Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 oktober 2023 (Nederland)

Op 16 oktober 2023 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 oktober 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Op 13 oktober 2023 is een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet Minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze nota van wijziging strekt tot het wettelijk verankeren van een aantal andere onderdelen van de administratieve richtsnoeren van februari 2023 in het wetsvoorstel. Deze onderdelen betreffen de definitie van kwalificerend belang, de belastinglatenties met betrekking tot het verkrijgen van een recht op verrekening van belasting en de verrekening van ...

OECD/G20 Inclusive Framework releases new Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One addressing tax challenges of globalisation and digitalisation

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has released the text of a new multilateral convention (MLC) that updates the international tax framework to co-ordinate a reallocation of taxing rights to market jurisdictions, improve tax certainty, and remove digital service taxes. The publication of the convention moves the international community a step closer towards finalisation of the Two-Pillar Solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of ...

International community adopts multilateral convention to facilitate implementation of the global minimum tax Subject to Tax Rule

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has concluded negotiations on a multilateral instrument that will protect the right of developing countries to ensure multinational enterprises pay a minimum level of tax on a broad range of cross-border intra-group payments, including for services. This has been announced in a news release on the website of the OECD. The new Multilateral Convention to Facilitate the Implementation of the Pillar Two Subject to Tax ...

Sixth annual peer review report of BEPS Action 13: ‘Progress continues in strengthening tax transparency through Country-by-Country reporting’

The OECD has published the sixth annual peer review report of BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting). The peer review report contains the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs, ‘demonstrating strong progress in international efforts’ according to a news release on the website of the OECD issued on the occasion of the release of the report. Further form the ...

Sixth annual peer review report BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting): recommendation for Curaçao to take steps to ensure that the number of CbC reports received and exchanged are monitored (Curaçao)

The OECD has published the sixth annual peer review report of BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting). The peer review report contains the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs. Click here for a link to the news release on the website of the OECD issued on the occasion of the release of the report. The BEPS Action 13 minimum standard ...

Sixth annual peer review report BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting): no recommendations for Aruba as to the domestic legal and administrative framework or the exchange of information framework (Aruba)

The OECD has published the sixth annual peer review report of BEPS Action 13 (Country-by-Country reporting). The peer review report contains the latest outcomes of the implementation of BEPS Action 13 on the transparency of global operations of large MNEs. Click here for a link to the news release on the website of the OECD issued on the occasion of the release of the report. The BEPS Action 13 minimum standard ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 22 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de integrale inhoud ervan verwijzen wij naar de nota zelf. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand voorstel van rijkswet, ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS received public comments on Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 17 July 2023, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the ...

Kamerbrief over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 4 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. In ...

Verslag van de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Het verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen (kamerdossier 36351-(R2184)-nr. 6) is op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geplaatst. Het verslag is vastgesteld in de vergadering van de ...

Wijziging BRNC 2015: implementatie BEPS-minimumstandaard tegengaan BRNC-shopping – door Prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en Drs. A.J. Postma

Aanleiding voor deze bijdrage is het op 21 april 2023 door de Koning aangeboden rijkswetsvoorstel tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (hierna: BRNC 2015) aan de parlementen van de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden. In hun inleiding gaan de auteurs uitvoerig in op de internationale fiscale ontwikkelingen die dit rijkswetsvoorstel instigeerden. Vervolgens bespreken zij de wijze waarop Curaçao en Nederland via het rijkswetsvoorstel invulling hebben beogen te ...

OECD invites public input on Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy and following the agreed Outcome Statement, the OECD is seeking public comments on Amount B under Pillar One. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: Amount B provides for a ...

138 Countries and jurisdictions agree historic milestone to implement global tax deal

Tuesday, July 11, 2023, 138 members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) - representing over 90% of global GDP - agreed an Outcome Statement recognising the significant progress made and allowing countries and jurisdictions to move forward with historic, major reform of the international tax system. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Two‐Pillar ...

OECD launches new version of the BEPS Multilateral Convention Matching Database to further support international tax co-operation

A new and improved version of the database supporting the application of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (the "BEPS MLI") has been released and will allow tax authorities and other interested parties to make projections on how the MLI modifies a specific tax treaty. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further ...

Woensdag 5 juli technische briefing voor Centrale Commissie over wetsvoorstel wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

De Centrale Commissie van de Staten van Curaçao is opgeroepen voor een vergadering op woensdag 5 juli aanstaande over het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen. Zo blijkt uit de oproep voor deze vergadering. Het eerste agendapunt van ...

Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards: three regimes abolished (one for Aruba and two for San Marino), one regime amended (Jordan) and one in the process of being amended (Albania)

Jurisdictions continue making progress on implementing the international standard under BEPS Action 5 to address harmful tax practices, as the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS releases new results on preferential tax regimes. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: At its April 2023 meeting, the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) reached new conclusions on five regimes as part of ...

Commissie Rijksaangelegenheden verzoekt de Centrale Commissie van de Staten om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in behandeling te nemen en schriftelijk verslag uit te brengen (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 juni 2023 heeft de Voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire relaties en Buitenlandse Betrekkingen van de Staten van Curaçao de leden van de Centrale Commissie van de Staten voorgesteld om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede ...

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer. In pakket Belastingplan 2024 zal worden geregeld dat het wetsvoorstel ook op de BES-eilanden zal gelden (Nederland)

Het voorstel van wet houdende invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024), is op 31 mei 2023 aangeboden ...

Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Op donderdag 1 juni 2023 is het verslag vastgesteld van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen. Het is nu aan de staatssecretaris van Financiën om de vragen ...

Inbrengdatum verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 (Curaçao)

De inbrengdatum voor de leden van commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen is vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur. Dit blijkt ...

Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Op 28 april 2023 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Marnix L.A. van Rij, het Nader Rapport  inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen, aangeboden aan de Koning. Het Nader Rapport bevat de opmerkingen van de staatssecretaris ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

The OECD has published the public comments received on the compliance and tax certainty aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, ...

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 januari 2023 (Nederland)

Op 2 februari 2023 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 januari 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD has published the public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 8 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the ...

OECD releases technical guidance for implementation of the global minimum tax

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released technical guidance to assist governments with implementation of the landmark reform to the international tax system, which will ensure multinational enterprises (MNEs) will be subject to a 15% effective minimum tax rate. This has been announced yesterday with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules will ensure co-ordinated ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the draft Multilateral Convention provisions on digital services taxes and other relevant similar measures under Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures under Amount A of Pillar One to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on ...

Revenue impact of international tax reform better than expected, according to new OECD analysis

Revenue gains from the implementation of a historic agreement to reform the international tax system will be higher than previously expected, according to new OECD analysis released on Wednesday, January 18, 2023. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of the economy will lead ...

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the draft Multilateral Convention provisions on digital services taxes and other relevant similar measures under Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures of Amount A of Pillar One. This has been announced with a news release on the website of the OECD ...

Tax challenges of digitalisation: OECD invites comments on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on compliance and co-ordination aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with this news release respectively with this news release on the website of the OECD. Further ...