Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Nederland-Uruguay in werking getreden, geldt ook voor Caribisch Nederland

Op 16 augustus 2018 is officieel in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 2018, 143) bekendgemaakt dat de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken (met Protocol) ('s-Gravenhage, 24 oktober 2012; Trb. 2012, 220, Trb. 2013, 56) ...
LEES VERDER

OECD releases 14 additional country profiles containing key aspects of transfer pricing legislation

The OECD has published new transfer pricing country profiles for Australia, China (People’s Republic of), Estonia, France, Georgia, Hungary, India, Israel, Liechtenstein, Norway, Poland, Portugal, Sweden and Uruguay respectively, according to a press release on the website of the OECD.  These new profiles reflect the current transfer pricing legislation and practices of each country. The ...
LEES VERDER