Samenwerkingsprotocol Aruba – Nederland 2019 – 2021

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij brief van 30 november 2018 het op 22 november 2018 tussen Aruba en Nederland getekende "Protocol Aruba Nederland 2019-2021; Inkadering van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba (Samenwerkingsprotocol Aruba-Nederland 2019-2021)" aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Financieringssaldo en schuldreductie In het Protocol ...
LEES VERDER

Protocol wijziging belastingverdrag Nederland – Denemarken ter stilzwijgende goedkeuring naar Tweede Kamer. Wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van ...
LEES VERDER

Protocol belastingverdrag Nederland – Denemarken wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

Op 9 mei 2018 is te Kopenhagen een Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Kopenhagen, 1 juli 1996) (Trb ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Ghana met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel in werking getreden

Het op 10 maart 2017 te Accra tot stand gekomen Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Accra, 10 maart 2008, ...
LEES VERDER

Inwerkingtreding wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel in Tractatenblad

In het CFN van 1 december 2017, nr. 2017/46, maakten wij er reeds melding van dat op 31 december 2017 het op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel treedt op 31 december 2017 in werking

Op 31 december 2017 zal het op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (’s-Gravenhage, 18 oktober ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Oezbekistan met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan Staten-Generaal

In het CFN van 24 februari 2017, nr. 2017/04, rapporteerden wij reeds dat op 6 februari 2017 te ‘s-Gravenhage een Protocol tot stand is gekomen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag Ghana met aanpassing territoriale uitbreidingsartikel ter stilzwijgende goedkeuring aangeboden aan Staten-Generaal

In het CFN van 19 mei 2017, nr. 2017/16, rapporteerden wij reeds dat op 10 maart 2017 te Accra een Protocol (hierna: “het Protocol”) tot stand is gekomen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen ...
LEES VERDER

Nederlandse vertaling van protocol belastingverdrag Nederland – Ghana (met wijziging uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa) gepubliceerd

  De Nederlandse vertaling van het op 10 maart 2017 te Accra tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Accra, 10 ...
LEES VERDER

Protocol belastingverdrag Nederland – Ghana wijzigt ook uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

  Op 10 maart 2017 is te Accra een Protocol (hierna: “het Protocol”) tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten (Accra, 10 maart 2008, Trb ...
LEES VERDER

Wijziging belastingverdrag met Oezbekistan: uitbreidingsartikel naar andere delen van het Koninkrijk aangepast

Op 6 februari 2017 is te ‘s-Gravenhage een Protocol tot stand gekomen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oezbekistan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (’s-Gravenhage, 18 oktober 2001, Tractatenblad 2001, no ...
LEES VERDER