ICB

Caribische eilanden, Nederland

+31 6 577 377 35

Welkom bij het ICB. Meester in Caribisch Belastingrecht!

ICB

Caribische eilanden, Nederland

+31 6 577 377 35

Over het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht

ICB •
Instituut voor
Caribisch Belastingrecht

Opleidingen en vaknieuws op maat

ICB DIENSTEN

Het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht biedt opleidingen en vaknieuws aan op het gebied van het Caribische belastingrecht voor zowel de publieke als de private sector. Het is ontstaan vanuit de behoefte aan op de Caribische belastingpraktijk toegespitste permanente educatie en aan gestroomlijnde vaktechnische informatievoorziening. Door onze onafhankelijke positie waarborgen wij een objectieve en adequate kennis- en informatieoverdracht.

Caribisch belastingrecht

ICB VAKGEBIED

Ons vakgebied is het Caribische belastingrecht, waaronder wij verstaan het formele en materiële belastingrecht van de (vier) Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het formele en materiële belastingrecht van de Republiek Suriname, welke stelsels in oorsprong sterk aan elkaar verwant zijn. Hieronder wordt mede begrepen het met die belastingstelsels samenhangende internationale belastingrecht in de onderlinge verhoudingen van deze landen en gebiedsdelen en in hun verhoudingen met (Europees) Nederland en met derde landen.

VAKGEBIED

MISSIE

Ontwikkeling van het Caribisch Belastingrecht

ICB MISSIE

Onze missie is om met onze produkten een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Caribische belastingrecht en de interesse voor dit vakgebied te bevorderen. Daartoe beogen wij binnen het Koninkrijk een transatlantische Caribische fiscale community te creëren en een platform te bieden voor kennisuitwisseling op Caribisch fiscaal gebied.

Actuele en op maat gesneden opleidingen

ICB OPLEIDINGEN

Wij bieden permanente educatie, cursussen, seminars, masterclasses, trainingen, beroepsopleidingen, workshops en congressen aan met ervaren docenten en sprekers uit de wetenschap en de praktijk. De onderwerpen worden door ons zorgvuldig geselecteerd aan de hand van ontwikkelingen in jurisprudentie, wet- en regelgeving en behoeften vanuit de praktijk. Voor organisaties met specifieke opleidingsbehoeften stellen wij graag op maat gesneden studieprogramma’s op.

OPLEIDINGEN

VAKNIEUWS

Digitaal en actueel vaknieuws

ICB VAKNIEUWS

De Caribische belastingpraktijk inclusief de Surinaamse belastingpraktijk strekt zich inmiddels uit over niet minder dan vijf fiscale jurisdicties met belastingstelsels die zich zelfstandig ontwikkelen. Internationale fiscale ontwikkelingen raken deze jurisdicties ook en volgen elkaar steeds sneller op. Het bijhouden van al deze ontwikkelingen legt een groot beslag op de capaciteit van private en publieke organisaties en beroepsbeoefenaren. Met ons digitale vakblad – het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad – ondersteunen wij onze abonnees bij het beheren en beheersen van hun fiscale informatievoorziening.

Expertise

ICB TEAM

Initiatiefnemer en directeur van het ICB is Pieter Bas van Agtmaal, fiscaal-jurist met meer dan 25 jaar ervaring in de Caribische belastingpraktijk. Als voormalig voorzitter van de Antilliaanse Juristen Vereniging en van de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs en als voormalig lid van task forces belastingverdragen en belastinghervormingen is hij uitstekend op de hoogte van de behoeften in praktijk. Hij heeft een uitgebreid netwerk van docenten en experts uit de wetenschap en de praktijk die enthousiast een bijdrage leveren aan onze missie.

TEAM

Top