Presentatie Evaluatiecommissie BTW voor financiële commissie van De Nationale Assemblée (Suriname)

Op 13 mei 2024 hebben de leden van de vaste parlementaire commissie voor Financiën en Planning van De Nationale Assemblée om de tafel gezeten met Evaluatiecommissie Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW). Zo is bekendgemaakt met een post op de Facebookpagina van De Nationale Assemblée. Tijdens de vergadering heeft de evaluatiecommissie een presentatie gegeven over de resultaten, de stand van zaken en andere relevante onderwerpen met betrekking tot de BTW ...

Conferentie van de Associatie van Caribische Staten (ACS) in Paramaribo afgesloten (Suriname)

De jaarlijkse ministeriële vergadering (Ministerial Council) van de Associatie van Caribische Staten (ACS), die dit jaar in Paramaribo werd gehouden, is succesvol afgesloten. Dit staat in een nieuwsbericht dat door het ACS-secretariaat is uitgegeven en is geplaatst op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De jaarlijkse ministeriële vergadering van de ACS vond plaats van maandag 6 tot en met donderdag 9 mei 2024 onder ...

Minister Raghoebarsing: Inkomsten moeten verder omhoog, bij het innen van belastingen en douanerechten moeten de targets gehaald worden (Suriname)

“Onze inkomsten moeten verder omhoog en kosten moeten beter beheerst worden”, zo heeft minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning naar voren gebracht. “Dit omvat het innen van belastingen en douanerechten, waarbij de gestelde targets in de begroting gehaald moeten worden”, zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Vorige week was een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ...

Parlementariër Gajadien over afronding ontwerpwet Belastingrechtspraak (Suriname)

Parlementslid Asis Gajadien, lid van één van de partijen die de huidige regeringscoalitie vormen, hoopt dat De Nationale Assemblée nog deze zittingsperiode ‘in de volle breedte’ zal meewerken aan het afronden van de Wet Belastingrechtspraak. Dit heeft Gajadien aangegeven in een gesprek met Starnieuws, zo blijkt uit een artikel op die nieuwswebsite. Daarbij zijn ook de in te voeren Algemene Douanewet en de Invorderingswet genoemd. Voor wat betreft de Algemene ...

Parlementsvoorzitter Marinus Bee staat stil bij 158 jaar volksvertegenwoordiging (Suriname)

Parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc LL.B. heeft vorige week in De Nationale Assemblée stilgestaan bij de 158e verjaardag van volksvertegenwoordiging in Suriname. Zo blijkt uit een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. Als ‘eerste onder de gelijken’ was het zijn genoegen om samen met de leden van De Nationale Assemblée 158 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname te markeren als een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van Suriname, alsook om de ...

Rekenkamer van Suriname viert 70-jarig bestaan (Suriname)

Op vrijdag 3 mei 2024 heeft de Rekenkamer van Suriname haar 70-jarig bestaan gevierd met een eendaags seminar in Ballroom Prince. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. De dag markeerde niet alleen de lange geschiedenis van de Rekenkamer, maar ook haar rol in het waarborgen van financiële transparantie en verantwoording binnen de Surinaamse overheid, aldus het nieuwsbericht. Tijdens de bijeenkomst werd de focus ...

Elf personen gedecoreerd bij 155-jarig bestaan Hof van Justitie (Suriname)

In het kader van het 155-jarig bestaan van het Hof van Justitie heeft president Chandrikapersad Santokhi van Suriname op vrijdag 3 mei 2024 elf personen gedecoreerd. Deze personen zijn allen voorgedragen door het Hof van Justitie met in achtneming van het advies van de Decoratie Commissie voor Surinaamse Onderscheidingen en aanvaard door het staatshoofd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname en ...

