Benoeming mr. Pijnenburg als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, volgt mr. De Werd op

Mr. P.A.M. Pijnenburg (1961) wordt met ingang van 1 mei van dit jaar benoemd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de benoeming. Dit is op 27 januari 2023 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Mr. Pijnenburg volgt belastingrechter mr. M.M. de Werd op. Mr. Pijnenburg is sinds 2016 al plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijke Hof van ...
LEES VERDER

Payment of the increased AOV/AWW pension amounts could not take place yet, awaiting the relevant National Decree (Sint Maarten)

Contrary to the statement issued by SZV on January 3, 2023, the payment of the increased AOV/AWW pension amounts could not take place on January 30, 2023. This has been announced with a news release on the website of SZV (Social & Health Insurances SZV). In the news release it is stated that SVZ, as executing agency (uitvoeringsorgaan), will only be able to process and pay out the increased amounts ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2023

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 januari 2023. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking ...
LEES VERDER

Kamerbrief van de staatssecretaris van BZK inzake het hoofdlijnenakkoord over een onderlinge regeling in plaats van een Rijkswet COHO. Landen committeren zich aan de hervormingen in de Landspakketten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 20 januari 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van en de gemaakte afspraken tijdens het zogenoemde ‘Vierlandenoverleg’ op 12 en 13 januari jl. met de ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de wijze waarop de Landen met elkaar willen binnen het Koninkrijk samenwerken. Daarbij is een hoofdlijnenakkoord bereikt over de wijze waarop ...
LEES VERDER

Hoofdlijnenakkoord over onderlinge regeling in plaats van Rijkswet COHO, belang van de hervormingen in de Landspakketten bevestigd (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben tijdens het vierlandenoverleg van vorige week een ‘hoofdlijnenakkoord’  bereikt over een onderlinge regeling die in de plaats moet komen van de eerder beoogde (nog in ontwerp zijnde) Rijkswet COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling). Dit is onder meer bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao, met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Sint ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2020 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 9 januari 2023 is de Landsverordening van de 3de januari 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2020 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2020) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 03 (AB 2023 no. 03), met Bijlage 1: Jaarrekening 2020;  Bijlage 2: Accountantsverslag 2020; en Bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer – Rechtmatigheidsonderzoek. Hierbij attenderen wij u op deze landsverordening en ...
LEES VERDER

Public transportation vehicles will need confirmation letter from Inspectorate TEATT to obtain 2023 license plate (Sint Maarten)

As of Monday, January 9, 2023, all public transportation permit holders will require a “confirmation letter” to obtain their 2023 license plate. The last time such an exercise was done was in 2019. Therefore it is necessary to update the department’s records to reflect any industry changes. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. From the news release: “Each category ...
LEES VERDER

Tax Administration Sint Maarten looking for a business/government (change) management and organization expert/advisor (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten is looking for a business/government (change) management and organization expert/advisor. This follows from an announcement on the facebookpage [external link!] of the Sint Maarten Tax Administration. Click here for a link to the announcement on the Tax Administration’s fb-page. According to the announcement, the purpose of the assignment is fourfold. The main task is to contribute to and advise on change management, performance management, ...
LEES VERDER

Kantoren Tax Administration en Receiver op woensdag 25 januari tijdelijk gesloten (Sint Maarten)

Op de facebookpagina [externe link!] van de belastingdienst van Sint Maarten (Sint Maarten Tax Administration) is bekendgemaakt dat de kassa’s van het Ontvangerskantoor (Receiver’s office) en het kantoor van de belastingdienst op woensdag 25 januari 2023 gesloten zal zijn vanaf 8 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s ochtends in verband met een informatiesessie. De kantoren zullen vanaf half 12 ’s ochtends weer voor het publiek geopend zijn. Klik hier ...
LEES VERDER

AOV/AWW pension amounts and payment schedule for 2023 (Sint Maarten)

Effective January 1, 2023, the monthly pension amount for persons entitled to Old-Age (AOV), Widow(er)'s and Orphan (AWW) pensions has increased. This has been announced in a news release published on the website of Social & Health Insurances SZV (SZV) as well as in a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release on SZV’s website: Social & Health Insurances SZV pays ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2019 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 20 december 2022 is de Landsverordening van de 16e december 2022 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2019 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2019) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2022, no. 66 (AB 2022 no. 66). met Bijlage 1: Jaarrekening 2019;  Bijlage 2: Accountantsverslag 2019; en Bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer – Financial Statements of Sint Maarten 2019. Hierbij attenderen wij ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 23 december 2022 inzake ondersteuning aan de Caribische Landen bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aangeboden op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel over een verdrag met de Dominicaanse Republiek inzake de afbakening van de maritieme zeegrens. Een afschrift van deze brief zal overigens ook verzonden worden aan de Staten ...
LEES VERDER

Vierde uitvoeringsrapportage 2022 en eerste uitvoeringsagenda 2023 inzake landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer – thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de vierde uitvoeringsrapportage 2022 landspaketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode 16 augustus 2022 – 15 november 2022) de aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is daarbij de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het eerste kwartaal van 2023 (2023-Q1, periode 1 januari 2023 – 31 maart 2023) aangeboden. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland ...
LEES VERDER

Openingstijden Hof van Justitie gedurende de feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is met kerstreces, op Curaçao tot en met 3 januari 2023 en op Aruba, Bonaire en Sint Maarten tot en met 6 januari 2023. Maar dit betekent niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het ...
LEES VERDER

