Aanbieding aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s

Bij brief van 26 april 2018 heeft de Minister van Financiën van Curaçao aan de Staten de (concept) “Aanschrijving nultarief invoerrechten melkpoeder voor baby’s” (Aanschrijving herindeling melkpoeder voor baby's) van 16 november 2017 aangeboden (hierna: “de aanschrijving”). De voorgestelde datum van inwerking treding is 1 april 2018. De Raad van Ministers is op 28 maart ...
LEES VERDER

Voortgangsrapportage 2016 van de Rijksvertegenwoordiger voor de BES – passages over lokale belastingen, medezeggenschap, ABB en kinderbijslag

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R.W. Knops, heeft de Voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor het jaar 2016 toegestuurd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bijlage bij een brief van 6 november 2017. In de voortgangsrapportage komen ook een aantal fiscale onderwerpen aan ...
LEES VERDER

Toezegging ziektekostenvergoeding aan DGA niet zakelijk. Kosten van vruchtbaarsheidsbehandeling aangemerkt als uitdeling

Samenvatting zaak Belanghebbende, X, is directeur en enig aandeelhouder van NV Y. NV Y heeft aan X toegezegd alle ziektekosten te vergoeden. Naar het oordeel van het Gerecht is deze toezegging niet zakelijk en om die reden vormt de vergoeding van kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling een onzakelijke vergoeding die als uitdeling aangemerkt moet worden. Wel ...
LEES VERDER

Beroepstermijn verlengd tot maandag nu de laatste dag van de termijn op zaterdag viel. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn

Samenvatting zaak Beroep is tijdig, de laatste dag van de termijn was namelijk een zaterdag. Dan wordt termijn verlengd tot de maandag erna. Niet gebleken is dat belanghebbende in het compromis ondubbelzinnig afstand gedaan heeft van haar recht zich te beroepen op de wettelijke navorderingstermijn. De na het opleggen van de aanslag gedane aangifte kan ...
LEES VERDER

Geen recht op tax-holidayfaciliteit omdat geen sprake is van exploitatie van appartementen. Bovendien niet voldaan aan voorwaarde dat aan tenminste 5 Antilliaanse personen blijvend werk wordt verschaft. Gerecht laat in het midden of de Minister de tax-holidayfaciliteit heeft toegezegd

Samenvatting zaak Belanghebbende is gevestigd op Bonaire en koopt in 2005 een perceel grond. In de jaren daarna bouwt zij appartementen, die bedoeld zijn voor de verkoop. Nadat de bouw voltooid is worden de appartementen verkocht. Naar het oordeel van het Gerecht heeft belanghebbende geen recht op een tax-holidayfaciliteit omdat geen sprake is van exploitatie ...
LEES VERDER