Belastingdienst sluit vandaag vroeger: non-stop dienstverlening tot 2 uur ‘s middags (Aruba)

Vandaag, maandag 5 december 2022, sluiten de kantoren van de belastingdienst (Departamento di Impuesto) vroeger dan normaal in verband met de viering van Sinterklaas. Vandaag zal de dienstverlening van de belastingdienst ‘non-stop’ plaatsvinden tot 2 uur ‘s middags. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Departamento di Impuesto (DIMP).   CFN-artikelnummer 20221010-1 BRONDOCUMENT (link het nieuwsbericht op de website van de belastingdienst van Aruba) BRON: www.impuesto.aw ...
LEES VERDER

Hof delegatie bezoekt conferentie Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO). Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als thema 'Caribbean Judiciaries in a Changing World', werd van 27 tot 29 oktober 2022 georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een belangrijk ...
LEES VERDER

Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022. Dit is bekendgemaakt gemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsverordening Belastingplan 2023 aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 28/29 november 2022 is de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), alsmede van een aantal belastingverordeningen en andere landsverordeningen in verband met de invoering van het Belastingplan 2023 (Landsverordening Belastingplan 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-991), aangeboden aan de Staten van Aruba [aanbiedingsdatum 28 november, maar ter griffie van de Staten ontvangen/ingeboekt met ...
LEES VERDER

Herstel omissie in Regeling kentekenplaten 2023 en 2024 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 25 november 2022 is de Ministeriële regeling van 23 november 2022 tot wijziging van de Regeling kentekenplaten 2023 en 2024 (AB 2022 no. 134) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 140 (AB 2022 no. 140). Met deze ministeriële regeling wordt een omissie in artikel 2, tweede lid, van de Regeling kentekenplaten 2023 en 2024 hersteld: in artikel 2, tweede lid, van de Regeling kentekenplaten ...
LEES VERDER

Landsverordening comptabele voorzieningen ter bekrachtiging en vaststelling van de uitgaven en ontvangsten van het Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) voor 2020 en 2021 in het Afkondigingsblad. En vaststelling door de Staten van de begroting van TPEF voor 2022: 3,3 miljoen aan middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Op 16 november 2022 is de Landsverordening van 9 november 2022 houdende comptabele voorzieningen ter bekrachtiging en vaststelling van de uitgaven en ontvangsten van het Tourism Product Enhancement Fund voor de dienstjaren 2020 en 2021 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 136 (AB 2022 136). Hierbij attenderen wij u op deze landsverordening. In deze landsverordening worden comptabele voorzieningen getroffen ter bekrachtiging en de vaststelling van ...
LEES VERDER

Achterstanden aanslagregeling IB en sociale premies ingelopen. Voor het eerst kan invoer gegevens aangiften IB (in casu 2021) al beginnen in hetzelfde jaar van uitreiking en indiening

Het Departamento di Impuesto (DIMP) heeft met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat de achterstanden bij het opleggen van aanslagen inkomstenbelasting en sociale premies zijn ingelopen. De laatste inhaalslag werd op maandag 21 november 2022 gerealiseerd, zo kan uit de post worden afgeleid. Dit betekent dat DIMP nu ook al kan beginnen met het invoeren van de gegevens van de ingediende aangiften inkomstenbelasting 2021. Het is ...
LEES VERDER

DIMP werkt aan aanpassingen in het Plan di Impuesto 2023 naar aanleiding van input van stakeholders en advies RvA (Aruba)

Minister-President Evelyn Wever-Croes en Minister van Financiën Xiomara Maduro hebben afgelopen woensdag een bespreking gehad met de directeur van de belastingdienst, mevrouw Luenne Gomez over de aankomende belastingwijzigingen (Plan di Impuesto 2023, belastingplan 2023). Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van woensdag 23 november 2022. Tijdens de bespreking heeft de directeur van de belastingdienst (het Departamento di Impuesto, DIMP) een ‘update’ gegeven over de stand ...
LEES VERDER

