Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt bezwaar tegen een uitgereikte UTB. Belanghebbende slaagt naar het oordeel van het Gerecht niet in de op haar rustende last aannemelijk te maken wat de administratieve voorraad van door haar in entrepot gehouden goederen op een bepaald moment is

Samenvatting zaak Invoerrechten & Accijnzen. In geschil is het vastgestelde bedrag van de Uitnodiging tot betalen (UTB). Tot welk bedrag aan UTB leidt het vermis dat zich voordoet bij het entrepot van belanghebbende? Belanghebbende stelt dat de UTB Afl. 49.153,71 dient te bedragen. De Inspecteur heeft de UTB op Afl. 123.302,59 gesteld. Het Gerecht oordeel ...
LEES VERDER