SZV announces adjusted procedures and contact options for SZV services, inter alia for employers premiums declarations, payments and objections (Sint Maarten)

The SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) has announced adjusted procedures and contact options for SZV services. The adjusted procedures also concern the declaration and payment by employers of social premiums. With respect to the payment of cessantia, health and social premiums, click here to go directly to the relevant information page on the website of the SZV. For requests and inquiries regarding company registration, click ...
LEES VERDER

Tijdelijke aanpassingen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in het monetaire beleid, het prudentiële toezichtkader en de deviezenregulering in verband met de economische impact van de coronamaatregelen (Curaçao, Sint Maarten)

In verband met de ‘aanzienlijke verslechtering’ door de corona pandemie voor de economische vooruitzichten van Curaçao en Sint Maarten heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tot tijdelijke aanpassingen besloten in het monetaire beleid, alsook in het prudentiële toezichtkader. Dit blijkt uit bekendmakingen die op de website van de CBCS zijn geplaatst. Klik hier voor de bekendmaking in het Nederlands, klik hier voor de announcement in het ...
LEES VERDER

SZV offices temporarily closed up to April 3rd, online and phone services only (Sint Maarten)

The SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) has announced precautionary measures that have been put in place to contribute to the safety and wellbeing of its staff, customers, visitors and the community of Sint Maarten in light of the ongoing global Coronavirus (COVID-19) pandemic. Click here for the news item on the website of the SZV. The SZV offices are temporarily closed up to April 3 ...
LEES VERDER

Bekeken wordt of Aruba, Curacao en Sint Maarten binnen de mogelijkheden van het Statuut en uitzonderingen in regelgeving in staat kunnen worden gesteld de corona-crisis het hoofd te bieden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het pakket is vandaag namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Belastingformulieren 2019 IB en WB, verzamelloonstaat 2019 en handleiding zakelijke heffingen 2020 gepubliceerd op de website van de belastingdienst (Sint Maarten)

Op de website van de belastingdienst (Tax Administration) van Sint Maarten, onderdeel van de algemene website van de overheid van Sint Maarten, zijn de belastingformulieren voor de inkomstenbelasting (IB) en de winstbelasting (WB) geplaatst alsmede voor wat betreft de LB/IB de Verzamelloonstaat en de Opgaaf werkzaamheden derden 2019. Ook is op die pagina de 'Business Tax Manual 2020' (Handleiding 2020 zakelijke heffing) geplaatst. Het betreft de volgende formulieren (voor de ...
LEES VERDER

Measures Tax Administration in connection with the situation regarding Corona Virus (COVID-19) effective March 17, 2020 (Sint Maarten)

In connection with the situation regarding the Corona Virus (COVID-19), the Tax Administration of Sint Maarten has announced measures which are valid effective March 17, 2020 and until further notice. It concerns the following measures: “In connection with the situation regarding the novel Corona Virus (COVID-19) and as a precautionary measure in the interest of the public and our staff, the Tax Administration informs the public at large of the ...
LEES VERDER

Cft in reactie op vierde UR 2019: circa ANG 21 miljoen meer belastingrealisaties dan begroot, vooral uit de BBO door een sneller economisch herstel in met name bouw en toerisme (Sint Maarten)

Samenvatting zaak Bij brief van 2 maart 2020 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten zijn reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2019 van Sint Maarten. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingen, belastingheffing en (geraamde) belastingopbrengsten. Hierna nemen wij enkele passages op. Algemeen Het Cft heeft gedurende 2019 vastgesteld dat de realisatie over 2019 gunstiger uitvalt dan begroot ...
LEES VERDER

