Pakket Belastingplan 2023: stimulans om te investeren in verduurzaming met een vrijstelling van ABB op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer bij het pakket Belastingplan 2023 wordt een aantal maatregelen aangekondigd waaronder maatregelen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van Caribisch Nederland, meer in het bijzonder door middel van een vrijstelling van algemene ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: structurele verhoging kinderbijslag BES met 10 dollar per maand, bovenop de reeds voorgenomen verhoging van 10 dollar per maand (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder een structurele ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: continuering van de per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het continueren ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: verhoging belastingvrije som inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het beleidsmatig ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023 (Algemeen) (Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2023 is: “belasting op arbeid en vermogen meer in balans”. Ook is in dit pakket een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie ...
LEES VERDER