Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: verslag centrale commissievergadering

Op 13 april 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten. In een artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: aanpassing definitie uiteindelijk gerechtigde, aanlevering informatie en instelling UBO-register

Samenvatting zaak Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: gestandaardiseerde documentatieverplichtingen

Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het CFN van ...
LEES VERDER

Nieuwe ministeriële beschikking rulingpraktijk

In het kader van de internationale verplichtingen van het Land heeft de Minister van Financiën het wenselijk geacht nieuwe kaders vast te stellen om te bewerkstelligen dat de rulingpraktijk efficiënter alsmede effectiever kan functioneren. Deze kaders heeft de Minister vastgelegd in een nieuwe Ministeriële beschikking rulingpraktijk van 7 maart 2018. De ministeriële beschikking is op ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling dringende redenen II met betrekking tot internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen: Supplementary Review van Global Forum aangemerkt als dringende reden. Eerdere Ministeriële regeling dringende redenen ingetrokken

Op 15 november 2017 is Ministeriële regeling met algemene werking van de 1ste november 2017 ter uitvoering van artikel 30, vierde lid, van de Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Ministeriële regeling dringende redenen II) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2017, no. 95 (P.B. 2017, no. 95). Deze regeling ...
LEES VERDER

Patentbox regime winstbelasting geschrapt

In het kader van de internationale eisen die door de OESO en de Groep Gedragscode van de Europese Unie worden gesteld ter voorkoming van de verschuiving van winst naar belastingstelsels met geen of lage tarieven aan belasting, heeft de regering van Aruba het zogenaamde “patentbox regime” geschrapt van de lijst van activiteiten die in aanmerking ...
LEES VERDER

Nota van wijziging bij Overige fiscale maatregelen 2018 inzake definitie rekeninghouder en voorschriften voor financiële instellingen in de Nederlandse WIB in het kader van CRS; maatregelen gelden ook voor BES

In de Nota van wijziging met betrekking tot de Overige fiscale maatregelen 2018 wordt door de staatssecretaris van Financiën een aantal wijzigingen voorgesteld in het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Kamerstuk 34 786, Overige fiscale maatregelen 2018) voorgesteld. De Nota van wijziging is op 25 oktober 2017 door de ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid Obispo over kwalificatie Curaçao bij het Global Forum en over wijziging belastingregimes in het kader van de Peer Review Phase 2

Onder verwijzing naar het overdrachtsdocument van voormalig minister van financiën de heer Jose Jardim uit december 2016 “Een solide basis voor een betere toekomst, verantwoording- en overdrachtsdocument – aanvulling” heeft het Statenlid de heer Curtley Obispo (PAR) in een schrijven van 24 oktober 2017 een aantal vragen gesteld aan de Minister van Financiën van Curaçao, ...
LEES VERDER

Update staatssecretaris van voortgang en ontwikkelingen FATCA-dossier

In zijn brief van 19 september 2017 aan de Tweede Kamer heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën een update gegeven van de voortgang van de Nederlandse inspanningen en verdere ontwikkelingen op het FATCA-dossier, in navolging van hetgeen hij in zijn brief van 12 juli 2017 aan de Tweede Kamer had aangegeven. Over de brief van 12 ...
LEES VERDER

Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen gewijzigd teneinde te voldoen aan Common Reporting Standard

  Op 29 juni 2017 is in het Publicatieblad van Curaçao het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 27ste juni 2017 tot wijziging van het Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (P.B. 2015, no. 58) uitgegeven (P.B. 2017, no. 55, hierna aan te duiden als: "het wijzigingslandsbesluit"). Het wijzigingslandsbesluit is inmiddels geplaatst op ...
LEES VERDER