Rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten” aangeboden aan de Tweede Kamer (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het rapport “Evaluatie van de liquiditeitsleningen aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten” van 17 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit rapport wordt de liquiditeitssteun die door Nederland is verstrekt aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) middels hoofdzakelijk een kwalitatieve analyse geëvalueerd. Het betreft liquiditeitssteun die is verstrekt ...
LEES VERDER

Bijeenkomst MinFin en commissie belastinghervorming met Statencommissie voor financiën (Aruba)

Vrijdagmiddag 8 april jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Minister van Financiën en de commissie belastinghervorming (Comision di Reforma Fiscal) met de commissie voor financiën van de Staten van Aruba om informatie te verstrekken over de voorgenomen belastinghervorming. Dit is bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobiernu van maandag 11 april 2022 (blz. 7). De Staten zijn tijdens de bijeenkomst ingelicht dat, op basis van aanbevelingen van zowel lokale als ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun tweede kwartaal 2022 Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 4 april 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 25 maart 2022 inzake liquiditeitssteun tweede kwartaal 2022 en verder en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In dit nieuwsbericht van 25 maart 2022 op rijksoverheid.nl werd al bekendgemaakt dat de RMR heeft besloten dat de leningen van ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 22 december 2020 ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Curaçao voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 2 november 2020 ondertekenden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Aruba – thema C Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 13 november 2020 ondertekenden ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht over verlenging coronaleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

De Rijksministerraad (RMR) heeft besloten dat de leningen van in totaal ruim een miljard euro die Nederland aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verstrekt als noodsteun tijdens de Corona-pandemie, worden geherfinancierd en renteloos blijven. Dit werd vorige week vrijdag 25 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De liquiditeitsleningen lopen tot 10 april 2022. De financieel economische situatie is nog niet genoeg hersteld dat aflossing van de leningen ...
LEES VERDER

Kamerbrief over besluitvorming in de RMR van 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun en voortgang hervormingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 9 maart 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), mevrouw  Alexandra C. van Huffelen, de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 25 februari 2022 inzake liquiditeitssteun aan en de voortgang van de hervormingen in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Uit de kamerbrief van de staatssecretaris: Voortgang uitvoering landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten Sinds begin 2021 is ...
LEES VERDER

Voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) inclusief Nota van Wijziging (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Zojuist zijn op tweedekamer.nl het op 9 februari 2022 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden voorstel van rijkswet houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling), inclusief de Memorie van Toelichting, en de vandaag (11 februari 2022) aangeboden Nota van Wijziging gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer. Hierbij willen wij u hierop zo snel mogelijk ...
LEES VERDER

Overeenstemming over Rijkswet COHO (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben overeenstemming bereikt over het indienen van het voorstel van Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). De Rijkswet vormt het fundament voor een nieuwe vorm van meerjarige samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk. Dit is afgelopen dinsdag 8 februari 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Zie hierover ook en dit nieuwsbericht (English) op de website van de overheid van Sint ...
LEES VERDER

Landsrecherche doet onderzoek naar fraude met coronasteun (Curaçao)

Onder leiding van het Openbaar Ministerie doet de Landsrecherche Curaçao sinds enige tijd een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met coronasteun door een ex-medewerker van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de  facebookpagina van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Volgens het bericht op de fb-pagina van het OM wordt de ex-medewerker verdacht van het storten van coronasteun bestemd voor cliënten ...
LEES VERDER

SVb begonnen met toesturen definitieve toekenning loonsubsidiesom voor de maanden van het loonsubsidieprogramma. Bezwaar mogelijk (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba is begonnen met het toesturen van de definitieve toekenning van de loonsubsidiesom voor de maanden van het loonsubsidieprogramma. Als het bedrijf niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, heeft het bedrijf zes (6) weken vanaf dagtekening van de beslissing om een bezwaar in te dienen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de SVb. In het nieuwsbericht van de SVb wordt ...
LEES VERDER

Begrotingen Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de begrotingsnormen te voldoen. RMR stemt niet in met afbouw door Aruba van de salariskorting van 12,5% (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de begrotingsnormen zoals neergelegd in artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) te voldoen. Dat heeft de Rijksministerraad (RMR) besloten, blijkens een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Dat betekent dat deze landen dit jaar binnen bepaalde kaders meer geld kunnen uitgeven dan er binnenkomt, aldus het nieuwsbericht. De regels voor de begroting van de landen zijn wettelijk vastgelegd. Afgesproken is ...
LEES VERDER

Nacontrole coronasteun Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK gaat van start (Caribisch Nederland)

In februari 2022 vindt in Caribisch Nederland een nacontrole plaats van de coronasteunmaatregelen die van maart 2020 tot en met oktober 2021 werden uitgevoerd door de RCN-unit SZW. Via de ‘Noodregeling SZW’ en de ‘Tegemoetkoming EZK’ werd in totaal ongeveer 98 miljoen aan noodsteun uitgekeerd op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Bedrijven die middels een steekproef worden geselecteerd, moeten de informatie die ze hebben opgegeven op hun aanvraagformulier onderbouwen met ...
LEES VERDER

Aanpassing dienstverlening SVb inzake quarantainemeldingen wegens oplopend aantal covid-19 gevallen (Aruba)

Vanwege het oplopende aantal covid-19-gevallen en de daarmee gepaard gaande verhoging van aantal personen dat in quarantaine is, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVb) met ingang van woensdag 29 decmbeer 2021 de dienstverlening aangepast voor wat betreft het melden van quarantaine. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de SVb. Door de actuele situatie raakt de telefoon van de SVb overbelast. Daarom vraagt de SVb aan werknemers ...
LEES VERDER

Kamerbrief over aangehouden besluitvorming RMR van 17 december 2021 over liquiditeitsbehoefte eerste kwartaal 2022, afwijken van de begrotingsnormen en aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden (Aruba-Curaçao-Sint Maarten)

Bij brief d.d. 22 december 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de aangehouden besluitvorming in de rijksministerraad (RMR) van 17 december 2021 over (i) de liquiditeitsbehoefte voor het eerste kwartaal van 2022, (ii) de mogelijkheid om af te wijken van de begrotingsnormen, en (iii) de aan liquiditeitssteun verbonden voorwaarden, waaronder een verzoek van Aruba om de salariskorting van 12,5% af te bouwen ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Q4 2021 en uitvoeringsagenda Q1 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het vierde kwartaal 2021 (Q4 2021 - finale versie van 29 november 2021) en de uitvoeringsagenda voor het eerste kwartaal 2022 (Q1 2022, periode 1 januari 2022 – 31 maart 2022) zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Q4 2021 en uitvoeringsagenda Q1 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het vierde kwartaal 2021 (Q4 2021 - finale versie van 29 november 2021) en de uitvoeringsagenda voor het eerste kwartaal 2022 (Q1 2022, periode 1 januari 2022 – 31 maart 2022) zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Curaçao [klik hier ...
LEES VERDER

Landsverordening tijdelijke loonsubsidie in het Afkondigingsblad (regeling zelf is inmiddels stopgezet) (Aruba)

Op 17 december 2021 is de Landsverordening van 9 december 2021 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun aan de werkgevers als een tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie te behouden (Landsverordening tijdelijke loonsubsidie) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 199 (AB 2021 no. 199). De ontwerplandsverordening werd in mei 2021 aangeboden aan ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Q4 2021 en uitvoeringsagenda Q1 2022 landspakket Aruba: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het vierde kwartaal 2021 (Q4 2021 - finale versie van 29 november 2021) en de uitvoeringsagenda voor het eerste kwartaal 2022 (Q1 2022, periode 1 januari 2022 – 31 maart 2022) zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier ...
LEES VERDER

Kabinet verlengt coronasteun ondernemers Europees Nederland tot en met maart 2022. Situatie in Caribisch Nederland geeft op dit moment geen aanleiding tot maatregelen, maar ingeval de lokale omstandigheden wijzigen zal het kabinet niet aarzelen vergelijkbare maatregelen te nemen (Caribisch Nederland)

Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot 14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen [in Europees Nederland; red. CFN]. Die beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl, naar aanleiding van een kamerbrief hierover van 14 december 2021. Dit geldt ...
LEES VERDER

Ministeriële Beschikking van 2 december 2021 inzake de stopzetting van de tijdelijke FASE-regeling, van de tijdelijke loonsubsidieregeling en van de tijdelijke mkb-toelage (Aruba)

Op 17 december 2021 is de Ministeriële Beschikking van 2 december 2021 van de Minister van Financiën, [Economische Zaken] en Cultuur en de Minister van Sociale Zaken en Arbeid, in overeenstemming met de Minister-President, gepubliceerd in de Landscourant van Aruba, jaargang 2021, no. 26 (Lcrt. 2021 no. 26, blz. 17-18). Het betreft de stopzetting van de tijdelijke FASE-regeling per 1 december 2021 (ministerraadbeslissing van 9 november 2021 (BE-015/21), van de ...
LEES VERDER

Aankondiging d.d. 16 december 2021 van begunstigend beleid betreffende de versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden en de verbreding van het begunstigend beleid m.b.t. de spaar- en voorzieningsfondsregeling (Aruba)