Internetconsultatie wijziging Besluit basisregistratie personen en Besluit burgerservicenummer: Caribische studenten hoeven niet langer naar Europees Nederland te komen voor een BSN (Nederland)

Nederland is op donderdag 10 november 2022 gestart met de internetconsultatie met betrekking tot de concept-wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN). Voluit gaat het hier om het (concept-)Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name ...
LEES VERDER

Succesvol werkbezoek Gemeenschappelijk Hof van Justitie aan Nederland

Van 1 tot en met 4 november jongstleden hebben Mr. Mauritsz de Kort, president van het Gemeenschappelijk Hof, en de bestuurssecretaris de heer André Lievaart, een werkbezoek gebracht aan een aantal bewindslieden in Nederland waaronder de Minister voor Rechtsbescherming, de heer Weerwind, en de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Van Huffelen. Tevens werden de hoogste rechtscolleges bezocht, zoals de Hoge Raad, de Raad van State en de Centrale Raad ...
LEES VERDER

IDEA Workshop over de nieuwe richtlijnen en de procedure voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning (Aruba)

IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling Aruba) verzorgt vandaag, vrijdag 18 november 2022, de workshop ‘Vestigingsvergunning’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor de versie in het Papiamento en hier voor de versie in het Engels). IDEA is een unit van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie – DEZHI en organiseert de workshop in samenwerking met de Afdeling Bedrijfsvestiging ...
LEES VERDER

IDEA Workshop ‘Time for Taxes’ goed bezocht (Aruba)

De herhaling van de workshop ‘Time for Taxes’ van IDEA (Initiatief voor Bedrijfsontwikkeling in Aruba) in samenwerking met de belastingdienst (DIMP) die op dinsdag 15 november jl. werd gehouden, is met een deelname door 45 personen goed bezocht. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. Wegens grote belangstelling werd deze workshop dit jaar voor de tweede keer gehouden (zie hierover dit nieuwsbericht op de ...
LEES VERDER

Herinnering Douane voor vrachtimporteurs om met het oog op de feestdagen de vereiste documenten tijdig bij de douane-expediteur aan te leveren voor invoering van de aangiften in Asycuda (Aruba)

In verband met de komende feestdagen herinnert de Douane Aruba vrachtimporteurs eraan om al hun documenten op tijd in te dienen bij hun Douane-expediteur die hun aangiften in het Asycuda systeem invoeren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor de versie in het Papiamento en hier voor de versie in het Engels). Verder uit het nieuwsbericht: Dit jaar ...
LEES VERDER

Regeling kentekenplaten 2023 en 2024 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 9 november 2022 is de Ministeriële regeling van 4 november 2022 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (Regeling kentekenplaten 2023 en 2024) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 134 (AB 2022 no. 134). Hierbij attenderen wij u op deze regeling. In deze ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot de in de ...
LEES VERDER

Regering gaat in wijziging ontwerplandsbegroting 2023 uit van heffing van BBO/BAVP/BAZV bij invoer met ingang van 1 juni 2023 (Aruba)

Vorige week en deze week hebben de Staten van Aruba de ontwerplandsbegroting 2023 behandeld in een, telkens voortgezette, openbare vergadering. Staande de vergadering van vrijdag 11 november jl. werd een wijziging van de aangeboden ontwerpbegroting aangeboden waarin een tweetal beleidsvoornemens van de regering zijn verwerkt, waaronder het voornemen om BBO/BAVP/BAZV ook aan de grens (dus bij invoer) te gaan heffen (met ingang van 1 juni 2023). Dat zal samengaan met ...
LEES VERDER

Gemeenschappelijk Hof van Justitie eerste hof dat digitaal werkt in belastingzaken. Hoge Raad beschikt snel over digitaal dossier in cassatiezaken (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba is het eerste hof in het Koninkrijk dat digitaal werkt in belastingzaken, van het Gerecht in eerste aanleg in Aruba tot en met de cassatieprocedure bij de Hoge Raad. Dit betekent dat in het gehele traject gebruik wordt gemaakt van een digitaal dossier. Dit brengt voor de cassatiezaken met zich dat de Hoge ...
LEES VERDER

IDEA kondigt herhaling workshop ‘Time for Taxes’ aan (Aruba)

Wegens grote vraag zal IDEA (het Initiatief voor bedrijfsontwikkeling in Aruba) de workshop ‘Time for taxes’ (‘Tijd voor belastingen’) herhalen. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. De workshop wordt gepresenteerd door de Belastingdienst (DIMP, Departamento di Impuesto) en vindt plaats op dinsdag 15 november 2022. IDEA nodigt alle ondernemers of toekomstige ondernemers uit om deze workshop ‘over alles wat eigenaren van kleine bedrijven ...
LEES VERDER

Peer review report on Automatic Exchange of Financial Account Information 2022: Aruba

According to the Global Forum’s 2022 peer review report on automatic exchange of financial account information (AEOI), Aruba’s legal framework implementing the AEOI Standard is not in place. The overall rating of Aruba in relation to the effectiveness in practice is: non-compliant. Wednesday November 9, 2022, the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes published the report ‘Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account ...
LEES VERDER

Verlenging versoepelde beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden in de Landscourant (Aruba)

Op 7 november 2022 heeft de minister van Financiën en Cultuur begunstigend beleid afgekondigd houdende de verlenging van de versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden. Het begunstigend beleid is geplaatst in de Landscourant van Aruba van 4 (!) november 2022, jaargang 2022, nr. 23 (Lcrt. 2022 no. 23, blz. 15-16). Kort samengevat en enigszins geparafraseerd keurt de Minister met dit begunstigend beleid – onder voorwaarden en vooruitlopend ...
LEES VERDER

Eenmalige tariefsverlaging voor afkoop pensioen gepubliceerd in de Landscourant (Aruba)

De minister van Financiën en Cultuur heeft op 7 november 2022 ‘eenmalig beleid’ afgekondigd inhoudende een ‘eenmalige tariefsverlaging voor afkoop pensioen’. Het beleid is geplaatst in de Landscourant van Aruba van 4 (!) november 2022, jaargang 2022, nr. 23 (Lcrt. 2022 no. 23, blz. 13-14). Bij de presentatie van het Plan di Impuesto 2023 werd al aangekondigd dat de regering het wenselijk acht om de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd pensioen ...
LEES VERDER

Toelichting Minister Maduro aan CAft inzake uitstel BTW en invoering Plan di Impuesto 2023. Met het IMF wordt gewerkt aan een plan om ‘leakages’ in het belastingstelsel te mitigeren (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft onlangs een bespreking gehad met het College Aruba financieel toezicht (CAft);. Tijdens de bespreking is ook het thema Belastingen in het kader van het Landspakket aan de orde gekomen, meer in het bijzonder de achtergronden inzake het niet per 1 januari 2023 invoeren van een BTW (belasting over de toegevoegde waarde) ter vervanging van de BBO (belasting over bedrijfsomzetten). In de IslaOnline-Noticia di ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsbegroting 2023 met toelichting op enkele specifieke onderdelen (BBO, IB en LB) in het Plan di Impuesto 2023. Ontwerplandsverordening belastingplan 2023 en een ontwerplandsverordening invoering renseigneringsverplichting inmiddels naar de Raad van Advies (Aruba)

Op 1 november 2022 is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de behandeling van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2021-2022-978) door de regering van Aruba aangeboden aan de Staten van Aruba. De Nota naar aanleiding van het Verslag bevat ook passages met betrekking tot belastingen. Daarin wordt onder andere toelichting verstrekt inzake het besluit om ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2022

