OECD and Norway agree new partnership to help developing countries address taxation challenges

The OECD and Norway agreed on 10 September 2018 to gear up efforts to help developing countries address their domestic resource mobilisation challenges in order to finance the Sustainable Development Goals. This was announced in a press release dated 10 September 2018 as published on the website of the OECD. Nikolai Astrup, Norway's Minister for ...
LEES VERDER

Vragen Tweede Kamer over voorbehouden van Curaçao bij Multilateraal Anti-BEPS verdrag en over het niet medegelding hebben voor Aruba en Sint Maarten

De vaste commissie voor financiën van de Tweede Kamer heeft verslag uitgebracht van haar bevindingen met betrekking tot het Wetsvoorstel ter goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) ...
LEES VERDER