Forum on Tax Administration: Towards Sustainable Remote Working in a Post-COVID-19 Environment

On 19 July 2021, the report of the Forum on Tax Administration ‘Towards Sustainable Remote Working in a Post-COVID-19 Environment’ was published. This has been announced on the website of the OECD. Furthermore from the OECD-website: The COVID-19 pandemic saw a significant shift among most tax administrations to remote working by many of their staff. As tax administrations consider the shape of the workplace post-pandemic, many are examining the options ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao – Mexico getekend. Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot gebruikersheffingen, douanerechten en bepalingen tot het vermijden van dubbele belasting (Curaçao)

Op 7 juli 2021 is te Mexico-Stad het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten getekend (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the United Mexican States ). Het Verdrag is op 20 juli 2021 gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 101 (Trb. 2021, 101). Wat het ...
LEES VERDER

SAS-HUBA 2021 van 2 augustus tot en met 31 augustus (Suriname)

De campagne ‘Self Assessment System – Hulp bij Aangifte’ (SAS-HUBA) van de belastingdienst zal dit jaar (2021) plaatsvinden in de periode 2 augustus tot en met 31 augustus. Dit is op 19 juli 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. Overigens wordt in de tekst bij die post aangegeven dat de actie tot en met 30 augustus is. De ‘SAS-HUBA’-campagne is een ...
LEES VERDER

Eilandsraad Saba keurt jaarrekening 2020 goed (Caribisch Nederland – Saba)

De Eilandsraad van Saba heeft de jaarrekening van het openbaar lichaam Saba voor het jaar 2020 goedgekeurd. De jaarrekening sluit met een overschot van USD 962,000. De Eilandsraad werd daarbij verzocht om een deel van het overschot toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van het verlies over 2019 van bijna USD 622,000. Het resterende bedrag van het overschot wordt bestemd voor de huidige COVID-19 verlichtingsmaatregelen (relief measures) ...
LEES VERDER

Verordening landen en parkeren vliegveld Sint Eustatius 2021: heffing van landingsgeld en parkeergeld (Sint Eustatius)

Op 20 juli 2021 is het Besluit van de Regeringscommissaris in plaats van de eilandsraad van 06 juli 2021 no. 997/GEZ tot vaststelling van de tarieven voor het landen en parkeren op het vliegveld Sint Eustatius (Verordening landen en parkeren vliegveld Sint Eustatius 2021) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2021, no. 13 (AB 2021, no. 13, hierna: “de Verordening”). Deze verordening treedt in werking op ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht belastingdienst inzake het tijdelijk toepassen van het 0% ABB-tarief op de invoer en levering van mondkapjes, coronavaccins en -testkits naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) is een nieuwsbericht verschenen inzake het met terugwerkende kracht over de periode 21 december 2020 tot en met 30 september 2021 toepassen van het 0%-tarief van de algemene bestedingsbelasting (ABB) op de invoer en levering van mondkapjes, coronavaccins en –testkits naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland). Voor de integrale tekst van het nieuwsbericht verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf. Op ...
LEES VERDER

Nieuwsberichten belastingdienst inzake verlenging belastingversoepelingen en aanvragen/verlengen bijzonder uitstel van betaling. Betreft de meest recente actualisatie van de fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) zijn nieuwsberichten verschenen inzake de verlenging van de belastingversoepelingen en het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel van betaling in het kader van de tegemoetingen naar aanleiding van de coronacrisis. Klik hier voor het nieuwsbericht op de BCN-website met een overzicht van de belastingversoepelingen en klik hier voor het nieuwsbericht op de BCN-website inzake het aanvragen en verlengen van bijzonder uitstel ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid Jesus-Leito naar aanleiding van de recente richtlijnen ter invordering van belastingen. PAR-fractie wil centrale commissievergadering met MinFin om uitleg te krijgen over diens beleid ten aanzien van de begrotingen voor de komende jaren en de financiering daarvan (Curaçao)

