Beëdiging Mr. Wouters als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten (Sint Maarten)

Recentelijk is mr. G. Wouters beëdigd als vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met zittingsplaats Sint Maarten. Mr. Wouters heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Sint Maarten, Zijne Excellentie Eugene Holiday. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. In juli werd in een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl al bekendgemaakt mr. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Sint Maarten. Met onder meer een toespraak over het op Sint Maarten ontbreken van tuchtrecht voor deurwaarders en een pleidooi voor meer vertalers en vertalingen bij strafprocessen (Sint Maarten)

Op vrijdag 23 september 2022 heeft te Sint Maarten een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een drietal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van ...
LEES VERDER

Installatiezitting rechters te Aruba. Met toespraken over (a) openbaarheid van zittingen en privacy van partijen en de rol van de pers daarbij, (b) begrijpelijke taal bij rechtspleging en (c) geen verplichte procesvertegenwoordiging, kernwaarden bij de beroepsuitoefening van de advocatuur en een nieuwe advocatenlandsverordening (Aruba)

Op vrijdag 16 september 2022 heeft te Aruba een buitengewone zitting plaatsgevonden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius, en Saba (het Hof) ter gelegenheid van de (her-)installatie van een vijftal rechters. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Tijdens deze buitengewone zitting werden toespraken gehouden door dhr. mr. M.J. de Kort, President van het ...
LEES VERDER

Nader rapport met reactie op advies Afdeling advisering van de RvS over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht en inzake de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties aangaat en de vraag in welke gevallen het Koninkrijk afwijkt/kan afwijken van het uitgangspunt dat verdragen voor het hele Koninkrijk gelden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER

Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 13 september 2022 in de Staatscourant (Europees Nederland)

Op 19 september 2022 is het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 13 september 2022, nr. 2022-219271, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 24204 (Stcrt. 2022, 24204). Het besluit bevat fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis voor het in Europa gelegen deel van Nederland en is een actualisatie van het besluit van 26 januari 2022, nr. 2022-20850 (Stcrt. 2022, 3142). Het onderdeel ‘Betalingsregeling voor opgebouwde ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023 (Algemeen) (Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2023 is: “belasting op arbeid en vermogen meer in balans”. Ook is in dit pakket een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie ...
LEES VERDER

Caribbean Summer Court succesvol afgerond

Op vrijdag 2 september jongstleden hebben Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres (Universiteit Leiden) de ‘Caribbean Summer Court’ succesvol afgerond. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De Caribbean Summer Court is een door Kas di Korte (het Hof van Justitie) aangeboden korte en intensieve stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. De Caribische universitaire rechtenstudenten hebben ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie lid van Superior Courts Network (SCN)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is als 103e lid toegelaten van de Superior Courts Network (SCN). Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De SCN is een netwerk van rechtscolleges dat verbonden is aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit netwerk bestaat momenteel, met het Gemeenschappelijk Hof, uit ...
LEES VERDER

Beëdiging mr. Veerman als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op donderdag 1 september jl. is mr. J.R. Veerman beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Veerman heeft de belofte vanuit Bonaire via een videoverbinding afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. Vóór zijn benoeming als lid ...
LEES VERDER

Afscheid van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 1 september 2022 is namens het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie afscheid genomen van de heer Franklin Hanze als lid van de Beheerraad namens het Land Curaçao. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. De heer Hanze was lid van het Beheerraad vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2022 en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in onder meer het huisvestingsdossier van ...
LEES VERDER

Betalingsregeling coronabelastingschuld voor deel ondernemers van 5 naar 7 jaar (Nederland)

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar. Dit is gisteren, donderdag 8 september 2022, bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Op 1 juli jl. werd al bekend dat het Nederlandse kabinet de bestaande betalingsregeling wilde versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd (zie hierover dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl). Het gaat hierbij om in de kern gezonde ...
LEES VERDER

