Vestiging Curaçao van Hof van Justitie vanaf 11:30 uur gesloten voor publiek op maandag 17 december

De vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is maandag 17 december 2018 vanaf 11:30 uur gesloten voor publiek in verband met een interne kerstviering. Bezoekers kunnen op deze dag tussen 8:00 en 11:30 uur terecht bij de balie (Front Office) aan het Wilhelminaplein 4 in Punda. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ...
LEES VERDER

Congres voor Caribische studenten: reaching out!

Op 23 november vindt in Rotterdam het eerste ‘Caribbean Student Congress 2018’ voor studenten plaats. Het congres wordt georganiseerd door de Stichting Caribische Belastingwinkel. De lokatie van het congres is het Erasmus Paviljoen op de campus van de Erasmus Universiteit. Uit het persbericht van de Stichting Caribische Belastingwinkel: "Studenten met een Caribisch achtergrond zijn in ...
LEES VERDER

Brochure “Eén Koninkrijk – Vier Landen; Europees en Caribisch”

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een brochure uitgegeven over de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling tussen het Koninkrijk en de vier landen, de positie van het Koninkrijk en de vier landen met betrekking tot internationale juridische overeenkomsten en memoranda van overeenstemming, de interne ...
LEES VERDER

Balie en administratie Hof van Justitie gesloten op 30 juli in de ochtend

De balie (Front Office) en de afdeling administratie (Back Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie zijn maandag 30 juli 2018 gesloten tussen 8:00 en 12:00 uur. De afdelingen zullen gedurende deze uren een training volgen. Beide afdelingen zijn vanaf 13:30 uur weer beschikbaar voor publiek (Front Office tot 16:00 uur en ...
LEES VERDER

Zaaksaantallen 2017 sectie belastingrecht

Op woensdag 23 mei 2018 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn Jaarverslag voor het jaar 2017 aan de pers gepresenteerd. Een ieder kan het digitale interactieve Jaarverslag van het Hof lezen en bekijken via deze link. Wij rapporteerden hierover ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: grootste deel toename in uitstroom wordt gezien bij belastingzaken, een direct gevolg van de toename in het aantal zittingen per jaar op de vestigingen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft woensdag 23 mei zijn Jaarverslag voor het jaar 2017 aan de pers gepresenteerd. Dit jaar biedt het Hof een interactief jaarverslag aan het publiek. Bijzonder aan deze editie is dat naast de gebruikelijke ...
LEES VERDER

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie maandag 30 april gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn maandag 30 april gesloten. De vestigingen Aruba en Curaçao zijn gesloten in verband met een Arbeidsverkortingsdag (ATV). De vestiging Bonaire is gesloten in verband met de feestdag Dia di Rincon en de vestiging Sint Maarten is gesloten door de carnavalsviering op het eiland. Woensdag 2 mei ...
LEES VERDER

Openbaarmaking stukken met betrekking tot de afschaffing van de dividendbelasting

Het zal u niet zijn ontgaan dat Minister-President Rutte van Nederland afgelopen dinsdag, 24 april 2018, aan de Tweede Kamer documenten uit 2017 met betrekking tot de afschaffing van de dividendbelasting heeft toegestuurd. De Minister-President maakt daarmee een uitzondering op de vertrouwelijkheid van deze stukken uit de formatie, met het oog op de vereiste duidelijkheid ...
LEES VERDER

Motie inzake substance-eis aangenomen in Tweede Kamer

Op 3 april 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen inzake de substance-eis van een loonsom van € 100.000 en een kantoorruimte voor 24 maanden. In de motie wordt geconstateerd dat het kabinet voornemens is om de toegang tot de rulingpraktijk te beperken door het invoeren van een substance-eis van een loonsom van ...
LEES VERDER

Colleges financieel toezicht op bezoek in Nederland

Van 26 maart tot en met 28 maart brachten de Colleges financieel toezicht een bezoek aan Nederland. Zij spraken daar met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Financiën, leden van de Eerste en Tweede Kamer en hadden een ontmoeting met de gevolmachtigd ministers. Ook brachten zij een bezoek aan de Raad ...
LEES VERDER

Onderhoud aan rechtspraaksystemen

De komende tijd voert de Rechtspraak extra onderhoud uit aan de digitale systemen. Het is soms noodzakelijk de start van het vaste onderhoudsmoment op donderdag te vervroegen. Zo blijkt uit een bericht in de wekelijkse nieuwsbrief van de Rechtspraak van donderdag 22 maart 2018. De Rechtspraak adviseert de onderhoudsmeldingen in de gaten te houden voor ...
LEES VERDER

Gesprek kamercommissie Koninkrijksrelaties met Colleges financieel toezicht

Op 28 maart 2018 heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer een besloten (kennismakings)gesprek met de Colleges financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten/BES en het College Aruba financieel toezicht, zo blijkt uit de convocatie van 20 maart 2018 aan de leden van de commissie. Dit gesprek biedt de mogelijkheid kennis te maken ...
LEES VERDER

Rechtspraaksystemen, waaronder het uitsprakenregister, 9 t/m 11 maart niet bereikbaar door groot onderhoud. Onderhoud start vrijdagavond 9 maart om 18.30 uur Nederlandse tijd

Van vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet ...
LEES VERDER
Aan het laden...