Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen, verlengd tot 31 december 2021 (Nederland)

Drie speciale coronakredietregelingen kunnen om meer redenen aangevraagd worden door ondernemers: niet alleen om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen. Ook worden de regelingen verlengd tot en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot 50.000 euro), BMKB-C (tot 1,5 miljoen euro) en GO-C (tot 150 miljoen euro). Dit is bekendgemaakt ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 17 juni 2021 over toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Eerste Kamer geïnformeerd over de toekenning van de vijfde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten. Op 28 mei jl. heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport (PJIA) en het besluit van de Rijksministerraad om pas over te gaan tot het verstrekken van de ...
LEES VERDER

Uitbetaling loonsubsidie (NOW) over maand mei 2021 begint in week van 21 juni (Curaçao)

De uitbetaling van de loonsubsidie (NOW) over de maand mei 2021 wordt verwacht aan te vangen in de week van 21 juni aanstaande (volgende week). Dit is door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) bekendgemaakt met een nieuwsbericht (papiaments) op de algemene website van de overheid van Curaçao (www.gobiernu.cw). In de periodo van 24 tot 30 mei jl. konden bedrijven die in aanmerking komen voor de NOW de aanvraag voor ...
LEES VERDER

Informatiedossier Coördinatie en Monitoring Team inzake uitvoering Landspakket door demissionaire Minister-President overgelegd aan de Staten. Bevat voortgangsrapportage uitvoeringsagenda, onder meer inzake Thema C Belastingen (Curaçao)

Bij brief d.d. 11 juni 2021 heeft de demissionaire (en inmiddels, ten tijde van publicatie van dit artikel: voormalige) Minister President, de heer Eugene Rhuggenaath, het (juiste) informatiedossier van het Coördinatie en Monitoring Team (CMT) inzake de uitvoering van het Landspakket overgelegd aan de Staten van Curaçao, zoals dat door hem aan de partijen die (inmiddels) een nieuwe regering zijn gaan vormen is toegestuurd. Hierbij zetten wij de brief met ...
LEES VERDER

Advies Raad van Advies inzake OLV tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie. Betreft vrijstellling deviezenprovisie voor overmakingen Staat der Nederlanden van de niet-ingezetene rekening in Arubaanse florin naar een Nederlandse bankrekening i.v.m. de aflossingen van liquiditeitssteun (Aruba)

Deze week is het advies van 13 april 2021 met kenmerk RvA 28-21 van de Raad van Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening deviezenprovisie (AB 1990 no. GT 5 [externe link naar overheid.aw]) openbaar gemaakt op de website van de Raad van Advies. De ontwerplandsverordening De ontwerplandsverordening zelf is staat ons nog niet ter beschikking, maar wij hopen daar op korte termijn over te beschikken. Uit het ...
LEES VERDER

Aangepaste covid-19 veiligheidsmaatregelen bij bezoek aan belastingdienst (Aruba)

In verband met de ontwikkelingen in het beleid rondom de bestrijding van de verspreiding van het Covid-19 virus, heeft de belastingdienst van Aruba de veiligheidsmaatregelen aangepast voor bezoeken aan de kantoren van de belastingdienst. Deze regels gelden met ingang van 9 juni 2021. De regels zijn bekendgemaakt met een post op de facebook pagina van de belastingdienst. Hieronder is een afbeelding van de bij de post geplaatste flyer opgenomen: CFN-artikelnummer ...
LEES VERDER

Correctie bewindslieden Financiën op eerdere kamerbrief: ook in Caribisch Nederland loopt het uitstel van betaling voor nieuwe belastingverplichtingen af op 1 juli 2021. Motie Tweede Kamer om belastinguitstel te verlengen tot 1 oktober 2021 (Caribisch Nederland)

