Kamerbrief over stand van zaken uitvoeringsagenda landspakket: premier van Sint Maarten heeft aangegeven niet te ondertekenen zolang geen liquiditeitssteun wordt verstrekt (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 april heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het kader van de uitvoering van de landspakketten. In de brief informeert de staatssecretaris dat hij met de minister-president van Sint Maarten in gesprek is over de uitvoeringsagenda van Sint Maarten. Zij heeft aangegeven de uitvoeringsagenda niet te ondertekenen zolang aan haar land ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten tweede kwartaal 2021. Bevat ook informatie over stand van zaken uitvoering thema belastingen in de uitvoeringsagenda’s (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 maart 2021 over de mogelijkheid voor de landen om ook in 2021 af te wijken van de begrotingsnormen zoals die zijn vastgelegd in de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Tevens is gesproken over de ...
LEES VERDER

Pension payment schedule for 2021 published on website SZV (Sint Maarten)

SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen, SZV) has published the 2021 Pension payment schedule. Click here to go to the relevant page on the website of the SZV. Below we have taken up the flyer as published on the website of the SZV. The monthly pension payment will take place on the 1st of each month, according to the post on the website of the SZV. CFN-artikelnr ...
LEES VERDER

Ontwerp-rijkswet COHO en advies Raad van State openbaar gemaakt. In MvT ook enkele belastinggerelateerde passages (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies (d.d. 3 maart 2021) uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In een overleg tussen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops en de drie premiers van de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad ...
LEES VERDER

Meeting about tax cooperation between both sides of the island and possible areas of tax harmonization (Sint Maarten)

The Minister of Finance of Sint Maarten, Ardwell Irion, and the President of the Overseas Collectivity of St. Martin, Daniel Gibbs, together with their delegation, met on Friday March 19th to discuss how both sides of the island could achieve tax cooperation. With the support of the department of Foreign Affairs, both parties expressed the desire for research into areas of possible tax harmonization, highlighted gaps in the systems and ...
LEES VERDER

Profit tax return forms (aangiftebiljetten winstbelasting) for the year 2020 published (Sint Maarten)

The profit tax return forms (aangifteformulieren winstbelasting) for the year 2020 have been published on the page of the Tax Administration on the website of the Government of Sint Maarten. It concerns the following forms: the provisional profit tax return form for the year 2020 (voorlopige VAS-WB-aangifteformulier 2020), the final profit tax return form for the year 2020 (definitieve VAS-WB-aangiftebiljet 2020), and the final profit tax return form for the ...
LEES VERDER

1249 Companies processed by SSRP Payroll Support Team (Sint Maarten)

The Ministry of Finance and the SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorganisatie Sociale Ziektekosten Verzekering, “SZV”) have announced last week that there was no backlog for Sint Maarten Stimulus and Relief Payroll Support. Though there are open cases awaiting further documentation, those cases represent merely 6% of the total cases processed for Payroll Support, according to the announcement (external link) posted on the website of the Government of Sint Maarten ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2020: hogere belastingrealisatie bij LB/IB, meer loonbelasting afgedragen door de loonsubsidie (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 3 maart 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2020 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig begrotingstekort van ANG 197 miljoen. Dit tekort is lager dan ...
LEES VERDER

Loonbelastingverklaring 2021 en toelichting (Sint Maarten)

Het formulier Loonbelastingverklaring 2021 van de belastingdienst (Tax Administration) van Sint Maarten alsmede de toelichting daarbij zijn geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier voor een pdf van het formulier Loonbelastingverklaring 2021 of klik hier voor een pdf van de toelichting daarbij [beide documenten zoals geplaatst op de website van de overheid van Sint Maarten, status 11 maart ...
LEES VERDER

Landspakket Sint Maarten nu ook gepubliceerd in de Landscourant (Sint Maarten)

Het Landspakket Sint Maarten is nu ook gepubliceerd in de Landscourant van Sint Maarten van 5 maart 2021, jaargang 2021, no. 05 (Lcrt. 2021, no. 05, zie blz. 20 e.v.). In een speciale uitgave van het CFN van dinsdag 22 december (artikel) berichtten wij reeds over de tussen Nederland en Sint Maarten bereikte overeenstemming inzake de derde tranche liquiditeitssteun 2020, in combinatie met een pakket aan maatregelen dat gericht is ...
LEES VERDER

Hof in Sint Maartense zaak: korting op AOV-pensioen is in strijd met legaliteitsbeginsel omdat de regeling voor overgangsvoordelen is ingetrokken