President Santokhi bij congres ter gelegenheid van 155 jaar Rechtspraak in Suriname: Regering zal verder investeren in versterking rechterlijke macht (Suriname)

De regering doet er alles aan om te investeren in de kwaliteit en professionaliteit van de rechterlijke macht. Hiervoor schept de regering de condities, samen met het Hof van Justitie en haar leden. Dit bracht president Santokhi van Suriname naar voren in zijn felicitatieboodschap, bij de opening van het congres van het Hof van Justitie in verband met 155 jaar Rechtspraak in Suriname (zie dit nieuwsbericht op de website van ...

Congres ter gelegenheid van 155 jaar Rechtspraak in Suriname: “Rechtspraak toen, nu en in de toekomst” (Suriname)

In verband met het 155-jarig bestaan van de Rechtspraak in Suriname, werd door de rechterlijke macht op 6 mei 2024 een congres georganiseerd met als thema “Rechtspraak toen, nu en in de toekomst”. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Surinaamse Hof van Justitie. Met dit congres beoogde het Hof van Justitie inzicht te krijgen in het functioneren van de rechtspraak en stappen te zetten om ...

Suriname deze week gastheer van de conferentie van de Associatie van Caribische Staten (ACS) (Suriname)

Deze week, van 6 tot 9 mei 2024, is Suriname gastheer van een grote conferentie van de Association of Caribbean States (Associatie van Caribische Staten, ACS). Tijdens deze conferentie komen de ACS samen voor een reeks significante bijeenkomsten die gericht zijn op het versterken van regionale samenwerking en ontwikkeling. Deze bijeenkomsten omvatten het 16e ACS Business Forum, de 8e Samenwerkingsconferentie van de Grote Cariben, en voorbereidende sessies die leiden naar ...

Omzet Staatsolie over 2023 zorgt voor bijdrage van USD 335 miljoen aan de staatskas, onder meer uit diverse belastingen (Suriname)

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie), de nationale oliemaatschappij van Suriname, rapporteert over het jaar 2023 een omzet van USD 722 miljoen, wat een significante bijdrage van USD 335 miljoen aan de staatskas opleverde bestaande uit diverse belastingen, dividend en royalty’s van Staatsolie’s participatie in goudmijnen en uit bonussen ontvangen voor ondertekening van verschillende offshore-productiedelingscontracten. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie ...

Bekendmaking Douane Suriname over de vaststelling van de douanekoers (Suriname)

De douanekoers wordt volgens de Wet Tarief Invoerrechten 1996 door de Centrale Bank van Suriname tweewekelijks vastgesteld en wel op de tweede werkdag in de periode van deze twee weken. Dat houdt in dat om de twee weken de douanekoers wordt aangepast in het douane elektronisch systeem. Dit is door de Douane Suriname bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname (klik hier om rechtstreeks naar de bekendmaking op de ...

Tax aspects in IMF Country Report: Government will mandate that all tax declarations and transactions use a Tax Identification Number by end-June 2024. A new 5 percent VAT rate will be introduced on water, electricity and cooking gas in June 2024 (Suriname)

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed the fifth review under the Extended Fund Facility (EFF) arrangement for Suriname, allowing for an immediate purchase equivalent to SDR 46.7 million (about USD 62 million) of which SDR 19.1 million or about USD 25 million would be for budget support. This has been announced on 26 April 2024 with a press release on the website of the IMF issued ...

‘Belastingopbrengsten uit loterijen verminderen, legitieme exploitanten verlaten de markt’ (Suriname)

De belastingopbrengsten uit loterijen verminderen, aangezien legitieme exploitanten de markt verlaten. Zo is, enigszins geparafraseerd, op 2 mei jl. tijdens een presentatie van De Canadian Bank Note Suriname N.V. aan De Nationale Assemblée (DNA) aan de orde gekomen volgens een nieuwsbericht op de facebookpagina van DNA. Illegale exploitanten zouden de markt overnemen en belastingen ontduiken, zo is daarbij naar voren gebracht. De Canadian Bank Note Suriname N.V. heeft op donderdag ...

