Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende in Sint Maarten gevestigd en inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Woonplaats bemanningsleden is Sint Maarten omdat de thuishaven van het jacht in Sint Maarten is gelegen

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende, een LLC naar het recht van de Marshall Islands, fiscaal niet-transparant en naar omstandigheden beoordeeld in Sint Maarten gevestigd

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd, geen vermogensbeheer. Belanghebbende belastingplichtig voor de Sint Maartense BBO. Vrijstelling niet van toepassing, jacht is pleziervaartuig

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat buitenlandse organisator van muziekfestival voor de BBO als ondernemer kwalificeert maar niet als culturele instelling. Vrijstelling niet van toepassing

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in de Dominicaanse Republiek gevestigd lichaam. Het houdt zich bezig met het wereldwijd organiseren van muziekfestivals met internationaal bekende artiesten. Belanghebbende heeft in juni van het jaar 2015 het ASMF, een jaarlijks terugkerend evenement met optredens van internationale en lokale artiesten, georganiseerd. Voor de organisatie heeft belanghebbende [ Z ] ...
LEES VERDER

Beroepschrift te laat ingediend. Betoog belanghebbende dat zij op het verkeerde been is gezet door vragenbrief baat niet. Termijnoverschrijding door Gerecht niet verschoonbaar geacht

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd en een verzuimboete. Zij heeft hiertegen op 31 mei 2016 bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 8 juni 2016 uitspraken op bezwaar gedaan en het bezwaar afgewezen. Belanghebbende stelt dat de Inspecteur haar in een vragenbrief van 1 juni 2016 een termijn van twee weken ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet betalen griffierecht

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is over het jaar 2013 een naheffingsaanslag winstbelasting en een boete opgelegd. De bestuurder van belanghebbende, [ Z NV], is namens belanghebbende tegen de aanslag en de boete in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslag en de boete gehandhaafd. Belanghebbende is, via haar bestuurder, op ...
LEES VERDER

Belanghebbende mag niet zelfstandig overgaan tot verrekening van de winstbelastingschuld met de winstbelastingvordering. Dat belanghebbende al geruime tijd recht had op teruggaaf van teveel betaalde winstbelasting is wel aanleiding om de boete te matigen

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 19 december 2013 voor het jaar 2012 het definitieve aangiftebiljet- en formulier ingediend. Volgens dit biljet bedraagt de verschuldigde winstbelasting Naf. 52.972. Belanghebbende had al eerder voorlopige aangifte gedaan tot een bedrag van Naf. 88.745 en dit bedrag toen ook voldaan. Eind december 2014 had belanghebbende het teveel betaalde bedrag ...
LEES VERDER

Beroep niet-ontvankelijk omdat beroep tegen een ambtshalve vermindering niet mogelijk is

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is tijdens een boekenonderzoek in verband met de aanvraag van faillissement door belanghebbende, een naheffingsaanslag met als dagtekening 27 april 2012 opgelegd. Tegen deze naheffingsaanslag heeft belanghebbende geen bezwaar gemaakt. De naheffingsaanslag is na de afronding van het boekenonderzoek ambtshalve verminderd (verminderingsaanslag). Belanghebbende heeft tegen deze verminderingsaanslag bezwaar gemaakt. De Inspecteur ...
LEES VERDER

In het kader van een strafrechtelijk fiscaal onderzoek met toepassing van omkering van de bewijslast opgelegde naheffingsaanslagen en vergrijpboete terecht opgelegd. Gerecht ziet wel aanleiding tot matiging van de boete

Samenvatting zaak Door het Team Inlichtingen en Opsporing (TIO) van de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) is in een klikbrief informatie over belastingontduiking ontvangen. De belastingontduiking zou worden gepleegd door een persoon genaamd [ A ] die het beroep van advocaat uitoefent. Bij belanghebbende, een vennootschap [ X ] N.V. gevestigd te Curaçao, wordt naar ...
LEES VERDER

Verzuimboete blijft beperkt tot percentage (of minimumbedrag) van de naheffingsaanslag, niet van de te laat aangegeven belasting. Hoorplicht geschonden. Geen sprake van ernstige onzorgvuldigheid voor bezwaarkostenvergoeding, wel vergoeding kosten in beroep

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte winstbelasting over het jaar 2009 niet tijdig ingediend en de verschuldigde belasting niet tijdig betaald. De Inspecteur heeft aan belanghebbende met dagtekening 15 juli 2011 een naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd ten bedrage van Naf. 18.000 en een verzuimboete van Naf. 2.700. Belanghebbende heeft op 27 juli 2011 de aangifte winstbelasting ...
LEES VERDER

AVAS omdat vertrouwen is gewekt dat belanghebbende niet belastingplichtig was en geen aangifte hoefde te doen

Samenvatting zaak Belanghebbende, een naar het recht van Curaçao opgerichte N.V. (hierna: “X. N.V.”), heeft de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2012 niet ingediend. De Inspecteur heeft aan belanghebbende over het jaar 2012 een naheffingsaanslag opgelegd van Naf. 6.000 en bij boetebeschikking een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte van Naf ...
LEES VERDER

Gerecht verklaart ter zitting ingebracht standpunt tardief. Met betrekking tot ander jaar is beroep niet ontvankelijk nu beroep niet zo spoedig mogelijk na bekend worden met uitspraak is ingesteld

Samenvatting zaak Belanghebbende is een voor de winstbelasting vrijgestelde vennootschap. Belanghebbende heeft geen verzoek tot uitstel voor de indiening van de aangifte gedaan. Belanghebbende heeft haar definitieve aangifte winstbelasting 2011 op 27 december ingediend. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2011 opgelegd. De Inspecteur doet op 18 juli 2015 uitspraak op het ...
LEES VERDER

In hoger beroep komt wél vast te staan dat sprake is van een derde verzuim: verzuimboete hoger vastgesteld dan in eerste aanleg, maar proceskostenveroordeling blijft in stand en aansluiten bij Besluit proceskosten bestuursrecht wordt gehandhaafd

Samenvatting zaak Belanghebbende, een te Curaçao gevestigd lichaam, heeft over het belastingjaar 2008 geen aangifte winstbelasting gedaan. De inspecteur legt een verzuimboete van Nafl. 2.700 op. In de beroepsfase overweegt het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) dat gesteld noch gebleken is dat belanghebbende al eerder in verzuim is geweest. Het Gerecht ...
LEES VERDER

Beroep wegens ontbrekend belang niet ontvankelijk; bezwaar tegen boete ontvankelijk maar boete zelf passend en geboden geacht door Gerecht

Samenvatting zaak De Inspecteur der Belastingen van Curaçao heeft een naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd met een verzuimboete wegens te late indiening van de aangifte winstbelasting. Belanghebbende komt in bezwaar en, na afwijzing daarvan, in beroep. In de beroepsfase is de aanslag verminderd tot nihil, waardoor er geen belang meer is en het beroep voor wat betreft ...
LEES VERDER

Attendering: Belangrijke wijzigingen in de Arubaanse motorrijtuigbelasting per 1 januari 2017

  Op de website van de belastingdienst van Aruba is een nieuwsbericht geplaatst met betrekking tot belangrijke wijzigingen voor de motorrijtuigenbelasting die per 1 januari 2017 gelden. Het bericht betreft de invoering van een naheffingsysteem van boetes ingeval van niet, gedeeltelijk niet of niet op tijd betalen. Voorts zijn de betalingstermijnen veranderd. Er is een ...
LEES VERDER
Aan het laden...