EZ werkt aan wetgeving ter stimulering van ondernemerschap, lening van de Wereldbank voor het ‘Suriname Competitiveness and Sector Diversification project’ (Suriname)

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een lening ontvangen van de Wereldbank voor het “Suriname Competitiveness and Sector Diversification (SCSD) project”. Zo staat in een nieuwsbericht dat is geplaatst op de website van De Boodschap. Verder uit het persbericht: Susan Bansropansingh, coördinator van de afdeling Competitiveness Unit Suriname (CUS) tevens component Coördinator, en social specialist Reana Burke hebben op 23 mei 2023 een korte informatiesessie gehouden ...
LEES VERDER

Verslag pre-nationale dialogen: BTW-voorlichting gewenst voor winkeliers en consumenten, organisaties hebben voorstellen gedaan waaronder het ‘BTW-vrij maken’ van basisgoederen

Op donderdag 25 mei jl. hebben president Santokhi en vice-president Brunswijk het “Verslag pre-nationale dialogen” in ontvangst genomen uit handen van de waarnemend algemeen directeur van het kabinet, Arleen Emanuels. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht dat is geplaatst op de algemene website van de overheid van Suriname. Verder uit het persbericht: Bij het overhandigen van het verslag sprak de waarnemend algemeen directeur van het kabinet de hoop uit dat ...
LEES VERDER

Boekwerk ‘3 Jaar Regering Santokhi-Brunswijk: opwaarts en voorwaarts Suriname’ met een samenvatting van de ontwikkeling van de overheidsontvangsten gedurende die periode (Suriname)

De verrichtingen van de Regering-Santokhi-Brunswijk in de afgelopen drie jaar zijn in een boekwerk vastgelegd: ‘3 Jaar Regering Santokhi-Brunswijk: opwaarts en voorwaarts Suriname’. Exemplaren van het boekwerk zijn op donderdag 25 mei door Shanylla Santokhi als communicatiecoördinator van het Kabinet van de President overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht dat is geplaatst op de algemene website van de overheid van Suriname ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet wil met eenmalig bedrag van € 5.000 gebaar van erkenning maken naar Surinaamse ouderen die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen maar geen volledige AOW hebben opgebouwd omdat de woonjaren in Suriname niet meetellen voor de AOW-opbouw (Nederland)

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Zo is op 17 mei jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Op 11 november 2022 werd ...
LEES VERDER

‘Autoriteiten werken aan aanpassing BTW-wet om belastinggrondslag te verbreden’ (Suriname)

De Surinaamse autoriteiten werken aan ‘kritieke structurele maatregelen’ waaronder het indienen bij De Nationale Assemblee van een aangepaste BTW-wet om de belastinggrondslag te verbreden, het bekendmaken van de geplande hervormingen van de elektriciteitstarieven en het afronden van een roadmap voor de herkapitalisatie en herstructurering van de financiële sector. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de berichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) en in een ...
LEES VERDER

Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname

Op 8 mei jl. heeft ten kantore van het Surinaamse consulaat in Willemstad de ondertekening plaatsgevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Hof van Justitie van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Met de ondertekening van deze overeenkomst is de samenwerking tussen beide Hoven verder geïntensiveerd, na een eerder bezoek in oktober 2022 van een delegatie van het ...
LEES VERDER

OECD and IGF invite public comments on draft toolkits to support developing countries in addressing base erosion and profit shifting risks when pricing minerals, including a toolkit on the transfer pricing framework to bauxite

As part of the ongoing work of the OECD/IGF partnership on base erosion and profit shifting (BEPS) in the mining programme, the OECD and IGF (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development) are seeking public comments on two toolkits. The first toolkit provides a framework that is designed to support developing countries in addressing the transfer pricing challenges faced when pricing minerals. The second toolkit applies this transfer ...
LEES VERDER

President kondigt fiscale maatregelen aan om de financieel economische crisis beheersbaar te maken: middels het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat werken aan een gezonde economie (Suriname)

President Santokhi heeft op 10 mei jl. tijdens een bezoek aan een Ondernemersavond aangegeven dat er fiscale maatregelen zullen worden getroffen om de financieel economische crisis beheersbaar te maken. De regering wil middels het creëren van een aantrekkelijk investeringsklimaat, werken aan een gezonde economie. Zo staat in een nieuwsbericht dat is geplaatst op de website van De Boodschap en met eenzelfde nieuwsbericht op de website van de overheid van Suriname ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen maar geen volledige AOW hebben opgebouwd omdat de woonjaren in Suriname niet meetellen voor de AOW-opbouw (Nederland)

