Rapport over mogelijkheden voor een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Bij brief d.d. 14 mei 2024 hebben de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het rapport Effectenonderzoek Suikerbelasting aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport betreft een door Ecorys in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam in opdracht van genoemde ministeries uitgevoerd onderzoek naar de mogelijkheden voor een brede suikerbelasting op voedingsmiddelen. Het rapport is op 8 mei jl. opgeleverd. In het ...

Jaarverslag 2023 van de Rechtspraak in Nederland: aantallen belastingzaken uitgelicht

Op dinsdag 14 mei jl. is het Jaarverslag 2023 van de Rechtspraak gepubliceerd. In 2023 deden rechters, net als in 2022, uitspraak in bijna 1,4 miljoen zaken. Ongeveer hetzelfde aantal nieuwe zaken werd vorig jaar bij de gerechten aangebracht. In het jaarverslag staan nog meer cijfers. Het aantal gepubliceerde uitspraken op rechtspraak.nl steeg van 49.800 in 2022 naar 58.200 in 2023. De stijgende lijn van het aantal gepubliceerde uitspraken zet ...

Minister van Justitie van Curaçao maakt bij bezoek aan de Hoge Raad de wens kenbaar dat op verzoek van de Caribische Koninkrijkslanden aan dit rechtscollege een lid wordt toegevoegd (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Minister Shalton Hato van Justitie heeft afgelopen donderdag, 16 mei 2024, een bezoek gebracht aan de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Hij heeft daarbij kennis gemaakt met de President van de Hoge Raad, mevrouw mr. Dineke de Groot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de algemene website van de overheid van Curaçao. Het bezoek van Minister Hato stond in het teken van het verkennen van de ...

Benoeming nieuwe raadsheer in belastingkamer Hoge Raad

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag, 17 mei 2024, op voordracht van de Tweede Kamer ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. W.A.P. (Wendy) van Roij tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 november 2024. Mr. Van Roij zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge ...

Bezoek EHRM-rechter aan de Benedenwindse eilanden

Vorige week heeft mevrouw mr. Jolien Schukking, rechter namens het Koninkrijk bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens (EHRM), haar werkbezoek aan de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk voortgezet met een bezoek aan de drie Benedenwindse eilanden. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mr. Schukking werd gedurende haar bezoeken steeds begeleid door collega’s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op ...

Gouverneur van Aruba beëdigt nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 3 mei 2023 heeft mevrouw mr. Titia Henniphof ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador in het bijzijn van, onder meer, haar echtgenoot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de ...

EHRM-rechter op bezoek bij de Gouverneur van Curaçao

Op donderdag 2 mei 2024 heeft mevrouw Jolien Schukking, rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) namens het Koninkrijk, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw H.E. Lucille George-Wout. Daarbij werd zij vergezeld door de heer Bart Jan Ettekoven, rechter bij de Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Curaçao. CFN-artikelnummer 20240508-27 ...

Ook viering 155 jaar Hof van Justitie in de Caribische delen van het Koninkrijk, met lezingen en Vrijheidslunch (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op maandag 6 mei 2024 vierde het Hof van Justitie zijn 155-jarig bestaan. Officieel is 1 mei de dies natalis van het Hof. De viering werd dan ook gecombineerd met die van de Bevrijdingsdag. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op alle vestigingen van het Hof werd – in samenwerking met de organisatie belast met de Koninkrijksbrede Freedom Meals (https://freedom-meals.com) – een ...

Gouverneur van Aruba ontvangt rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op 30 april jl. voerde de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, op Cas Ceremonial di Gobernador een kennismakingsgesprek met mevrouw Jolien Schukking, rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. In het gesprek tussen de Gouverneur en mevrouw Schukking kwamen verschillende thema’s op het terrein van de ...

