Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

OECD Taxation Working Paper ‘Measuring Effective Taxation of Housing. Building the Foundations for Policy Reform’

On January 12, 2022, the OECD published the Taxation Working Paper ‘Measuring Effective Taxation of Housing. Building the Foundations for Policy Reform’. Click here to go to the relevant page concerning this publication on the website of the OECD. This paper measures the effective taxation of housing investments in 40 OECD member and partner countries. The paper derives both Marginal Effective Tax Rates (METRs) and Average Effective Tax Rates (AETRs), ...
LEES VERDER

New OECD hub to boost transparency on the tax treatment of foreign aid

The OECD launched a new digital hub to improve transparency around the taxation of development aid by presenting approaches taken by participating donor countries to claiming tax exemptions on goods and services funded by official development assistance (ODA), the ‘Tax Treatment of Aid: Digital Transparency Hub’. This has been announced on 19 January 2022 with a news release on the website of the OECD. Furthermore form the news release: The ...
LEES VERDER

OECD releases latest edition of the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

The OECD has released the 2022 edition of the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. This has been announced on 20 January 2022 with a news release on the website of the OECD. Furthermore form the news release: The OECD Transfer Pricing Guidelines provide guidance on the application of the "arm’s length principle", which represents the international consensus on the valuation, for income tax purposes, of cross-border transactions between ...
LEES VERDER

Tax aspects in IMF Country Report regarding Suriname’s Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Suriname)

On 23 December 2021, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved a new 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname, in an amount equivalent to SDR472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota). The decision enables an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$55.1 million). The IMF financial arrangement will support Suriname’s authorities’ homegrown economic plan aiming to restore fiscal sustainability, ...
LEES VERDER

Directeur der Belastingen: Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op (Suriname)

De recentelijk door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Dat brengt de Directeur der Belastingen van Suriname, de heer Ismael Kalaykhan, naar voren in een artikel in “De Boodschap”, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van de overheid. Hij legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden ...
LEES VERDER

Video op fb-pagina belastingdienst over efficiënt en veilig betalen van belastingen (Suriname)

Op de facebookpagina van de belastingdienst van Suriname is een video geplaatst over hoe belastingplichtigen hun belasting efficiënt en veilig kunnen betalen. Hierbij attenderen wij u op die video. Klik hier om direct naar de post inzake de video op de facebookpagina van de belastingdienst te gaan. CFN-artikelnummer 20220121-18 BRONDOCUMENT (link naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst van Suriname) BRON: facebookpagina van de belastingdienst van Suriname Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op 3e UR en advies bij 4e BW 2021 van Saba: USD 18,5 miljoen aan baten, positief resultaat USD 2,6 miljoen onder andere door hogere inkomsten motorrijtuigenbelasting (Saba)

Bij brief d.d. 8 december 2021 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 en advies uitgebracht bij de vierde begrotingswijziging (BW) 2021 van het openbaar lichaam Saba (OLS). De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het ...
LEES VERDER

Nacontrole coronasteun Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK gaat van start (Caribisch Nederland)

In februari 2022 vindt in Caribisch Nederland een nacontrole plaats van de coronasteunmaatregelen die van maart 2020 tot en met oktober 2021 werden uitgevoerd door de RCN-unit SZW. Via de ‘Noodregeling SZW’ en de ‘Tegemoetkoming EZK’ werd in totaal ongeveer 98 miljoen aan noodsteun uitgekeerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bedrijven die middels een steekproef worden geselecteerd, moeten de informatie die ze hebben opgegeven op hun aanvraagformulier onderbouwen met ...
LEES VERDER

Pension Statement AOV and AWW 2021 delayed (Sint Maarten)

Due to an upgrade of the pension system of the SZV Social and Health Insurances, the 2021 pension statements for AOV and AWW will not be available in the coming weeks. Pensioners will be notified by SZV when their statement is available. This has been announced by the SZV with a news release on the SZV’s website. SZV is aware of the implications this may have for the preparations to ...
LEES VERDER

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...
LEES VERDER

MinFin: Restituties over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald (Curaçao)

De restituties inkomstenbelasting en sociale premies over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald. Dat heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, op 5 januari 2022 gesteld in een post op zijn facebookpagina. Hij spreekt daarbij over een “Ultimatum di Minister na Belastingdienst”. Zoals wij eerdere rapporteerden, heeft de heer Javier Silvania de afgelopen periode op zijn facebookpagina verschillende post geplaatst over de voortgang met betrekking ...
LEES VERDER