Bij brief d.d. 16 juli 2021 heeft het Statenlid mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito (PAR) vragen gesteld aan de Minister van Financiën over de onlangs door de minister uitgevaardigde richtlijnen ter invordering van belastingen. Het doel van de richtlijnen is, kort weergegeven, om (met instructies aan de medewerkers van het Ontvangerskantoor) uniformiteit en structuur te brengen in het invorderingsproces en om de rechtszekerheid van de burger te waarborgen. Voorts voorzien de richtlijnen ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met medewerkers Inspectie der Belastingen (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, heeft onlangs een bijeenkomst gehad met de medewerkers van de Inspectie der Belastingen. Tijdens de bijeenkomst heeft de Minister stilgestaan bij de door de medewerkers naar voren gebrachte aandachtspunten over zaken die de productiviteit van de organisatie in de weg staan. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën. Volgens het nieuwsbericht waren de ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand juli 2021 loopt tot en met 28 juli (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand juli 2021 kan worden aangevraagd vanaf 22 juli om 9 uur ’s ochtends tot en met 28 juli 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ...
LEES VERDER

Met het oog op de vakantieperiode herinnert de Douane vakantiegangers aan de geldende regels voor de ‘reizigersbagagevrijstelling’ bij terugkeer (Aruba)

Met het oog op de vakantieperiode herinnert de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) reizigers van 16 jaar en ouder die naar het buitenland gaan aan de geldende regels met betrekking tot de vrijstelling van invoerrechten over ‘reizigersbagage’ bij terugkeer op Aruba. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de Douane (klik hier voor het nieuwsbericht in het Nederlands op de algemene website van de overheid ...
LEES VERDER

Rechtbank oordeelt dat de onderhavige Stichting Particulier Fonds buitenlands belastingplichtige is voor de (Nederlandse) vennootschapsbelasting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een Stichting Particulier Fonds (hierna: “de SPF”), gevestigd in [land]. In 2011 heeft de SPF 34 onroerende zaken in een nieuwbouwproject te Drimmelen (Nederland) gekocht. Belanghebbende was van plan deze onroerende zaken te verhuren, maar heeft daarvan afgezien na invoering van de verhuurdersheffing. In 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn ...
LEES VERDER

Rechtbank oordeelt dat in Nederland woonachtige persoon feitelijk het bestuur binnen de onderhavige Stichting Particulier Fonds (SPF) heeft gevoerd en vrijelijk kon beschikken over de in de SPF aanwezige inkomens- en vermogensbestanddelen als ware het zijn eigen vermogen: schenkingen uit het vermogen van de SPF aangemerkt als schenkingen van de inwoner waarover (Nederlands) schenkingsrecht verschuldigd is

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. Belanghebbende is de zoon en tevens enig kind van de vader. In 2011 heeft vader zich met zijn echtgenote uitgeschreven in Nederland en ingeschreven op een adres op “[land 1]”. Op of omstreeks 17 december 2001 heeft vader aan “NV A”, gevestigd in “[land 4]”, opdracht gegeven tot oprichting van een Stichting ...
LEES VERDER

Nederlandse inspecteur mag bij de berekening van de afbouw van het inkomstenbelastingdeel van de algemene heffingskorting rekening houden met de inkomsten van belanghebbende die voor de heffing van inkomstenbelasting toegewezen zijn aan Aruba. Uit de bewoordingen van artikel 15 BRK volgt niet dat dit artikel meebrengt dat deze vorm van indirecte heffing achterwege moet blijven in die zin dat het loon buiten beschouwing moet blijven bij de berekening van de afbouw van de algemene heffingskorting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak met raakvlakken met de Caribische praktijk is het volgende aan de orde. In 2017 is belanghebbende door het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgezonden naar Aruba. Hij was aldaar werkzaam voor het Ministerie van Justitie. Voor Nederlandse inkomstenbelastingdoeleinden wordt belanghebbende gedurende zijn uitzending aangemerkt als binnenlandse belastingplichtige op grond van de zogenoemde woonplaatsfictie als omschreven in artikel 2.2, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