PG bij de Hoge Raad en rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor werkbezoek op Bovenwindse eilanden

Vorige week hebben Edwin Bleichrodt, Procureur-Generaal (PG) bij de Hoge Raad, en Jolien Schukking, rechter namens het Koninkrijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, een werkbezoek gebracht aan de Bovenwindse eilanden. Dit is bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mrs. Bleichrodt en Schukking hebben op Sint Maarten een bezoek gebracht aan de Gouverneur en de Ombudsman. Ook hebben zij de ...

Ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen in voorbereiding

Door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen. Zo blijkt uit het derde periodiek wetgevingsoverzicht inzake Caribisch Nederland dat bij brief d.d. 25 april 2024 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer is toegezonden (zie onderdeel 26 van het overzicht). Volgens de toelichting bij het overzicht zijn bij de ...

Afscheid van de heer Hans Janssen als lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Na de vergadering van vorige week vrijdag 19 april 2024 op Sint Maarten van de leden van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) met het bestuur van het Hof, werd afscheid genomen van de heer Hans Janssen als lid van de Beheerraad. Dit is door het Hof bekendgemaakt met een persbericht. Het afscheid vond plaats tijdens een lunch in aanwezigheid van de echtgenote van de heer ...

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad op bezoek bij de Gouverneur van Curaçao

Op donderdag 25 april 2024 heeft de Procureur-Generaal van de Hoge Raad, dhr. Edwin Bleichrodt, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Curaçao. Tijdens het bezoek heeft de PG met de Gouverneur gesproken over ontwikkelingen in de rechtspraak en de samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof. De PG werd tijdens het bezoek ...

Gouverneur van Curaçao beëdigt nieuw lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op donderdag 25 april 2024 heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, mevrouw mr. E.M.J. Brink beëdigd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het bijzijn van o.a. de President van het Gemeenschappelijk Hof, de heer Mauritsz de Kort. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Curaçao ...

Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (en haar lidstaten) en de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan in het Tractatenblad

Op 19 april 2024 is de Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, anderzijds (met Protocollen en Bijlagen) (Apia, 15 november 2023), gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 47 (Trb. 2024, 47). De Overeenkomst, met Protocollen en Bijlagen, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet ...

Jaarverslag 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd: aantallen belastingzaken uitgelicht

Op 2 april jl. is het jaarverslag over 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad; klik hier voor een link naar het (digitale) jaarverslag 2023. Inleiding In het jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2023. Aan de hand van beschouwingen, cijfers, interviews en een ...

Wijziging Procesreglement Hoge Raad in verband met invoering tijdslimiet mondelinge toelichting in fiscale zaken

Op 29 maart 2024 is een wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang  2024, nr. 10936 (Stcrt. 2024, 10936). De wijziging van het procesreglement houdt verband met de invoering van een tijdslimiet voor de mondelinge toelichting in fiscale zaken. De onderhavige wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad is op 25 maart 2024 door de gerechtsvergadering ...

Beëdiging rechter Schols als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op dinsdag 2 april 2024 heeft de heer mr. Johannes J.J. Schols ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Agustin Vrolijk, de verklaring en belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador in het bijzijn van de heer Jacques Keltjens, vice-president van het ...

Wetgevingscongres Koninkrijk afgesloten: ‘Samenwerken vanuit eigen kracht’

Vorige week vrijdag 22 maart werd het eerste ‘Wetgevingscongres Koninkrijk - Samenwerken vanuit eigen kracht’ afgesloten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Gedurende de dagen van het congres hebben ruim 50 deelnemers uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zich laten inspireren door lezingen en interactieve workshops. Zo stonden onder andere workshops over het maken van startnotities, mensenrechtenverdragen, samenwerking bij rijkswetgeving en ...

Instelling Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie 2024 voor de Rijkswet financieel toezicht (Rft) Curaçao en Sint Maarten en met het verlenen van de adviesopdracht aan deze commissie. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Rft is ingegaan bij de staatkundige vernieuwing van de voormalige Nederlandse Antillen in 2010. In de Rft zijn begrotingsnormen opgenomen die moeten bijdragen aan gezonde overheidsfinanciën van de landen Curaçao en ...

Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken in het Tractatenblad

Op 25 maart 2024 is het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken (’s-Gravenhage, 2 juli 2019) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 42 (Trb. 2024, 42). Het Verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke of handelszaken. Het heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. Het ...

Werkbezoek staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder andere over de uitvoering en voortgang van de Landspakketten

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 19 tot en met 26 maart 2024 een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen. In dit kader voert de Staatssecretaris in alle landen gesprekken met de premiers en ministers over de ...

Benoeming lid Commissie toevoeging strafzaken BES (Caribisch Nederland)

Bij besluit van 6 maart 2024 van de Minister van Justitie en Veiligheid, is mr. J.R. Veerman (lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) benoemd tot lid van de Commissie toevoeging strafzaken BES. De benoeming geldt met ingang van de dagtekening van het besluit, voor de duur van twee jaar. Het onderhavige besluit is op 14 maart 2024 ...

Open Dag Hof van Justitie te Curaçao voor jongeren tussen 15 en 20 jaar die mee willen doen aan de ‘Moot Court’

De vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) is op zoek naar een aantal jongeren die graag even in de schoenen willen staan van een rechter, een advocaat of een officier van Justitie. Zij kunnen deze kans krijgen in een ‘Moot Court’ (‘oefen rechtbank’) tijdens de Open Dag van de vestiging Curaçao op zaterdag 13 april 2024. Dit heeft het Hof bekendgemaakt met een persbericht en met ...

Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, vrijdag 1 maart 2024, is het Besluit van 14 februari 2024, houdende regels ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en van de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (PbEU 2021, L 429) (Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting), gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, ...

Minister van OCW per 1 april 2024 aangewezen voor inschrijving Caribische studenten als niet-ingezetene onder het gewijzigde Besluit BRP: registratie en verkrijgen BSN voortaan via DUO, niet langer nodig fysiek te verschijnen bij een RNI-loket (Algemeen)

Op 27 februari 2024 is het Besluit van 20 februari 2024 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit ...

Delegaties Caribische Koninkrijksdelen bij 20ste LGO Forum in Brussel. Premier Wever-Croes nieuwe OCTA-voorzitter

Delegaties van de Caribische delen van het Koninkrijk hebben deze week te Brussel deelgenomen aan het 20ste LGO-EU Forum, het Forum voor ‘Landen en Gebieden Overzee’, en aan de conferentie van eerste ministers van de LGO’s van de Overseas Countries and Territories Association (OCTA). LGO Forum Het LGO Forum wordt jaarlijks gehouden en vond dit jaar plaats van 26 tot en met 29 februari. Deelnemers zijn landen en overzeese gebiedsdelen ...

Benoeming raadsheer in belastingkamer van de Hoge Raad

De ministerraad heeft, op voordracht van de Tweede Kamer, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. dr. F.G.F. (Faustina) Peters tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 maart 2024. Mr. Peters zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad. Op dit moment is Mr ...

Rechter Willem van Schendel overleden

Op 8 februari 2024 is mr. W.A.M. (Willem) van Schendel onverwachts overleden. Zo heeft het Gemeenschappelijk Hof in een persbericht medegedeeld. Van Schendel bekleedde diverse functies binnen de rechterlijke macht. Zo was hij vicepresident van het Gerechtshof Amsterdam. In 2001 werd hij benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad en in 2012 werd hij vicepresident. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar trad hij af in 2020. Vanaf ...

Installatiezitting belastingrechter mr. Pijnenburg

Op donderdag 15 februari 2024 (gisteren) heeft op Aruba een buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie plaatsgevonden waarbij onder andere belastingrechter de heer mr. P.A.M. (Peter) Pijnenburg ceremonieel werd geïnstalleerd als lid van het Gemeenschappelijk Hof, met zittingsplaats Aruba. Tijdens deze installatiezitting werd ook mevrouw mr. Jojanneke Brandt ceremonieel geïnstalleerd als lid van het Hof en heeft de ceremoniële presentatie plaatsgevonden van de procureur-generaal voor Aruba, mevrouw mr ...