Ontwerpbegroting 2018: vanwege Irma vallen belastingopbrengsten verder terug maar daarna voorzichtige weg naar herstel geraamd. Focus op investeringen in de belastingdienst, modernisering van het belastinstelsel en handhaving

Op 20 april 2018 is de Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. De toelichting bij de ontwerplandsverordening is gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, nr. 18 (AB 2018, no. 18). De toelichting bevat ...
LEES VERDER

Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2018 gaat uit van tegenvallers in de LB, IB, OB en OZB maar van meevallers in de WB, overdrachtsbelasting, invoerrechten en accijnzen. Structureel effect van compliance verhogende maatregelen gesteld op ANG 33 miljoen maar Cft wenst nadere onderbouwing

In het advies van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bij de ontwerp-begrotingswijziging 2018 (BW) van Curaçao, geeft het Cft aan dat er onvoldoende invulling is gegeven aan de afspraak om de structurele maatregelen ter compensatie van de tegenvallers aan de batenkant van de begroting bij de BW te voorzien van een ...
LEES VERDER

Global network for the automatic exchange of offshore account information continues to grow; OECD releases new edition of the CRS Implementation Handbook

Yesterday, 5 April 2018, the OECD published a new set of bilateral exchange relationships established under the Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA) which for the first time includes activations by Panama. This was announced in a press release published on the website of the OECD. In total, there are now over 2700 ...
LEES VERDER

Cft wijst op risico voor toekomstige oplegging OZB door onvolledigheid gegevens en uitblijven kadasterdata

In zijn reactie van 28 februari 2018 op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 van Curaçao, gaat het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) ook in op een aantal zaken met betrekking tot het financieel beheer en belastingheffing en –inning (citaat): “Voor wat betreft de indicator “Effectiviteit inning belastingaanslagen” wordt vermeld [in de vierde ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Financiële Management Rapportage 4e kwartaal 2017, fiscale passages

Bij brief d.d. 15 februari 2018 heeft de Minister van Financiën van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten de financiële management-rapportage (FMR) inclusief uitvoeringsrapportage (UR) over het vierde kwartaal 2017 aangeboden. Het FMR en de UR bevatten ook enkele passages over belastingen en belastingheffing, inclusief overzichten en staten met betrekking tot de ontwikkeling van ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid Obispo aan Minister over compliance en uitvoering motorrijtuigenbelasting

In een brief van 18 januari 2018 aan de Minister van Financiën stelt het Statenlid Obispo een aantal vragen aan de Minister over de compliance en de uitvoering met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting (hierna zijn delen uit de brief opgenomen, vooralsnog zonder een korte samenvatting in het Nederlands): “A. Preguntanan pa loke ta trata compliance ...
LEES VERDER

Cft acht onderbouwing van ANG 50 miljoen extra belastinginkomsten uit verhoging belasting compliance onvoldoende onderbouwd

In een bericht van 8 januari 2018 op basis van artikel 12, lid 5 Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën en aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao te kennen dat de in aanmerking genomen verhoging van ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten in halfjaarrapportage Cft en reactie op uitvoeringsrapportage eerste helft 2017 Sint Maarten

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Sint Maarten opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Sint ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten halfjaarrapportage Cft en reactie op tweede uitvoeringsrapportage 2017 Curaçao

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) met betrekking tot Curaçao opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Curaçao inmiddels ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten halfjaarrapportage CAft en reactie op tweede uitvoeringsrapportage 2017 Aruba

Op 1 september 2017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de door het College Aruba financieel toezicht (CAft) met betrekking tot Aruba opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De halfjaarrapportage bevat ook enkele fiscale passages. Ook is door Aruba inmiddels de tweede uitvoeringsrapportage ...
LEES VERDER

Ingezette maatregelen om compliance bij belastingdienst te verhogen sorteren nog niet beoogde effect

  In een persbericht van 23 juni 2017 geeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) naar aanleiding van de eerste uitvoeringsrapportage van 2017 van Aruba aan dat met name de opbrengsten van de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) achterlopen ten opzichte van de begroting. De door de regering ingezette maatregelen om de compliance ...
LEES VERDER

CAft constateert lagere opbrengsten eerste kwartaal 2017 dan eerste kwartaal 2016: ander betaalritme WB, opbrengsten LB en BBO stijgen maar niet conform raming, wel beter resultaat overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijnzen

  In de reactie van 2 juni 2017 bij de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2017 Aruba aan de Minister van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de belastingen over het eerste kwartaal 2017 een stuk lager zijn dan over het eerste kwartaal 2016. Het CAft dicht dit verschil toe ...
LEES VERDER

Cft BES in jaarverslag 2016: inning tourism tax Bonaire moet verbeterd worden

  De drie Colleges financieel toezicht – het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) respectievelijk het College Aruba financieel toezicht (CAft) respectievelijk het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) – hebben het jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Colleges financieel toezicht (www.cft.cw). Wij ...
LEES VERDER
Aan het laden...