Beëdiging Mr. Wouters als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten (Sint Maarten)

Recentelijk is mr. G. Wouters beëdigd als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten. Mr. Wouters heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Sint Maarten, Zijne Excellentie Eugene Holiday. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. In juli werd in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl al bekendgemaakt mr. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Sint Maarten. Met onder meer een toespraak over het op Sint Maarten ontbreken van tuchtrecht voor deurwaarders en een pleidooi voor meer vertalers en vertalingen bij strafprocessen (Sint Maarten)

Op vrijdag 23 september 2022 heeft te Sint Maarten een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van ...
LEES VERDER

Nader rapport met reactie op advies Afdeling advisering van de RvS over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht en inzake de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties aangaat en de vraag in welke gevallen het Koninkrijk afwijkt/kan afwijken van het uitgangspunt dat verdragen voor het hele Koninkrijk gelden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER

President Santokhi steunt als CARICOM-voorzitter onderhandelingen voor het geassocieerd lidmaatschap van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Als CARICOM-voorzitter zal president Chandrikapersad Santokhi van Suriname de onderhandelingen steunen die moeten leiden naar het geassocieerd CARICOM-lidmaatschap van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit heeft het staatshoofd medegedeeld tijdens een ontmoeting met de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten op 22 september 2022. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). De CARICOM (Caribbean Community, ‘Caribische Gemeenschap’) is ...
LEES VERDER

Minister of Justice working toward the implementation of Asycuda World for Customs Sint Maarten (Sint Maarten)

The Minister of Justice of Sint Maarten, Mrs. Anna E. Richardson, is working toward the implementation of Asycuda World for Customs Sint Maarten. This has been announced in a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release: In a bid to improve the efficiencies in international trade transactions and data collection for statistical and analysis policy formulation on Sint Maarten, the ...
LEES VERDER

Gouverneur in toespraak ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar: Modernisering belastingwetgeving noodzakelijk, gezien de financiële situatie van het land (Sint Maarten)

In zijn toespraak [externe link] in de Staten van Sint Maarten op 13 september jl. ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar 2022-2023 heeft de Gouverneur van Sint Maarten, de heer Drs. Eugene B. Holiday, ook aandacht besteed aan de voornemens van de regering van Sint Maarten op het gebied van belastingen. Gezien de financiële situatie van het land, wordt in de toespraak gewezen op de urgentie ...
LEES VERDER

Caribbean Summer Court succesvol afgerond

Op vrijdag 2 september jongstleden hebben Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres (Universiteit Leiden) de ‘Caribbean Summer Court’ succesvol afgerond. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De Caribbean Summer Court is een door Kas di Korte (het Hof van Justitie) aangeboden korte en intensieve stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. De Caribische universitaire rechtenstudenten hebben ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van Superior Courts Network (SCN)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e lid toegelaten van de Superior Courts Network (SCN). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel, met het Gemeenschappelijk Hof, uit ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. Veerman als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op donderdag 1 september jl. is mr. J.R. Veerman beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Veerman heeft de belofte vanuit Bonaire via een videoverbinding afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. Vóór zijn benoeming als lid ...
LEES VERDER

Afscheid van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 1 september 2022 is namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afscheid genomen van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad namens het Land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De heer Hanze was lid van het Beheerraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2022 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in onder meer het huisvestingsdossier van ...
LEES VERDER

Benoeming Advocaat-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden

De heer mr. R.J. Boswijk wordt de nieuwe advocaat-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van ministers van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius (Caribisch Nederland), Richardson (Sint Maarten) en Hato (Curaçao). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Boswijk begint per 1 oktober 2022, met als standplaats Sint Maarten. Op dit moment is hij officier van justitie bij het ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op tweede UR 2022 van Sint Maarten: meer baten t.o.v. begroting, o.a. door overdrachtsbelasting, logeerbelasting, autoverhuurbelasting en casino en loterij fees. Cft adviseert om op korte termijn belastinghervormingen door te voeren en compliance te verhogen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 30 augustus 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op.   Oordeel De tweede UR toont een overschot op de gewone dienst over het eerste halfjaar van 2022 ...
LEES VERDER

Global Forum releases peer review report on the exchange of information on request (EOIR) for Sint Maarten (Phase 1 review: Legal and Regulatory Framework) (Sint Maarten)

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Gobal Forum) published eight new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR), including the peer review report for Sint Maarten. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Sint Maarten The new peer review report [external link] on the exchange of information on request for Sint ...
LEES VERDER

New policy USZV re (statutory) director entitlement to ZV, OV and Cessantia effective 1 September 2022 (Sint Maarten)

The Executive Body of the Social and Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekering, hereafter: USZV) has published a news release on its website informing the public of the new policy regarding the status of the ‘Director Majority Shareholder’ (DMS) for purposes of the Sickness Insurance (Ziekteverzekering, ZV), the Accident Insurance (Ongevallenverzekering, OV) and the Cessantia. The effective date of this new policy is September 1, 2022, however with certain grandfathering rules ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met invoering vrijstelling psychologen (Sint Maarten)

