U bekijkt nu alle artikelen in Logeergastenbelasting.
Bekijk alle artikelen in Logeergastenbelasting voor regio: Aruba | Curaçao | Sint Maarten | BES/Caribisch Nederland

Hof gaat er vanuit dat het mondelinge aanbod (gedeeltelijke kwijtschelding verschuldigde logeerbelasting) ook aan de in casu optredende hotels is gedaan. Het aanbod is door hen evenwel niet onmiddellijk aanvaard en dus vervallen. Niet voldaan aan stelplicht, bewijsaanbod gepasseerd. Vonnis van het Gerecht bevestigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden (eisers in eerste aanleg en appellanten in hoger beroep, hierna algemeen aan te duiden als “belanghebbenden”) zijn exploitanten van ‘lokale’ hotels op Curaçao. Zij hebben of hadden een belastingschuld ter zake omzetbelasting en/of logeerbelasting voor/over de opbrengst van de verhuur van ...

Beroep op gelijkheidsbeginsel inzake opgelegde naheffingsaanslag Bonairiaanse toeristenbelasting slaagt niet. Niet aannemelijk gemaakt dat in het betreffende tijdvak in de meerderheid van de vergelijkbare gevallen te weinig toeristenbelasting is betaald en de heffingsambtenaar niettemin naheffing ervan achterwege heeft gelaten (3)

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Een vergelijkbare zaak behandelden wij reeds in het CFN van 30 oktober 2020 en ook in het CFN van vandaag (6 november 2020) worden nog twee andere vergelijkbare zaken behandeld (waarvan één niet betrekking heeft op de toeristenbelasting maar op de verhuurbelasting). Onder ...

Beroep op gelijkheidsbeginsel inzake opgelegde naheffingsaanslag Bonairiaanse toeristenbelasting slaagt niet. Niet aannemelijk gemaakt dat in het betreffende tijdvak in de meerderheid van de vergelijkbare gevallen te weinig toeristenbelasting is betaald en de heffingsambtenaar niettemin naheffing ervan achterwege heeft gelaten (2)

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Een vergelijkbare zaak behandelden wij reeds in het CFN van 30 oktober 2020 en ook in het CFN van vandaag (6 november 2020) worden nog twee andere vergelijkbare zaken behandeld (waarvan één niet betrekking heeft op de toeristenbelasting maar op de verhuurbelasting). Onder ...

Beroep op gelijkheidsbeginsel inzake opgelegde naheffingsaanslag Bonairiaanse toeristenbelasting slaagt niet. Niet aannemelijk gemaakt dat in het betreffende tijdvak in de meerderheid van de vergelijkbare gevallen te weinig toeristenbelasting is betaald en de heffingsambtenaar niettemin naheffing ervan achterwege heeft gelaten (1)

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. [Een drietal vergelijkbare zaken wordt behandeld in het CFN van 6 november 2020 waarvan er twee ook betrekking hebben op de toeristenbelasting en één op de verhuurbelasting. Onder dit artikel zijn de ECLI-nummers van de vergelijkbare zaken opgenomen.] Belanghebbende exploiteert verscheidende appartementen, zwembaden, ...