SVb: met ingang van 2022 is de AOV pensioenleeftijd 64 jaar (Aruba)

Met ingang van 1 januari 2022 is de pensioengerechtigde leeftijd voor het algemeen ouderdomspensioen (AOV) 64 jaar. Degenen die geboren zijn tussen 1 juli 1958 en 31 december 1958 komen in aanmerking voor een AOV-pensioen. Dit heeft de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) medegedeeld in een nieuwsbericht op de website van de SVb. De AOV-gerechtigden kunnen 3 maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de aanvraag doen voor het ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 januari 2022 is de Landsverordening van 20 december 2021 tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022 no. 6 (AB 2022 no. 6). De ontwerplandsverordening ...
LEES VERDER

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...
LEES VERDER

31 januari 2022 laatste dag betalingstermijn motorrijtuigbelasting 2022 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat 31 januari 2022 de laatste dag is voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2022. Daarbij wordt aangegeven dat het tarief van de belasting niet is gewijzigd ten opzichte van het jaar 2021; de verschuldigde belasting blijft derhalve hetzelfde. Ook blijven de rode en witte nummerplaten in ...
LEES VERDER

31 januari 2022 laatste dag indieningstermijn verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website en met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat 31 januari 2022 de laatste dag is voor het inleveren van de verzamelloonstaat (VZL) en van de verzamelstaat opgaaf derden (VOD) over het jaar 2021. Zie hierover ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba. De werkgever ...
LEES VERDER

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: fiscaal adviseur toerekenbaar tekortgeschoten door bij de implementatie van de ‘royalty routing Curaçao’ onzakelijke tarieven te hanteren die niet voldeden aan de in artikel 8b Wet Vpb 1969 neergelegde vereisten (‘at arm’s length’-vereiste)

Het gaat in deze Nederlandse civielrechtelijke zaak om de vraag of de fiscaal adviseur de voor de zogenoemde ‘royalty routing Curaçao’ geadviseerde structuur onjuist heeft geïmplementeerd, in welk geval de fiscaal adviseur aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Voor het antwoord op die vraag is beslissend of de bij de implementatie van de royalty routing Curaçao gehanteerde tarieven voldeden aan de in artikel 8b Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ...
LEES VERDER

Navordering inkomstenbelasting omdat bij de definitieve aanslag teveel ingehouden loonbelasting was verrekend: beroep op ontbreken nieuw feit verworpen omdat op grond van artikel 13 lid 2 ALL ook zonder nieuw feit nagevorderd kan worden. Beroepen op vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel ook verworpen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende (van beroep controleur bij de belastingdienst) was in 2015 als door Nederland uitgezonden controle-ambtenaar werkzaam in Sint Maarten. Met belanghebbende is de afspraak gemaakt dat de werkgever de loonbelasting voor haar rekening neemt (expatriates-regeling). Belanghebbende heeft de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 ingediend naar een belastbaar inkomen en een bedrag aan ...
LEES VERDER

Verhuisboedelvrijstelling niet verleend omdat de boedel niet binnen 12 maanden na overbrenging normale verblijfplaats is ingevoerd. Belanghebbende heeft al sinds maart 2017 persoonlijke binding op Aruba: op dat moment is zijn normale verblijfplaats overgebracht, niet pas op het moment dat hem in mei 2019 een verblijfs- en werkvergunning werd verleend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft op Curaçao gewoond. Op 17 maart 2017 heeft hij zich uitgeschreven uit de basisadministratie persoonsgegevens van Curaçao en op 18 maart 2017 is hij vertrokken naar Aruba om zich daar te vestigen bij zijn daar wonende partner. Op 8 juni 2018 is belanghebbende ingeschreven in het bevolkingsregister van Aruba. Op 24 ...
LEES VERDER

Vóór wetswijziging per 1 november 2014 wel verzekerd en premieplichtig voor de BVZ, maar vanaf die datum niet meer aangezien belanghebbende met een vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf in Curaçao is toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Aan hem zijn (onder andere) aanslagen premie BVZ (basisverzekering ziektekosten) voor de jaren 2013 tot en met 2016 opgelegd. Hij heeft tegen de aanslagen bezwaar gemaakt en later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Onder verwijzing naar artikel 2.1 lid 2 sub f van ...
LEES VERDER