155 jaar Hof van Justitie (Suriname)

Deze maand viert de Rechtspraak Suriname het bestaan van ‘155 jaar Rechtspraak in Suriname’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Surinaamse Hof van Justitie. Hiermee wordt stilgestaan bij het feit dat 155 jaar geleden, in 1869, het Hof van Justitie werd opgericht en de ontwikkelingen die zich sindsdien in de rechtspraak hebben voorgedaan. In dit kader zijn er enkele activiteiten gepland in de periode van 2-11 ...

Ministerie van AWJ herinnert aan per 1 april 2024 geldende nieuwe algemeen minimumuurloon (Suriname)

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) herinnert werkgevers eraan dat het nieuwe algemeen minimumuurloon vanaf 1 april 2024 is vastgesteld op SRD 49,12. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname en met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Het besluit met betrekking tot de vaststelling van het nieuwe minimumuurloon is vastgelegd ...

De Nationale Assemblée informeert wetgevingsstudenten over procedure en waarborging van kwaliteit van (initiatief)wetten (Suriname)

De studenten van de postmaster opleiding wetgeving van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) hebben op maandag 15 april 2024 een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblée. Het doel van het bezoek is om de studenten kennis te laten maken met de volgende processen waar DNA aan werkt, te weten: wetsvoorstellen, zoals de procedures voor het onderzoek van door de regering ingediende wetsvoorstellen, de indiening van initiatiefwetsvoorstellen en ...

Fiscale faciliteiten in het kader van flankerende maatregelen bij de omvorming van objectsubsidie naar subjectsubsidie (Suriname)

Naar aanleiding van de omvorming van object- naar subjectsubsidie, in het bijzonder op elektriciteit, heeft de regering flankerende maatregelen aangekondigd, die ook gelden voor het bedrijfsleven. Het Directoraat Belastingen van het ministerie van Financiën en Planning wijst er op dat bedrijven gebruik kunnen maken van een aantal fiscale voorzieningen (fiscale faciliteiten). Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname. Bij de post is een bekendmaking ...

Suriname en Curaçao bereiken overeenstemming over tekst belastingverdrag

Suriname en Curaçao hebben op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming bereikt over de tekst van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Javier Silvania, de Minister van Financiën van Curaçao. [Later toegevoegd: Op 5 april 2024 is hierover ook een nieuwsbericht verschenen in De Boodschap (zie hierna).] Namens de Minister van Financiën van Curaçao ...

Mr. M. Mettendaf wederom beëdigd en geïnstalleerd, nu als lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie (Suriname)

Op 27 maart 2024 is tijdens een speciaal ingelaste installatiezitting de gepensioneerde rechter mevrouw mr. M. Mettendaf wederom geïnstalleerd, thans tot lid-plaatsvervanger van het Hof van Justitie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Hof van Justitie. Mr. Mettendaf was op 19 maart 2024 al beëdigd door President Santokhi van Suriname. Tijdens de installatiezitting werden toespraken gehouden door de president van het Hof van justitie, mr ...

Algemeen minimum uurloon per 1 april 2024 vastgesteld (Suriname)

Het algemeen minimumloon is vanaf 1 april 2024 vastgesteld op SRD 49,12 per uur. Dit besluit is vastgelegd in een beschikking van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken van 27 maart 2024, houdende vaststelling van een nieuw algemeen minimum uurloon (SB 2024 no. 40). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Verder uit dat nieuwsbericht: Het doel van het minimumloon ...

SAS-HUBA 2024 van 2 tot en met 30 april (Suriname)

De ‘SAS-HUBA campagne’ van de Belastingdienst Suriname loopt dit jaar van 2 april tot en met 30 april. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van de Belastingdienst. SAS-HUBA (Self Assessment System-Hulp Bij Aangifte) is een jaarlijks terugkerende kosteloze dienstverlening van de belastingdienst waarbij belastingplichtigen hulp krijgen bij het invullen van de aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Het doel ervan is ‘om personen te stimuleren hun fiscale verplichtingen na ...

