Inwoners van Aruba en Suriname kunnen – ook ingeval zij niet opteren voor de regels van binnenlandse belastingplichtigen – aanspraak maken op heffingskortingen, persoonsgebonden aftrekposten en de toerekening van inkomensbestanddelen,op grond van non-discriminatiebepalingen uit de BRK respectievelijk het belastingverdrag

In een nieuw besluit over de reikwijdte van de non-discriminatiebepalingen is opgenomen dat inwoners van Aruba, van Suriname en van België, ook ingeval zij niet opteren voor de regels van binnenlandse belastingplichtigen, aanspraak kunnen maken op een aantal heffingskortingen op grond van non-discriminatiebepalingen uit de BRK respectievelijk uit de belastingverdragen. Dit volgt uit het Besluit van 16 december 2019, nr. 2019-1846500, Staatscourant 2019, 66191 van de (Nederlandse) Staatssecretaris van Financiën ...
LEES VERDER

Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111) – geldende tekst tot en met 2005 (Suriname)

BRON: www.dna.sr Land/gebiedsdeel: Suriname Betreft: Casinobelasting, hazardspelenbelasting, hazardspelen, heffing op hazardspelen, belasting op hazardspelen Verordening/wet: Wet Casinobelasting 2002 (S.B. 2002 no. 111) - geldende tekst tot en met 2005 Datum upload: per 3 november 2019 Bron  www.dna.sr  ...
LEES VERDER

Wet Huurwaardebelasting 1995 (S.B. 1995 no. 108) – geldende tekst tot en met 2005 (Suriname)

BRON: www.dna.sr Land/gebiedsdeel: Suriname Betreft: Huurwaardebelasting Verordening/wet: Wet Huurwaardebelasting 1995 (S.B. 1995 no. 108) - geldende tekst tot en met 2005 Datum upload: per 3 november 2019 Bron  www.dna.sr  ...
LEES VERDER

Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1995 no. 111) – geldende tekst tot en met 2005 (Suriname)

BRON: www.dna.sr Land/gebiedsdeel: Suriname Betreft: Tarief van Invoerrechten, invoerrechten, invoerrecht, recht van invoer Verordening/wet: Wet tarief van Invoerrechten 1996 (S.B. 1996 no. 111) - geldende tekst tot en met 2005 Datum upload: per 3 november 2019 Bron  www.dna.sr  ...
LEES VERDER

Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181 ) – geldende tekst tot en met 2005 (Suriname)

BRON: www.dna.sr Land/gebiedsdeel: Suriname Betreft: Loonbelasting Verordening/wet: Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181) - geldende tekst tot en met 2005 Datum upload: per 3 november 2019 Bron  www.dna.sr  ...
LEES VERDER

Wet op de Loterijbelasting (S.B. 1933 no. 103 ) – geldende tekst tot en met 2005 (Suriname)

BRON: www.dna.sr Land/gebiedsdeel: Suriname Betreft: Loterijbelasting, hazardspelenbelasting, hazardspelen, heffing op hazardspelen, belasting op hazardspelen Verordening/wet: Wet op de Loterijbelasting (S.B. 1933 no. 103) - geldende tekst tot en met 2005 Datum upload: per 3 november 2019 Bron  www.dna.sr  ...
LEES VERDER

Wet Omzetbelasting (S.B. 1997 no. 33 ) – geldende tekst tot en met 2005 (Suriname)

BRON: www.dna.sr Land/gebiedsdeel: Suriname Betreft: Omzetbelasting Verordening/wet: Wet Omzetbelasting (S.B. 1997 no. 83) - geldende tekst tot en met 2005 Datum upload: per 3 november 2019 Bron  www.dna.sr  ...
LEES VERDER

Caribisch Douaneverdrag (mede van toepassing op Caribische Koninkrijksdelen) in Tractatenblad – details

In het CFN van 24 mei 2019 rapporteerden wij reeds over het Caribisch Douaneverdrag dat op woensdag 22 mei 2019 door de Nederlandse staatssecretaris namens Nederland werd ondertekend samen met in ieder geval 12 andere landen, waaronder Cuba, Antigua, Dominicaanse Republiek, de Bahama’s, vijf overzeese gebieden van het VK in de Cariben (zoals de Kaaimaneilanden en Bermuda), Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Inmiddels is dit verdrag – voluit: het ...
LEES VERDER