Belastingdienst Sint Maarten maakt bekend dat de nieuwe belastingformulieren online beschikbaar zijn (Sint Maarten)

Op de facebookpagina [externe link!] van de belastingdienst van Sint Maarten (Sint Maarten Tax Administration) is bekendgemaakt dat een aantal nieuwe belastingformulieren beschikbaar is voor gebruik. De belastingformulieren zijn beschikbaar op deze pagina [externe link!] van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten (sintmaartengov.org) en/of op deze onlineservices-pagina [externe link!] van de overheid van Sint Maarten (onlineservices.sintmaartengov.org) Blijkens de bekendmaking gaat het om de volgende ...
LEES VERDER

Cft in advies bij ontwerpbegroting 2023 Sint Maarten: voer op korte termijn een casinobelasting en een omzetbelasting op de particuliere import van goederen in, pas de logeerbelasting aan en concretiseer beleidsvoornemens belastinghervormingsplan (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont voor het jaar 2023 een tekort op de gewone dienst van ANG 72 miljoen, waardoor ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. R.R. Engels als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 9 december jl. is mr. R.R. (Rauf) Engels door de president van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof bekendgemaakt met een persbericht. Bij de beëdiging waren bestuursleden van het Hof, overige leden van de Beheerraad en de Minister van Justitie, de heer Shalten Hato, aanwezig. Zoals ...
LEES VERDER

TEATT set to launch online business license application (Sint Maarten)

The Ministry of Tourism, Economic Affairs, Transportation & Telecommunication (TEATT) will be introducing its online business license application services on January 1st 2023. This has been announced with a press release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the press release referred to above: Minister Omar Ottley and the Ministry of TEATT introduced the online system that will ‘revolutionize the way we request a business ...
LEES VERDER

Peer review report on the exchange of information on tax rulings regarding Sint Maarten: no rulings issued within the scope of the transparency framework, no exchanges, no peer input and no recommendations are made (Sint Maarten)

Wednesday, December 14, 2022, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat en Opgaaf werkzaamheden derden voor het jaar 2022 gepubliceerd (Sint Maarten)

Deze week zijn pdf’s van de Verzamelloonstaat 2022 en van het formulier Opgaaf werkzaamheden derden 2022 geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. CFN-artikelnummer 20221215-14 BRONDOCUMENT (link naar de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten) BRONDOCUMENT (pdf van de Verzamelloonstaat 2022 ...
LEES VERDER

Aangifteformulieren winstbelasting 2022 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Engelstalige versies van de aangifteformulieren winstbelasting voor het belastingjaar 2022 geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Provisional Profit Tax Return for the year 2022 (English version) [Dit is het voorlopige vas-wb formulier voor 2022; red. CFN); Final Profit Tax ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage januari t/m juni 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Sint Maarten uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 december 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode januari – juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat het college Sint Maarten heeft aanbevolen om de ...
LEES VERDER

Landsbesluit vaststelling minimumlonen 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 1 december 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit vaststelling minimumlonen 2022) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2022, nr. 57 (AB 2022 no. 57). Hierbij attenderen wij op dit landsbesluit en verwijzen verder naar de toelichting bij het landsbesluit. CFN-artikelnummer 20221209-13 BRONDOCUMENT (pdf van AB 2022 no. 57) BRON: www.sintmaartengov.org . Land/gebiedsdeel: ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting A en B voor 2022 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Engelstalige versies van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting A respectievelijk B voor het belastingjaar 2022 geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Income Tax Return Form A for the year 2022 (Fiscal year January 1, 2022 to December 31, 2022) for tax ...
LEES VERDER

Landsverordening belastingwijzigingen in verband met de vestiging van een kantoor van de Wereldbank, de vestiging van douane-voorinspectiepersoneel en maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting bij tijdelijke kortdurende werkzaamheden binnen Sint Maarten in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 8 december 2022 is de Landsverordening van de 2de december 2022 tot wijziging van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, de Landsverordening op de loonbelasting, de Landsverordening op de winstbelasting, de Logeergastenbelastingverordening, de Verhuurautobelastingverordening, de Motorrijtuigenbelastingverordening en de Overdrachtsbelastingverordening in verband met de vestiging van een kantoor van de Wereldbank in Sint Maarten, de vestiging van douane-voorinspectiepersoneel in Sint Maarten en maatregelen ter voorkoming van dubbele belasting bij tijdelijke kortdurende ...
LEES VERDER

Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als thema 'Caribbean Judiciaries in a Changing World', werd van 27 tot 29 oktober 2022 georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een belangrijk ...
LEES VERDER

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 van Sint Maarten: baten iets meer dan in zelfde periode van pre-coronajaar 2019, onder andere door hogere overdrachtsbelasting, logeerbelasting, casino en loterij fees, maar winstbelasting blijft achter. Cft vraagt naar plan van aanpak belastinghervormingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 november 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De derde UR toont een tekort op de gewone dienst tot en met het derde kwartaal van ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Kroatië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen n het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (met aanhangsel en bijlage) (’s-Gravenhage, 29 juli 2013) op 1 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 van de overeenkomst. De in de brieven vervatte overeenkomst, met aanhangsel en bijlage, zal ingevolge hetzelfde ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Sint Maarten – Roemenië

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de in de brieven vervatte overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Roemenië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; Willemstad, 20 oktober 2006 op 3 juni 2022 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Sint Maarten en Roemenië. De in de brieven vervatte overeenkomst zal ingevolge hetzelfde artikel op 1 januari 2023 ...
LEES VERDER