Gisteren (dinsdag 8 juni 2021) hebben de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer in een brief medegedeeld dat in de Kamerbrief steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 van 27 mei jl. per abuis is opgenomen dat het uitstel van betaling van belastingen in Caribisch Nederland met drie maanden wordt verlengd. Het uitgangspunt van het kabinet dat voor het steunpakket ...
LEES VERDER

Belastingkantoren tot en met vrijdag 18 juni gesloten voor het publiek vanwege aanscherping Covid-19 maatregelen. Douane met aangepaste openingstijden (Suriname)

Vanwege de aanscherping van de Covid-19 maatregelen zijn de belastingkantoren in de periode 31 mei tot en met vrijdag 18 juni 2021 gesloten voor het publiek. De Douanedienst is met aangepaste openingstijden beschikbaar voor de dienstverlening aan de klanten. Dit is op 30 mei 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname (in de bekebndmaking wordt aangegeven dat de kantoren vanaf ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Landspakket Sint Maarten – belastingmaatregelen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over (onder meer) de eerste uitvoeringsagenda van het op 22 december 2020 tussen Nederland en Sint Maarten overeengekomen landspakket, onder bijvoeging van de uitvoeringsagenda. Overigens heeft hij daarbij ook de tweede uitvoeringsagenda van het landspakket Curaçao overgelegd. Over de totstandkoming van die tweede uitvoeringsagenda, rapporteerden wij reeds met een artikel in ...
LEES VERDER

Kamerbrief betreffende besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021 inzake vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 mei 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de vergadering van de Rijksministerraad (RMR) van 28 mei 2021 inzake de vijfde tranche liquiditeitssteun 2021 van Sint Maarten. De staatssecretaris geeft in zijn brief aan dat de Rijksministerraad heeft besloten om het besluit van 23 april 2021 te wijzigen en pas over te gaan tot het ...
LEES VERDER

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal. Voor Caribisch Nederland onder meer: doortrekking subsidieregelingen, verlenging uitstel van betaling van belastingen, uitstel aanvangstijdstip gefaseerde terugbetaling uitgestelde belasting en verlenging terugbetaaltermijn (Caribisch Nederland)

Het kabinet is voornemens om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Dit heeft het kabinet aangekondigd in een kamerbrief van 27 mei 201. Tevens is hierover een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In ...
LEES VERDER

Tot en met 3 juni aangepaste openingstijden belastingdienst vanwege verscherpte Covid-19 maatregelen (Suriname)

De kantoren van de belastingdienst van Suriname zijn vanwege de verscherpte Covid-19 maatregelen van vrijdag 21 mei tot en met donderdag 3 juni 2021 op aangepaste tijden open van 08:00-12.00 uur. Dit is op 21 mei 2021 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Ministerie van Financiën en Planning van Suriname. De belastingdienst is vanwege haar taakstelling een essentiële dienst, zo wordt in het bericht nog aangegeven. Voor ...
LEES VERDER

Eilandelijke ‘Alivio’-regeling Bonaire met financiële verlichting voor getroffenen coronacrisis (Caribisch Nederland)

Met de ‘Alivio-regeling’ biedt het openbaar lichaam Bonaire (OLB) steun aan werknemers (inclusief ontslagen werknemers) en ondernemers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De regeling is een zogenoemde ‘TONK’-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Via de Alivio-regeling kunnen getroffenen, onder voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen in de noodzakelijke woonlasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal US$ 1.000,00 per huishouden per maand. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 20 mei 2021 op ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht RCN over veroordeling in zaak over fraude met coronasteun (Caribisch Nederland)

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft op de website een nieuwsbericht geplaatst over een zaak die onlangs speelde waarin, blijkens het nieuwsbericht op de website van RCN, een ondernemer is veroordeeld wegens fraude met coronasteun. De betreffende uitspraak van het Gerecht waarbij de ondernemer is veroordeeld is bij het opmaken van dit artikel nog niet op rechtspraak.nl geplaatst en kunnen wij nog niet naar u doorzetten. De onderstaande informatie is ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening houdende bekrachting van het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 29 april 2021 is de ontwerplandsverordening houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 (AB 2021, no. 42) ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) (zittingsjaar 2020-2021-954) aangeboden aan de Staten van Aruba. Deze ontwerplandsverordening beoogt het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, ...
LEES VERDER

