dat alle personen met beperkingen ...
LEES VERDER

OLV tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelasting in verband met internationale verplichtingen (2017-2018-106) (Sint Maarten) – Documenten

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelasting in verband met internationale verplichtingen (zittingsjaar 2017-2018-106) (Sint Maarten) Statendossier: Zittingsjaar 2017-2018-106 Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen in verband met internationale verplichtingen (zittingsjaar 2017-2018-106). Zie voor documentatie ook de documentenpagina van de website van de Staten van Sint Maarten. Statenstukken met betrekking tot de ...
LEES VERDER

OLV belastingherzieningen 2018 (2018-2019-135) (Curaçao) – Documenten

Ontwerplandsverordening belastingherzieningen 2018 (zittingsjaar 2018-2019-135) Statendossier: Zittingsjaar 2018-2019-135 Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes (Landsverordening belastingherzieningen 2018) (Zittingsjaar 2018-2019-135). Zie voor documentatie ook de documentpagina van de website van ...
LEES VERDER
Aan het laden...