Het Nederlandse kabinet verkent een gebaar van erkenning voor Surinaamse ouderen. Vooruitlopend op een definitief besluit staat hiervoor in de voorjaarsnota € 122 miljoen gereserveerd. Dit is op 28 april jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Op 11 november 2022 werd door het kabinet al aangekondigd dat zij de mogelijkheden voor een gebaar van erkenning verkent (zie hierover dit nieuwsbericht van 11 november 2022 op rijksoverheid.nl). Minister Schouten voor ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over de BTW-aangifte via het online aangifteportaal (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een bekendmaking geplaatst over de wijze van het doen van de BTW-aangifte over de periode april 2023 via het online-aangifteportaal van de belastingdienst. De bekendmaking ziet weliswaar specifiek op de BTW-aangifte over de periode april 2023, maar bevat instructies die in het algemeen van belang zijn bij het doen van online BTW-aangifte. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking ...
LEES VERDER

Tax aspects in IMF Technical Assistance Report on Suriname re Medium-Term Macro-Fiscal Forecasting (Suriname)

Thursday April 20, 2023, IMF’s ‘Technical Assistance Report – Medium-Term Macro-Fiscal Forecasting’ on Suriname was released and published on the website of the IMF (International Monetary Fund). This technical assistance report on Suriname was prepared by a staff team of the IMF. It is based on the information available at the time it was completed in November 2022. The report summarizes the context, mission findings, and way forward for CARTAC’s ...
LEES VERDER

Fiscaal jurist Roy Rijger: Gezond fiscaal beleid van eminent belang om economie gezond te maken (Suriname)

Tijdens een presentatie op donderdag 27 april jl. voor president Santokhi, de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), de Belastingdienst en andere actoren heeft fiscaal jurist Roy Rijger uiteengezet hoe de overheid beter kan verdienen op basis van de economische activiteiten die nu plaatsvinden. Ook heeft hij aangeven hoe de overheid belastingen effectiever kan inzetten als instrument om economische ontwikkeling te stimuleren. Zo blijkt uit een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, ...
LEES VERDER

Geen verlenging van de tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen door ondernemingen (Suriname)

De tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten bij de invoer van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die gelding had van 22 oktober 2022 tot 7 april 2023 is niet verlengd door de regering. Per 7 april 2023 wordt dus geen vrijstelling meer verleend bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Zo is door het Ministerie van Financiën & Planning bekendgemaakt. De bekendmaking van 6 april 2023 is op 11 april 2023 geplaatst op de facebookpagina ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake het maken van bezwaar tegen de ingediende BTW-aangifte of de afgedragen BTW (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een bekendmaking geplaatst over de mogelijkheid van het bezwaar maken tegen de ingediende BTW-aangifte of tegen de op aangifte afgedragen BTW. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. In de bekendmaking wordt aangegeven dat ondernemers die een fout hebben gemaakt in de BTW-aangifte of het niet eens zijn met de door ...
LEES VERDER

Regeling verkoop levensmiddelen uit voorraad zonder betaling van BTW m.i.v. 1 april niet meer van toepassing (Suriname)

De regeling voor de verkoop van levensmiddelen uit voorraad zonder betaling van de BTW is vervallen per 31 maart 2023. Dit betekent dat ondernemers vanaf 1 april 2023 over de verkoop van alle levensmiddelen BTW in rekeningen moeten brengen, met uitzondering van de goederen waarvoor het 0%-tarief van de BTW geldt (welke goederen zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022). Hierover is gisteren, ...
LEES VERDER

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m december 2022 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – december 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – December 2022’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 6 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...
LEES VERDER

Staatsbegroting 2023 in het Staatsblad (Suriname)

De Wet van 15 maart 2023, houdende vaststelling van de staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2023 (Wet Staatsbegroting 2023), is uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 46 (S.B. 2023 no. 46). De ontwerpwet-Staatsbegroting 2023 werd op 29 september 2022 door de regering aan De Nationale Assemblée aangeboden (zie dit artikel in het CFN van 30 september 2022). Rond die tijd ...
LEES VERDER

Aanhouding behandeling wijziging Wet Accijns Alcoholvrije Dranken voor het accijnsvrij maken van water (Suriname)

Bij brief d.d. 23 maart 2023 heeft President Santokhi de Voorzitter van De Nationale Assemblée verzocht om de verdere behandeling door het parlement van de ontwerpwet inzake de wijziging van de Wet Accijns Alcoholvrije Dranken aan te houden. Als onderbouwing van zijn verzoek geeft de President aan dat ‘er diverse nieuwe inzichten zijn welke nader dienen te worden uitgewerkt, waarna op korte termijn nadere aanpassingen dan wel een aangepast concept ...
LEES VERDER

Formulieren definitieve aangifte IB 2022, voorlopige aangifte IB 2023 en aangifte VB 2023 worden deze dagen per post bezorgd (Suriname)

De aangifteformulieren voor de voorlopige aangifte inkomstenbelasting 2023, de definitieve aangifte inkomstenbelasting 2022 en de vermogensbelasting 2023 zijn/worden vanaf 27 maart jl. door Surpost aan huis bezorgd. De uitreiking/distributie van de formulieren duurt tot in de middaguren en zal ook in de weekeinden plaatsvinden. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Klik hier om rechtstreeks naar de bekendmaking op de fb-pagina van de dienst te gaan. Indien ...
LEES VERDER

SAS-HUBA 2023 van 3 tot en met 28 april (Suriname)

