Cft in advies over begrotingswijziging 2020 Bonaire: begroting zal moeten worden aangepast op het wegvallen van inkomsten door uitbraak coronavirus, Cft graag bereid daarbij te adviseren (Bonaire)

Bij brief van 24 maart 2020 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht op de eerste begrotingswijziging 2020 (BW) van het openbaar lichaam Bonaire. Het advies van het Cft bevat niet specifiek belastinggerelateerde passages, maar het haalt wel aan dat door de wereldwijde uitbraak van het Corona virus de situatie sinds het opstellen ...
LEES VERDER

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 1 april 2020 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling voor subsidie voor loonkosten en inkomensverlies in verband met buitengewone omstandigheden samenhangend met het coronavirus Caribisch Nederland (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN) uitgegeven en geplaatst in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 19876 (Stcrt. 2020, 19876). De regeling loonkosten ...
LEES VERDER

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN aangeboden aan de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Bij brief van 31 maart 2020 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN aangeboden aan de Tweede Kamer, voluit: de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  van 31 maart 2020, 2020-00000449832020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten BES (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN). Klik hier voor de link naar de pagina op de website van de ...
LEES VERDER

Belastingdienst/Douane CN met vrijstelling ABB bij invoer persoonlijke beschermingsmiddelen (Caribisch Nederland)

De Douane CN biedt de mogelijkheid om de invoer van persoonlijke beschermingsmiddelen onder voorwaarden vrij te stellen van de Algemene Bestedingsbelasting (hierna ABB) bij invoer. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht dat zowel op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) als op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is geplaatst. De bekendmaking luidt als volgt: “Belastingdienst/Douane CN met vrijstelling ABB bij invoer persoonlijke beschermingsmiddelen Het coronavirus ...
LEES VERDER

Nieuwe extra eilandsraadvergadering Bonaire bijeengeroepen over gevoerd beleid met betrekking tot het coronavirus, nu op dinsdag 31 maart (Bonaire)

De eilandsraadsleden van het openbaar lichaam Bonaire zijn door de voorzitter bijeengeroepen voor een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) op dinsdag 31 maart 2020, vanaf 18.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. Het hoofdpunt op de agenda is: Gevoerd beleid met betrekking tot beheer Coronavirus (COVID2019), agendapunt 5. Vorige week werd de Eilandsraad al bijeengeroepen voor een vergadering over het onderhavige onderwerp op 26 maart ...
LEES VERDER

Eilandsverordening tot wijziging van de Legesverordening Sint Eustatius 2019 in het Afkondigingsblad (Sint Eustatius)

Op 25 maart 2020 is het Besluit van de regeringscommissaris van 20 (24?) maart 2020 no. 8 in plaats van de eilandsraad tot vaststelling van de Eilandsverordening tot wijziging van de Legesverordening Sint Eustatius 2019 inzake paspoortgelden uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2020, no. 05 (AB 2020, no 05). Deze verordening treedt in werking de dag na haar afkondiging. Dit besluit houdt verband met het jaarlijks ...
LEES VERDER

Vandaag spoed extra openbare eilandsraadvergadering van Bonaire over gevoerd beleid met betrekking tot het coronavirus. Niet verantwoord publiek toe te laten, wel ‘live’ uitzending via tv en radio (Bonaire)

De eilandsraadsleden van het openbaar lichaam Bonaire zijn door de voorzitter opgeroepen voor een spoed extra openbare eilandsraadvergadering (meningsvormende raad) vandaag, donderdag 26 maart 2020, vanaf 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. [later toegevoegd: deze vergadering is niet doorgegaan!]. Het hoofdpunt op de agenda is: Gevoerd beleid met betrekking tot beheer Coronavirus (COVID2019), agendapunt 5. Onder de huidige omstandigheden (social distancing) is het niet verantwoord ...
LEES VERDER

Belastingdienst CN met bijzonder uitstel van betaling (Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht dat zowel op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) als op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is geplaatst heeft de belastingdienst bekend gemaakt dat zij zich bewust is van de enorme gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt en daarom maatregelen treft om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en particulieren te verzachten, door het hanteren van bijzonder uitstel van betaling. Kort samengevat ...
LEES VERDER

Mededeling Belastingdienst Caribisch Nederland in verband met het doen van de aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht dat zowel op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) als op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is geplaatst, informeert de BCN het publiek over de maatregelen die op dit moment genomen zijn met betrekking tot de preventie van het coronavirus voor wat betreft de aangifte inkomstenbelasting. Kort samengevat wordt in het nieuwsbericht aangegeven dat het doen van aangifte inkomstenbelasting nog mogelijk is ...
LEES VERDER

Brief regering aan de Tweede Kamer met noodpakket voor banen en economie in Caribisch Nederland voor de komende drie maanden (Caribisch Nederland)

Het kabinet heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de effecten van de coronacrisis in Caribisch Nederland een noodpakket aan maatregelen aangekondigd met als doel banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zzp’ers en bedrijven (gaan) ondervinden. Afgelopen vrijdag werd al bekend dat het kabinet had besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke ...
LEES VERDER

Premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben overleg gehad over de financiële en economische uitdagingen tengevolge van de coronacrisis. Nederland helpt bij het vinden van fondsen via de EU en op de internationale markt (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een persbericht dat gisteren is uitgegeven door de overheid van Aruba is aangegeven dat de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten – respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene Rhuggenaath en Silveria Jacobs tijdens een conference call de ontwikkelingen in Nederland maar ook over de economie en hoe zij de effecten zouden financieren die veroorzaakt worden door het Corona-virus hebben besproken. Door deze pandemie krijgen alle partners van het Koninkrijk te ...
LEES VERDER

Coronavirus: noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Het kabinet heeft vandaag besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het pakket is vandaag namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de ...
LEES VERDER

Eilandsbesluit motorrijtuigenbelasting 2020 in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius (Sint Eustatius)

Op 11 maart 2020 is het Besluit van de regeringscommissaris van 10 maart 2020 no. 06 in plaats van het bestuurscollege tot vaststelling van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 12 van de Verordening Motorrijtuigenbelasting 2013 waarbij het Eilandsbesluit motorrijtuigenbelasting 2020 wordt vastgesteld, uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2020, no. 03 (AB 2020, no 03). Met dit besluit worden, gelet op artikel ...
LEES VERDER

Openbare lichamen van Caribisch Nederland in overleg met Den Haag over een noodpakket om de negatieve sociaal-economische impact van de coronamaatregelen te mitigeren. Daarbij wordt ook gedacht aan regelingen in de belastingsfeer (Caribisch Nederland)

De bestuurscolleges van de drie openbare lichamen van Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba – zijn in overleg met de betrokken Ministeries in Den Haag over een pakket aan maatregelen om de negatieve sociaal-economische impact te mitigeren van de in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus (COVID-19) genomen maatregelen. Zij hopen de maatregelen op korte termijn te kunnen presenteren. De BES-eilanden wensen een steunpakket/noodpakket in lijn ...
LEES VERDER

Belastingdienst Caribisch Nederland betracht coulance door Corona virus (Caribisch Nederland)

In verband met het Corona virus, zal de Belastingdienst Caribisch Nederland coulance betrachten bij de aanslag- en bezwaarregeling en de inning van belastingplichtigen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen ten gevolge van de maatregelen ter bestrijding van het virus. Zo is door de Belastingdienst Caribisch Nederland bekendgemaakt met een persbericht. [toegevoegd 23 maart 2020:] Zie hierover ook dit nieuwsbericht (link) dat inmiddels ...
LEES VERDER