Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: verslag centrale commissievergadering

Op 13 april 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten. In een artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen: aanpassing definitie uiteindelijk gerechtigde, aanlevering informatie en instelling UBO-register

Samenvatting zaak Op 20 maart 2018 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen) (Zittingsjaar 2017-2018-123) (hierna: de ontwerplandsverordening) ter goedkeuring aangeboden aan de Staten van Curaçao. In een artikel in het ...
LEES VERDER

Geen vervangingsreserve voor de winst behaald met verkoop na verkaveling en ontwikkeling van grond; grond had karakter van voorraad, niet van bedrijfsmiddel. Betaalde rente aftrekbaar omdat geen sprake is van betaling aan verbonden lichaam. Betaalde commissie niet aftrekbaar omdat niet duidelijk is wie de uiteindelijk gerechtigde tot de ontvangende vennootschap was

Samenvatting zaak Winstbelasting projectontwikkelaar. Geen vervangingsreserve voor de winst, behaald met verkoop na verkaveling en ontwikkeling van grond. De grond had het karakter van voorraad, niet van een bedrijfsmiddel. Rente betaald aan een vennootschap van de broer van de aandeelhouder in bh is aftrekbaar omdat nauwe bloedverwantschap tussen de aandeelhouder van de betalende vennootschap en ...
LEES VERDER