Gisteren, woensdag 17 augustus 2022, heeft de Centrale Commissie van de Staten van Sint Maarten vergaderd over een ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten in verband met de invoering van een vrijstelling psychologen (Zittingsjaar 2021-2022-158). De Minister van Financiën was bij de vergadering aanwezig. De ontwerplandsverordening is (kennelijk) al op 11 mei 2022 aangeboden aan de Staten, zo leiden wij uit de gegevens op de website van ...
LEES VERDER

CBCS met cijfers over belasting- en premiedruk in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten (Curaçao en Sint Maarten)

Op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is een Economic Bulletin verschenen over de belasting- en premiedruk in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten: ‘Tax and premium burden in the monetary union of Curaçao and Sint Maarten’. Klik hier [externe link!] voor een link naar het bulletin (pdf) op de website van CBCS. Om de belasting- en premiedruk vast te stellen, worden ...
LEES VERDER

Sint Maarten working towards National Development Plan (Sint Maarten)

The first steps towards developing Sint Maarten’s National Development Plan under the current National Development Vision began on Friday, July 22, during a meeting between The Department of the Interior and Kingdom Relations (BAK), Ms. Angelique Gumbs (Manager of BAK), Mrs. Andrea Ortega-Oudhoff (Senior advisor BAK) and the Temporary Working Organization (TWO). Currently, an inclusive launch of the National Development Vision is being organized to ensure stakeholders and public are ...
LEES VERDER

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 21 juli 2022 over besluitvorming Rijksministerraad van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 21 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun voor de Caribische landen in het derde kwartaal van 2022. Elk kwartaal besluit de RMR over de liquiditeitssteun voor het kwartaal erna op basis van de adviezen over de liquiditeitsbehoefte van de landen van het College ...
LEES VERDER

Department of Legal Affairs hosted lectures on Fair Taxation and EU OCT relations (Sint Maarten)

The Department of Legal Affairs & Legislation organized a two-part lecture on: “The Role of Small Island Developing States in the Formation of Fair Taxation as Customary Law” and another on: “Development in EU-OCT Relations for St. Maarten.” This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. The two lectures were Professor Dr. Flora Goudappel and Germaine Rekwest, both of the University ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 juli 2022

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 juli 2022. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en digitalisering

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op woensdag 6 juli jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag [externe link naar website van het Hof] en de jaarrekening van 2021 aan het publiek gepresenteerd. Op donderdag 23 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie al aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçaos, ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Sint Maarten: hogere belastingbaten maar blijven nog achter bij pre-coronajaar 2019 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook enkele belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OBW toont voor 2022 een tekort op de gewone dienst van ANG 99 miljoen. Conform artikel ...
LEES VERDER

Compliance Team of the Tax Administration starts interviewing businesses for tax purposes (Sint Maarten)

On July 7, 2022, a Compliance Team of the Tax Administration Sint Maarten will start interviewing businesses for tax purposes. The Compliance Team will assist all businesses interviewed in correctly registering or deregistering with the Tax Administration. A questionnaire will be filled in and signed off by the interviewed business. This has been announced in a press released issued by the Tax Administration of Sint Maarten as posted on its ...
LEES VERDER

Wijziging van de Lv. ongevallenverzekering en de Lv. ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 4 juli 2022 is de Landsverordening van de 29ste juni 2022 tot wijziging van de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening ziekteverzekering in verband met het aanpassen van de loongrenzen uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2022, nr. 31 (AB 2022 no. 31); De ontwerplandsverordening werd op 24 februari 2022 aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op donderdag 17 maart 2022 vond de behandeling in ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Q3 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het derde kwartaal 2022 (Q3 2022, periode 1 juli 2022 – 30 september 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER

Cft: Sint Maarten moet belastingbaten naar hoger niveau brengen om jaarlijkse lasten te dekken en overschotten te genereren. Modernisering belastingstelsel en belastingdienst noodzakelijk om compliance te verbeteren (Sint Maarten)

Sint Maarten moet de belastingbaten naar een hoger niveau brengen, zodat deze de jaarlijkse lasten dekken en overschotten worden gegenereerd. Zo geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan in een persbericht [externe link] dat is uitgegeven na afloop van het bezoek aan Sint Maarten op 27 en 28 juni jl. Het Cft constateert, namelijk, dat de belastingbaten van Sint Maarten met circa 17 procent van het ...
LEES VERDER

Besluitvorming Rijksministerraad van 24 juni 2022 inzake afbouw salariskortingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 24 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 juni 2022 inzake de (voorwaardelijke) afbouw van de salariskortingen voor medewerkers in de (semi)publieke sector . De staatssecretaris informeert de Kamer dat de RMR naar aanleiding van verzoeken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten heeft besloten onder voorwaarden akkoord te ...
LEES VERDER

Aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ in de Landscourant: tijdelijke verlaging van het bijzonder invoerrecht op benzine (Sint Maarten)

Op 21 juni 2022 is de aanschrijving d.d. 16 juni 2022 van de Minister van Financiën en de Minister van Justitie van Sint Maarten betreffende ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ gepubliceerd in de Landscourant van Sint Maarten, jaargang 2022, no. 13 (Lcrt. 2022 no. 13). Om de verhoging van de prijzen van benzine met gehalte 95 octaan te mitigeren, wordt met deze aanschrijving, vooruitlopend op de goedkeuring van het Besluit wijziging regeling ...
LEES VERDER