Uitlegvideo belastingdienst inzake de BTW-registratie (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is een ‘uitlegvideo’ geplaatst voor lichamen (ondernemingen en andere organisaties) inzake de BTW-registratie. Klik hier om direct naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. Achtergrond De BTW (belasting over de toegevoegde waarde) treedt aanstaande 1 januari 2023 in werking. De BTW-registratie is op 1 november jl. gestart en gebeurt volledig online. De registratie is verplicht voor ondernemers die per ...
LEES VERDER

Kiosken in het belastingkantoor voor ondersteuning bij BTW-registratie. Brochure op website belastingdienst over de stappen in het registratieproces (Suriname)

Sinds vorige week donderdag 1 december biedt de Belastingdienst Suriname ondersteuning aan klanten die zich willen registreren voor de BTW, door middel van kiosken in het kantoor aan de van Sommelsdijckstraat 27-29. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap – de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Tevens is hierover een post geplaatst op de facebookpagina van de belastingdienst. De kiosk is met name bedoeld ...
LEES VERDER

President Santokhi: “Inning belastingdienst moet geïntensiveerd worden” (Suriname)

De verdiencapaciteit van de Surinaamse economie moet volgens President Santokhi van Suriname in rap tempo worden opgevoerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap – de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS).  “De verhoging van overheidsinkomsten, verhoging van brandstoftarieven, btw-invoering en rente op de OMO-winsten zijn belangrijk”, aldus de President. Het staatshoofd heeft daarbij nog opgemerkt dat ‘douanedienst onder facturering drastisch zal moeten aanpakken’ ...
LEES VERDER

Hoge Raad der Nederlanden en Hof van Justitie van Suriname tekenen intentieverklaring tot samenwerking (Suriname)

Van 21 tot en met 24 november 2022 hebben de President van de Hoge Raad der Nederlanden, mevrouw Dineke de Groot, en de Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, de heer Edwin Bleichrodt, een werkbezoek gebracht aan het Hof van Justitie in Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Hof van Justitie van Suriname. Het werkbezoek vond plaats in het kader van de voorgenomen ...
LEES VERDER

Bewindslieden Suriname en Nederland spreken over de samenwerking op het gebied van belastingen en de beschikbaarstelling van deskundigen (Suriname)

De waarnemend minister van Financiën en Planning van Suriname, de heer Albert Ramdin, en de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, de heer Marnix van Rij, hebben afgelopen maandag 21 november in Den Haag gesproken over de bestaande samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van de Belastingen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap – de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) – en ...
LEES VERDER

Nederland onderzoekt eenmalige tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap (Nederland)

Het Nederlandse kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een eenmalige onverplichte tegemoetkoming voor een groep ouderen uit de Surinaamse gemeenschap. Het gaat om ouderen van Surinaamse herkomst die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 naar Nederland kwamen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Deze ouderen hebben geen volledige AOW opgebouwd omdat de jaren dat men in Suriname woonde niet meetellen voor de AOW-opbouw. Zij ervaren ...
LEES VERDER

Ontwerpwet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering aangenomen door De Nationale Assemblée. Ook relevant voor de belasting-, administratie- en juridische praktijk (Suriname)

Op donderdag 17 november 2022 heeft De Nationale Assemblée (DNA) de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering met algemene (28) stemmen aangenomen. De BEP-fractie heeft zich onthouden van stemmen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. Ook is hierover een nieuwsbericht geplaatst in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatiedienst Suriname (CDS). Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering ...
LEES VERDER

Informatievideo van de Belastingdienst Suriname: BTW update voor consumenten (Suriname)

Op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname is met een informatievideo een nieuwe ‘BTW update’ gegeven, specifiek voor consumenten. Hierbij attenderen wij u op die video; klik hier om rechtstreeks naar de video op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan. In de uitgave van het CFN van 2 november 2022 berichtten wij reeds dat op de website van de belastingdienst een pagina is ingericht voor ondernemers inzake de e-registratie ...
LEES VERDER

Bekendmaking over aanvragen opschorting of vrijstelling van invoerrechten via het Caricom Secretariaat of COTED (Suriname)

Het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie van Suriname heeft op 7 november 2022 bekendgemaakt dat voor aanvragen van opschorting c.q. vrijstelling van invoerrechten die via het Caricom Secretariaat c.q. ‘the Council for Trade and Economic Development’ (COTED) worden gedaan, welke opschorting/vrijstelling bekend staat als ‘suspension of the Common External Tariff’(CET) onder artikel 83 van de Revised Treaty of Chaguaramas, voor producten uit een niet-Caricom land het volgende ...
LEES VERDER

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m augustus 2022 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Gisteren zijn de Tabellen Overheidsfinanciën januari – augustus 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics January – August 2022’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 6 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot en met ...
LEES VERDER

Op website belastingdienst: link naar e-registratieportaal voor de BTW, een ‘roadmap’ ter beoordeling of iemand zich moet registreren en een brochure met antwoorden op veelgestelde vragen over de e-registratie (Suriname)

Op de website van de Belastingdienst Suriname is een webpagina ingericht voor ondernemers over de e-registratie voor de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Op die webpagina is ook een hyperlink geplaatst naar het e-registratieportaal voor de BTW. In dat portaal kunnen particulieren en ondernemers kennelijk in de toekomst online aangifte doen voor de verschillende belastingmiddelen, te beginnen met de BTW. Degenen die nog niet geregistreerd zijn voor de BTW, kunnen in ...
LEES VERDER

Wijziging Wet op de Jaarrekening aangenomen: verlenging overgangstermijn om te voldoen aan IFRS/IFRS for SME en kleine rechtspersonen moeten jaarrekening samenstellen volgens algemeen aanvaarde verslaggevingsstandaarden (was: fiscale waarderingsgrondslagen) (Suriname)

Op donderdag 27 oktober 2022 heeft De Nationale Assemblée (DNA) in een openbare vergadering de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet op de Jaarrekening (S.B. 2017 no. 84) goedgekeurd met 26 stemmen vóór en 12 tegen. Dit is vrijdag 28 oktober 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée, met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname en met een nieuwsbericht op de ...
LEES VERDER

Belastingdienst nodigt financiële dienstverleners uit voor demonstraties van het registratieportaal voor de BTW (Suriname)

De Belastingdienst Suriname organiseert op dinsdag 1 november, woensdag 2 november en zaterdag 5 november 2022 demonstraties van het registratieportaal voor de BTW (belasting over de toegevoegde waarde), speciaal voor financiële dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de BTW-registratie van hun cliënten. De uitnodiging hiervoor is afgelopen zaterdag, 29 oktober 2022, geplaatst op de facebookpagina van de belastingdienst (klik hier om direct naar de afbeelding van de bekendmaking op de fb-pagina ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst inzake inkeerregeling (Suriname)

De Belastingdienst Suriname biedt de mogelijkheid voor het treffen van een inkeerregeling om tegemoet te komen aan klanten die niet of niet volledig hebben voldaan aan hun belastingplicht. Alle klanten die een betalingsachterstand hebben voor de Inkomstenbelasting (IB), de Loonbelasting (LB), de Omzetbelasting (OB) en de Vermogensbelasting (VB) tot en met het kalenderjaar 2021 komen voor de regeling in aanmerking. De bekendmaking hierover is afgelopen vrijdag, 28 oktober 2022, geplaatst ...
LEES VERDER

Informatiepagina over de BTW op de website van de belastingdienst, onder meer video’s over de BTW in verschillende talen (Suriname)

Op de website (belastingdienst.sr) van de Belastingdienst Suriname is een informatiepagina ingericht over de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) die met ingang van 1 januari 2023 in werking zal treden. De pagina op de website van de belastingdienst bevat links naar door de belastingdienst op Youtube geplaatste informatievideo’s in verschillende talen over de BTW, waaronder het Nederlands, het Sranan Tongo, het Aucaans, het Saramaccaans, het Javaans, het Sarnami, het ...
LEES VERDER

Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 in het Staatsblad (Suriname)

De Wet van 12 oktober 2022, houdende vaststelling van een belasting over de toegevoegde waarde (Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022) is op 14 oktober 2022 uitgegeven en afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2022, no. 121 (S.B. 2022 no. 121). De wet werd op 30 augustus 2022 aangenomen door De Nationale Assemblée. Bij deze attenderen wij u op de afkondiging van deze Wet Belasting over ...
LEES VERDER

Ontwerp ‘Wet Fiscale Jurisdictie’ binnenkort naar het parlement (Suriname)

Binnenkort wordt het ontwerp voor een Wet Fiscale Jurisdictie ingediend bij het parlement, De Nationale Assemblée. Dit heeft de directeur van de Belastingdienst Suriname, de heer Kalaykhan, afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie bekendgemaakt en zo staat ook in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Deze wet moet meebrengen dat de Surinaamse fiscus ook buiten de territoriale zone belasting mag heffen, ...
LEES VERDER

Online registratieportaal btw gaat 1 november open (Suriname)

Het online registratieportaal om te voldoen aan de belasting toegevoegde waarde (btw) die krachtens de Wet Belasting Toegevoegde Waarde met ingang van 1 januari 2023 zal worden geheven, wordt per 1 november 2022 opengesteld voor het publiek. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de btw en in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina ...
LEES VERDER

Suriname maakt verdere afspraken met IMF, IDB en Wereldbank (Suriname)

Een delegatie van het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname heeft de jaarvergaderingen 2022 van het IMF en de Wereldbank in Washington DC bezocht. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met het IMF, de IDB en de Wereldbank. Met de IDB en het IMF zijn door Surinaamse deskundigen ook diverse gesprekken op technisch c.q. projectniveau gevoerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De ...
LEES VERDER

Curaçao heeft interesse voor een belastingverdrag met Suriname (Curaçao)

Curaçao wil met ingang van september / oktober 2022 geleidelijk van start gaan met het proces om te komen tot het sluit van belastingverdragen met een tiental landen. Daarbij wordt onder meer verwezen naar Suriname als één van de eerste tien landen op de prioriteitenlijst van een 2-tal landen waarvoor Curaçao interesse heeft om een belastingverdrag mee te sluiten. De planning is dat er contacten zullen worden gelegd met Suriname ...
LEES VERDER

Hof van Justitie opent zittingsjaar 2022-2023 (Suriname)

Het Hof van Justitie heeft het nieuwe zittingsjaar 2022-2023 geopend. Dit gebeurde op vrijdag 7 oktober 2022 tijdens een buitengewone openbare zitting, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Klik hier voor een link naar de website (rechtspraak.sr) van het Surinaamse Hof van Justitie alwaar een video is geplaatst van de buitengewone openbare zitting van het Hof. Hofpresident Iwan ...
LEES VERDER

Ontwerpwet instelling van een ‘Belasting Autoriteit Suriname’ (Suriname)

Onlangs is de ontwerpwet houdende instelling van een Belasting Autoriteit Suriname (Wet Belasting Autoriteit Suriname) door de President aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA). Ter griffie van DNA is het wetsontwerp ingeboekt met dagtekening 12 september 2022 onder volgnummer 2039/22. In het Financieel Jaarplan 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning stond ook al vermeld dat de ontwerpwet tot ‘het transformeren van de huidige belastingdienst in een Belastingautoriteit’ al ...
LEES VERDER

Financieel Jaarplan 2023 met toelichting op ontwerpbegroting en belastingramingen. Nieuwe belastingwetgeving in de maak, waaronder een Algemene Belastingwet, een Wet Belastingrechtspraak, een Algemene Douanewet, aanpassing Wet Vermogensbelasting en een nieuwe Invorderingswet (Suriname)

Onlangs is het Financieel Jaarplan 2023 van het Ministerie van Financiën en Planning gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname. In het Financieel Jaarplan 2023 zijn de prioriteiten op de ontwikkelingsagenda van het beleid voor het begrotingsjaar 2023 verwoord. Het Financieel Jaarplan 2023 dateert uit september 2022 en is nog aangeboden door Minister Armand Achaibersing die inmiddels afscheid heeft genomen als minister (van Financiën en Planning) (zie ...
LEES VERDER