Op 17 december 2021 is de Aankondiging d.d. 16 december 2021 van begunstigend beleid van de Minister van Financiën, [Economische Zaken] en Cultuur inzake de versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden en de verbreding van het begunstigend beleid met betrekking tot de spaar- en voorzieningsfondsregeling gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 17 december 2021, jaargang 2021, no. 26 (Lcrt. 2021 no. 26, blz. 19-21). De bijzondere ...
LEES VERDER

Government support cushions tax revenues in OECD countries from the worst impacts of the COVID-19 crisis

The impact of the COVID-19 pandemic on tax revenues was less pronounced than during previous crises, in part due to government support measures introduced to support households and businesses, according to new OECD research published on Monday, December 6th, 2021: Revenue Statistics 2021, The Initial Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues. This has been announced on 6 December 2021 with a news release on the website of the OECD ...
LEES VERDER

Qredits overhandigt rapport Small Business Index 2021 aan gezaghebber en gedeputeerde. “Verschil tussen de impact van Covid-19 op ondernemers op Bonaire en ondernemers op de andere twee eilanden” (Bonaire)

Qredits heeft het rapport “Small Business Index 2021” overhandigd aan gezaghebber Rijna en gedeputeerde Thielman. Qredits, ONL voor ondernemers en HU Kenniscentrum Digital Business & Media hebben onderzoek gedaan naar de impact van Covid-19 op kleine en middelgrote ondernemers op Bonaire, Curacao en Aruba. Milagros Blanken, branch manager van Qredits op Bonaire, heeft onlangs een presentatie over de ‘highlights’ van het onderzoek gehouden voor gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerde Hennyson ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht SVb waarin werkgevers worden gevraagd om de salarissen weer op de overeengekomen bedragen te stellen, nu de loonsubsidie is stopgezet en de voorwaarde inzake arbeidstijdvermindering bijgevolg niet meer van toepassing is (Aruba)

Nu de loonsubsidie (salarissubsidie) met ingang van 1 november 2021 is stopgezet en de daarbij gahanteerde voorwaarde van de arbeidstijdvermindering ook niet meer van toepassing is, vraagt de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba alle werkgevers om de salarissen weer te stellen op het in de geldende arbeidsovereenkomst opgenomen danwel nieuw met de werknemer c.q. de vakbonden overeengekomen salarisbedrag. Dit is – kort samengevat – bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de ...
LEES VERDER

Ontwerp-landsverordening tijdelijke loonsubsidie aangenomen door de Staten, met bepalingen inzake terugvordering van ten onrechte of te hoog verstrekte loonsubsidie of indien niet is voldaan aan de verplichtingen. Nieuwsbericht SVb over procedure van terugvorderen (Aruba)

Op dinsdag 30 november 2021 is de ontwerplandsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun aan de werkgevers als een tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder de buitengewone omstandigheden als gevolg van COVlD-19- pandemie te behouden (Landsverordening tijdelijke loonsubsidie) (Zittingsjaar 2020-2021-956) door de Staten goedgekeurd. De ontwerplandsverordening werd in mei 2021 aangeboden aan de Staten (klik hier voor het eindverslag en hier voor de nota naar ...
LEES VERDER

Balie van de Belastingdienst op Bonaire tot nader bericht gesloten, havenkantoor van de Douane op Bonaire wel geopend. Belastingdienst blijft via e-mail en telefonisch bereikbaar (Caribisch Nederland)

In verband met eilandelijke coronamaatregen is de balie van de Belastingdienst op Bonaire tijdelijk gesloten. Het havenkantoor van de Douane op Bonaire is wel geopend. Om de klanten snel en goed van dienst te kunnen zijn, blijft de Belastingdienst bereikbaar via e-mail Balie@belastingdienst-cn.nl en telefonisch via +599 715 8585. Via helpdesk@belastingdienst-cn.nl kan men mailen met vragen die te maken hebben met  ICT en online aangiften. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Aanvullende aanpassingen in het coronasteunpakket in het vierde kwartaal voor Europees Nederland. Situatie in Caribisch Nederland geeft op dit moment geen aanleiding tot maatregelen, maar ingeval de lokale omstandigheden wijzigen zal het kabinet niet aarzelen vergelijkbare maatregelen te nemen (Caribisch Nederland)

Om het aantal contacten tot een minimum te beperken en daarmee de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, worden de coronamaatregelen in Europees Nederland verder aangescherpt. Het kabinet ziet dat dit grote gevolgen heeft voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro ...
LEES VERDER

Financiële steun voor bedrijven in Europees Nederland die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen. Situatie in Caribisch Nederland geeft op dit moment geen aanleiding tot maatregelen, maar het kabinet zal een afweging maken over steun als daartoe aanleiding is (Caribisch Nederland)

Er komt financiële steun voor bedrijven [in Europees Nederland; red. CFN] die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen ...
LEES VERDER