Koninkrijksrelaties heeft in 2023 via TWO € 0,8 miljoen aan middelen ingezet voor de opleiding van nieuwe belastingaccountants (Sint Maarten)

In 2023 heeft Koninkrijksrelaties via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op Sint Maarten onder andere middelen ingezet voor de opleiding van nieuwe belastingaccountants (€ 0,8 miljoen). Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 dat op 15 mei 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie blz. 20). Zoals bekend is het project ‘Optimalisering en modernisering van de belastingdienst’ (Herziening en versterking van de organisatie en middelen van ...

Minister van Justitie van Curaçao maakt bij bezoek aan de Hoge Raad de wens kenbaar dat op verzoek van de Caribische Koninkrijkslanden aan dit rechtscollege een lid wordt toegevoegd (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Minister Shalton Hato van Justitie heeft afgelopen donderdag, 16 mei 2024, een bezoek gebracht aan de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Hij heeft daarbij kennis gemaakt met de President van de Hoge Raad, mevrouw mr. Dineke de Groot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de algemene website van de overheid van Curaçao. Het bezoek van Minister Hato stond in het teken van het verkennen van de ...

Benoeming nieuwe raadsheer in belastingkamer Hoge Raad

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag, 17 mei 2024, op voordracht van de Tweede Kamer ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. W.A.P. (Wendy) van Roij tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 november 2024. Mr. Van Roij zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge ...

Minister Gumbs looks forward to the continued professional working relationship with TWO to realize the long-awaited improvements in key government programs, specifically the tax and financial management systems (Sint Maarten)

The new Prime Minister of Sint Maarten, Mr. Luc Mercelina, alongside the Ministers of VSA, Finance, TEATT, the Minister Plenipotentiary, the Deputy Minister Plenipotentiary and the Chief of Staff of the Prime Minister recently conducted a courtesy visit to the Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) in an effort to strengthen collaboration and foster greater synergy in advancing St. Maarten's development agenda. During the visit the Minister of Finance, Mrs. Marinka Gumbs, expressed ...

Inspectorate of Taxes reminds the general public again on the deadline for submitting the 2023 income tax return (Sint Maarten)

The Inspectorate of Taxes of Sint Maarten reminds the general public (again) that the deadline for submitting the 2023 income tax return form is Friday, May 31, 2024. This has been announced with a news release on the general website of the Government of Sint Maarten  as well as with a post on the Tax Administration’s Fb-page. In March, a reminder was published already on the website of the Tax ...

Landsbegroting 2024 in het Afkondigingsblad: belastingbaten geraamd op NAf 453 miljoen (Sint Maarten)

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2024, no. 19 (AB 2024 no. 19), met Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). Hierbij attenderen wij u op de vastgestelde en gepubliceerde landsbegroting voor het jaar 2024. De initiële ...

Ook viering 155 jaar Hof van Justitie in de Caribische delen van het Koninkrijk, met lezingen en Vrijheidslunch (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op maandag 6 mei 2024 vierde het Hof van Justitie zijn 155-jarig bestaan. Officieel is 1 mei de dies natalis van het Hof. De viering werd dan ook gecombineerd met die van de Bevrijdingsdag. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op alle vestigingen van het Hof werd – in samenwerking met de organisatie belast met de Koninkrijksbrede Freedom Meals (https://freedom-meals.com) – een ...

Mevrouw Marinka Gumbs de nieuwe Minister van Financiën (Sint Maarten)

De Gouverneur van Sint Maarten heeft bij Landsbesluit van 3 mei 2024, no. LB-24/357, mevrouw Marinka Jacqueline Gumbs met ingang van 3 mei 2024 benoemd tot minister en haar belast met de leiding van het Ministerie van Financiën. Bij afwezigheid, ziekte e.d. van de minister, zal zij worden vervangen door mevrouw Grisha S. Heyliger-Marten, zo is vastgelegd in het Landsbesluit van 3 mei 2024, no. LB-24/362. Met ingang van gelijke ...

Important Notice by SZV re AOV/AWW wage limits (Sint Maarten)

Earlier publications indicated that the AOV/AWW wage limits were indexed to NAf 126,329.49 as per January 1, 2023. However, this was incorrect: the AOV/AWW wage limits have remained NAf 117,091.61, as was established in the year 2021. As per January 1, 2023, the AOV/AWW wage limits remain the same as those established in the year 2021. This has been announced with a news release on the website of Social and Health Insurances ...

