Motie aangenomen over verschil tussen dieselauto’s en benzine-auto’s bij heffing motorrijtuigenbelasting

Tijdens de openbare Statenvergadering van 10 december 2018 is een motie aangenomen over het verschil in motorrijtuigenbelasting tussen dieselauto’s en benzine-auto’s. In de motie wordt aangegeven dat (vertaald naar het Nederlands) er reeds een aantal jaren verschil bestaat tussen de prijs van diesel en de prijs van benzine maar dat ook de motorrijtuigenbelasting over dieselauto’s ...
LEES VERDER

Vragen vanuit de Staten over facturering, inning en overmaking afvalstoffenbelasting door Aqualectra naar het Land

In een brief van 17 december 2018 stelt het Statenlid C.S. Obispo een aantal vragen aan de Minister van Economische Ontwikkeling over onder meer de afvalstoffenbelasting (“impuesto di sushi”of afvalstoffenheffing). Voor wat betreft de afvalstoffenheffing die door Aqualectra wordt gefactureerd en geïnd en vervolgens wordt overgemaakt naar het land, stelt het Statenlid de vraag aan ...
LEES VERDER

OLV belastingherzieningen 2018: a.s. donderdag behandeling in openbare vergadering van de Staten

De ontwerp-Landsverordening belastingherzieningen 2018 (zittingsjaar 2018-2019-135) zal aanstaande donderdag 20 december 2018 worden behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao. Dat is zojuist bekend geworden naar aanleiding van de oproep met dagtekening 17 december 2018 van de Voorzitter van de Staten voor deze vergadering. De vergadering zal aanvangen om 9 uur ’s ...
LEES VERDER

OLV belastingherzieningen 2018: Derde Nota van Wijziging en Gewijzigd ontwerp

Op 13 december 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao een Derde Nota van Wijziging (hierna: “de Derde NvW”) alsmede een Gewijzigd ontwerp voor een Landsverordening belastingherzieningen 2018 aangeboden. Voor deze Derde NvW klik hier (pdf viewer) of hier (normaal pdf). Voor het Gewijzigd ontwerp klik hier (pdf viewer) of hier ...
LEES VERDER

Peer review reports on the exchange of information on tax rulings: country profile on Curaçao

The Inclusive Framework on BEPS has released the 2017 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings  (hereafter: the report) in connection with its assessment of individual jurisdictions' progress in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with Action 5 of the OECD/G20 BEPS package. The peer review reports show that ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op additionele vragen over compliance en uitvoering motorrijtuigenbelasting

Met een brief van 4 december 2018 heeft de Minister van Financiën zijn antwoorden aan de Staten van Curaçao doen toekomen op de additionele vragen in de brief van 26 september 2018 van het Statenlid C.S. Obispo inzake de compliance en de uitvoering van de motorrijtuigenbelasting. Deze additionele vragen volgden op de antwoorden van de Minister ...
LEES VERDER

Financiële management-rapportage september 2018, uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2018 en reactie Cft

Bij brief van 14 november 2018 heeft de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao de financiële management-rapportage (FMR) over de maand september 2018 en de Uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2018 aangeboden. Klik hier voor het document in (pdf viewer) en hier voor het document in normaal pdf. Het College financieel toezicht ...
LEES VERDER

Behandeling ontwerp-begroting 2019 van Curaçao in de Staten, nota n.a.v. verslag en een nota van wijziging aangeboden. Onder meer vragen over Solar tax en Film tax incentive

Op maandag 10 december is de behandeling aangevangen van de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2019 in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao. Voor deze behandeling zijn zes dagen uitgetrokken: maandag 10 december, dinsdag 11 december, donderdag 13 december, vrijdag 14 december, maandag 18 december en dinsdag 19 december 2018. De Ontwerp-landsverordening tot vaststelling ...
LEES VERDER
Aan het laden...