Megajacht voor rekening en risico van belanghebbende geëxploiteerd. Belanghebbende, een LLC naar het recht van de Marshall Islands, fiscaal niet-transparant en naar omstandigheden beoordeeld in Sint Maarten gevestigd

Samenvatting zaak Belanghebbende is een ‘limited liability company’ opgericht naar het recht van de Marshall Islands. Zij is in Sint Maarten geregistreerd en heeft aldaar een vestigingsadres. Belanghebbende is de juridische eigenaar van het megajacht “[ X ]”. Het jacht is geregistreerd in Sint Vincent en vaart met een vlag van St. Vincent & the Grenadines ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat buitenlandse organisator van muziekfestival voor de BBO als ondernemer kwalificeert maar niet als culturele instelling. Vrijstelling niet van toepassing

Samenvatting zaak Belanghebbende is een in de Dominicaanse Republiek gevestigd lichaam. Het houdt zich bezig met het wereldwijd organiseren van muziekfestivals met internationaal bekende artiesten. Belanghebbende heeft in juni van het jaar 2015 het ASMF, een jaarlijks terugkerend evenement met optredens van internationale en lokale artiesten, georganiseerd. Voor de organisatie heeft belanghebbende [ Z ] ...
LEES VERDER

Beroepschrift te laat ingediend. Betoog belanghebbende dat zij op het verkeerde been is gezet door vragenbrief baat niet. Termijnoverschrijding door Gerecht niet verschoonbaar geacht

Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd en een verzuimboete. Zij heeft hiertegen op 31 mei 2016 bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 8 juni 2016 uitspraken op bezwaar gedaan en het bezwaar afgewezen. Belanghebbende stelt dat de Inspecteur haar in een vragenbrief van 1 juni 2016 een termijn van twee weken ...
LEES VERDER

Verzuimboete wegens te laat indienen aangifte kan bij een aanslagbelasting slechts worden opgelegd indien belanghebbende een aanmaning heeft ontvangen

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2012 op 6 februari 2013 ontvangen en op 17 december 2013 ingediend. De Inspecteur legt een aanslag inkomstenbelasting op met een boetebeschikking van Naf. 2.500. Belanghebbende is tegen de aanslag en de boete in bezwaar gekomen. Bij uitspraken op bezwaar is de aanslag inkomstenbelasting verminderd, ...
LEES VERDER

Hofuitspraak gepubliceerd in zaak over de vraag of een limited partner van een Illinois LP die alleen aan de LP diensten levert een belaste ondernemer is voor de Arubaanse BBO. A-G heeft al conclusie genomen

Samenvatting zaak In het CFN van 2 maart 2018, nr. 2018/09, rapporteerden wij reeds over de conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) in een zaak over de vraag of een limited partner van een Illinois LP die alleen aan de LP diensten levert een belaste ondernemer is voor de Arubaanse BBO. Het gaat om het cassatieberoep ...
LEES VERDER

Belanghebbende verantwoordelijk voor tijdige indiening aangifte, ook al woont bestuurder in buitenland. Verzuimboete terecht opgelegd, wel matiging omdat bedrijf nooit actief is geweest en reeds hoog bedrag aan verzuimboetes is opgelegd

Samenvatting zaak Aan belanghebbende zijn op 26 juni 2009 (2007), 25 juni 2010 (2008), 15 juli 2011 (2009), 25 juni 2013 (2011) en 27 juni 2014 (2012) naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes opgelegd. Belanghebbende is op 15 augustus 2014 tegen de boetebeschikkingen in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en de bezwaren over ...
LEES VERDER

Beroep kennelijk niet-ontvankelijk wegens niet betalen griffierecht

Samenvatting zaak Aan belanghebbende is over het jaar 2013 een naheffingsaanslag winstbelasting en een boete opgelegd. De bestuurder van belanghebbende, [ Z NV], is namens belanghebbende tegen de aanslag en de boete in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslag en de boete gehandhaafd. Belanghebbende is, via haar bestuurder, op ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de verzuimboete te laat is opgelegd en dient te vervallen

Samenvatting zaak Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een NV. Zij zit in een fiscale eenheid en fungeert als moedermaatschappij. Belanghebbende heeft op 29 juli 2011 verzocht om uitstel van de indiening van het aangiftebiljet- en formulier. De Inspecteur heeft het verzoek om uitstel afgewezen, omdat het te laat gedaan is. De uiterste ...
LEES VERDER

