Belastinginkomsten 2017 vallen circa ANG 50 miljoen hoger uit dan begroot. Voor 2018 lagere belastinginkomsten. Cft brengt verbreding belastinggrondslag naar voren, bijvoorbeeld door inning van reeds opgelegde casino fees

In zijn advies aan de Minister van Financiën van Sint Maarten op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2017 geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan dat het van mening is dat de in de begroting 2017 opgenomen baten en lasten zeer summier worden toegelicht. Op basis van ...
LEES VERDER

Cft acht onderbouwing van ANG 50 miljoen extra belastinginkomsten uit verhoging belasting compliance onvoldoende onderbouwd

In een bericht van 8 januari 2018 op basis van artikel 12, lid 5 Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën en aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao te kennen dat de in aanmerking genomen verhoging van ...
LEES VERDER

Cft stipt diverse aandachtspunten inzake belastingen aan: tekort belastingontvangsten t.o.v. prognose, hoog bedrag aan openstaande belastingvorderingen en problemen aanslagoplegging OZB

  In zijn reactie van 29 mei 2017 op de eerste uitvoeringsrapportage van 2017 van Curaçao stipt het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) diverse aandachtspunten aan inzake belastingen en het financieel beheer. Het Cft constateert dat bij voornamelijk de loonbelasting en onroerende zaakbelasting er sprake is van tegenvallende belastingopbrengsten. De loonbelasting ...
LEES VERDER

Cft: Licht tegenvallende opbrengsten van de LB, IB, OZB en Grondbelasting Curaçao in 4e kwartaal 2016; invoerrechten laten vooralsnog positief resultaat zien

  In zijn reactie van 15 maart 2017 op de door haar op 8 maart 2017 ontvangen vierde uitvoeringsrapportage over het vierde kwartaal van 2016 van Curaçao constateert het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) dat voornamelijk bij de loon- en inkomstenbelasting, onroerende zaakbelasting en grondbelasting sprake is van licht tegenvallende opbrengsten ...
LEES VERDER