Ons aanbod aan opleidingen

Bekijk hier ons actuele aanbod cursussen, seminars, masterclasses, trainingen, beroepsopleidingen, congressen en workshops.

Voor organisaties met specifieke (beroeps)opleidingsbehoeften stellen wij op maat gesneden studieprogramma’s op. Indien u hierin geinteresseerd bent, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via de bijgaande emailmodule of bel ons op +31657737735.

Alle opleidingen worden aangeboden en verzorgd door de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht. Op de aangeboden opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht van toepassing.

Opleidingen via het ICB

Workshop
Fiscaal procederen in de praktijk

In deze workshop zal worden ingegaan op het nieuwe procesrecht en zal u de kneepjes van het procederen worden bijgeleerd over hoe beroepschriften, hoger beroepschriften en pleitnota’s te schrijven, hoe op te treden bij de mondelinge zitting, hoe om te gaan met bewijs, getuigen en deskundigen etc.  Onmisbare kennis en vaardigheden om een zaak zo goed mogelijk te bepleiten.

Doelgroep: fiscalisten, advocaten

Meer informatie omtrent deze masterclass volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

Verdiepingscursus
Fiscale begeleiding van reorganisaties: inbreng, fusies, juridische splitsingen en omzettingen

Reorganisaties zijn ook in de Caribische delen van het Koninkrijk aan de orde van de dag. We zien in de praktijk inbrengen van ondernemingen in rechtspersonen, aandelenfusies, bedrijfsfusies, juridische splitsingen en omzettingen van rechtspersonen, zowel in nationale als internationale verhoudingen. Dit zijn vaak gecompliceerde processen die grote financiële gevolgen kunnen hebben . Om zo’n proces goed te kunnen begeleiden is een degelijke en brede technische fiscale kennis vereist met betrekking tot verschillende belastingmiddelen (winstbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting).

Onlangs is in Curaçao de “fiscale begeleiding” van reorganisaties in de wetgeving opgenomen. Dat geeft een goed houvast voor de praktijk. Maar hoe werkt dit in de praktijk en hoe werkt het in de Caribische jurisdicties waar dit nog niet in de wetgeving is opgenomen? In deze verdiepingscursus zullen de cursisten meegenomen worden in het land van de fiscale reorganisaties aan de hand van theorie, praktijk, regelgeving en jurisprudentie.

De cursus kan ook gezien worden als een verfrissingscursus “winstbegrip” omdat er vooral ook aandacht besteed zal worden aan fiscale basiskennis met betrekking tot onder meer winstrealisatie, goed koopmansgebruik en staking van een onderneming. Allemaal begrippen die ook buiten de reorganisatiepraktijk dagelijkse kost zijn voor de fiscalist.

Doelgroep: belastingadviseurs, belastinginspecteurs, accountants, administratieconsultenten, advocaten

Meer informatie omtrent deze cursus volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

Masterclass
Transfer pricing (TP)

Goed koopmansgebruik en het at arm’s length beginsel zijn bekende begrippen voor de fiscalist in de Caribische praktijk. Maar mede onder invloed van internationale ontwikkelingen wordt van de praktijk meer gevraagd aan het onderbouwen en beoordelen van intercompany transfer pricing (TP), zowel in nationale als in internationale verhoudingen. Mede gezien het feit dat het voorschrift van transfer pricing reporting inmiddels in lokale wetgeving is opgenomen. Voor de relatief kleinschalige Caribische belastingpraktijken geen sinecure, omdat op de lokale praktijk toegespitste comparable prices niet altijd, althans niet eenvoudig, beschikbaar zijn en internationale regels kennis vereisen van de internationale standaarden.

In deze masterclass zal aandacht besteed worden aan de internationale normen met betrekking tot transfer pricing, aan nationale regels (zoals de onlangs in Curaçao ingevoerde wetgeving) en hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Doelgroep: belastingadviseurs, belastinginspecteurs, accountants, administratieconsulenten

Meer informatie omtrent deze masterclass volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

Seminar
Internationale inlichtingenuitwisseling

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens en fiscale transparantie zijn hot topics in de wereld van het internationale belastingrecht. In de laatste vijf jaar zijn de ontwikkelingen heel snel gegaan. Landen hebben in een rap tempo bilaterale verdragen voor de uitwisseling van fiscale informatie gesloten of hebben zich aangesloten bij multilaterale verdragen. En hoewel het in het verleden vaak incidentele verzoeken om uitwisseling betrof, is tegenwoordig automatische gegevensuitwisseling de norm. Denk bijvoorbeeld aan de US FATCA of de ontwikkelingen in Europa en bij de OECD rondom de Common Reportings Standards (CRS). Nationale regelgeving is of wordt aangepast of ingevoerd om aan de internationale verplichtingen te kunnen voldoen. Deze ontwikkelingen gelden ook voor de Caribische delen van het Koninkrijk.

Vele fiscalisten, zowel belastinadviseurs als belastinginspecteurs, houden zich het liefst bezig met het materiële belastingrecht. Maar gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen zullen ze in de internationale praktijk te maken krijgen met de formele verplichtingen ten dienste van de belastingheffing en met internationale uitwisseling van fiscale gegevens. Een goede kennis van deze onderwerpen is onmisbaar om gevallen te kunnen beoordelen en om deze processen gedegen te kunnen begeleiden.

Tijdens dit seminar zal u de basiskennis van internationale gegevensuitwisseling in de praktijk worden bijgebracht. Er zal aandacht worden besteed aan de huidige stand van de internationale ontwikkelingen, aan de basistechniek van de formele uitwisseling van fiscale informatie in de praktijk, aan de wettelijke fiscale verplichtingen tot het verstrekken van informatie en aan de rechtsbescherming.

Doelgroep: belastingadviseurs, belastinginspecteurs, advocaten, trustofficers

Meer informatie omtrent dit congres volgt.

Wilt u zich aanmelden?

Vul dan onderstaand formulier in:

Naam

Ik wil graag meer informatie ontvangen over

E-mail

Telefoon

Bericht

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht