Ontwerpbegroting 2018: vanwege Irma vallen belastingopbrengsten verder terug maar daarna voorzichtige weg naar herstel geraamd. Focus op investeringen in de belastingdienst, modernisering van het belastinstelsel en handhaving

Op 20 april 2018 is de Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2018 (Landsverordening begroting 2018) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. De toelichting bij de ontwerplandsverordening is gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, nr. 18 (AB 2018, no. 18). De toelichting bevat ...
LEES VERDER

Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Onderhavige scooters vrijgesteld van de Bonairiaanse motorrijtuigenbelasting. Volgens de heffingsambtenaar is de vrijstelling alleen bedoeld voor personenauto’s maar het Gerecht acht de wettekst duidelijk

Samenvatting zaak Belanghebbende, een B.V. gevestigd te Bonaire, houdt zich bezig met verhuur van scooters aan particulieren. Zij is houder van twintig scooters en heeft voor deze scooters in november 2016 nummerplaten uitgereikt gekregen, nadat zij de verschuldigde motorrijtuigenbelasting voor het vierde kwartaal van 2016 heeft betaald. Belanghebbende maakt bezwaar tegen de heffing van motorrijtuigenbelasting ...
LEES VERDER

Reactie CAft op vierde uitvoeringsrapportage 2017 – fiscale passages

Bij brief van 27 februari 2018 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba zijn reactie op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2017 doen toekomen. In het onderdeel Exploitatierekening gaat het CAft in op de belastingopbrengsten van de diverse middelen. Daaruit blijkt dat de realisatie van ...
LEES VERDER

Baten motorrijtuigenbelasting Sint Eustatius tot en met derde kwartaal 2017 USD 0,4 miljoen

De baten uit de motorrijtuigenbelasting voor het openbaar lichaam Sint Eustatius over de eerste drie kwartalen van 2017 bedroegen USD 0,4 miljoen. Zo blijkt uit de reactie d.d. 19 januari 2018 op de derde uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Sint Eustatius van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft). Voor meer informatie over ...
LEES VERDER

Begrotingswijziging 2017: forse daling belastingbaten als gevolg van orkaan Irma

Op 30 januari 2018 is de Landsverordening van de 26e januari 2018 tot wijziging van de Landsverordening begroting 2017 in verband met wijziging van de Gewone Dienst uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2018, no. 4 (AB 2018, no. 4) (hierna: de Landsverordening). De Landsverordening behelst een wijziging van de Landsbegroting ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid Obispo aan Minister over compliance en uitvoering motorrijtuigenbelasting

In een brief van 18 januari 2018 aan de Minister van Financiën stelt het Statenlid Obispo een aantal vragen aan de Minister over de compliance en de uitvoering met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting (hierna zijn delen uit de brief opgenomen, vooralsnog zonder een korte samenvatting in het Nederlands): “A. Preguntanan pa loke ta trata compliance ...
LEES VERDER

CAft prognosticeert een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten

In haar advies van 30 november 2017 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba op de ontwerp landsverordening tot wijziging van de begroting 2017 van Aruba  prognosticeert het College Aruba financieel toezicht (CAft) een tekort van circa AWG 50 miljoen bij een reeks geanalyseerde belastingopbrengsten. Met betrekking tot de belastingopbrengsten is ...
LEES VERDER

Opbrengsten uit LB, BBO en invoerrechten stijgen minder dan begroot. Meevallers te verwachten bij rente belastingvordering, overdrachtsbelasting, motorrijtuigenbelasting en accijns op sigaretten. Onzekerheid over haalbaarheid begrote winstbelasting in 2017

In zijn reactie van 24 november 2017 aan de Minister van Financiën van Aruba bij de derde uitvoeringsrapportage 2017 van Aruba constateert het College Aruba financieel toezicht (CAft) dat de opbrengsten uit de loonbelasting en de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) niet de stijging laten zien die was geprognosticeerd in de begroting 2017. Inmiddels is op ...
LEES VERDER

Baten motorrijtuigenbelasting Sint Eustatius in eerste helft 2017 ook USD 0,3 miljoen

De baten uit de motorrijtuigenbelasting voor het openbaar lichaam Sint Eustatius over de eerste helft van 2017 bedragen USD 0,3 miljoen. Zo blijkt uit de reactie d.d. 31 oktober 2017 op de tweede uitvoeringsrapportage 2017 openbaar lichaam Sint Eustatius van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft). In 2015 bedroegen de baten ...
LEES VERDER

Baten motorrijtuigenbelasting Sint Eustatius in 2015 USD 0,3 miljoen

In 2015 bedroegen de baten voor Sint Eustatius uit de motorrijtuigenbelasting USD 0,3 miljoen. Zo wordt door het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) geconstateerd in haar reactie van 6 november 2017 op de jaarrekening 2015 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De totale baten 2015 bedragen circa USD 15,5 miljoen ...
LEES VERDER

Statenlid Obispo stelt vragen over optimalisatie belastingdienst en over verbetering tax compliance

Het Statenlid de heer Curtley Obispo (PAR) heeft in een schrijven van 24 oktober 2017 een aantal vragen gesteld aan de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Kenneth Gijsbertha, over de optimalisatie van de belastingdienst en de tax compliance op Curaçao. De vragen worden gesteld onder verwijzing naar het overdrachtsdocument van voormalig minister van ...
LEES VERDER

Fiscale aandachtspunten halfjaarrapportage Cft 2017 Bonaire

Op de website van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) is de door het Cft opgestelde halfjaarrapportage over de periode januari 2017 – juni 2017 met betrekking tot de betreffende openbare lichamen gepubliceerd. Met betrekking tot het openbaar lichaam Bonaire bevat de halfjaarrapportage ook enkele passages inzake belastingen en heffingen. In ...
LEES VERDER