Verslag UoC seminar “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen” – door M.L. Maduro LL.M. en G. Pourier (Curaçao)

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221125-9 Zie ook: CFN van 26 augustus 2022, nr. 2022/73: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC organiseert seminar: “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen”. Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen, internationale fiscale ontwikkelingen, UoC seminar, seminar University of Curaçao, seminar Fiscaal Recht van de UoC, Regeling: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University ...
LEES VERDER

Een vooruitblik op de BTW-invoering in Suriname – door K.N. Schreuders LL.M., R. Boevé LL.M. en E.A.S.R. van Leeuwen LL.B.

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221118-3 Links naar artikelen in het CFN over de BTW in Suriname: CFN van 15 november 2022, nr. 2022/107: Informatievideo van de Belastingdienst Suriname: BTW update voor consumenten. Betreft: Informatievideo op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname, geplaatst 14 november 2022: “BTW update BTW voor consumenten”. CFN van 2 november 2022, nr. 2022/101: Op website belastingdienst: link naar ...
LEES VERDER

Concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk – Oratie uitgesproken door prof. mr. dr. A.J.H. (Arno) van Suilen bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht aan de University of Curaçao op 19 oktober 2021

CFN-artikelnummer 20211112-2 Land/gebiedsdeel: Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, BES, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Betreft: formeel belastingrecht, belastingprocesrecht, belastingrechtspraak, rechtspraak, rechtspraak in belastingzaken, rechtspraak in fiscale zaken, Caribisch formeel belastingrecht, Caribisch belastingprocesrecht, belastingrechtspraak in de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, belastingrechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk, belastingrechtspraak in de Caribische Koninkrijksdelen, concordant belastingprocesrecht, concordant belastingprocesrecht in de Caribische jurisdicties van het ...
LEES VERDER

Telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk: kansen en bedreigingen vanuit fiscaal perspectief – Oratie uitgesproken door prof. mr. dr. A.C.G.A.C. (Arnaud) de Graaf bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de University of Curaçao op 19 oktober 2021

CFN-artikelnummer 20211112-1 Land/gebiedsdeel: Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, BES, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Betreft: internationaal belastingrecht, telewerken, telewerken vanuit fiscaal perspectief, kansen en bedreigingen van telewerken, telewerken vanuit belastingperspectief, fiscale aspecten van telewerken, belastingaspecten van telewerken, telewerken vanuit de Caribische jurisdicties van het Koninkrijk, telewerken vanuit de Caribische delen van het Koninkrijk, telewerken vanuit de Caribische Koninkrijksdelen, Publicatie: CFN van 12 november ...
LEES VERDER

Boekbespreking: ‘Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk’ van A.J.H. van Suilen – door mr. L.J.A. Pieterse

CFN-artikelnummer 20201120-9 Land/gebiedsdeel: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, BES Betreft: belastingprocesrecht, fiscaal procesrecht, fiscale rechtspleging, Caribisch belastingprocesrecht, Caribisch fiscaal procesrecht, Caribische fiscale rechtspleging, fiscale rechtspraak, fiscale rechtspraak in de Caribische delen van het Koninkrijk, bezwaarprocedure, beroepsprocedure, beroep in belastingzaken, hoger beroepsprocedure, hoger beroep in belastingzaken, cassatie, beroep in cassatie, eenvormig belastingprocesrecht, Arubaans belastingrecht, Curaçaos belastingrecht, Sint Maartens belastingrecht, Caribisch belastingrecht Caribisch Nederlands belastingrecht, Antilliaans belastingrecht, ...
LEES VERDER

Pleidooi voor eenvormig belastingprocesrecht in de vier Caribische jurisdicties van het Koninkrijk – door mr. dr. A.J.H. van Suilen

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20201002-3 ...
LEES VERDER

Nieuwe afspraken over de strafrechtelijke handhaving van fiscale delicten op Curaçao – beschouwing door mr. K.M.G. Demandt en mr. P.C. Janssen

CFN-artikelnummer 20191108-3 Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen, aanmeldingsrichtlijn, transactierichtlijn, vervolgingsrichtlijn, aanmelding, transactie, vervolging, fiscale delicten, douane, douanedelicten, douanedelict, delict, ATV-richtlijnen, ATV-richtlijn, Algemene Landsverordening Landsbelastingen, ALL, fiscale fraude, bestrijding van fiscale fraude, Inspectie der Belastingen, Sector Fiscale Zaken, SFZ, Stichting Belastingaccountantsbureau, SBAB, BAB, belastingaccountantsbureau, Douane, Openbaar Ministerie, strafrechtelijke handhaving, handhaving, strafrechtelijke handhaving van de fiscale wetgeving, fiscale wetgeving, douanewetgeving, kassaproject, fiscaal strafrecht, fiscaal strafrechtelijke zaken, Team Inlichtingen en Opsporing, ...
LEES VERDER