Rechtspraak in Nederland ook na 6 april gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Stap voor stap meer zaken behandeld

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe zonder fysieke zitting. Op 25 maart jl. is na overleg met betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 april voort te zetten. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld, zal wel langzaamaan worden uitgebreid. Dit is met een nieuwsbericht bekendgemaakt op de ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Hof van Justitie verlengd tot nader order

De aangepaste dienstverlening van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijft tot nader order van kracht. Dit heeft het crisisteam van het Hof besloten. Het Hof houdt de ontwikkelingen en maatregelen van de landen nauw in de gaten en zal indien nodig het beleid aanpassen. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat gisteren is verspreid. Vooralsnog blijven de vestigingen ...
LEES VERDER

Hoge Raad start op 15 april 2020 met digitaal procederen bij de belastingkamer. Verplicht voor beroepsmatige rechtsbijstandverleners

Met ingang van 15 april 2020 wordt het mogelijk om bij de belastingkamer van de Hoge Raad digitaal te procederen in zaken waarin cassatieberoep wordt ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van Caribische gerechten die zijn gedaan op of na die datum. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak. Uit het nieuwsbericht: ...
LEES VERDER

Dineke de Groot voorgedragen voor benoeming tot president van de Hoge Raad per 1 november van dit jaar

De ministerraad heeft op 13 maart 2020 G. (Dineke) de Groot (1965) voorgedragen voor benoeming tot president van de Hoge Raad per 1 november van dit jaar. Ze is na een interne procedure door de Hoge Raad als kandidaat voor het presidentschap aanbevolen. Ze zal Maarten Feteris opvolgen, die na zes jaar presidentschap op 1 november a.s. weer volledig in de belastingkamer werkzaam zal zijn. Het is bij de Hoge Raad gebruikelijk ...
LEES VERDER

Tot en met 31 maart aangepaste dienstverlening Hof van Justitie: onder andere aangepaste openingstijden. Ook nadere informatie over welke zaken als urgent worden beschouwd

Ook het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) past zijn dienstverlening aan. Aan de ene kant moet de rechtspraak blijven draaien, maar aan de andere kant moeten de risico’s van verspreiding van het Corona virus zo min mogelijk verspreid worden. Zo is bekendgemaakt in een persbericht dat op 19 maart 2020 is verschenen. De (nadere) maatregelen houden vooral in dat alle vestigingen van het Hof per direct aangepaste openingstijden ...
LEES VERDER

Vanaf vandaag – dinsdag 17 maart – sluiten ook de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere (rechts)colleges in Nederland in verband met het corona-virus (Nederland)

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. De maatregelen duren in eerste instantie tot 6 april 2020. Dit is bekendgemaakt met een bericht op de website van de ...
LEES VERDER

Bekendmaking Gemeenschappelijk Hof van Justitie: in verband met het corona virus vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar Gerecht

In het kader van de risico’s van verspreiding van het Corona virus heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om zowel het personeel als de partijen en bezoekers te beschermen. Deze maatregelen gelden vooralsnog van dinsdag 17 maart tot en met 31 maart 2020 voor alle vestigingen van het Hof. Dit is vandaag door het ...
LEES VERDER

Vestiging Curaçao Hof van Justitie op 21 en 25 februari tot 15:00 uur geopend

De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie heeft in verband met carnaval aangepaste openingstijden op vrijdag 21 en dinsdag 25 februari 2020. De Front Office (balie) in het KNSM gebouw aan de Breedestraat 39 in Punda, is op vrijdag 21 februari en dinsdag 25 februari geopend van 8:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 15:00 uur. Ook de griffie (overige afdelingen in het Stadhuis) is op beide dagen ...
LEES VERDER

NVAB studiereis fiscale advocatuur Curaçao (april 2020)