Aanslag per abuis niet verminderd naar nihil: alsnog voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten uit arbeid in de VS. Niet verzekerd en dus niet premieplichtig voor de BVZ aangezien belanghebbende met een vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf in Curaçao is toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Zijn inkomen bestaat uit in de Verenigde Staten genoten inkomsten uit arbeid waarop loonbelasting is ingehouden. In zijn aangifte heeft belanghebbende verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Onder verwijzing naar artikel 2.1 lid 2 sub ...
LEES VERDER

Geen voorkoming van dubbele belasting voor inwoner van Curaçao ter zake van in de VS genoten inkomsten uit zelfstandige arbeid

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Belanghebbende verricht werkzaamheden in de Verenigde Staten (hierna: VS) en geniet in dat verband inkomsten uit zelfstandige arbeid. In het onderhavige jaar heeft belanghebbende een bedrag van een in de VS gevestigd bedrijf genoten. Daarnaast heeft belanghebbende een bedrag aan rente inkomsten uit de VS genoten. Belanghebbende heeft in zijn aangifte ...
LEES VERDER

B.V. die aandelen in dochtermaatschappij houdt kwalificeert als vrijgestelde vennootschap: in de inkomstenbelasting dient niet het daadwerkelijk genoten bedrag in aanmerking te worden genomen maar het fictief rendement. Aangifte gedaan zonder winst uit aanmerkelijk belang aan te geven: grove onachtzaamheid en daarom grove schuld, vergrijpboetes

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende bezit 50% van de aandelen in een besloten vennootschap (B.V.). B.V. is in januari 2006 opgericht en bezit 100% van de aandelen in een naamloze vennootschap (N.V.), een vennootschap waarin feitelijke activiteiten worden verricht. In februari 2006 heeft B.V. bij brief de status van vrijgestelde vennootschap aangevraagd. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting over 2009 ...
LEES VERDER

Geen aanpassing tarieven inkomstenbelasting/loonbelasting voor het jaar 2022, blijven gelijk aan die voor het jaar 2021. Tabel geplaatst op website belastingdienst (Aruba)

De tarieven van de inkomstenbelasting en de loonbelasting worden voor het jaar 2022 niet aangepast. De tarieven voor 2022 blijven gelijk aan de tarieven zoals die gelden voor het jaar 2021. Ook de belastingvrije som voor 2022 (het belastingvrije bedrag bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting) blijft hetzelfde als in 2021: Afl. 28.861. Dit is bekendgemaakt met een vandaag op de website van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Public Notice 3-22 Saba re Animal Registration Fee 2022 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebookpage the Public Notice no. 3-22 dated 11 January 2022 regarding the Animal Registration Fee 2022. Click here for a link to the relevant post on said facebookpage. In this Public Notice no. 3-22 dated 11 January 2022, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Animal Registration Fee 2022 Based on ...
LEES VERDER

Public Notice 1-22 Saba re Road Tax 2022 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebookpage the Public Notice no. 1-22 dated 3 January 2022 regarding the Road Tax 2022. Click here for a link to the relevant post on said facebookpage. In this Public Notice no. 1-22 dated 3 January 2022, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Road Tax 2022 All motor vehicles must ...
LEES VERDER

Loonbelastingverklaring en toelichting op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De loonbelastingverklaring en de toelichting op de loonbelastingverklaring zijn geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Loonbelastingverklaring en toelichting Klik hier voor de link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland inzake de documenten met betrekking tot de loonheffing, waaronder de links naar de loonbelastingverklaring en de toelichting op de loonbelastingverklaring. Hieronder zijn ook de links opgenomen naar de pagina’s op de website ...
LEES VERDER

Loonheffingtabellen 2022, toelichting en rekenregels op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De tabellen 2022 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2022), de toelichting daarop en de bijbehorende rekenregels 2022 zijn geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Overigens werd op 28 december 2021 het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021, Nr. 2021-0000234981, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen en Toeslagen (Bijstellingsregeling directe belastingen 2022) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet inkomstenbelasting A 2021 op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

De toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting A voor het 2021 is geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN), zowel een versie in het Nederlands als versies in het Papiaments en het Engels. Toelichting aangiftebiljet IB A 2021 Hieronder zijn ook de links opgenomen naar de respectievelijk pagina’s op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland met betrekking tot de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting IB A 2021, ...
LEES VERDER

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht