Nederlandse vertaling douaneverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland in het Tractatenblad. Verdrag zal gelden voor het gehele Koninkrijk

Op 12 mei 2022 is de vertaling naar het Nederlands van het op 10 maart 2022 te Wellington getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2022, 30), uitgegeven en geplaatst in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, no. 44 (Trb. 2022, 44). Voor wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal het verdrag gelding hebben voor het gehele Koninkrijk, ...
LEES VERDER

Public Notice Tax Administration – Receiver’s Office for Republic Bank customers with a pending tax refund (Sint Maarten)

The Tax Administration – Receiver’s Office has issued a Public Notice for Republic Bank customers with a pending tax refund. The Public Notice has been published on Thursday 12 May 2022 on the facebook-page of the Sint Maarten Tax Administration. Click here to go directly to the Public Notice of said fb-page. In the Public Notice of the Tax Administration – Receiver’s Office is requesting all Republic Bank customers with ...
LEES VERDER

Advies Cft bij vastgestelde Landsbegroting 2022: stel plan van aanpak op inzake inning van achterstallige belastingen, voer op korte termijn belastinghervormingen door, voer een casinobelasting in en introduceer een importheffing op goederen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 14 april 2022 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2022 van Sint Maarten. De Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) werd op 30 maart 2022 is uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten ...
LEES VERDER

15 miljoen Euro voor modernisering belastingdienst Sint Maarten (Sint Maarten)

Nederland heeft vanuit het Wederopbouwfonds een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het project om de Belastingdienst in Sint Maarten te moderniseren en het financieel beheer te optimaliseren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) i.o. Dit project is onderdeel van maatregel C.4.1 in het Landspakket van Sint Maarten en wordt bekostigd uit gelden die overgeheveld zijn ...
LEES VERDER

New customs officers sworn in. Customs Department now consisting of a total staff of 44 officers, strengthened over the past two years with new vehicles, x-ray scanning equipment and the procurement of software to collect data on the import and transport of goods (Sint Maarten)

Twelve new customs officers of the Class of 2022 took their oath in the presence of Honorable Minister of Justice Anna E. Richardson at a symbolic ceremony held on Friday, April 22, at the Government Administration Building. This is the first group of cadets to complete their training course carried out by the customs department on the directives of Minister Richardson. This has been announced with a news release on ...
LEES VERDER

Rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten” aangeboden aan de Tweede Kamer (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten” van 17 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt de liquiditeitssteun die door Nederland is verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) middels hoofdzakelijk een kwalitatieve analyse geëvalueerd. Het betreft liquiditeitssteun die is verstrekt ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – IJsland getekend. Verdrag bevat bepalingen inzake douanerechten en heffingen, gebruikersheffingen en het vermijden van dubbele belasting (Sint Maarten)

Op 13 april 2022 is het op 30 maart 2022 te Brussel getekende Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en IJsland (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Sint Maarten, and Iceland) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, no. 39 (Trb. 2022, 39). Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag uitsluitend ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun tweede kwartaal 2022 Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 4 april 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun tweede kwartaal 2022 en verder en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In dit nieuwsbericht van 25 maart 2022 op rijksoverheid.nl werd al bekendgemaakt dat de RMR heeft besloten dat de leningen van ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de Bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk gelden

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van de wijzigingen van 15 oktober 2020 van de artikelen 6, 20 en 38 van de van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, 73) alsook de aanvullende wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij de Overeenkomst is verleend op 21 maart 2022. Dit is op 5 april 2022 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

Statenstukken OLV tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen (Sint Maarten)

De Statenstukken met betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen (Zittingsjaar 2021-2022-157) zijn beschikbaar. Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1-2-3 (aanbieding, ontwerp, memorie van toelichting alsmede adviezen Raad van Advies en SER), klik hier voor Statenstuk nr. 4 (Verslag) en klik hier voor Statenstuk nr. 5 (Eindverslag). De ontwerplandsverordening is op 24 februari 2022 ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 22 december 2020 ...
LEES VERDER

Procesreglement bestuursrecht 2022 per 1 april in werking getreden (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op 16 maart 2022 heeft het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie het Procesreglement bestuursrecht 2022 vastgesteld. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof op 1 april bekendgemaakt. Klik hier [externe link] om naar het pdf-document van het procesreglement op de website van het Hof te gaan. In het Procesreglement bestuursrecht 2022 worden richtlijnen en aanwijzingen gegeven voor het behandelen van bestuursrechtelijke zaken en ambtenarenzaken in eerste aanleg en hoger beroep, ...
LEES VERDER

Tax service for seniors: news release issued by the Community Development, Family and Humanitarian Affairs department in collaboration with the Tax Office (Sint Maarten)

Community Development, Family and Humanitarian Affairs, a department within the Ministry of Public Health, Social Development and Labour, in collaboration with the Tax Office, informs seniors/pensioners who have not yet filed their income tax that they may still do so by making an appointment by April 5 at their nearest Community Helpdesk. This has been announced with a news release published on the website of the Government of Sint Maarten ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op website overheid over aanpassing loongrenzen ongevallenverzekering en ziekteverzekering (Sint Maarten)

Op donderdag 31 maart 2022 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen (Zittingsjaar 2021-2022-157) door de Staten van Sint Maarten aangenomen. Wij rapporteerden hierover met een artikel in het CFN van 1 april 2022. Helaas beschikken wij nog steeds niet over het ontwerp zelf (deze staat ook nog niet gepubliceerd op de website van de Staten) ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht over verlenging coronaleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

De Rijksministerraad (RMR) heeft besloten dat de leningen van in totaal ruim een miljard euro die Nederland aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verstrekt als noodsteun tijdens de Corona-pandemie, worden geherfinancierd en renteloos blijven. Dit werd vorige week vrijdag 25 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De liquiditeitsleningen lopen tot 10 april 2022. De financieel economische situatie is nog niet genoeg hersteld dat aflossing van de leningen ...
LEES VERDER

Advies Cft bij de vastgestelde jaarrekeningen 2013 – 2018 van Sint Maarten. In 2013 nog een overschot op de gewone dienst, vanaf 2014 tot en met 2018 elk jaar een tekort (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 maart 2022 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde jaarrekeningen 2013 tot en met 2018 van Sint Maarten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint Maarten heeft de vastgestelde jaarrekeningen 2013 tot en met 2018 later dan 31 augustus van ieder jaar aan het Cft verstrekt. Daarmee heeft ...
LEES VERDER

Landsverordening begroting 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 30 maart 2022 is de Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2022, no. 21 (AB 2022 no. 21). Klik hier voor het bij de begroting behorende Getallenboek (Bijlage 1 bij AB 2022 no. 21) en hier voor het bij de begroting behorende Toelichtingenboek (Bijlage 2 ...
LEES VERDER

OLV tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen behandeld in openbare vergadering van de Staten (Sint Maarten)

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen (Zittingsjaar 2021-2022-157) is tijdens de openbare vergadering van de Staten van Sint Maarten van donderdag 31 maart 2022 door de Staten aangenomen met 6 stemmen voor en 3 tegen. Kijk op deze pagina op de website van de Staten van Sint Maarten voor meer informatie over deze openbare vergadering. Klik ...
LEES VERDER

Aandacht voor fiscale aangelegenheden tijdens debat vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de Landspakketten en hervormingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Tijdens het commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties op 10 maart 2022 over de Landspakketten en hervormingen van de Caribische Koninkrijkslanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn de daarmee samenhangende fiscale aangelegenheden aan de orde gekomen. Dit blijkt uit het concept-verslag van dat commissiedebat. Hieronder hebben wij de relevante (fiscale) passages uit het concept-verslag opgenomen, waarbij wij ter attenderingen de trefwoorden inzake belastingen dikgedrukt hebben weergegeven: Mevrouw Van den ...
LEES VERDER

Receiver’s Office started distributing the 2022 number plates. Ministry of Finance reiterates the importance of paying vehicle tax as well as the convenience of online payments (Sint Maarten)

Last Monday, March 14, 2022, the Receiver’s Office started distributing the 2022 number plates (license plates) to the general public. The public can pick up the number plates (license plates) at the old Receivers Building across from the new Government Administration Building. Furthermore, the Receiver’s Office re-assigned unpaid number plates to taxpayers who have paid and were awaiting a new number plate. Taxpayers who have paid the vehicle tax via ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen (Sint Maarten)

Gisteren, donderdag 17 maart 2022, stond een vergadering geagendeerd van de Centrale Commissie van de Staten van Sint Maarten waarbij de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen (Zittingsjaar 2021-2022-157) stond geagendeerd voor behandeling. De ontwerplandsverordening is op 24 februari 2022 aangeboden aan de Staten, zo leiden wij uit de gegevens op de website van de Staten af ...
LEES VERDER

Pension Statement AOV and AWW 2021 now available (Sint Maarten)

The 2021 pension statements for AOV and AWW are now available. This has been announced by the SZV with a news release on the SZV’s website. The statement can be requested online or by calling Customer Service of SZV. The statement will be sent by e-mail within 3 working days. The yearly pension statement shows the total amount of AOV/AWW pension benefits that the pensioner received from SZV. Due to ...
LEES VERDER

Effective March 1, 2022 SZV no longer uses postal mail to deliver assessments for ZV/OV premiums. Requests to process ‘nihil declarations’ to be submitted via Employer Portal (Sint Maarten)

Effective March 1, 2022: SZV will no longer use postal mail to deliver employer assessments (aanslagen) for ZV/OV premiums. These assessments will only be made accessible and printable through the Employer Portal. In this way, the employer's administration with SZV is transparent and accessible, making it easier for to take the necessary actions, in a timely manner. Furthermore, requests to process ‘nihil declarations’ via e-mail will no longer be accepted ...
LEES VERDER

‘Geen verhoging tarief licentierecht’ (Curaçao)

De huidige regering van Curaçao, althans de Minister van Financiën, zou geen voorstander zijn van de voorgestelde verhoging van het licentierecht omdat de invoering van het voorstel leidt tot ongewenste effecten. Dit kan worden afgeleid uit de antwoorden van de Minister van Financiën op de vraag van een verslaggever van Paradise FM waarom de Ministerraad ervoor gekozen heeft om het licentierecht niet meer te verhogen. De Minister heeft de tekst ...
LEES VERDER

Kamerbrief over besluitvorming in de RMR van 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 9 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), mevrouw  Alexandra C. van Huffelen, de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun aan en de voortgang van de hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Uit de kamerbrief van de staatssecretaris: Voortgang uitvoering landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Sinds begin 2021 is ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris met de beleidsuitgangspunten op het gebied van Koninkrijksrelaties voor deze kabinetsperiode en reisverslag kennismaking Caribische delen van het Koninkrijk. Ook aandacht voor belastingaangelegenheden (Nederland-Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 7 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de beleidshoofdlijnen inzake Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief deelt de staatssecretaris met de Kamer de uitgangspunten van het beleid op het gebied van de Koninkrijksrelaties voor deze kabinetsperiode. Daarbij zijn de vastgelegde verhoudingen binnen het Koninkrijk, het coalitieakkoord en de daarin vastgestelde budgettaire kaders leidend, aldus de staatssecretaris. Tevens ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Costa Rica treedt op 1 april 2022 in werking, van toepassing op het gehele Koninkrijk

De bepalingen van het op 18 juni 2018 te San Jose tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 87) (hierna: het Verdrag) zullen ingevolge artikel 22 op 1 april 2022 in werking treden. Dit is op 10 maart 2022 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 26 (Trb. 2022, 26). Wat ...
LEES VERDER

Cft dringt er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Belastingbaten blijven achter bij de economische groei (Sint Maarten)

De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het Land Sint Maarten verwacht. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bekendgemaakt in een persbericht op de website van het Cft. Het Cft dringt er bij het Land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te ...
LEES VERDER

Cft in reactie bij vierde UR 2021: op korte termijn invulling geven aan de aanbevelingen in het IMF-rapport inzake belastinghervormingen, in bijzonder over een casinobelasting, verhoging accijnzen en invoering importheffing op goederen. Verwachting overschot op begroting niet uitgekomen, onder andere door minder LB/IB, BBO en WB (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 2 maart 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het verwachte ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat mevrouw mr. M.W. (Maroeska) Scholte vice-president Curaçao en Bonaire wordt van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Maroeska Scholte is momenteel als rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam. Haar nieuwe functie gaat zo spoedig mogelijk in. De heer E. (Eric) Mewe wordt militair lid van het Gemeenschappelijk Hof van ...
LEES VERDER