Douane-expediteur kan niet rechtstreeks worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde UTB. Geen belang, beroep niet-ontvankelijk. Gerecht komt niet toe aan de vraag of belanghebbende aangemerkt dient te worden als bijzondere gemachtigde, maar geeft wel oordeel in zijn algemeenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak komt allereerst de vraag aan de orde of belanghebbende, een douane-expediteur, rechtstreeks kan worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde “Uitnodiging tot betaling” (UTB). De importeur is een onderneming die regelmatig goederen invoert. Zij maakt bij de invoer gebruik van de diensten van belanghebbende die werkzaam ...
LEES VERDER

Nieuwe regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein uitgegeven

De Minister van Economische Zaken en Communicatie van Aruba heeft een nieuwe regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein uitgevaardigd: de Ministeriële regeling van 14 maart 2018 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) (Regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein). Deze nieuwe regeling ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht komt het Hof tot het oordeel dat de inspecteur de verhuisboedelvrijstelling voor een quadracer terecht heeft geweigerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft zich in januari 2016 wederom in Aruba gevestigd na dertig jaar in Nederland te hebben gewoond. Hij heeft ter zake van zijn vestiging in Aruba vrijstelling van invoerrecht verzocht voor zijn verhuisboedel. Tot zijn verhuisboedel behoort onder andere een quadracer. Volgens de aankoopfactuur van de quadracer is deze door belanghebbende op ...
LEES VERDER

Geen vereiste vergunning voor vrijgestelde invoer. Ook geen sprake van bij vergissing in het vrije verkeer gebracht zijn van de goederen in plaats van onder een andere douaneregeling. Niet voldaan aan het onverwijldheidsvereiste. Geen recht op teruggaaf invoerrechten

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft namens importeur [ Z ] (hierna: de importeur) aangifte ten invoer gedaan van de invoer van “12 pallets chemicaliën” en deze aangegeven onder de normale invoerregeling en in het vrije verkeer gebracht nadat daarvoor invoerrechten zijn betaald. Belanghebbende was op dat moment niet op de hoogte van de belastingvrijstelling die de ...
LEES VERDER

Geen recht op teruggaaf van invoerrechten nu de goederen zijn geleverd aan een vennootschap waarvoor geen vrijstelling geldt, ook al is aannemelijk dat de goederen uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de partij van bestemming waarvoor de vrijstelling wel zou gelden. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een dwaling of verschoonbaar verzuim in de zin van artikel 128 LIUD

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft vijftien stuks beveiligingscamera's en toebehoren ingevoerd en heeft hiervan op genoemde data aangifte ten invoer gedaan. De verschuldigde invoerrechten zijn betaald en daarna zijn de goederen vrijgegeven. Op de bij de aangifte ten invoer gevoegde “bill of lading” is vermeld dat de ingevoerde goederen bestemd waren voor [ Z ] gevestigd ...
LEES VERDER

Aan de uitlatingen van de Minister-President kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat alle elektrische voertuigen vanaf dat moment vrij van invoerrechten kunnen worden ingevoerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 14 en 20 januari 2015 drie voertuigen ingevoerd. Het betreft voertuigen die door een elektromotor worden aangedreven. In geschil is de vraag of belanghebbende bij de invoer van de ingevoerde voertuigen recht heeft op het 0 procent tarief. Belanghebbende stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van ...
LEES VERDER

Wijziging Landsverordening tarief van invoerrechten gepubliceerd: vrijstellingen voor goederen voor onderwijs, sportbeoefening, armoedebestrijding en zorg

Op 17 oktober 2017 is de Landsverordening van de 15de september 2017 tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2017, no. 11) en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (P.B. 2013, no. 52) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao van 2017, no. 84 (P.B. 2017, no. 84) (Staten van Curaçao, zittingsjaar 2017 - 2018 - ...
LEES VERDER