Belanghebbende mag niet zelfstandig overgaan tot verrekening van de winstbelastingschuld met de winstbelastingvordering. Dat belanghebbende al geruime tijd recht had op teruggaaf van teveel betaalde winstbelasting is wel aanleiding om de boete te matigen

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 19 december 2013 voor het jaar 2012 het definitieve aangiftebiljet- en formulier ingediend. Volgens dit biljet bedraagt de verschuldigde winstbelasting Naf. 52.972. Belanghebbende had al eerder voorlopige aangifte gedaan tot een bedrag van Naf. 88.745 en dit bedrag toen ook voldaan. Eind december 2014 had belanghebbende het teveel betaalde bedrag ...
LEES VERDER

Hof houdt er rekening mee dat drie jaar achtereen een verzuim is gepleegd maar ook dat de Minister een aangifteverzuim minder zwaar heeft willen straffen dan een betalingsverzuim. Hoger beroep van de Inspecteur gegrond, maar boete wel op een lager bedrag vastgesteld

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft voor het jaar 2012 tijdig aangifte winstbelasting (de aangifte) gedaan. Vanwege het niet tijdig of niet volledig betalen van de aanslag heeft de Inspecteur een naheffingsaanslag winstbelasting 2012 van NAf 11.565 (de naheffingsaanslag) opgelegd. De naheffingsaanslag bestaat uit twee elementen: de ter zake van de aanslag verschuldigde belasting van NAf 10.057, ...
LEES VERDER

Conclusie A-G in zaak over de vraag of een limited partner van een Illinois LP die alleen aan de LP diensten levert een belaste ondernemer is voor de Arubaanse BBO

Samenvatting zaak Belanghebbende [X] N.V. is een Arubaanse vennootschap, gevestigd op Aruba. De belanghebbende en de eveneens Arubaanse vennootschap [C] NV ([C]) zijn limited partners in [A], een limited partnership ‘[A]’ ([A]) naar Illinois’ recht. [A] exploiteert [F] op Aruba. General Partner (GP) is de eveneens op Aruba gevestigde vennootschap [B] NV ([B]). De belanghebbende ...
LEES VERDER

Hof volgt Gerecht bij matiging verzuimboete voor te late aangifte winstbelasting door nimmer operationele vennootschap. Geen richtlijn omtrent matiging boetes, omdat toetsen van strafmaat neerkomt op individuele straftoemeting en maatwerk

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte winstbelasting over het jaar 2012 op 3 juli 2013 ingediend. De Inspecteur heeft een boete opgelegd van NAf 1.000, voor het te laat doen van aangifte, behorend bij een derde verzuim. Belanghebbende is tegen de boetebeschikking in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete ...
LEES VERDER

Inspecteur past beschikking administratieve boeten op juiste wijze toe. Boete bij derde verzuim blijft in stand

Samenvatting zaak Belanghebbende, een N.V. gevestigd in Curaçao, heeft op 21 december 2012 haar definitieve aangiftebiljet ingediend met een belastbare winst van Naf. 329 en heeft tegelijkertijd het verschuldigde bedrag aan winstbelasting van Naf. 114 betaald. De Inspecteur legt aan belanghebbende over het jaar 2011 een naheffingsaanslag winstbelasting op van Naf. 114 alsmede een verzuimboete ...
LEES VERDER

Verzuimboete blijft beperkt tot percentage (of minimumbedrag) van de naheffingsaanslag, niet van de te laat aangegeven belasting. Hoorplicht geschonden. Geen sprake van ernstige onzorgvuldigheid voor bezwaarkostenvergoeding, wel vergoeding kosten in beroep

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft de aangifte winstbelasting over het jaar 2009 niet tijdig ingediend en de verschuldigde belasting niet tijdig betaald. De Inspecteur heeft aan belanghebbende met dagtekening 15 juli 2011 een naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd ten bedrage van Naf. 18.000 en een verzuimboete van Naf. 2.700. Belanghebbende heeft op 27 juli 2011 de aangifte winstbelasting ...
LEES VERDER

AVAS omdat vertrouwen is gewekt dat belanghebbende niet belastingplichtig was en geen aangifte hoefde te doen

Samenvatting zaak Belanghebbende, een naar het recht van Curaçao opgerichte N.V. (hierna: “X. N.V.”), heeft de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2012 niet ingediend. De Inspecteur heeft aan belanghebbende over het jaar 2012 een naheffingsaanslag opgelegd van Naf. 6.000 en bij boetebeschikking een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte van Naf ...
LEES VERDER
Aan het laden...