Cft: begroting 2020 zo snel mogelijk vaststellen, belastinginkomsten verhogen, belastinginning verbeteren en herstructurering belastingdienst moet snel plaatsvinden (Sint Maarten)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) verzoekt de interim-regering van Sint Maarten met klem om voortgang te realiseren op diverse gebieden. De begroting 2020 moet zo snel als mogelijk worden vastgesteld. Verder moeten er maatregelen worden genomen om de kosten te beheersen en de belastinginning te verbeteren, zodat vanaf 2021 compensatie kan plaatsvinden van eerdere tekorten. Ook is het zaak om de begroting- en verantwoordingscyclus te verbeteren ...
LEES VERDER

Cft in advies bij herziene ontwerpbegroting 2020: stijging 10,1% begrote belastingbaten onvoldoende onderbouwd. Verhoging toekomstige baten moet, naast economische groei, vooral gezocht worden in herziening belastingstelsel en verhoging compliance (Sint Maarten)

Bij brief van 5 februari 2020 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de herziene ontwerpbegroting 2020 Sint Maarten”. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingen, belastingheffing en (geraamde) belastingopbrengsten. Algemeen De begroting presenteert voor 2020 een tekort van ANG 24,6 miljoen waardoor niet aan artikel 15 lid 1 sub a van de Rft wordt ...
LEES VERDER

Herinnering Minister van Financiën dat de motorrijtuigbelasting uiterlijk 29 februari moet zijn voldaan, met link naar tarieven 2020 (Sint Maarten)

De Minister van Financiën herinnert eraan dat de motorrijtuigbelasting, in het dagelijkse spraakgebruik ook wel aangeduid als “road tax”, uiterlijk 29 februari moet zijn betaald. Niet betaling kan leiden tot het opleggen van een boete of de inbeslagname van de auto. Zo is met een persbericht op de website van de overheid van Sint Maarten bekendgemaakt. Bij het betalen van de belasting moet een geldig verzekeringsbewijs en een geldige keuringskaart ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2020 voor het Land Sint Maarten aangeboden aan College financieel toezicht (Sint Maarten)

De Regering van Sint Maarten heeft op 22 januari 2020 de ontwerpbegroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2020 aangeboden aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Dit is bekendgemaakt met een persbericht op de website van de overheid van Sint Maarten. Het Cft moet binnen 14 dagen aan de Raad van Ministers advies uitbrengen bij de aangeboden ontwerpbegroting. De procedure daarna is dat vervolgens, ...
LEES VERDER

Vervanging Bijlage VI bij het LGO-besluit in verband met het Registered Exporter System (REX-systeem) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie

Op 30 december 2020 is het Besluit (EU) 2019/2196 van de Raad van 19 december 2019 tot wijziging van Besluit 2013/755/EU betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (het “LGO-besluit”) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). Met dit besluit wordt Bijlage VI bij het LGO-besluit vervangen door de tekst opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Dit houdt verband ...
LEES VERDER

Wijziging Regeling nummerplaten 2019. Betreft aanpassing kenletters van het kenteken van autobussen en uitbreiding nummerreeksen van enkele categorieën motorrijtuigen (Sint Maarten)

Op 16 januari 2020 is de Regeling van de Minister van Financiën van de 16e november 2019 tot wijziging van de Regeling nummerplaten 2019 in verband met het aanpassen van de kenletters van het kenteken van de categorie autobussen en de uitbreiding van de nummerreeksen van enkele categorieën motorrijtuigen uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2020, no. 4 (AB 2020 no. 4). Gebleken is dat de ...
LEES VERDER

Regeling nummerplaten 2020 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 21 januari 2020 is de Regeling van de Minister van Financiën van de 13e januari 2020 tot het vaststellen van de kenmerken van nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen en de voor de nummerplaten verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2020 (Regeling nummerplaten 2020) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2020, nr. 5 (AB 2020 no. 5), inclusief bijlage (model nummerplaat 2020). Gelet op ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 in Afkondigingsblad van Sint Maarten

Op 16 december 2019 is het Besluit van 12 december 2019 tot afkondiging van het Besluit van 13 november 2019, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2019, no. 46 (AB 2019 no. 46). De onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden betreft een aanpassing van de op basis van ...
LEES VERDER