Beroepsregels vastgesteld voor belastingadviseurs (Suriname)

De Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) heeft op een onlangs gehouden algemene ledenvergadering (ALV) een reglement voor beroepsuitoefening voor haar leden vastgesteld. De SFB wil als de beroepsorganisatie van in Suriname werkzame fiscale dienstverleners in de komende bestuursperiode werken aan het versterken van haar interne organisatie en het verder verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van haar leden. Ook werd op de ALV een nieuw bestuur gekozen. Zo blijkt ...
LEES VERDER

Kantongerecht wijst vordering opschorting rechtswerking Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 in kort geding af (Suriname)

Samenvatting zaak In deze Surinaamse zaak inzake de rechtswerking van de Rij- en Voertuigenbelasting, aanhangig gemaakt door de Stichting Centre for Public Affairs Suriname gevestigd te Paramaribo (Suriname), eiseres in deze zaak, tegen de Staat Suriname, is het volgende aan de orde. Bij wet van 14 september 2018 S.B. 2018 no. 85, Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 is vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2019, belasting wordt geheven op ...
LEES VERDER

Hof van Justitie lanceert eigen website (Suriname)

Op 12 april 2019 heeft het Hof van Justitie de website van de rechtspraak van Suriname gelanceerd: www.rechtspraak.sr. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Suriname, de functie ervan en van de organisatie van de rechtspraak op de verschillende rechtsgebieden, zijn op de website ook protocollen geplaatst (de Gedragscode rechters en het Procesreglement civiel). Ook zullen de zittingsroosters worden gepubliceerd en bevat de website onder meer een pagina Actualiteiten. Voorts ...
LEES VERDER

Tot 30 april SAS-Hulp bij Aangifte 2019 (Suriname)

De belastingdienst van Suriname heeft op haar website het SAS-HUBA 2019 aangekondigd. SAS-HUBA staat voor “Self Assessment Systeem - Hulp Bij Aangifte”. De hulp bij aangifte is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de Belastingdienst. Het doel van SAS-HUBA is om personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na te leven. Dit jaar wordt de SAS-HUBA van 01 tot en met 30 april uitgevoerd. Onderstaand de doelgroepen en vereiste documenten voor ...
LEES VERDER

Bekendmaking Nederlandse belastingdienst over te gebruiken loonbelastingtabellen voor inwoners van België, Aruba en Suriname

Op de website van de belastingdienst van Nederland is een nieuwsbericht verschenen over welke loonbelastingtabellen moeten worden gebruikt met betrekking tot werknemers die inwoner zijn van België, Aruba en Suriname. Het nieuwsbericht luidt als volgt: “Sinds 1 januari 2019 hebben in principe alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting (zie paragraaf 7.3.7 van het 'Handboek Loonheffingen 2019'). Maar door belastingverdragen hebben inwoners van België, Aruba ...
LEES VERDER

Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten voeren besprekingen over hervatting van de samenwerking

De Nationale Assemblée van Suriname is gastheer voor een Parlementair Overleg met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tijdens het overleg dat is aangevangen op maandag 11 februari 2019, is het hoofd agendapunt de bespreking van het Contactplan. Op 26 maart 2001 en 11 december 2009 is er een protocol van samenwerking getekend tussen de voorzitters van de parlementen. Vanwege de nieuwe status die landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden nu ...
LEES VERDER

Nieuw aangifteformulier Omzetbelasting en toelichting op website belastingdienst Suriname

Op de website van de belastingdienst van Suriname is het nieuwe aangifteformulier (hyperlink) voor de Omzetbelasting geplaatst alsmede een toelichting (hyperlink) op het nieuwe formulier. Zie ook: CFN van 15 februari 2019:  Transformatie belastingdienst in volle gang: o.a. nieuw Fiscaal Identificatie Nummer en nieuwe verplichte aangifteformulier LB en OB voor 2019. CFN-berichtnr. 20190215-13 BRONDOCUMENT (link naar nieuwe aangifteformulier omzetbelasting op website belastingdienst van Suriname) BRONDOCUMENT (link naar toelichting op het nieuwe aangifteformulier ...
LEES VERDER
Aan het laden...