Tax Administration, including the Receivers’ cashiers, closed on Thursday, May 9th, 2024 in observance of Ascension Day (Sint Maarten)

In observance of Ascension Day, the offices of the Tax Administration of Sint Maarten, including the Receivers’ cashiers, will be closed on Thursday, May 9th, 2024. Regular operations will resume on Friday, May 10th, 2024, with office hours from 8:00 AM to 2:00 PM. This has been announced with a news release on the website of the Tax Administration. CFN-artikelnummer 20240508-12 DOCUMENT (link to the news release dated 8 May ...

PG bij de Hoge Raad en rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor werkbezoek op Bovenwindse eilanden

Vorige week hebben Edwin Bleichrodt, Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad, en Jolien Schukking, rechter namens het Koninkrijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, een werkbezoek gebracht aan de Bovenwindse eilanden. Dit is bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mrs. Bleichrodt en Schukking hebben op Sint Maarten een bezoek gebracht aan de Gouverneur en de Ombudsman. Ook hebben zij de ...

Ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen in voorbereiding

Door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen. Zo blijkt uit het derde periodiek wetgevingsoverzicht inzake Caribisch Nederland dat bij brief d.d. 25 april 2024 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer is toegezonden (zie onderdeel 26 van het overzicht). Volgens de toelichting bij het overzicht zijn bij de ...

Overzicht opbrengst license fee eerste 2 maanden van 2024 (Curaçao en Sint Maarten)

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft het overzicht gepubliceerd van de door de commerciële banken van Curaçao en Sint Maarten over de eerste twee maanden van het jaar 2024 verschuldigde license fee (licentierechten) en van de door CBCS zelf in januari 2024 in rekening gebrachte license fee. Het overzicht is te vinden op deze pagina van de website van CBCS. Op basis van het door CBCS ...

Announcement CBCS regarding license fee for bank transactions: Instant Payment technology implemented (Curaçao and Sint Maarten)

According to the Foreign Exchange Regulations, banks in Curaçao and Sint Maarten are required to pay to the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a license fee on the value of transactions from resident accounts to non-resident accounts and for the purchase of foreign currency. The banks pass this fee on to the ordering customers. The license fee collected by CBCS is transferred fully to the respective governments ...

Uitvoeringsagenda april-augustus 2024 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2024 heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor de periode 1 april – 31 augustus 2024 (ENG) aangeboden aan de Tweede Kamer. Van 19 tot en met 26 maart 2024 heeft de staatssecretaris een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de voortgang van de Landspakketten te bespreken en met de drie landen te reflecteren op de ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2024

Bij brief d.d. 16 april 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 april 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Jaarverslag 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd: aantallen belastingzaken uitgelicht

Op 2 april jl. is het jaarverslag over 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad; klik hier voor een link naar het (digitale) jaarverslag 2023. Inleiding In het jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2023. Aan de hand van beschouwingen, cijfers, interviews en een ...

Wijziging Procesreglement Hoge Raad in verband met invoering tijdslimiet mondelinge toelichting in fiscale zaken

Op 29 maart 2024 is een wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang  2024, nr. 10936 (Stcrt. 2024, 10936). De wijziging van het procesreglement houdt verband met de invoering van een tijdslimiet voor de mondelinge toelichting in fiscale zaken. De onderhavige wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad is op 25 maart 2024 door de gerechtsvergadering ...

Uit reactie Cft op vierde UR 2023: belastingbaten significant gestegen ten opzichte van 2022 maar achtergebleven ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 5 april 2024 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingopbrengsten en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig overschot op de gewone dienst van ANG 16 miljoen. Sint ...

Minister Ottley reminds the public of the increase of the minimum wage effective April 1, 2024 (Sint Maarten)

The Minister of Public Health, Social Development and Labor wishes to remind both employers and employees that effective April 1st, 2024, the minimum wage for full-time employees will increase to Naf 1800.00, equivalent to $1000.00 per month. This has been announced in a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release: The effective date of April 1st, was scheduled to provide employers ...

Landsbegroting 2024 aangenomen door de Staten: belastingcijfers en fiscaal beleid uitgelicht (Sint Maarten)

Op donderdag 28 maart jl. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) (Zittingsjaar 2023-2024-175) aangenomen door de Staten van Sint Maarten, met twaalf (12) stemmen vóór en twee (2) stemmen tégen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Staten. De initiële ontwerpbegroting 2024 werd op 7 maart 2024 aangeboden aan de Staten. De ...

Wetgevingscongres Koninkrijk afgesloten: ‘Samenwerken vanuit eigen kracht’

Vorige week vrijdag 22 maart werd het eerste ‘Wetgevingscongres Koninkrijk - Samenwerken vanuit eigen kracht’ afgesloten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Gedurende de dagen van het congres hebben ruim 50 deelnemers uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zich laten inspireren door lezingen en interactieve workshops. Zo stonden onder andere workshops over het maken van startnotities, mensenrechtenverdragen, samenwerking bij rijkswetgeving en ...

Instelling Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie 2024 voor de Rijkswet financieel toezicht (Rft) Curaçao en Sint Maarten en met het verlenen van de adviesopdracht aan deze commissie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Rft is ingegaan bij de staatkundige vernieuwing van de voormalige Nederlandse Antillen in 2010. In de Rft zijn begrotingsnormen opgenomen die moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën van de landen Curaçao en ...

Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken in het Tractatenblad

Op 25 maart 2024 is het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken (’s-Gravenhage, 2 juli 2019) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 42 (Trb. 2024, 42). Het Verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke of handelszaken. Het heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. Het ...

Announcement SZV re 2023 AOV/AWW pension statement (Sint Maarten)

To request a (digital) copy of the 2023 AOV/AWW pension statement, pensioners can send an e-mail to SZV (Social & Health Insurances SZV) via info@szv.sx or call SZV on phone number 546-6782, from Monday to Friday, 7:30 am - 2:00 pm. The statement(s) will be sent to the pensioner via e-mail. This has been announced with a news release on the website of SZV. The yearly pension statement shows the total amount of ...

Inspectorate of Taxes reminds the general public on the deadline for submitting the 2023 income tax return (Sint Maarten)

The Inspectorate of Taxes of Sint Maarten reminds the general public that the deadline for submitting the 2023 income tax return form is Friday, May 31, 2024. This has been announced with a news release on the website of the Tax Administration as well as with a post on the Tax Administration’s Fb-page. Further from the news release: “Submissions must be made at the Tax Administration Office, located in the ...

Tax Administration’s public holiday closure (Sint Maarten)

In observance of the upcoming holidays, the offices of the Tax Administration, including the Receivers’ cashiers, will be closed on the following dates: Friday, March 29th, 2024: Good Friday. Monday, April 1st, 2024: Easter Monday. This has been announced with a news release on the website of the Tax Administration. Regular operations will resume on Tuesday, April 2, 2024, with office hours from 8:00 AM to 2:00 PM, according to ...

Werkbezoek staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder andere over de uitvoering en voortgang van de Landspakketten

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 19 tot en met 26 maart 2024 een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen. In dit kader voert de Staatssecretaris in alle landen gesprekken met de premiers en ministers over de ...

Tax Administration urges compliance with profit tax regulations, reminds on the deadline to submit the provisional profit tax form 2023 and to pay the corresponding profit tax due (Sint Maarten)

The Inspectorate of Taxes of Sint Maarten reminds tax payers on the deadline to submit the provisional profit tax form for the tax year 2023 and to pay the corresponding profit tax due. In a post dated March 19, 2024, on the facebookpage of the Tax Administration Sint Maarten, the Tax Inspectorate mentions Monday April 1, 2024 as the deadline to submit the provisional profit tax form 2023 and to ...

7th COTA Essay Competition to foster interest in taxation matters and promote awareness among the youth within CARICOM. Secondary students encouraged to participate (Sint Maarten)

In an effort to foster interest in taxation matters and promote awareness among the youth within the Caribbean Community (CARICOM) about tax administration, the Caribbean Organisation of Tax Administrators (COTA), in collaboration with the Sint Maarten Tax Administration, welcomes submissions for the Seventh COTA Essay Competition 2024. This has been announced with a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. Further from the news release: ...