First edition of Tax Transparency in Latin America report outlines growing role of tax transparency and exchange of information in helping Latin American governments fight financial crimes and mobilise resources

On 12 July 2021, the report Tax Transparency in Latin America 2021 was published. The report is a key output of the Punta del Este Declaration, a Latin American initiative to tackle tax evasion, corruption and other financial crimes through transparency and exchange of information (EOI) for tax purposes. This has been announced with a press release on the website of the OECD. Furthermore from the press release: The report analyses the ...
LEES VERDER

Bekendmaking inwerkingtreding luchtvaartverdrag Curaçao – Brazilië in het Tractatenblad. Verdrag bevat bepalingen met betrekking tot gebruikersheffingen, douanerechten en belastingheffing (Curaçao)

Op 13 juli 2021 is de bekendmaking van de inwerkingtreding van het Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Republiek Brazilië inzake luchtvervoer tussen Curaçao en Brazilië (met Bijlage) (Brasilia, 3 december 2013; Trb. 2014, 36) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 98 (Trb. 2021, 98). Hieruit blijkt dat het Verdrag al per 26 november 2018 in werking ...
LEES VERDER

Wijziging artikel 7 van Bijlage 8 van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen. Geldt voor het gehele Koninkrijk

Op 4 juni 2021 is de wijziging van artikel 7 van Bijlage 8 van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen (met Bijlagen) (Genève, 21 oktober 1982) (hierna: de Overeenkomst), die in overeenstemming met artikel 22, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst door de Commissie van Beheer op zijn twaalfde zitting gehouden te Genève op 5 februari 2020 is aangenomen, gepubliceerd in het Tractatenblad ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR ter kennis gebracht van Tweede Kamer. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de Bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk zullen gelden

Bij brief d.d. 30 juni 2021 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de op 15 oktober 2020 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, 73) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief wordt aangegeven dat de wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij ...
LEES VERDER

Stilzwijgende goedkeuring wijziging Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR. Betreft introductie van de elektronische TIR (eTIR), geldt voor het gehele Koninkrijk. Op 25 mei 2021 in werking getreden

De stilzwijgende goedkeuring van de wijzigingen van 6 februari 2020 van de artikelen 1, 3, 43, 59, en 61 van de Overeenkomst, de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis van de Overeenkomst en de toevoeging van de nieuwe Bijlage 11 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (hierna: de Overeenkomst) is door de Staten-Generaal verleend op 27 juni 2021. De bekendmaking ...
LEES VERDER

Sociaal-economische impactstudie van COVID-19 op levensonderhoud en bedrijven op Bonaire. Bevat ook vergelijkende belastingcijfers (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft haar evaluatie van de sociaaleconomische impact van COVID-19 op levensonderhoud en bedrijven op Bonaire afgerond. De evaluatie was gericht op kritieke sectoren zoals toerisme en logistiek en identificeerde de stappen die nodig zijn om het herstel van de pandemie makkelijker te maken. De bevindingen zijn gepresenteerd in het document getiteld ‘COVID-19 Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) Bonaire: Socio-economisch Assessment Report’. Dit is bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Brochure uitstelregeling belastingconsulenten 2020 op website Belastingdienst (Caribisch Nederland)

De brochure Uitstelregeling belastingconsulenten 2020 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) geplaatst. De brochure bevat een toelichting van het beleid van B/CN inzake de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Deze brochure is bedoeld voor alle belastingconsulenten die gebruik willen maken van de uitstelregeling. Zowel de belastingplichtige als de belastingconsulent kan uitstel aanvragen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting en het indienen van de jaarstukken opbrengstbelasting. Deze regeling ...
LEES VERDER