Regeling invoerverbod benzine en gasolie in het klein uitgegeven

Op 6 oktober 2017 is in het Afkondigingsblad van Aruba 2017 no. 65 (AB 2017 no. 65) de Ministeriële regeling van 3 oktober 2017 ter uitvoering van artikel 6 van de Landsverordening in- en uitvoer (AB 1989 no. GT 102) uitgegeven. In overweging genomen hebbende dat het om veiligheidsredenen wenselijk is de invoer anders dan ...
LEES VERDER

Wijziging Landsverordening tarief van invoerrechten aangenomen en vrijstellingen uitgebreid tot primaire goederen voor onderwijs en goederen noodzakelijk voor de beoefening van sport

In het CFN van vrijdag 11 augustus 2017, nr. 2017/30, berichtten wij reeds dat op donderdag 10 augustus 2017 de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten (Staten van Curaçao, 2015-2016-089) stond geagendeerd voor behandeling in de openbare vergadering van de Staten van Curaçao. Met deze ontwerplandsverordening beoogde de regering, door middel van ...
LEES VERDER

Verhuisboedelvrijstelling voor invoer auto terecht geweigerd

Samenvatting zaak Appellant heeft vrijstelling van invoer van verhuisboedel geclaimd voor een auto die hij meer dan 6 maanden vóór de emigratie naar Aruba had gekocht. Het Hof oordeelt dat de vrijstelling terecht is geweigerd: appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de auto ten minste zes maanden voor de verhuizing in zijn vroegere normale woonplaats ...
LEES VERDER

Belanghebbende past naar het oordeel van het Gerecht terecht de verhuisboedelvrijstelling toe bij de invoer van een quadracer

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft terecht de verhuisboedelvrijstelling toegepast bij de invoer van een quadracer in Aruba. Vaststond dat de quadracer tot de verhuisboedel van belanghebbende behoorde en op het moment van de invoer ten minste zes maanden in bezit en eigendom was van belanghebbende. Voorts oordeelt het Gerecht dat sprake is van gebruik in de ...
LEES VERDER

UTB ten onrechte uitgereikt nu belanghebbende met betrekking tot het betalen van invoerrechten te goeder trouw was en de niet-betaling van invoerrechten (deels) gevolg is van fraude douaneambtenaren (1)

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is ten onrechte een UTB uitgereikt nu zij met betrekking tot het betalen van invoerrechten te goeder trouw was en nu de niet-betaling van invoerrechten (deels) een gevolg is van fraude door douaneambtenaren (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie ...
LEES VERDER

UTB ten onrechte uitgereikt nu belanghebbende met betrekking tot het betalen van invoerrechten te goeder trouw was en de niet-betaling van invoerrechten (deels) gevolg is van fraude douaneambtenaren (2)

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is ten onrechte een UTB uitgereikt nu zij met betrekking tot het betalen van invoerrechten te goeder trouw was en nu de niet-betaling van invoerrechten (deels) een gevolg is van fraude door douaneambtenaren (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie ...
LEES VERDER

Niet aannemelijk geworden dat minder goederen zijn vrijgegeven dan waarvoor rechten zijn betaald. Geen recht op teruggaaf

Samenvatting zaak Het Gerecht oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat minder goederen zijn vrijgegeven dan waarvoor rechten zijn betaald. Belanghebbende heeft daarom geen recht op teruggaaf. Het Gerecht passeert het aanbod van getuigenbewijs. Verwerping van het beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET ...
LEES VERDER

Vermeend bevoegdheidsgebrek geheeld in bezwaarfase. UTB vernietigd omdat ontduiking, die mede het gevolg is van fraude van een douane-ambtenaar, niet aan belanghebbende, die te goeder trouw is, kan worden toegerekend

Samenvatting zaak Het Gerecht laat in het midden of sprake is van een bevoegdheidsgebrek nu dit vermeende gebrek in de bezwaarfase geheeld is. UTB wordt vernietigd omdat ontduiking, die mede het gevolg is van fraude van een douane-ambtenaar, niet aan belanghebbende, die te goeder trouw is, kan worden toegerekend. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl ...
LEES VERDER
Aan het laden...