Beëdiging Officier van Justitie te Aruba

Mevrouw mr. Deirdre Woei-A-Tsoi is beëdigd als Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie Aruba. De beëdiging vond plaats op donderdag 25 augustus 2022 ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba (overheid.aw). CFN-artikelnummer 20220902-28 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht op overheid.aw) BRON: www.overheid.aw . Land/gebiedsdeel: Aruba Betreft: Beëdiging Officier van Justitie te ...
LEES VERDER

Benoeming Hoofdofficier van Justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De heer mr. W.E. (Walter) Kupers wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Kupers begint per 1 oktober 2022 als hoofdofficier bij het parket in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) van het Openbaar Ministerie. Hij ...
LEES VERDER

Beëdiging nieuwe Advocaat-Generaal te Aruba

Mevrouw mr. Barbara van Sluis is beëdigd als Advocaat-Generaal bij het Openbaar Ministerie Aruba. De beëdiging vond plaats op donderdag 25 augustus 2022 ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Z.E. Alfonso Boekhoudt. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba (overheid.aw). CFN-artikelnummer 20220902-26 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht op overheid.aw) BRON: www.overheid.aw . Land/gebiedsdeel: Aruba Betreft: Beëdiging advocaat-generaal te Aruba, advocaat-generaal Aruba, ...
LEES VERDER

Benoeming Advocaat-Generaal voor Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden

De heer mr. R.J. Boswijk wordt de nieuwe advocaat-generaal van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van ministers van Justitie en Veiligheid Yeşilgöz-Zegerius (Caribisch Nederland), Richardson (Sint Maarten) en Hato (Curaçao). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Boswijk begint per 1 oktober 2022, met als standplaats Sint Maarten. Op dit moment is hij officier van justitie bij het ...
LEES VERDER

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC organiseert seminar: “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen”

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC) organiseert op donderdag 1 september 2022 een seminar Fiscaal Recht met als thema “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen”. Voor meer informatie, zie de hieronder opgenomen flyers. CFN-artikelnummer 20220826-35 BRON: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez (UoC) Land/gebiedsdeel: Curaçao, Betreft: Seminar Curaçao te midden van internationale fiscale ...
LEES VERDER

‘Caribbean Summer Court’, stage voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten

Kas di Korte (het Hof van Justitie) is op maandag 15 augustus jl. gestart met de Caribbean Summer Court, een korte en intensieve stage bedoeld voor Caribische universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht. Er was veel belangstelling onder studenten voor deze unieke mogelijkheid, maar uiteindelijk werden Rajeev Sanchez (University of Curaçao), Fleur Eichhorn (Universiteit van Amsterdam) en Eloise Torres ...
LEES VERDER

Mr. G.C.C. Lewin beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op dinsdag 26 juli jl. is mr. G.C.C. Lewin beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Lewin heeft de belofte afgelegd ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Michele Russel-Capriles. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Curaçao. CFN-artikelnummer 20220729-20 BRONDOCUMENT (link naar het nieuwsbericht van 26 ...
LEES VERDER

CBCS met cijfers over belasting- en premiedruk in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten (Curaçao en Sint Maarten)

Op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is een Economic Bulletin verschenen over de belasting- en premiedruk in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten: ‘Tax and premium burden in the monetary union of Curaçao and Sint Maarten’. Klik hier [externe link!] voor een link naar het bulletin (pdf) op de website van CBCS. Om de belasting- en premiedruk vast te stellen, worden ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 21 juli 2022 over besluitvorming Rijksministerraad van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2022 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 21 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 15 juli 2022 inzake liquiditeitssteun voor de Caribische landen in het derde kwartaal van 2022. Elk kwartaal besluit de RMR over de liquiditeitssteun voor het kwartaal erna op basis van de adviezen over de liquiditeitsbehoefte van de landen van het College ...
LEES VERDER

Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl is bekendgemaakt dat de heer mr. J.R. Veerman lid wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Veerman is rechter bij de rechtbank Gelderland. Verder is bekendgemaakt dat de heer mr. G.A.F.M. Wouters behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER

Efficiency, effectiveness and equity of housing taxation can be improved, according to a new OECD report