Uit verslag staatssecretaris BZK van recente bezoek aan de ABC-eilanden: Curaçao heeft in voldoende mate voldaan aan de vijf voorwaarden voor de eerste deeltranche zesde liquiditeitssteun (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 juli 2021 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verslag gedaan van zijn bezoek aan de benedenwindse eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba van 3 tot en met 7 juli 2021. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat hij op 6 juli jl. een schrijven met bijlagen ontving waarin de (Curaçaose) regering Pisas aangeeft dat zij voldoen aan de voorwaarden ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage College Aruba financieel toezicht over de periode juli-december 2020 (Aruba)

Onlangs is de halfjaarrapportage van het College Aruba financieel toezicht (CAft) over de periode juli-december 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij zetten wij de rapportage naar u door. Bij het onderdeel ‘Begroting 2020’ wordt aangegeven dat het advies van het CAft om het belastinghervormingsplan te betrekken bij de hervormingen in het kader van liquiditeitssteun onderdeel is geworden van het landspakket (zie blz. 2). Op 13 november 2020 bereikten Aruba ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 3e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 20 juli. Na derde kwartaal evaluatie van de subsidie (Aruba)

Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) kunnen vanaf donderdag 15 juli tot en met dinsdag 20 juli 2021 hun aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het derde kwartaal van 2021. Zij zullen hierover een kennisgeving ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb. In het ...
LEES VERDER

G20 Ministers and Governors endorse the key components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an effective global minimum tax

The third G20 of Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) under the Italian Presidency FMCBG meeting on 9-10 July 2021 brought to a historic agreement on a more stable and fairer international tax architecture. Ministers and Governors endorsed the key components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an effective global minimum tax. G20 members called on the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion ...
LEES VERDER

SZW-Regeling van 30 juni 2021 tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN in verband met de verdere verlenging (Caribisch Nederland)

Op 9 juli 2021 is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2021, 2021-0000093120, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN in verband met de verdere verlenging van de regeling, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 34732 (Stcrt. 2021, 34732). De regeling wordt ook wel aangehaald als de ‘Noodregeling SZW’. Deze regeling treedt in werking ...
LEES VERDER

Kamerbrief Nederlandse staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2021 inzake het akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

Bij brief d.d. 5 juli 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede kamer geïnformeerd over het akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de OESO is geruime tijd gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. Het doel was om halverwege 2021 te komen tot een wereldwijde oplossing voor de uitdagingen die de digitaliserende ...
LEES VERDER

Ongevraagd advies Raad van State over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht: over de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties met andere staten aangaat en de vraag in welke gevallen het Koninkrijk afwijkt, en kan afwijken, van het uitgangspunt dat verdragen voor het hele Koninkrijk gelden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 14 juni 2021 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk aan de Koning een ongevraagd advies uitgebracht over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In het advies neemt de Afdeling de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties met andere staten aangaat onder de loep. Zij bespreekt meerdere aspecten die hierbij van belang zijn. Zo stelt de Afdeling de vraag aan de orde in welke gevallen ...
LEES VERDER

Reactie staatssecretaris op vragen uit Tweede Kamer op welke wijze Caribisch Nederland wordt betrokken bij onderhandelingen over belastingverdragen. Betreft behandeling belastingverdrag met Bulgarije (ook gelding voor Caribisch Nederland, maar zal alleen van toepassing op inwoners-natuurlijke personen) (Caribisch Nederland)

Bij brief van 2 juli 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst zijn reactie doen toekomen aan de Tweede Kamer op de vragen en opmerkingen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Financiën over het op 14 september 2020 tot stand gekomen belastingverdrag tussen Nederland en Bulgarije (Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van ...
LEES VERDER

Uitbreiding tot Caribisch Nederland van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken in het Tractatenblad, op 1 juni 2021 in werking getreden

Bij notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname is op 19 mei 2021 te Paramaribo een overeenkomst tot stand gekomen tot uitbreiding van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de wederzijdse erkenning en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken (’s-Gravenhage, 27 augustus 1976) tot het Caribische deel deel van Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en ...
LEES VERDER

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht