Jurisprudentie – toelichting

Caribische fiscale zaken onder het gemoderniseerde Caribische belastingprocesrecht De rubriek "Jurisprudentie" van het Portaal bevat voornamelijk - doch niet uitsluitend (zie hierna) - artikelen met samenvattingen en/of inhoudsindicaties van uitspraken in Caribische fiscale zaken van de Gerechten in eerste aanleg en van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, ...
LEES VERDER

Raad van Beroep voor belastingzaken – uitspraken op rechtspraak.nl

Op de website van de Rechtspraak (www.rechtspraak.nl) zijn uitspraken gepubliceerd van de (voormalige) Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (voorheen de Raad van Beroep voor belastingzaken van de Nederlandse Antillen en Aruba) (hierna: de Raad). Klik hier om naar de uitspraken van de Raad ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao – Qatar in Tractatenblad. Details en fiscale bepalingen

Het op 6 december 2017 te Colombo getekende Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar (Air Services Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Government of the State of Qatar; hierna: ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag met Qatar getekend ten behoeve van Curaçao

Op 6 december 2017 is te Colombo een verdrag getekend inzake luchtdiensten tussen Curaçao en Qatar: het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Staat Qatar. Zo leiden wij af uit een melding in de verdragenbank van overheid.nl.  Dergelijke verdragen plegen ook ...
LEES VERDER

Curaçao has joined the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting

In a press release of 21 December 2017, the OECD has announced that on 20 December 2017 Curaçao has joined the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (hereafter: the multilateral convention), following a communication from the Kingdom of the Netherlands to the OECD. A provisional list of reservations ...
LEES VERDER

Peer Review Report on the Exchange of Information on Request 2017 (Second Round) concludes that Curaçao is rated Partially-Compliant overall

The Peer Review Report on the Exchange of Information on Request in relation to Curaçao 2017 (Second Round) released today by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, concludes that Curaçao is rated “Partially-Compliant” overall. The report – full name: Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax ...
LEES VERDER

Spaarrente-overeenkomst met Cyprus opgezegd voor Caribisch Nederland, blijft van toepassing voor Curaçao en Sint Maarten

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de overeenkomst tussen het Koninkrijk, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Cyprus betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Brussel/'s-Gravenhage, 25 mei/27 augustus 2004) op 7 juni 2017 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Nederland (het Caribische deel) en de ...
LEES VERDER

Koninkrijk sluit douaneverdrag met Angola, ook ten behoeve van de Caribische delen

  Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 11 april 2017 te Luanda een verdrag gesloten inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken met de Republiek Angola, het Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Angola (Agreement on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs ...
LEES VERDER

Online aangifte portaal belastingdienst Curaçao nu ook in het engels en verbeterde functionaliteit

Het Online aangifte portaal van de belastingdienst van Curaçao is nu ook in het engels. Verder is de functionaliteit om namens derden aangifte te doen verbeterd. Zo heeft de belastingdienst bekend gemaakt. CFN-artikelnr. 20170217-12 BRON Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Online aangifte portaal Regeling:   Datum: 2017 Bron: Startpagina online aangifte portaal ( https://online.belastingdienst.cw/BCUR/PTLOnline/Startpagina) ...
LEES VERDER

Vertraagde afhandeling leidt in casu niet tot vernietiging van de aanslag. De Curaçaose fiscale wetgeving voorziet niet in immateriële schadevergoeding: belastingrechter onbevoegd. Inspecteur maakt geen redelijke schatting bij aanslagregeling.

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in een uitspraak van 6 februari 2017 dat de vertraagde afhandeling van een bezwaar niet tot vernietiging van de aanslag kan leiden. Belanghebbende deed een beroep op artikel 6, eerste lid EVRM. Wel kan recht bestaan op immateriële schadevergoeding. De Curaçaose fiscale wetgeving voorziet evenwel ...
LEES VERDER

Rente terzake van een lening voor de bouw van een woning vormt ook voor de economisch eigenaar in beginsel een persoonlijke last, maar belanghebbende maakt het aangaan van de lening en de betaling van de rente niet aannemelijk

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg bevestigt in een uitspraak van 11 januari 2017 dat rente ter zake van een lening die is aangegaan voor de bouw van de woning die belanghebbende in economische eigendom heeft een persoonlijke last vormt. Echter, belanghebbende maakt niet aannemelijk dat ter zake van de bouw van het woonhuis ...
LEES VERDER

Belanghebbende niet te kwader trouw, inspecteur niet op verkeerde been gezet; geen nieuw feit

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao stelt in een uitspraak van 16 januari 2017 in een zaak dat vergoedingen ontvangen voor nevenfuncties waarover door belanghebbende, wiens holding maat is in een maatschap, is afgesproken dat deze ten goede zouden komen van de maatschap door belanghebbende zelf zijn genoten en dus tot zijn ...
LEES VERDER

Inwoner van Curaçao belast voor het wereldinkomen, ongeacht waar ter wereld verkregen. De Curaçaose inspecteur mag de Nederlandse AOW-uitkering in het inkomen begrijpen en geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting te verlenen; Nederland moet voorkoming verlenen. Ten aanzien van ABP-pensioen moet Curaçao voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao oordeelt in zijn uitspraak van 11 januari 2017 dat natuurlijke personen die in Curaçao wonen, belast zijn voor hun totale wereldinkomen en dat het  daarbij niet van belang is waar ter wereld dat inkomen is verkregen. Tot dit wereldinkomen behoren in het onderhavige geval het ABP-pensioen, ...
LEES VERDER

Caribische belastingrechter kan met ingang van 1 maart 2017 prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad

  Met het Koninklijk rijksbesluit van 25 januari 2017 treden enkele rijkswetten die zijn gewijzigd in de Invoeringsrijkswet vereenvouding en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016, 291) met ingang van 1 maart 2017 inwerking (Staatsblad 2017, 17).  Hierdoor kan de Caribische belastingrechter – zowel de Gerechten in eerste aanleg als het Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER
Aan het laden...