Staatssecretaris streeft naar politieke besluitvorming over ontwerp-rijkswet COHO in de Rijksministerraad vlak voor het zomerreces (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een brief d.d. 7 mei 2021 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 21 april jl. om een tijdsplanning voor het voorstel van rijkswet-COHO, heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Kamer bericht dat het zijn streven is om vlak voor het zomerreces ten aanzien van dit voorstel politieke besluitvorming te bereiken in de Rijksministerraad. Hierna zal ...
LEES VERDER

Brief Minister-President aan de Staten inzake tweede uitvoeringsagenda bij het landspakket. Stand van zaken belastingmaatregelen uitgelicht (Curaçao)

Met een brief van 4 mei 2021 heeft de Minister-President de Staten van Curaçao geïnformeerd over de tweede uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao (Uitvoeringsagenda 1 april - 30 juni 2021). De tweede uitvoeringsagenda werd op 23 april jl. door de regering van Curaçao getekend. Zoals wij vorige week reeds rapporteerden werd hierover op 6 mei 2021 al een nieuwsbericht geplaatst op de website van de overheid van Curaçao (zie dit artikel in ...
LEES VERDER

Kamerbrief over compensatie openbare lichamen voor inkomstenderving vanwege het mislopen van belastingopbrengsten als gevolg van het wegblijven van toeristen en extra middelen voor aanvullend eilandelijk beleid (Caribisch Nederland)

Bij brief van 29 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de budgettaire gevolgen die verbonden zijn aan de financiële compensatie van de openbare lichamen in verband met de coronacrisis over de eerste twee kwartalen van 2021, waarover hij de Kamers reeds informeerde in zijn brief van 12 februari 2021 (voor meer informatie over die brief, ...
LEES VERDER

Premier maakt bekend dat met Nederland overeenstemming is bereikt over inhoud en doelen van de tweede uitvoeringsagenda bij het landspakket (Curaçao)

De Premier van Curaçao, de heer Eugene Rhuggenaath, heeft met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao bekend gemaakt dat Curaçao en Nederland op vrijdag 30 april 2021 overeenstemming hebben bereikt over de concrete inhoud en doelen van de tweede uitvoeringsagenda bij het landspakket. De Premier geeft hierbij aan dat hiermee weer een belangrijke stap is gezet in de richting van het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen, gericht ...
LEES VERDER

Kantoor Belastingdienst en Douane op Bonaire per 3 mei weer geopend (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het kantoor van de Belastingdienst en Douane op Bonaire is met ingang van maandag 3 mei aanstaande weer geopend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het kantoor zal dan van maandag tot en met vrijdag geopend zijn van 08.00 en [?] 13.00 uur. [Het nieuwsbericht is hier niet helemaal duidelijk: wordt bedoeld van 08.00 tot 13.00 uur / tussen 08.00 en 13.00 ...
LEES VERDER

Wijziging en vierde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES in Staatscourant: subsidiepercentage TVL verhoogd naar 100% (Caribisch Nederland)

Op 29 april 2021 is de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 april 2021, nr. WJZ/ 21104100, tot wijziging en vierde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 22058 (Stcrt. 2021, 22058). De onderhavige wijzigingsregeling voorziet in een vierde openstelling van de regeling, zoals reeds aangekondigd in de ...
LEES VERDER

Kamerbrief betreffende besluitvorming Rijksministerraad 23 april 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Sint Maarten tweede kwartaal 2021. Ook over het moderniseren van de belastingdienst (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 28 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de vergadering van de Rijksministerraad (RMR) van 23 april 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte van Sint Maarten voor het tweede kwartaal 2021. De staatssecretaris memoreert in deze brief dat met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de landen) eind 2020 een akkoord is bereikt omtrent ...
LEES VERDER

