15 t/m 17 maart: Nederlandse rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud. Uitsprakenregister niet beschikbaar

Van vrijdagavond 15 maart tot en met zondag 17 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak ...
LEES VERDER

Vestiging Curaçao Hof van Justitie tot 15:00 uur geopend op 1 en 5 maart

De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie heeft in verband met carnaval aangepaste openingstijden op vrijdag 1 en dinsdag 5 maart 2019. De Front Office (balie), op nieuwe locatie in het KNSM gebouw aan de Breedestraat 39 in Punda, is op vrijdag 1 maart en dinsdag 5 maart geopend van 8:00 tot 12:00 uur ...
LEES VERDER

Aangewezen nationale gerechten – waaronder het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – kunnen het EHRM verzoeken om advies over principiële (rechts)vragen

Op 19 januari 2019 is de Rijkswet van 5 december 2018, houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74) in werking getreden. De Rijkswet (Kamerdossier ...
LEES VERDER

Front Office Hof van Justitie per 20 februari tijdelijk naar KNSM gebouw in Breedestraat Punda

Vanaf 20 februari 2019 wordt de Front Office van het Hof op Curaçao tijdelijk overgeplaatst naar de 2e verdieping van het KNSM gebouw aan de Breedestraat 39 (Punda), tegenover Penha. Aangepaste openingstijden tot nader order Bezoekers kunnen tussen 8:00 en 12:00 uur verzoeken indienen, documenten afhalen en deponeren. Tussen 14:00 en 16:00 is het alleen ...
LEES VERDER

Balie vestiging Curaçao van Hof van Justitie ook vandaag nog alleen in de ochtend geopend

De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie heeft donderdag 14 en vrijdag 15 februari in verband met technische problemen gewijzigde openingstijden. Klanten kunnen tussen 8:00 en 12:00 uur bij de balie aan het Wilhelminaplein terecht. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekend gemaakt. CFN-artikelnr. 20190215-20 BRON: Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER

Hofpresident gaat in toespraak bij installatie (belasting)rechters ook in op de vernieuwde belastingrechtspraak en de organisatie van de belastinggriffie in Aruba

In haar toespraak ten behoeve van de installatie van de nieuwe rechters, waaronder de belastingrechters dhr. mr. Arno van Suilen en mw. mr. Jane Jansen, heeft de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof), mw. mr. Eunice Saleh, niet alleen stilgestaan bij de belastingrechters zelf maar ook bij de vernieuwing van de ...
LEES VERDER

Nederland: wijziging Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curacao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010 voor het jaar 2019

Op 21 december 2018 is de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, nr. WJZ/18291582, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 en de Uitvoeringsregeling investeringsaftrek Aruba, Curacao, Sint Maarten en de BES eilanden 2010 voor het jaar 2019, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederland, jaargang ...
LEES VERDER

Vestiging Curaçao van Hof van Justitie vanaf 11:30 uur gesloten voor publiek op maandag 17 december

De vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is maandag 17 december 2018 vanaf 11:30 uur gesloten voor publiek in verband met een interne kerstviering. Bezoekers kunnen op deze dag tussen 8:00 en 11:30 uur terecht bij de balie (Front Office) aan het Wilhelminaplein 4 in Punda. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ...
LEES VERDER

Congres voor Caribische studenten: reaching out!

Op 23 november vindt in Rotterdam het eerste ‘Caribbean Student Congress 2018’ voor studenten plaats. Het congres wordt georganiseerd door de Stichting Caribische Belastingwinkel. De lokatie van het congres is het Erasmus Paviljoen op de campus van de Erasmus Universiteit. Uit het persbericht van de Stichting Caribische Belastingwinkel: "Studenten met een Caribisch achtergrond zijn in ...
LEES VERDER

Brochure “Eén Koninkrijk – Vier Landen; Europees en Caribisch”

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een brochure uitgegeven over de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de bevoegdheidsverdeling tussen het Koninkrijk en de vier landen, de positie van het Koninkrijk en de vier landen met betrekking tot internationale juridische overeenkomsten en memoranda van overeenstemming, de interne ...
LEES VERDER

Balie en administratie Hof van Justitie gesloten op 30 juli in de ochtend

De balie (Front Office) en de afdeling administratie (Back Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie zijn maandag 30 juli 2018 gesloten tussen 8:00 en 12:00 uur. De afdelingen zullen gedurende deze uren een training volgen. Beide afdelingen zijn vanaf 13:30 uur weer beschikbaar voor publiek (Front Office tot 16:00 uur en ...
LEES VERDER

Zaaksaantallen 2017 sectie belastingrecht

Op woensdag 23 mei 2018 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zijn Jaarverslag voor het jaar 2017 aan de pers gepresenteerd. Een ieder kan het digitale interactieve Jaarverslag van het Hof lezen en bekijken via deze link. Wij rapporteerden hierover ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: grootste deel toename in uitstroom wordt gezien bij belastingzaken, een direct gevolg van de toename in het aantal zittingen per jaar op de vestigingen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft woensdag 23 mei zijn Jaarverslag voor het jaar 2017 aan de pers gepresenteerd. Dit jaar biedt het Hof een interactief jaarverslag aan het publiek. Bijzonder aan deze editie is dat naast de gebruikelijke ...
LEES VERDER
Aan het laden...