ICB

Caribische eilanden, Nederland

+31 6 577 377 35

Welkom bij het ICB. Meester in Caribisch Belastingrecht!

ICB

Caribische eilanden, Nederland

+31 6 577 377 35

Jurisprudentie per belastingmiddel of belastingrechtsgebied

Op deze pagina van het Portaal kunt u in het archief per belastingmiddel of belastingrechtsgebied zoeken naar in het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad verschenen artikelen met samenvattingen van jurisprudentie en met doorgeleiding naar de brondocumenten. Door in het vak van het belastingmiddel/rechtsgebied te klikken op één enkele Caribische jurisdictie (Aruba, Curaçao, Sint Maarten of BES/Caribisch Nederland) kunt u uw zoekopdracht verder verfijnen. Ga naar de hoofdpagina van het Portaal om te zoeken op zoektermen (zie de functie in de rechterkolom van die pagina) of per rubriek.

Dit archief omvat uit alle jaargangen van het CFN (vanaf 2017) en bevat artikelen over jurisprudentie in Caribische fiscale zaken van (a) de Hoge Raad der Nederlanden (cassatie), (b) het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hoger beroep) en (c) de respectievelijke Gerechten in eerste aanleg van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zoals gewezen sinds de invoering in 2015/2016 van het gemoderniseerde Caribische belastingprocesrecht. Het betreft hier bijgevolg de meest actuele jurisprudentie. In dit archief zijn derhalve géén artikelen opgenomen over jurisprudentie van de voormalige Raad van Beroep voor belastingzaken in de Caribische delen van het Koninkrijk: klik daarvoor onderaan deze pagina op “Raad van Beroep voor belastingzaken” of klik hier om rechtstreeks naar de op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken van de Raad te gaan.

Helemaal onderaan treft u de functie aan om te zoeken op in het CFN verschenen artikelen over (i) Caribische jurisprudentie in “niet-fiscale” zaken die wel raakvlakken hebben met de belastingpraktijk, (ii) Nederlandse (doorgaans fiscale) jurisprudentie in zaken die raakvlakken hebben met de Caribische belastingpraktijk en (iii) jurisprudentie in zaken onder het rechtsstelsel van Suriname die raakvlakken hebben met de belastingpraktijk.

ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht

Top