SER-advies over het ontwerp-landsbesluit h.a.m. strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting. Betreft invulling van ‘voordelen uit binnenlandse onderneming’ (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER) betreffende het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (P.B. 2018, no. 19) (zaaknummer 2019/052742, ref.nr. 004/2020-SER) openbaar gemaakt. Het advies is bij brief van 7 februari 2020 aangeboden aan de Minister van Financiën (ref.nr. 008/2020). In de considerans van het ontwerp-landsbesluit (welk ontwerp zelf nog niet openbaar is) zou worden overwogen ‘dat ter uitvoering ...
LEES VERDER

FAQ inzake dienstverlening douane en importeren. Douane in bijlage bij de Beschikking maatregelen openbare orde COVID-III genoemd als één van de vitale functies en processen (Curaçao)

Onlangs is op de website van de Douane van Curaçao (www.douane.cw) een document (pdf) met veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de Covid-19 crisis geplaatst (Nederlands). De lijst van veelgestelde vragen (‘FAQ’) met antwoorden die zowel directe belastingen als douanezaken betreffen, is ook op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) (Nederlands en Papiaments). Hieronder nemen wij de betreffende in het document ...
LEES VERDER

Belastingdienst in FAQ: bezwaartermijn voor aanslagen met dagtekening van 1 januari t/m 30 juni 2020 verlengd met 2 maanden (Curaçao)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) een lijst van veelgestelde vragen (‘FAQ’) met antwoorden (Nederlands en Papiaments) geplaatst met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de Covid-19 crisis. Een pdf van de vragen en antwoorden die zowel directe belastingen als douanezaken betreffen, is ook op de website van de Douane (www.douane.cw) geplaatst (Nederlands). Met betrekking tot de termijn voor het indienen van een ...
LEES VERDER

Belastingdienst in FAQ: voor gevallen die aantoonbaar nadelig getroffen zijn door COVID-19 en waarvoor uitstel van betaling gewenst wordt, kan contact worden opgenomen met de belastingdienst (Curaçao)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) een lijst van veelgestelde vragen (‘FAQ’) met antwoorden (Nederlands en Papiaments) geplaatst met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de Covid-19 crisis. Een pdf van de vragen en antwoorden die zowel directe belastingen als douanezaken betreffen, is ook op de website van de Douane (www.douane.cw) geplaatst (Nederlands). Met betrekking tot uitstel van betaling wordt, kort samengevat, aangegeven ...
LEES VERDER

Belastingdienst in FAQ: proces restituties inkomstenbelasting kan door de omstandigheden langer duren (Curaçao)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) een lijst van veelgestelde vragen (‘FAQ’) met antwoorden (Nederlands en Papiaments) geplaatst met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de Covid-19 crisis. Een pdf van de vragen en antwoorden die zowel directe belastingen als douanezaken betreffen, is ook op de website van de Douane (www.douane.cw) geplaatst (Nederlands). Met betrekking tot het proces van restituties van inkomstenbelasting over ...
LEES VERDER

Belastingdienst in FAQ: indieningsdatum aangifte inkomstenbelasting 2019 verschoven naar 1 augustus 2020 (Curaçao)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) een lijst van veelgestelde vragen (‘FAQ’) met antwoorden (Nederlands en Papiaments) geplaatst met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de Covid-19 crisis. Een pdf van de vragen en antwoorden die zowel directe belastingen als douanezaken betreffen, is ook op de website van de Douane (www.douane.cw) geplaatst (Nederlands). Met betrekking tot de aangifte inkomstenbelasting wordt, kort samengevat, aangegeven ...
LEES VERDER

Belastingdienst in FAQ: geen uitstel voorlopige aangifte vas-wb 2019, verzoeken lager aan te geven bedrag op voorlopige aangifte per e-mail indienen op aangewezen e-mailadres (Curaçao)

Onlangs is op de website van de belastingdienst van Curaçao (www.belastingdienst.cw) een lijst van veelgestelde vragen (‘FAQ’) met antwoorden (Nederlands en Papiaments) geplaatst met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de Covid-19 crisis. Een pdf van de vragen en antwoorden die zowel directe belastingen als douanezaken betreffen is ook op de website van de Douane (www.douane.cw) geplaatst (Nederlands). Met betrekking tot de voorlopige aangifte vas-wb 2019 wordt, kort samengevat, ...
LEES VERDER

OECD releases second peer review report on preventing treaty shopping (BEPS Action 6). No jurisdiction has raised any concerns about their agreements with Aruba respectively Curaçao. Aruba encouraged to implement the minimum standard

Progress continues with the implementation of the BEPS package, as the OECD releases the second peer review assessing countries’ efforts to implement the Action 6 minimum standard as agreed under the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Treaty Abuse – Second Peer Review Report on Treaty Shopping. The release of the report was announced in a press release on the website of the OECD. From the press release. The second peer review ...
LEES VERDER

Fiscale steunmaatregelen voor de periode april-juni 2020, als onderdeel van de noodmaatregelen voor het mitigeren van de effecten van de crisis als gevolg van het COVID-19 virus (Curaçao)

In een speciale uitgave van het CFN van gisteren (nr. 2020/29) berichtten wij reeds over het eerste deel van het ‘Solidariteitspakket’ (‘pakete di solidaridat’) dat op 23 maart jl. tijdens een speciaal ingelaste persconferentie (link naar de FB-pagina van de regering met de video van de persconferentie) door de Minister-President, de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkelingen van Curaçao werd aangekondigd. Fiscale steunmaatregelen Tijdens de persconferentie werd ...
LEES VERDER

Solidariteitspakket met fiscale tegemoetkomingen voor de korte termijn aangekondigd in verband met de coronacrisis (Curaçao)

Tijdens een speciaal ingelaste persconferentie, gisterenavond 23 maart, hebben de Minister-President (de heer Eugene Rhuggenaath), de Minister van Financiën (de heer Kenneth Gijsbertha) en de Minister van Economische Ontwikkelingen (mevrouw Giselle Mc William), het eerste deel van een pakket aan (nood)maatregelen – een ‘solidariteitspakket’ (pakete di solidaridat) – aangekondigd om voor de korte termijn de sociaal-economische impact van de coronacrisis voor personen en bedrijven op te vangen. Het betreft het ...
LEES VERDER

Tijdelijke aanpassingen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in het monetaire beleid, het prudentiële toezichtkader en de deviezenregulering in verband met de economische impact van de coronamaatregelen (Curaçao, Sint Maarten)

In verband met de ‘aanzienlijke verslechtering’ door de corona pandemie voor de economische vooruitzichten van Curaçao en Sint Maarten heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tot tijdelijke aanpassingen besloten in het monetaire beleid, alsook in het prudentiële toezichtkader. Dit blijkt uit bekendmakingen die op de website van de CBCS zijn geplaatst. Klik hier voor de bekendmaking in het Nederlands, klik hier voor de announcement in het ...
LEES VERDER

Premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben overleg gehad over de financiële en economische uitdagingen tengevolge van de coronacrisis. Nederland helpt bij het vinden van fondsen via de EU en op de internationale markt (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een persbericht dat gisteren is uitgegeven door de overheid van Aruba is aangegeven dat de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten – respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene Rhuggenaath en Silveria Jacobs tijdens een conference call de ontwikkelingen in Nederland maar ook over de economie en hoe zij de effecten zouden financieren die veroorzaakt worden door het Corona-virus hebben besproken. Door deze pandemie krijgen alle partners van het Koninkrijk te ...
LEES VERDER

Tijdelijke maatregelen SVB in verband met het coronavirus (Curaçao)

Ter beperking van mogelijke verspreiding van het coronavirus (Covid-19) is de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) genoodzaakt om maatregelen te nemen om fysiek contact tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. In dit kader heeft de SVB besloten om met ingang van 16 maart 2020 de tijdelijke maatregelen te nemen. Dit is bekendgemaakt op de website van de SVB (klik hier om naar het pdf-document op de website van de ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Ontvanger in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Ontvanger aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Ook zijn hierover inmiddels bekendmakingen geplaatst op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.cw): klik hier (Nederlands) en hier (Papiaments) om naar de betreffende documenten (pdf’s) op website van de belastingdienst te gaan. Kort ...
LEES VERDER

Aangepaste dienstverlening Douane in verband met het coronavirus (Curaçao)

In het kader van voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) is de dienstverlening van de Douane aangepast. Dit is bekendgemaakt op de website van het Ministerie van Financiën. Kort samengevat houdt de aangepaste dienstverlening het volgende in. Degenen die ziek zijn of symptomen van griep hebben (zoals hoesten, niezen en/of koorts) en zij die in isolatie zijn geweest wegens een buitenlandse reis worden dringend verzocht de kantoren van de Douane niet ...
LEES VERDER