Delegatie Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor werkbezoek in Suriname: vernieuwen en versterken van de samenwerking met de rechterlijke macht (Suriname)

Een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft op dinsdag 4 oktober 2022 een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi van Suriname. De bezoekers werden vergezeld door Iwan Rasoelbaks, president van het Surinaamse Hof van Justitie. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De ...
LEES VERDER

Suriname voorzitter van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) (Suriname)

Suriname is vanaf 1 oktober tot en met 31 december van dit jaar voorzitter van de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten. Peru is ondervoorzitter. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Het voorzitterschap zal namens Suriname worden bekleed door ambassadeur Marten Schalkwijk. De OAS houdt van 5 tot en met 7 oktober 2022 haar ...
LEES VERDER

Tabellen overheidsfinanciën januari t/m juli 2022 met overzichten opbrengsten directe en indirecte belastingen (Suriname)

Eind vorige week zijn de Tabellen Overheidsfinanciën jan – jul 2022 van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname (gov.sr). Klik hier voor de Engelstalige versie daarvan (‘Tables Government Finance Statistics Jan – Jul 2022’). Opbrengsten directe belastingen Tabel 2.2 op blz. 6 verstrekt een overzicht met betrekking tot de opbrengsten uit directe belastingen in de periode januari tot ...
LEES VERDER

Beleidsverslag 2021 Ministerie van Financiën en Planning: over invoering BTW, belastinginning, beleid reducerende maatregelen vrijstellingen bij invoer en ondersteuning van het Directoraat Belastingen voor de belastinghervormingen (Suriname)

Eind vorige week is het beleidsverslag van het Ministerie van Financiën en Planning over het jaar 2021 gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Suriname. Met het verslag informeert de (toenmalige) Minister van Financiën en Planning, de heer Armand Achaibersing, het parlement en de samenleving over de realisatie van het ingezette beleid voor de toekomst van Suriname vanuit zijn (beleids)verantwoordelijkheid in 2021. In het verslag wordt ook gerapporteerd ...
LEES VERDER

Minister Ramdin bewindsman ad interim op Financiën en Planning. President Santokhi: Regering gaat voort op door Minister Achaibersing ingeslagen weg (Suriname)

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft op woensdag 28 september 2022 de leiding van het departement overdragen aan minister Albert Ramdin van BIBIS (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) als ad interim. Collegaminister Silvano Tjong-Ahin van ROM (Ruimtelijke Ordening en Milieu) is de tweede vervanger. Dit is afgelopen woensdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), ...
LEES VERDER

Caricom Interactive Marketplace Suspension Procedure (CIMSuPro) in gebruik genomen: platform waar ondernemers van aangesloten landen hun producten kunnen aanbieden en virtueel loket voor het aanvragen van vrijstellingen van invoerrechten (Suriname)

De afgelopen week is de Caricom Interactive Marketplace Suspension Procedure (CIMSuPro) in gebruik genomen, een platform waar ondernemers van de CARICOM-lidlanden (waaronder Suriname) hun producten kunnen aanbieden, van grondstoffen tot afgewerkte producten. Daarnaast dient CimSuPro ook als een virtueel loket voor het aanvragen van vrijstelling van invoerrechten. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht op de website van de overheid van Suriname alsook met dit nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

President in jaarrede tot het parlement: Fiscaal systeem en douanedienst moeten worden versterkt om overheidsinkomsten substantieel te vergroten (Suriname)

Op donderdag 29 september 2022 heeft de President van de Republiek Suriname, de heer Chandrikapersad Santokhi, de jaarrede uitgesproken tijdens een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblée. De jaarrede is een uiteenzetting van het te voeren beleid van de regering. In de jaarrede heeft de President het proces van herstel op weg naar groei en duurzame ontwikkeling voor Suriname uiteengezet. Hij heeft onder andere gesproken over het financieel- economische en ...
LEES VERDER