Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: verslag centrale commissievergadering

Op 13 april 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten. In een artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Wijziging ALL in verband met automatische gegevensuitwisseling – details

In het CFN van 9 maart 2018 maakten wij er reeds melding van dat op 23 februari 2018 aan de Staten van Sint Maarten een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen in verband met internationale verplichtingen (zittingsjaar 2017-2018-106) is aangeboden (hierna: het ontwerp). Dit bleek uit de lijst met de stand van zaken ...
LEES VERDER

Wijziging ALL in verband met automatische gegevensuitwisseling

Op 23 februari 2018 is aan de Staten van Sint Maarten een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen in verband met internationale verplichtingen (zittingsjaar 2017-2018-106) aangeboden. Zo blijkt uit lijst met de stand van zaken van ontwerp-landsverordeningen per 1 maart 2018 van de Staten van Sint Maarten. Het ontwerp strekt ertoe wettelijke mogelijkheid ...
LEES VERDER

Wijziging uit 2016 van de Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting van Curaçao ingetrokken

  Bij ministeriële regeling met algemene werking van 15 februari 2017 is de ministeriële regeling met algemene werking van 24 augustus 2016 (P.B. 2016, no. 60) tot wijziging van de Beschikking gedragscode informatieverschaffing winstbelasting (P.B. 1998, no. 10) ingetrokken omdat de laatstgenoemde van 24 augustus 2016 onuitvoerbaar is. De ministeriële regeling van 15 februari 2017 ...
LEES VERDER

Verzoek internationale inlichtingenuitwisseling reeds gehonoreerd waardoor belanghebbende geen belang meer heeft. Nu belanghebbende niet heeft gesteld dat er schade is geleden is er ook in zoverre geen belang aanwezig. Beroep niet-ontvankelijk (5)

Samenvatting zaak Betreft verzoek internationale inlichtingenuitwisseling in de zin van artikel 62 Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Curaçao). Nu het verzoek reeds gehonoreerd is heeft belanghebbende in zoverre geen belang bij de zaak. Een belang is nog wel aanwezig voor zover de Minister onrechtmatig heeft gehandeld en er daardoor schade is geleden. Nu belanghebbende niet heeft gesteld ...
LEES VERDER

Verzoek internationale inlichtingenuitwisseling reeds gehonoreerd waardoor belanghebbende geen belang meer heeft. Nu belanghebbende niet heeft gesteld dat er schade is geleden is er ook in zoverre geen belang aanwezig. Beroep niet-ontvankelijk (4)

Samenvatting zaak Betreft verzoek internationale inlichtingenuitwisseling in de zin van artikel 62 Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Curaçao). Nu het verzoek reeds gehonoreerd is heeft belanghebbende in zoverre geen belang bij de zaak. Een belang is nog wel aanwezig voor zover de Minister onrechtmatig heeft gehandeld en er daardoor schade is geleden. Nu belanghebbende niet heeft gesteld ...
LEES VERDER

Verzoek internationale inlichtingenuitwisseling reeds gehonoreerd waardoor belanghebbende geen belang meer heeft. Nu belanghebbende niet heeft gesteld dat er schade is geleden is er ook in zoverre geen belang aanwezig. Beroep niet-ontvankelijk (3)

Samenvatting zaak Betreft verzoek internationale inlichtingenuitwisseling in de zin van artikel 62 Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Curaçao). Nu het verzoek reeds gehonoreerd is heeft belanghebbende in zoverre geen belang bij de zaak. Een belang is nog wel aanwezig voor zover de Minister onrechtmatig heeft gehandeld en er daardoor schade is geleden. Het Gerecht oordeelt dat de ...
LEES VERDER

Verzoek internationale inlichtingenuitwisseling reeds gehonoreerd waardoor belanghebbende geen belang meer heeft. Nu belanghebbende niet heeft gesteld dat er schade is geleden is er ook in zoverre geen belang aanwezig. Beroep niet-ontvankelijk (2)

Samenvatting zaak Betreft verzoek internationale inlichtingenuitwisseling in de zin van artikel 62 Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Curaçao). Nu het verzoek reeds gehonoreerd is heeft belanghebbende in zoverre geen belang bij de zaak. Een belang is nog wel aanwezig voor zover de Minister onrechtmatig heeft gehandeld en er daardoor schade is geleden. Nu belanghebbende niet heeft gesteld ...
LEES VERDER

Verzoek internationale inlichtingenuitwisseling reeds gehonoreerd waardoor belanghebbende geen belang meer heeft. Nu belanghebbende niet heeft gesteld dat er schade is geleden is er ook in zoverre geen belang aanwezig. Beroep niet-ontvankelijk (1)

Samenvatting zaak Betreft verzoek internationale inlichtingenuitwisseling in de zin van artikel 62 Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Curaçao). Nu het verzoek reeds gehonoreerd is heeft belanghebbende in zoverre geen belang bij de zaak. Een belang is nog wel aanwezig voor zover de Minister onrechtmatig heeft gehandeld en er daardoor schade is geleden. Nu belanghebbende niet heeft gesteld ...
LEES VERDER

Verzoek internationale inlichtingenuitwisseling reeds gehonoreerd waardoor belanghebbende geen belang meer heeft. Nu belanghebbende niet heeft gesteld dat er schade is geleden is er ook in zoverre geen belang aanwezig. Beroep niet-ontvankelijk (01)

Samenvatting zaak Betreft verzoek internationale inlichtingenuitwisseling in de zin van artikel 62 Algemene Landsverordening Landsbelastingen (Curaçao). Nu het verzoek reeds gehonoreerd is heeft belanghebbende in zoverre geen belang bij de zaak. Een belang is nog wel aanwezig voor zover de Minister onrechtmatig heeft gehandeld en er daardoor schade is geleden. Het Gerecht oordeelt dat de ...
LEES VERDER