Het betreft hier een Sint Maartense zaak (een proefprocedure) op het gebied van het socialezekerheidsrecht maar met raakvlakken met de belastingpraktijk. In deze zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, geïntimeerde in deze zaak, is in 1941 geboren op [land van herkomst] en heeft daar tot 1964 gewoond. Vervolgens heeft hij tot 1970 in Nederland gewoond. Daarna is hij naar Sint Maarten verhuisd. Sinds 1 januari 2014 woont hij ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 februari inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de begrotingsnormen voor het eerste kwartaal 2021. Om de gevolgen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten van de crisis voor de samenleving te beperken, zijn ook in 2021 steunmaatregelen nodig met extra ...
LEES VERDER

Nog een uitgavenverlagende maatregel: ontwerp voor een tijdelijke landsverordening Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren (Sint Maarten)

Op 25 januari 2021 heeft de regering van Sint Maarten in het kader van te nemen uitgavenverlagende maatregelen nóg een ontwerplandsverordeningen aangeboden aan de Staten: het ontwerp voor een tijdelijke landsverordening Covid-19 bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren. Hierbij zetten wij de ingediende ontwerplandsverordening naar u door. Eerder werd al een drietal ontwerplandsverordeningen aangeboden die beogen de uitgaven van het overheidsapparaat te verlagen, in het kader van de door te voeren bezuinigingen naar ...
LEES VERDER

Uitgavenverlagende maatregelen aangenomen door de Staten. Betreft normering topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten, bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren en aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers (Sint Maarten)

Het drietal, op 18 januari 2021 door de regering aangeboden, ontwerplandsverordeningen ter verlaging van overheidsuitgaven in het kader van de door te voeren bezuinigingen naar aanleiding van de door Nederland aan de liquiditeitssteun ter bestrijding van de gevolgen van de Covid-19 pandemie verbonden voorwaarden, zijn door de Staten van Sint Maarten aangenomen. Dit is door de Minister-President van Sint Maarten bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid ...
LEES VERDER

Cft adviseert om de voor 2021 begrote loonbelastingbaten eventueel aan te passen voor de gevolgen van de geraamde stijging van de werkloosheid (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 januari 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting 2021 (OB) van Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont een tekort van ANG 171 miljoen voor het jaar 2021 waardoor niet aan artikel 15 ...
LEES VERDER

Verslag werkbezoek staatssecretaris begin januari aan Aruba en Sint Maarten over de landspakketten en aan Bonaire over voortgang bestuursakkoord en actuele bestuurlijke situatie

Bij brief d.d. 28 januari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verslag van zijn werkbezoek aan Bonaire, Aruba en Sint Maarten van 3 tot en met 7 januari 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de reis was de uitvoering van de landspakketten door Aruba en Sint Maarten. Verder heeft de staatssecretaris een bezoek gebracht aan Bonaire om de voortgang van het bestuursakkoord en de ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordeningen inzake normering topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten, bezuinigingen arbeidsvoorwaarden overheidsdienaren en aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagdragers (Sint Maarten)

Op 18 januari 2021 heeft de regering een drietal ontwerplandsverordeningen aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Deze ontwerplandsverordeningen beogen de uitgaven van het overheidsapparaat te verlagen, in het kader van de door te voeren bezuinigingen naar aanleiding van de door Nederland aan de liquiditeitssteun ter bestrijding van de gevolgen van de Covid-19 pandemie verbonden voorwaarden. Hierover is op 22 januari jl. ook dit nieuwsbericht van de Minister-President uitgegeven en ...
LEES VERDER

Verhoging AOV-pensioenen per 1 juli 2020 wordt in laatste week van januari retro-actief uitbetaald (Sint Maarten)

De verhoging van de AOV-pensioenen per 1 juli 2020 zal met terugwerkende kracht (‘as a retroactive payment’) worden meegenomen in de payroll over februari 2021, zo heeft het Uitvoeringsorgaan SZV (SZV) op de website bekendgemaakt (klik hier om naar de bekendmaking op de website van de SZV te gaan). De SZV informeert daarbij dat de vertraging in de verwerking van de verhoging van het pensioen te wijten is aan de ...
LEES VERDER

Income tax return forms (aangiftebiljetten inkomstenbelasting) for the year 2020 published (Sint Maarten)

The income tax return forms (aangiftebiljetten inkomstenbelasting) for the year 2020 have been published on the webpage of the Tax Administration on the website of the Government of Sint Maarten. It concerns the income tax return form A for the year 2020 for tax payers living on Sint Maarten (binnenlandse belastingplichtigen) as well as the income tax return form B for the year 2020 for tax payers not living on ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij de eerste landsbegrotingswijziging 2020: belastingen en vergunningen lager begroot dan de realisatie tot en met derde kwartaal (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 november 2020 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten advies uitgebracht bij de eerste begrotingswijziging 2020 Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook een aantal belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De BW toont een tekort van circa ANG 275 miljoen voor het jaar 2020 waardoor niet aan artikel ...
LEES VERDER

Regeling nummerplaten 2021 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 4 januari 2021 is de Regeling van de Minister van Financiën van 29 december 2020, tot het vaststellen van de kenmerken van nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen en de voor de nummerplaten verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2021 (Regeling nummerplaten 2021) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2021, nr. 01 (AB 2021 no. 01), inclusief bijlage (model nummerplaat 2021). Gelet op artikel ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage (januari tot en met juni 2020) van het College financieel toezicht: belastinggerelateerde passages Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 december 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage (januari tot en met juni 2020) van het College financieel toezicht College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage bevat ook enkele belastinggerelateerde passages met betrekking tot Sint Maarten. Belastinggerelateerde passages: Samenvatting werkzaamheden (...) Voor Sint Maarten is tijdens het hierboven genoemde reguliere collegebezoek stilgestaan bij de ...
LEES VERDER

Persbericht op website overheid Sint Maarten over het akkoord tussen Nederland en Sint Maarten inzake de derde tranche liquiditeitssteun (Sint Maarten)

In een speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 22 december (artikel), berichtten wij reeds over de tussen Nederland en Sint Maarten bereikte overeenstemming inzake de derde tranche liquiditeitssteun 2020, in combinatie met een pakket aan maatregelen dat gericht is op het realiseren van structurele hervormingen in Sint Maarten. De minister-president van Sint Maarten en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tekenden op die dag de overeenkomst ...
LEES VERDER

Akkoord tussen Nederland en Sint Maarten over derde tranche liquiditeitssteun. Landspakket Sint Maarten: realisatie robuust belastingstelsel met passende economische prikkels waarin de verstorende werking van belastingen beperkt is en dat goed uitvoerbaar is (Sint Maarten)

Tussen Nederland en Sint Maarten is overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020, in combinatie met een pakket aan maatregelen dat gericht is op het realiseren van structurele hervormingen in Sint Maarten. De minister-president van Sint Maarten en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tekenden vandaag, 22 december, de overeenkomst welke de regeringen van Sint Maarten en Nederland bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het ...
LEES VERDER

Alle vestigingen Hof van Justitie gesloten op 24 en 31 december en 4 januari

Alle vestigingen van het Hof van Justitie zijn op donderdag 24 december, donderdag 31 december 2020 en maandag 4 januari 2021 gesloten. Het Hof is op de genoemde data gesloten in verband met Arbeidsverkortingsdagen (ATV). Tekst van het persbericht van het Hof van Justitie: “Alle vestigingen Hof gesloten op 24 en 31 december en 4 januari Oranjestad / Willemstad / Philipsburg / Kralendijk – Alle vestigingen van het Hof zijn ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 december 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van vrijdag 18 december 2020  inzake het in 2021 door Aruba, Curaçao en Sint Maarten afwijken van de begrotingsnormen en over de benodigde liquiditeiten voor de eerste zes weken van 2021 (vierde tranche liquiditeitssteun). Daarbij gaat het vooralsnog alleen over Aruba en Curaçao, waarmee eerder een ...
LEES VERDER

Nog geen akkoord tussen Nederland en Sint Maarten over derde tranche liquiditeitssteun en de bijbehorende voorwaarden (Sint Maarten)

Gisteren, vrijdag 18 december 2020, is tussen Nederland en Sint Maarten nog geen akkoord bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun inclusief bijbehorende voorwaarden (het landspakket en het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, COHO). In de Rijksministerraad van gisteren heeft hierover derhalve nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Dit blijkt uit de brief van 18 december 2020 waarbij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer informeert over de besluitvorming ...
LEES VERDER

Prime Minister Silveria Jacobs updates Parliament on 3rd Tranche of Liquidity Support Agreements with BZK (Sint Maarten)

Monday, December 14th, Prime Minister Silveria Jacobs updated the Parliament of St. Maarten on the outcome of the negotiations with the Ministry of Interior and Kingdom Relations (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, BZK) surrounding the third tranche of liquidity support (liquiditeitssteun) to gain the level of support needed to be able to proceed. This has been announced in a press release posted on the website of the Government of Sint Maarten ...
LEES VERDER

Wijziging regeling maatregelen economisch verkeer COVID‐19: verruiming sluitingstijden publiek toegankelijke lokaliteiten (Sint Maarten)

Op 1 december 2020 is de Regeling van de Ministers van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie en van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid van 30 november 2020, tot wijziging van artikel 2 van de Regeling maatregelen economisch verkeer COVID-19 (AB 2020, no. 43) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2020, nr. 52 (AB 2020 no. 52). In het belang van de bedrijvigheid en de economie ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde uitvoeringsrapportage: bij meerdere belastingmiddelen hogere realisatie (+ANG 7,4 miljoen) (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 december 2020 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage 2020 Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook een aantal passages met betrekking tot belastingheffing en belastingopbrengsten. Hieronder nemen wij een aantal relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort van ANG 133,1 miljoen. Dit ...
LEES VERDER