Van 27 april 2020 tot en met 30 april 2020 zal de NVAB studiereis Fiscale Advocatuur plaatsvinden bij het Marriott Beach Hotel. De NVAB is de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. De fiscale advocatuur is volop in beweging, niet in de laatste plaats in de Caribische delen van het Koninkrijk. Tijdens de studiereis zullen dan ook de actuele onderwerpen voor de fiscale advocatuur op de agenda staan. Het programma is hier te raadplegen ...
LEES VERDER

Deloitte Dutch Caribbean Tax Seminar 2020 on the most important Tax Developments in Curaçao and the Netherlands, January 14th

Deloitte Dutch Caribbean is organizing a Tax Seminar on January 14th, 2020, with Arne Kattouw LL.M., Julian Lopez Ramirez LL.M. and Prof. dr. Peter Kavelaars as presenters. Arne Kattouw LL.M. will discuss the legislative changes in the Curaçao Profit Tax, which came into effect as of January 1st, 2020. Julian Lopez Ramirez LL.M. will discuss the Curaçao Sales Tax with a focus on the envisioned ABB regime. Prof. dr. Peter ...
LEES VERDER

CBCS en University of Curaçao organiseren belastingseminar ‘Belastingverdragen, BEPS 2.0 en bronheffingen’, 14 januari aanstaande

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en University of Curaçao (UoC) nodigen u uit voor het belastingseminar ‘Belastingverdragen, BEPS 2.0 en bronheffingen’ op 14 januari om 9.00 uur, waar topsprekers u zullen meenemen in de actuele internationale fiscale ontwikkelingen op het gebied van bronbelastingen. BEPS 2.0 en de nieuwe bronbelastingen zullen belangrijke gevolgen hebben voor de onderlinge verhoudingen tussen landen. Ook voor het Caribisch deel van het ...
LEES VERDER

‘Beperking van belastingvoordelen voor brievenbusmaatschappijen in de EU door uitspraken van het Europese Hof van Justitie’, zo wordt geconcludeerd in een rapport van het CPB

Voor multinationals wordt het moeilijker om te profiteren van belastingvoordelen van Europese regels door uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Wereldwijd kan het profijt van het omsluizen van hun inkomen via brievenbusfirma’s wel met 20 procent dalen. Wanneer ook niet EU-lidstaten meedoen wordt het effect groter. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB): ‘Limitation of holding structures for intra-EU dividends: A blow to tax avoidance?’, zo ...
LEES VERDER

Antwoorden op vragen kamerlid Van Dam over het bericht ‘Nederland draait op voor Antilliaanse douanefraude’. Onderzocht wordt of dit tot een verplichting tot financiële compensatie voor het Koninkrijk der Nederlanden zou kunnen leiden

De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Tweede Kamer de antwoorden doen toekomen op de vragen die het Tweede Kamerlid Van Dam (CDA) heeft gesteld over het bericht in het NRC Handelsblad van 6 november 2019 «Nederland draait op voor Antilliaanse douanefraude». Genoemd bericht handelde over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 31 oktober 2019 (zaaknummer C-395/17; ECLI:EU:C:2019:918) met betrekking tot de ...
LEES VERDER

NVAB studiereis fiscale advocatuur Curaçao (april 2020)

Van 27 april 2020 tot en met 30 april 2020 zal de NVAB studiereis Fiscale Advocatuur plaatsvinden bij het Marriott Beach Hotel. De NVAB is de Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen. De fiscale advocatuur is volop in beweging, niet in de laatste plaats in de Caribische delen van het Koninkrijk. Tijdens de studiereis zullen dan ook de actuele onderwerpen voor de fiscale advocatuur op de agenda staan. Het programma is hier te raadplegen ...
LEES VERDER

Reces en ATV-dagen Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen hebben de vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reces. Op de vestiging Aruba begint het reces op maandag 16 december. De vestiging Curaçao heeft reces vanaf donderdag 19 december. Vestiging Bonaire volgt vanaf vrijdag 20 december en vestiging Sint Maarten vanaf maandag 23 december. Het reces duurt op alle vestigingen tot en met 3 januari. Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden ...
LEES VERDER