Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot de Caribische delen van het Koninkrijk stilzwijgend goedgekeurd, treedt in werking op 1 juli 2018

De stilzwijgende goedkeuring van de op 23 juni 2017 te Port Louis tot stand gekomen Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius inzake een uitbreiding tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mauritius ...
LEES VERDER

Achtergrond vertrouwelijke kennisgeving aan Tweede Kamer van de toelichtende nota bij belastingverdragen en wijzigingsprotocollen

De staatssecretaris van Financiën heeft met zijn brief van 9 april 2018 gevolg gegeven aan een verzoek van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer om informatie over de achtergrond bij het feit dat de toelichtende nota bij het wijzigingsprotocol met Oekraïne ter vertrouwelijke kennisgeving naar de Kamer is verzonden. De staatssecretaris bericht de Kamer ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Angola (inclusief gelding voor de Caribische delen van het Koninkrijk) met het oog op stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten van Curaçao

Bij brief van 18 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, met het oog op de stilzwijgende goedkeuring het op 10 april 2017 te Luanda tot stand gekomen Verdrag tussen ...
LEES VERDER

Territoriale uitbreiding douaneverdrag met Mauritius tot de Caribische delen van het Koninkrijk met het oog op stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten van Curaçao

Bij brief van 18 januari 2018 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, met het oog op de stilzwijgende goedkeuring het op 13 maart 2008 te Port Louis tot stand gekomen Verdrag ...
LEES VERDER