Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: verslag centrale commissievergadering

Op 13 april 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten. In een artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: wettelijke basis aan afgeven rulings en invoering rulingvergoeding

Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het CFN van ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: afschaffing kennisgeving-vooraf bij inlichtingenuitwisseling

Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het CFN van ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: aanpassing definitie uiteindelijk gerechtigde, aanlevering informatie en instelling UBO-register

Samenvatting zaak Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: gestandaardiseerde documentatieverplichtingen

Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het CFN van ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen in Centrale Commissie van de Staten

Op vrijdag 13 april zal de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zitttingsjaar 2017-2018-123) worden behandeld in een Centrale Commissievergadering van de Staten van Curaçao op vrijdag 13 april 2018, om 09:00 uur ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES in Staatsblad

De wetten met betrekking tot het pakket Belastingplan 2018 - het "Belastingplan 2018" en de "Overige fiscale maatregelen 2018" - zijn op 28 december 2017 uitgegeven en gepubliceerd in het Staatsblad. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) is gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Eerste Kamer

Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 (het pakket Belastingplan 2018) aangenomen. Het wetsontwerp met betrekking tot het Belastingplan 2018 (Vergaderjaar 2017-2018, nr. 34.785) werd na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.  Het wetsontwerp met betrekking ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling dringende redenen II met betrekking tot internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen: Supplementary Review van Global Forum aangemerkt als dringende reden. Eerdere Ministeriële regeling dringende redenen ingetrokken

Op 15 november 2017 is Ministeriële regeling met algemene werking van de 1ste november 2017 ter uitvoering van artikel 30, vierde lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Ministeriële regeling dringende redenen II) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2017, no. 95 (P.B. 2017, no. 95). Deze regeling ...
LEES VERDER

Belastingplan en Overige fiscale maatregelen 2018 met wijzigingen fiscale stelsel BES aangenomen door Tweede Kamer

Op 23 november 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsontwerpen met betrekking tot het Belastingplan 2018 en de Overige fiscale maatregelen 2018 aangenomen. Ten aanzien van het fiscale stelsel van de BES-eilanden (Caribisch Nederland) bevatten de wetsontwerpen de volgende voorstellen en maatregelen. Verlenging toepassing lagere ABB-tarieven voor Saba en Sint Eustatius met een jaar, tot ...
LEES VERDER

Interpretatie “desgevraagd toegang” tot antiwitwasinlichtingen

In de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 786, nr. 6) gaat de Staatssecretaris van Financiën in op de vraag in hoeverre de tekst “desgevraagd toegang” geïnterpreteerd moet worden. Het antwoord van de staatssecretaris in ...
LEES VERDER

Staatssecretaris legt uit waarom toegang tot antiwitwasinlichtingen van financiële instellingen op BES-eilanden niet direct in wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen is opgenomen

In de op 25 oktober 2017 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 (het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, 34 786, nr. 6), legt de Staatssecretaris van Financiën uit waarom het kabinet de toegang ...
LEES VERDER

Wijziging aanwijzing bevoegde functionaris internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen: Sector Fiscale Zaken respectievelijk Sector-directeur Fiscale Zaken mede aangewezen

Op 26 juli 2017 is in het Publicatieblad van Curaçao, P.B. 2017, no. 66, de Ministeriële regeling met algemene werking van de 26ste juli 2017 tot wijziging van de Ministeriële regeling aanwijzing bevoegde functionaris internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (P.B. 2017, no. 47) uitgegeven. De wijziging is in werking getreden met ingang van 26 ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling dringende redenen met betrekking tot internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen uitgegeven in verband met tweede ronde Peer Review van Global Forum

Op 26 juli 2017 is Ministeriële regeling met algemene werking van de 21ste juli 2017 ter uitvoering van artikel 30, vierde lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Ministeriële regeling dringende redenen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao van 2017, no. 61 (P.B. 2017, no. 61). Deze regeling is in werking ...
LEES VERDER
Aan het laden...