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 oktober 2022. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Rijksministerraad geeft Aruba geen aanwijzing (Aruba)

De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties besloten om Aruba geen aanwijzing te geven voor 2022. Onverwachte meevallers zorgen dat het tekort op 112,7 miljoen Arubaanse Florin (AWG) uitkomt.  Daarmee blijft het onder de afgesproken AWG 131 miljoen en is een aanwijzing dit jaar niet nodig. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. “Het is fijn dat de regering van Aruba op de ...
LEES VERDER

CAft: Door de tariefsverhoging van de BBO worden de ontwijkingseffecten en het risico van non-compliance van deze belasting verder versterkt (Aruba)

Door de verhoging per 1 januari 2023 van de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) met 1 procent worden de ontwijkingseffecten en het risico van non-compliance van deze belasting verder versterkt. Zo geeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) aan in een persbericht van 21 oktober 2022. Het CAft memoreert dat Aruba eind 2021 in lijn met de doelstellingen uit het Landspakket bekend maakte dat het per 1 januari 2023 belastinghervormingen zou ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda vierde kwartaal 2022 landspakket Aruba – thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Op 17 oktober 2022 is de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het vierde kwartaal van 2022 (2022-Q4, periode 1 oktober 2022 – 31 december 2022) gepubliceerd op coho-acs.com. Vorige week werd ook al de derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten openbaar gemaakt (zie dit artikel in het CFN van 13 oktober 2022). Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het ...
LEES VERDER

Kamerbrief over besluitvorming RMR van 30 september 2022 inzake liquiditeitssteun vierde kwartaal 2022: geen liquiditeitssteun meer voor Aruba en Curaçao, wel nog voor Sint Maarten. De begroting van de landen moet met ingang van 2023 weer voldoen aan alle begrotingsnormen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 11 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 30 september 2022 inzake liquiditeitssteun voor de Caribische landen in het vierde kwartaal van 2022. Elk kwartaal besluit de Rijksministerraad (hierna RMR) over de liquiditeitssteun voor het kwartaal erna op basis van de adviezen over de liquiditeitsbehoefte van de landen van ...
LEES VERDER

Derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Aruba: besluit om het nieuwe belastingstelsel (BTW) niet meer door te zetten per 1 januari 2023 was ‘eenzijdig en zonder overleg met of nadere toelichting aan de TWO’. Invoering Belastingregeling Nederland Aruba waarschijnlijk verschoven naar 1 januari 2024 (Aruba)

Bij brief d.d. 11 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de derde uitvoeringsrapportage 2022 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode: 16 mei 2022 - 15 augustus 2022) aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN] ...
LEES VERDER

Minister presenteert Plan di Impuesto 2023 in televisieprogramma (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur geeft deze dagen in speciale televisieprogramma’s een presentatie voor het publiek over het Plan di Impuesto 2023 dat beoogd is per 1 januari 2023 in werking te treden. Gisterenavond is het programma al uitgezonden op Diario TV/Canal 48, maar vandaag en morgen wordt het programma ook uitgezonden: vandaag (woensdag 12 oktober 2022) om 20.30 uur op Canal 22; morgen (donderdag 13 oktober 2022) om ...
LEES VERDER

Plan di Impuesto 2023: toelichting MinFin op de compenserende maatregelen in de IB/LB sfeer en calculator inkomstenbelasting 2023 op de website van DIMP (Aruba)

Op vrijdag 30 september werd door de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba voor het ‘Plan di Impuesto 2023’ (Belastingplan 2023) gepresenteerd. Wij rapporteerden daarover met dit artikel in het CFN van 3 oktober 2022. Nadien is door de Minister alsook door de Minister-President nog nader over het plan gecommuniceerd, onder andere via de IslaOnline-Noticia di Gobierno (hierna aan te duiden als ‘IslaOnline’). Daarin ging het met name over ...
LEES VERDER