Aanpassing tarief Entry Fee per 15 mei 2024 (Suriname)

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft bekendgemaakt dat de regering heeft besloten het tarief van de ‘entry fee’ met ingang van 15 mei 2024 te verhogen naar USD 50 / Euro 50. De bekendmaking is geplaatst op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Voordat reizigers naar Suriname afreizen kunnen zij de entry fee voldoen door gebruik te maken ...

Installatie commissie BTW (Suriname)

Op donderdag 28 maart 2024 is door Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning de Commissie “Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)” geїnstalleerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën & Planning. De Commissie BTW onder voorzitterschap van de heer S. Kertoidjojo bestaat uit tien leden. Het doel van de commissie is gericht op een meer efficiënte en effectieve toepassing en uitvoering van ...

Nederlandse juristenorganisaties voor studiereis in Suriname (Suriname)

President Santokhi van Suriname heeft de studiereis voor Nederlandse juristen besproken die het advocatencollectief ‘Soedamah Advocaten’ en ‘MR. in opleidingen’ – twee in Nederland gevestigde organisaties – onlangs in Suriname hebben georganiseerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De bijeenkomst met de President vond op 18 maart 2024 plaats in het perscentrum van de regering en in ...

Subsidiemaatregelen elektriciteit op komst en fiscale voorzieningen voor kleine en middelgrote ondernemingen (Suriname)

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die verliezen lijden door de maatregel van het aanpassen van de elektriciteitstarieven en de omvorming van het subsidiestelsel, zullen in aanmerking komen voor fiscale voorzieningen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Suriname. Verder uit het nieuwsbericht: De regering heeft belangrijke besluiten genomen met betrekking tot het subsidiebeleid voor elektriciteit. Ze zijn het resultaat van intensieve discussies en ...

President voorstander van invoerrechtenvrije import van elektrische voertuigen (Suriname)

President Santokhi van Suriname is van mening dat de import van elektrische voertuigen incentives moet krijgen. Als het aan de President ligt, komen deze voertuigen volledig invoerrechtenvrij het land binnen. Dit liet het staatshoofd in zijn toespraak weten bij de start van de Mini-expo in Assuria Highrise op zaterdag 16 maart 2024, aldus een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. In dat ...

Pensioenraad Suriname doet voorstellen ter versterking van het sociale zekerheidsstelsel (Suriname)

Recentelijk heeft de Pensioenraad Suriname haar openbare vergadering gehouden, tijdens welke vergadering ‘cruciale voorstellen’ werden gepresenteerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Verder uit het nieuwsbericht: De focus van de openbare vergadering op 24 februari 2024 lag op de wijziging van de pensioengrondslag, waarbij uitgebreid werd gesproken over de minimale uitkering, premiebijdrage en automatische indexering. Diverse belanghebbenden ...

Wijziging Wet Minimumloon aangenomen door De Nationale Assemblée (Suriname)

Op donderdag 29 februari 2024 heeft De Nationale Assemblée de ontwerpwet tot wijziging van de Wet Minimumloon (S.B. 2019 no. 101) aangenomen met algemene (36) stemmen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Nationale Assemblée. De onderhavige (initiatief)ontwerpwet werd op 13/14 februari 2024 aangeboden aan De Nationale Assemblée. Deze initiatiefwet heeft, kort samengevat, ten doel om het minimumloonmechanisme te verbeteren door enkele aanpassingen te plegen waardoor ...

Belastingambtenaren ontvangen diploma tot junior controleambtenaar (Suriname)

Deze week hebben vier belastingambtenaren hun diploma tot junior controle ambtenaar in ontvangst mogen nemen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op  de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Het curriculum van de opleiding tot junior controleambtenaar omvat, naast de verschillende belastingwetten en kennis over de verschillende belastingmiddelen, ook controletechnische vaardigheden, beroepsethiek en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. De vier afgestudeerden behoren tot een groep van ...