OECD adopts tax disclosure rules for advisors

Responding to a request of the G7, on 9 March 2018, the OECD has issued new model disclosure rules that require lawyers, accountants, financial advisors, banks and other service providers to inform tax authorities of any schemes they put in place for their clients to avoid reporting under the OECD/G20 Common Reporting Standard (CRS) or prevent the ...
LEES VERDER

Belastingverdrag Nederland – Zambia (ook voor Caribisch Nederland) treedt op 31 maart 2018 in werking

De bepalingen van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zambia zullen op 31 maart 2018 in werking treden. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal het Verdrag gelden voor het Europese en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Zie artikel 3, eerste lid, onderdeel b. van het Verdrag. De Wet van 8 ...
LEES VERDER

Conceptverslag AO inzake Eurogroep en Ecofinraad, onder ander over het proces rond de mutaties van de EU-lijst met niet-coöperatieve jurisdicties

Op de website van de Tweede Kamer is het conceptverslag gepubliceerd van het Algemeen Overleg (AO) dat de vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer op 8 maart 2018 hebben gevoerd met de heer Hoekstra, minister van Financiën, en de heer Snel, staatssecretaris van Financiën, over: de ...
LEES VERDER

Opmerkelijke kwalificering Curaçao in studie over ATP indicatoren

Op 7 maart 2018 is op de website van de Europese Commissie het verschijnen bekend gemaakt van een nieuwe studie (final report) over Aggressive tax planning indicators (hierna: het rapport) in de serie Taxation Papers. De Taxation Papers worden geschreven door de staf van het Directorate-General for Taxation and Customs Union van de Europese Commissie ...
LEES VERDER

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over verslag Ecofinraad en gaat in op het proces rond de mutaties van de EU-lijst met niet-coöperatieve jurisdicties

De staatssecretaris van Financiën, de heer Menno Snel, heeft op 8 maart 2018 de antwoorden op de vragen van het lid Snels (GroenLinks) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over het verslag van de Ecofinraad van 23 januari 2018 aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op ...
LEES VERDER

Vragen Tweede Kamer over voorbehouden van Curaçao bij Multilateraal Anti-BEPS verdrag en over het niet medegelding hebben voor Aruba en Sint Maarten

De vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen met betrekking tot het Wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) ...
LEES VERDER

Jaarverslag APA/ATR-team: nieuwe substance eisen hebben ook te gelden voor vangnetbeslissingen onder de BRNC die aangevraagd worden vanaf 1 januari 2018 en de tijdelijke regeling voor deelnemingsdividenden van artikel 30 BRNC ook van toepassing bij situaties die vallen onder artikel 10, achtste lid

In het jaarverslag 2017 van het APA/ATR-team van de Nederlandse belastingdienst dat de staatssecretaris van Financiën heeft gevoegd bij zijn brief van 18 februari 2018 aan de Tweede Kamer inzake Internationaal verdragsbeleid (onderzoek rulings met internationaal karakter), wordt door het APA/ATR-team ook verslag gedaan van door het team aan het Ministerie van Financiën voorgelegde vragen ...
LEES VERDER

OECD releases consultation document on misuse of residence by investment schemes to circumvent the Common Reporting Standard

The OECD is releasing a consultation document on misuse of residence by investment schemes, to circumvent the Common Reporting Standard, according to an announcement dated 19 February 2018 on the website of the OECD. In said announcement, the OECD informs as follows. More and more jurisdictions are offering "residence by investment" (RBI) or "citizenship by ...
LEES VERDER

Countries must strengthen tax systems to meet Sustainable Development Goals

On 14 February 2018, the first day of a three day conference organised by the Platform for Collaboration on Tax (PCT) held at UN headquarters on "Taxation and the SDGs", major international organisations - including the IMF, OECD, UN and World Bank Group - called on governments from around the world to strengthen and increase ...
LEES VERDER

Governments should make better use of energy taxation to address climate change

Taxes are effective at cutting harmful emissions from energy use, but governments could make better use of them. Greater reliance on energy taxation is needed to strengthen efforts to tackle the principal source of both greenhouse gas emissions and air pollution, according to a new OECD report “Taxing Energy Use 2018: Companion to the Taxing ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Angola (inclusief gelding voor de Caribische delen van het Koninkrijk) met het oog op stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten van Curaçao

Bij brief van 18 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, met het oog op de stilzwijgende goedkeuring het op 10 april 2017 te Luanda tot stand gekomen Verdrag tussen ...
LEES VERDER

Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot de Caribische delen van het Koninkrijk met het oog op stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten van Curaçao

Bij brief van 18 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, met het oog op de stilzwijgende goedkeuring het op 13 maart 2008 te Port Louis tot stand gekomen Verdrag ...
LEES VERDER

Nederland wil meer transparantie rondom de EU-Gedragscodegroep, zeker waar het gaat om de EU-lijst met non-coöperatieve jurisdicties. Nederland is ook voorstander van tegenmaatregelen in het kader van de EU-lijst, maar met enige flexibiliteit

Nederland heeft de afgelopen weken bij verschillende gelegenheden aangegeven meer transparantie te willen rondom de EU-Gedragscodegroep, zeker waar het gaat om de EU-lijst met non-coöperatieve jurisdicties. Dit blijkt uit antwoorden van de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 14 februari 2018 aan de Tweede Kamer op de vragen van het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) ...
LEES VERDER

Minister beantwoordt vragen Tweede Kamer waarom automatische gegevensuitwisseling geen onderdeel uitmaakt van het fiscale inlichtingenverdrag Aruba – Duitsland

Wij maakten er al melding van dat op 15 januari 2018 de Minister van Buitenlandse Zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, het op 29 juni 2017 te ’s-Gravenhage ...
LEES VERDER

Platform for Collaboration on Tax to hold its First Global Conference – Taxation and the Sustainable Development Goals

The Platform for Collaboration on Tax (PCT) will hold its First Global Conference on February 14-16, 2018 at the United Nations Headquarters in New York. The conference will focus on the key directions for tax policy and administration needed to meet the Sustainable Development Goals (SDGs). Speakers and participants will include senior country policymakers, tax administrators, and ...
LEES VERDER
Aan het laden...