De ‘SAS-HUBA campagne’ van de Belastingdienst Suriname loopt dit jaar van 3 april tot en met 28 april. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de belastingdienst. SAS-HUBA (Self Assessment System-Hulp Bij Aangifte) is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de belastingdienst waarbij belastingplichtigen hulp krijgen bij het invullen van de aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Bij het indienen van de aangiften dient tegelijkertijd de daarmee corresponderende verschuldigde ...
LEES VERDER

Beschikking houdende vaststelling nieuw algemeen minimum uurloon in het Staatsblad (Suriname)

Op 6 maart 2023 is de Beschikking van de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken van 1 maart 2023, Bureau no. 027, no. 443/23, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimum uurloon, uitgeven en geplaatst in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2023, no. 43 (S.B. 2023 no. 43). Een afschrift van de betreffende uitgave van het Staatsblad is op 10 maart 2023 geplaatst op de website van het ...
LEES VERDER

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m november 2022 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Onlangs zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – november 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – November 2022’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 6 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...
LEES VERDER

Armoedegrens vastgesteld op SRD 5.428 voor een volwassene (Suriname)

De regering van Suriname heeft in een vergadering van 1 maart 2023 besloten om de armoedegrens per december 2022 vast te stellen op SRD 5.428,- voor een volwassene. Dit heeft de Communicatie Unit van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de website van de overheid van Suriname. Verder uit het persbericht: De regering heeft hiermee het voorstel met betrekking tot ...
LEES VERDER

Definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022, voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023 en aangiftebiljet vermogensbelasting 2023 op website belastingdienst (Suriname)

Onlangs zijn op deze overzichtspagina van de website van de Belastingdienst Suriname de volgende aangiftebiljetten geplaatst: de definitieve aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2022, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); de voorlopige aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023, respectievelijk voor natuurlijke personen (NP) en voor lichamen (L); en het aangiftebiljet Vermogensbelasting voor het jaar 2023. Hierbij attenderen wij u op de gepubliceerde aangiftebiljetten. CFN-artikelnummer 20230307-3 BRONDOCUMENT (link ...
LEES VERDER

Surinaamse Orde van Advocaten op bezoek bij de President (Suriname)

De regering erkent de democratie, de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting en is er voorstander van dat de rechtsstaat niet alleen in al haar facetten functioneert, maar dat ook de instituten die hier deel van uitmaken beschermd en versterkt worden. De rol die de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) hierin speelt is bijzonder belangrijk. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de ...
LEES VERDER

Registratie koopkrachtversterking van start ten behoeve van kwetsbare huishoudens (Suriname)

De Project Implementatie Unit (PIU) van het Kabinet van de President en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) hebben een aanvang gemaakt met de fysieke registratie voor koopkrachtversterking ten behoeve van kwetsbare huishoudens. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS). Zie hierover ook dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht in De Boodschap. Het startsein heeft op maandag 27 februari ...
LEES VERDER

Douanebond en regering buigen zich over gemaakte afspraken, ook gesproken over herstructurering van de douanedienst (Suriname)

De leiding van de douanebond en de regering hebben van gedachten gewisseld over eerder gemaakte afspraken. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS) en een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Verder uit die nieuwsberichten: Tijdens een ontmoeting op het Kabinet van de President heeft bondsvoorzitter Joyce de Vlugt de regering om voortvarendheid gevraagd ...
LEES VERDER

SCBA stelt voor een vast percentage van de belasting terug te storten voor exporteurs (Suriname)

Tijdens een ontmoeting van vertegenwoordigingen uit het bedrijfsleven met President Santokhi, heeft Ma Xingrui van de SCBA (Suriname Chinese Business Alliance) voorgesteld de economische crisis aan te pakken door export te stimuleren, bijvoorbeeld door een vast percentage van de belasting terug te storten voor exporteurs ‘zoals dat in China gedaan wordt’. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, het nieuwsberichtenkanaal van de Communicatiedienst Suriname (CDS) ...
LEES VERDER

Vereniging van Winkeliers bespreekt punten van zorg inzake de BTW met de regering (Suriname)

Tijdens een onderhoud dat het bestuur van de Vereniging van Winkeliers (VvW) heeft gehad met de regering, heeft Financiënminister Raghoebarsing over het zorgpunt van de vereniging inzake de belasting toegevoegde waarde (BTW) gezegd dat de voorbereiding om de BTW te implementeren inderdaad beter had gemoeten. “De Belastingdienst heeft wel meer dan dertig gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. Vooraf kan je het systeem uitleggen, maar in de uitvoering kom je praktische ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake verzoeken om voor de BTW de administratie in vreemde valuta te mogen voeren (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een bekendmaking geplaatst over de administratie in vreemde valuta. Uit de tekst van de bekendmaking kan worden afgeleid dat het gaat om het voeren van de boekhouding in een vreemde valuta (USD of Euro) voor doeleinden van de BTW. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Ondernemers kunnen op verzoek en ...
LEES VERDER