OECD releases decisions on 11 preferential regimes of BEPS Inclusive Framework Members

The Inclusive Framework on BEPS released the updates to the results for preferential regime reviews conducted by the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) in connection with BEPS Action 5. This follows from a press release published on the website of the OECD on 17 May 2018. Four new regimes were designed to comply with FHTP standards, meeting ...
LEES VERDER

Nieuw luchtvaartverdrag Nederland – Mexico, ook van toepassing op Caribisch Nederland. Verdrag bevat bepalingen inzake douanerechten, heffingen en dubbele belasting

Op 24 april 2018 is te ‘s-Gravenhage een nieuw Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Mexicaanse Staten (hierna: het Verdrag) getekend. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is dit Verdrag van toepassing op het Caribische deel van Nederland en het Europese deel van Nederland. Het Verdrag is op 14 mei ...
LEES VERDER

Exempt company regime and free zone regime under review Inclusive Framework on BEPS

The Inclusive Framework on BEPS released the updates to the results for preferential regime reviews conducted by the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) in connection with BEPS action 5. This follows from a press release published on the website of the OECD on 17 May 2018. Refer to a separate article about said report in today’s CFN ...
LEES VERDER

OECD invites public comments on the scope of the future revision of Chapter IV (administrative approaches) and Chapter VII (intra-group services) of the Transfer Pricing Guidelines

The OECD is considering starting two new projects to revise the guidance in Chapter IV (administrative approaches) and Chapter VII (intra-group services) of the Transfer Pricing Guidelines, according to an announcement dated 9 May 2018 on the website of the OECD. Public comments are invited on: the future revision of Chapter IV, “Administrative Approaches to Avoiding and ...
LEES VERDER

OECD releases report Taxing Wages 2018 – Workers in OECD countries pay one quarter of wages in taxes

Today, the OECD released its report Taxing Wages 2018, its annual publication on the taxes levied on wages and salaries in member countries. It covers personal income taxes and social security contributions paid by employees, social security contributions and payroll taxes paid by employers, and cash benefits received by in-work families. It illustrates how these ...
LEES VERDER

Public comments received on misuse of residence by investment schemes to circumvent the Common Reporting Standard

On 19 February 2018, interested parties were invited to provide comments on a consultation document on misuse of residence by investment schemes to circumvent the Common Reporting Standard. The consultation document assessed how these schemes are used in an attempt to circumvent the CRS; identified the types of schemes that present a high risk of ...
LEES VERDER

Verslag AO inzake Eurogroep en Ecofinraad, onder andere over de zwarte en de grijze lijst van belastingparadijzen

Op de website van de Tweede Kamer is het verslag (ongecorrigeerd stenogram) van een Algemeen Overleg (AO) dat de vaste commissie voor Financiën, de vaste commissie voor Europese Zaken en de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 18 april 2018 hebben gevoerd met de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën over ...
LEES VERDER

OECD addresses the misuse of residence/citizenship by investment schemes

The revelations on 19 April 2018 from the "Daphne Project" on the Maltese residence and citizenship by investment schemes underline the crucial importance of the OECD's work to ensure that the integrity of the OECD/G20 Common Reporting Standard (CRS) is preserved and that any circumvention is detected and addressed, according to the OECD in a ...
LEES VERDER

OECD and IGF invite comments on a draft practice note that will help developing countries address profit shifting from their mining sectors via excessive interest deductions

For many resource-rich developing countries, mineral resources present an unparalleled economic opportunity to increase government revenue. Tax base erosion and profit shifting (BEPS), combined with gaps in the capabilities of tax authorities in developing countries, threaten this prospect. One of the avenues for international profit shifting by multinational enterprises is the use of excessive interest ...
LEES VERDER

Relatief hoog inningsverlies voor Nederland op toeslagschulden in Caribische Koninkrijksdelen doordat er pas sinds relatief kort een juridische basis voor invordering aldaar is. Zichtbare resultaten nemen enige tijd

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en St. Eustatius laten – met betrekking tot inwonende (toeslag)debiteuren van Nederlandse belastingschulden – een hoog definitief inningverlies zien. In Aruba bedraagt sinds juni 2015 het inningsverlies € 1.192.364 (76%), in Sint Maarten € 354.070 (73%), in Curaçao € 6.241.820 (82%) en in Sint Eustatius € 100.899 (85%), stand per februari ...
LEES VERDER

Antwoord staatssecretaris op vragen over de zwarte en grijze lijst. Over Ecofin-besluitvormingsprocedures, transparantie en maatregelen van Nederland tegen niet-coöperatieve jurisdicties en andere landen met een laag statutair tarief (bronbelastingen en aanvullende CFC-maatregel)

De staatssecretaris van Financiën heeft op 16 april zijn antwoorden op de vragen van het Tweede Kamer lid Snels van 14 maart 2018 over de zwarte en grijze lijsten van belastingparadijzen aan de Tweede Kamer toegezonden. De vragen en antwoorden gaan voornamelijk over de procedure in de Ecofinraad van het agenderen van een discussiepunt en ...
LEES VERDER

Better design of taxes on personal savings and wealth is needed to support inclusive growth

The taxation of personal savings and wealth varies widely, offering governments significant scope for tax reforms that simultaneously improve both the efficiency and fairness of their tax systems, according to two new OECD reports as the OECD announced on 12 April 2018 in a press release. The reports – Taxation of Household Savings and The Role and Design ...
LEES VERDER

OECD releases 14 additional country profiles containing key aspects of transfer pricing legislation

The OECD has published new transfer pricing country profiles for Australia, China (People’s Republic of), Estonia, France, Georgia, Hungary, India, Israel, Liechtenstein, Norway, Poland, Portugal, Sweden and Uruguay respectively, according to a press release on the website of the OECD.  These new profiles reflect the current transfer pricing legislation and practices of each country. The ...
LEES VERDER

Achtergrond vertrouwelijke kennisgeving aan Tweede Kamer van de toelichtende nota bij belastingverdragen en wijzigingsprotocollen

De staatssecretaris van Financiën heeft met zijn brief van 9 april 2018 gevolg gegeven aan een verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer om informatie over de achtergrond bij het feit dat de toelichtende nota bij het wijzigingsprotocol met Oekraïne ter vertrouwelijke kennisgeving naar de Kamer is verzonden. De staatssecretaris bericht de Kamer ...
LEES VERDER

Overzicht van in voorbereiding zijnde ontwerpverdragen waarover wordt onderhandeld, peildatum 31 maart 2018. Belastingverdrag Curaçao-San Marino in onderhandeling. Belastingverdrag Curaçao-Chili en fiscale inlichtingenverdrag Curaçao-Colombia niet meer op de lijst

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft met een brief van 9 april 2018 aan de Tweede Kamer de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 maart 2018, aangeboden. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van ...
LEES VERDER
Aan het laden...