Hof van Justitie vestiging Curaçao vanaf 3 mei gedeeltelijk weer open, waar nodig in aangepaste vorm (Curaçao)

Gezien de dalende besmettingscijfers zal de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie met ingang van 3 mei haar dienstverlening geleidelijk aan weer fysiek hervatten, waar nodig in aangepaste vorm en rekening houdend met de van kracht zijnde maatregelen en (hygiëne)voorschriften. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Hof. Verder uit het nieuwsbericht: Het dragen van een mondkapje bij het zich ...
LEES VERDER

Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket (Caribisch Nederland)

Sinds maart 2020 is in Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregelen voor de economische gevolgen van het coronavirus van kracht. In totaal maakte bijna de helft van de bedrijven gebruik van een financiële tegemoetkoming in loonkosten en vaste lasten in 2020. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Verder uit het nieuwsbericht: Van de bedrijven in ...
LEES VERDER

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wederom opengesteld, kan nog tot en met maandag 26 april (Curaçao)

Bedrijven met werknemers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van hun bedrijf over het vierde kwartaal van 2020 – dat wil zeggen: voor de subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ofwel Sosten pa Gastunan Operashonal Fiho – kunnen wederom een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021. De aanvraag kan vanaf maandag 19 april 2021 om 16.00 uur, tot en met maandag ...
LEES VERDER

Aanvragen voor loonsubsidie (NOW) en tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers (TBZO) voor de maand april 2021 kunnen tot en met woensdag 28 april worden ingediend (Curaçao)

Bedrijven kunnen vanaf afgelopen woensdag 21 april om 4 uur ’s middags, tot en met woensdag 28 april 2021 om 4 uur ’s middags hun aanvraag voor loonsubsidie (‘supsidio di salario’ of ‘NOW’: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voor de maand april 2021 indienen. Zelfstandige ondernemers die reeds in het systeem voor de tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers (TBZO) van het Fondo di Sosten (Noodfonds) zijn geregistreerd, kunnen vanaf afgelopen woensdag 21 april ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand april 2021 loopt van 20 tot en met 26 april (Aruba)

Met een nieuwsbericht heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba bekendgemaakt dat werkgevers de loonsubsidie voor de maand april 2021 kunnen aanvragen vanaf 20 april om 9 uur ’s ochtends tot en met  26 april 2021 aan het einde van de dag. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen ontvangen hierover van de SVb een kennisgeving, aldus het nieuwsbericht. TEKST ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 2e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 19 april (Aruba)

Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) kunnen vanaf donderdag 15 april tot en met maandag 19 april 2021 hun aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het tweede kwartaal van 2021. Zij kunnen hun aanvraag indienen via het portaal ‘MiSVb’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). In het ...
LEES VERDER

Kantoor Belastingdienst/CN op Sint Eustatius weer geopend zonder afspraak (Caribisch Nederland – Sint Eustatius)

Sinds afgelopen dinsdag 6 april 2021 is het kantoor van de Belastingdienst Caribisch Nederland op Sint Eustatius, aan de H.M. Queen Beatrixstreet, weer zonder afspraak open voor publiek. Klanten kunnen van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 13.00 uur, zonder afspraak terecht. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen en een mondkapje is verplicht. Dit is medegedeeld met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. Voor ...
LEES VERDER

Extra uitstel indienen jaarrekening 2019 en aangifte IB 2019 (Caribisch Nederland)

Bedrijven die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de jaarrekening 2019 in te dienen, krijgen van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) extra uitstel tot 1 juli 2021. Uiterlijk op die datum moet de jaarrekening over 2019 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Particulieren die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de aangifte Inkomstenbelasting (IB) over het jaar 2019 in te dienen, krijgen van B/CN extra ...
LEES VERDER