Improving the efficiency, effectiveness and equity of housing taxation as part of an overall tax policy mix can help improve the functioning of housing markets, improve fairness and equity and help raise more revenue better, according to a new OECD report Housing Taxation in OECD Countries, published 21 July 2022. This has been announced on 21 July 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from ...
LEES VERDER

Department of Legal Affairs hosted lectures on Fair Taxation and EU OCT relations (Sint Maarten)

The Department of Legal Affairs & Legislation organized a two-part lecture on: “The Role of Small Island Developing States in the Formation of Fair Taxation as Customary Law” and another on: “Development in EU-OCT Relations for St. Maarten.” This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. The two lectures were Professor Dr. Flora Goudappel and Germaine Rekwest, both of the University ...
LEES VERDER

Structureel meer geld voor de Rechtspraak (Nederland)

Het Nederlandse kabinet trekt structureel ruim €155 miljoen uit voor de rechtspraak om onder andere meer rechters en ander personeel aan te trekken. Dat moet leiden tot kortere doorlooptijden en het verminderen van de werkdruk onder rechters. Ook is het geld voor initiatieven om het recht dichter bij mensen te brengen, zoals de wijkrechtspraak. Mensen worden dan door een rechter bij hen in de buurt geholpen. Dit is bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Meer flexibiliteit binnen aflossingsregeling coronabelastingschuld (Nederland)

Het Nederlandse kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Zo kan tegemoet worden gekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Dat staat in een brief die staatssecretaris van Financiën Van Rij naar de Tweede Kamer stuurt naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties. Dit is op 1 juli jl. bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

De Eerste Kamer heeft dinsdag 5 juli 2022 de grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces aangenomen. Dat gebeurde in een zogenoemde tweede lezing, waarvoor telkens een twee derde meerderheid nodig was. Eerder stemde de Eerste Kamer al in eerste lezing – waarin een gewone meerderheid volstaat – voor de grondwetswijziging. Klik hier voor het voorstel voor de grondwetswijziging en hier voor ...
LEES VERDER

Kabinet met hoofdlijnenbrief over constitutionele toetsing door rechters (Nederland)

Vorige week vrijdag, 1 juli 2022, hebben ministers Bruins Slot (BZK) en Weerwind (Rechtsbescherming) de hoofdlijnenbrief over constitutionele toetsing aan het parlement aangeboden. Beide bewindslieden geven hierin belangrijke vervolgstappen aan het mogelijk maken van grondwettelijke toetsing door rechters. Daarmee is grondwettelijke toetsing door rechters weer een stap dichterbij gekomen, iets waar de Rechtspraak al sinds 2002 voor pleit. Zo staat in een artikel d.d. 4 juli 2022 op de website van de ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2021 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: zaaksaantallen belastingzaken en digitalisering

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op woensdag 6 juli jl. tijdens een persconferentie zijn jaarverslag [externe link naar website van het Hof] en de jaarrekening van 2021 aan het publiek gepresenteerd. Op donderdag 23 juni 2022 werd het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie al aangeboden aan de Minister van Justitie van Curaçaos, ...
LEES VERDER

Staatssecretaris van Financiën in kamerbrief: Belastingontwijking via Nederland flink afgenomen door maatregelen (Nederland)

Door de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen tegen belastingontwijking is het geld dat vanuit Nederland naar landen met een laag belastingtarief stroomt, flink afgenomen. Per 2024 treedt de bronbelasting op dividenden in werking die deze stromen nog verder zal beperken. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en staat in een brief van staatssecretaris Van Rij van Financiën die afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer is ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen aangeboden aan de Tweede Kamer, met daarin onder meer de ondersteuning voor ouders in het buitenland (Nederland)

Bij brief d.d. 27 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen & Douane) het voorstel van wet houdende regels ten behoeve van de hersteloperatie toeslagen (Wet hersteloperatie toeslagen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Met de hersteloperatie probeert de overheid de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire recht te doen en hen te helpen om een nieuwe start te maken. De overheid biedt gedupeerden breed ...
LEES VERDER