Fiscaal Noodplan 2020 / Plan di Alivio Fiscal 2020 op de website van de belastingdienst (Aruba)

Gisteren, vrijdag 27 maart 2020, is door de regering tijdens een speciaal ingelaste persconferentie het ‘Fiscaal noodplan 2020’ (‘Plan di Alivio Fiscal 2020’) gepresenteerd, een pakket met faciliteiten voor een periode van drie maanden – april, mei en juni 2020 – voor het stimuleren van de Arubaanse economie als reactie op de COVID-19 uitbraak. Het pakket is onderdeel van het stimuleringsplan van de regering met als doel bedrijven te ondersteunen ...
LEES VERDER

OECD releases second peer review report on preventing treaty shopping (BEPS Action 6). No jurisdiction has raised any concerns about their agreements with Aruba respectively Curaçao. Aruba encouraged to implement the minimum standard

Progress continues with the implementation of the BEPS package, as the OECD releases the second peer review assessing countries’ efforts to implement the Action 6 minimum standard as agreed under the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Treaty Abuse – Second Peer Review Report on Treaty Shopping. The release of the report was announced in a press release on the website of the OECD. From the press release. The second peer review ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over aanpassingen naar digitale correspondentie (Aruba)

In verband met de gevolgen van de coronacrisis is de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) momenteel bezig zijn werkzaamheden zoveel mogelijk om te zetten naar een digitale werkwijze waarbij correspondentie op digitale wijze kan worden ingediend en ontvangen. De werkzaamheden zijn evenwel nog niet helemaal afgerond, maar de verwachting is dat de aanpassingen aan het digitale systeem binnen enkele dagen zullen zijn afgerond. Dit heeft de belastingdienst bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2020 in het Afkondigingsblad. Minister van Financiën kondigt de stappen aan die de regering wil nemen om de coronacrisis aan te pakken (Aruba)

De Landsverordening van 25 maart 2020 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) is uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2020, no. 40 (AB 2020 no. 40). Met de goedgekeurde begroting kan de regering fondsen zoeken op de internationale markt om hulp te bieden aan degenen ...
LEES VERDER

Flexibiliteitspakket Covid-19-crisis (Aruba)

De regering heeft een flexibiliteitspakket voor 3 maanden ingevoerd om alle onrust die door het coronavirus voor de economie wordt veroorzaakt te verlichten. Dit pakket is geldig vanaf 1 april 2020 en is voornamelijk bedoeld om zowel bedrijven als werknemers te helpen, zodat ze deze kritieke momenten kunnen overbruggen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. De regering van Aruba biedt bedrijven en ...
LEES VERDER

Gewijzigde ontwerpbegroting 2020 voor het Land Aruba aangeboden (Aruba)

Vandaag is staande de vergadering van de Staten over de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (Zittingsjaar 2019-2020-927) een gewijzigd ontwerp aangeboden door de regering. In de Nota naar aanleiding van het Verslag werd reeds een wijziging van het begrotingsvoorstel aangekondigd om daarin op een financieel verantwoorde wijze de nodige budgetruimte ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2020 voor het Land Aruba: Eindverslag en Nota naar aanleiding van het Verslag. Regering kondigt Nota van Wijziging aan met voorstellen voor budgetruimte om het hoofd te bieden aan de covid-19 effecten (Aruba)

Op 19 maart 2020 werd het Eindverslag met betrekking tot de behandeling van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2020 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (Zittingsjaar 2019-2020-927) vastgesteld in de vergadering van Centrale Commissie van de Staten. Inmiddels is ook de Nota naar aanleiding van het Verslag aangeboden aan de Staten. Hierbij zetten wij beide documenten ...
LEES VERDER

Maatregelen Centrale Bank van Aruba in het monetaire beleid, het prudentiële toezichtkader en de deviezenregulering in verband met de economische impact van de coronamaatregelen (Aruba)

In verband met de immense impact van het coronavirus (Covid-19) op de wereldeconomie en recentelijk ook op de economie van Aruba en de maatregelen die genomen zijn ter mitigering van de risico’s voor de volksgezondheid en het effect daarvan op de Arubaanse economie heeft de Centrale Bank van Aruba een aantal aanpassingen in het monetaire beleid, in het prudentiële toezichtkader en in het kader van deviezenregulering doorgevoerd. Dit blijkt uit ...
LEES VERDER

Premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben overleg gehad over de financiële en economische uitdagingen tengevolge van de coronacrisis. Nederland helpt bij het vinden van fondsen via de EU en op de internationale markt (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

In een persbericht dat gisteren is uitgegeven door de overheid van Aruba is aangegeven dat de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten – respectievelijk Evelyn Wever-Croes, Eugene Rhuggenaath en Silveria Jacobs tijdens een conference call de ontwikkelingen in Nederland maar ook over de economie en hoe zij de effecten zouden financieren die veroorzaakt worden door het Corona-virus hebben besproken. Door deze pandemie krijgen alle partners van het Koninkrijk te ...
LEES VERDER

Met ingang van maandag 23 maart tot nader order alleen nog ‘servicio di caha’ bij het belastingkantoor te Camacuri. Dienstverlening bij de MFA’s stopgezet (Aruba)

Met ingang van maandag 23 maart 2020 stopt de belastingdienst (Departamento di Impuesto) tot nader order met de dienstverlening op alle MFA-kantoren. De dienstverlening aan het loket (servicio di caha) wordt voorlopig alleen voortgezet op het belastingkantoor te Camacuri. Zo is gisteren door de belastingdienst met een persbericht bekendgemaakt. Tekst De tekst van het persbericht op de website van de Belastingdienst luidt als volgt (Papiaments): “Entrante dialuna ta continua cu ...
LEES VERDER

Fiscale hervorming wordt geschrapt uit de begroting voor 2020 (Aruba)

De premier van Aruba heeft met een persbericht bekendgemaakt dat het fiscale hervormingspakket uit het begrotingsvoorstel is geschrapt vanwege de nieuwe en zeer moeilijke omstandigheden veroorzaakt door het coronavirus. Voorlopig worden geen van de wijzigingen in de fiscale hervorming doorgevoerd en richt de regering zich vooral op het aanpakken van de crisis en het vinden van een oplossing voor de gemeenschap en het bedrijfsleven. De premier benadrukte daarbij overigens ook dat ...
LEES VERDER

Bekeken wordt of Aruba, Curacao en Sint Maarten binnen de mogelijkheden van het Statuut en uitzonderingen in regelgeving in staat kunnen worden gesteld de corona-crisis het hoofd te bieden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het pakket is vandaag namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Hulppakket regering in verband met COVID-19 (Aruba)

De regering van Aruba zal een hulppakket invoeren voor degenen die door het COVID-19 hun baan/ inkomen verliezen. Dit is aangekondigd in een persbericht op de website van de overheid van Aruba. Volgens het persbericht zal het hulppakket (‘pakete di alivio’) het volgende behelzen: Een (maand)inkomen van AWG. 950,00; Regeling met WEB; Regeling met ELMAR; Regeling met SETAR; Regeling met FCCA en Volkskredietbank; Huurders kunnen niet uit hun woning worden ...
LEES VERDER

IMF Staff Technical Assistance Report regarding the real sector statistics mission to Aruba to assist CBS in assessing and improving the national accounts: recommendations on the use of tax data (Aruba)

On 10 March 2020, the Technical Assistance Report regarding the Kingdom of the Netherlands - Aruba was published by the International Monetary Fund (IMF) regarding the technical assistance (TA) mission to Aruba that was undertaken by the Real Sector Statistics Advisor in the Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) during November 18–27, 2019, to assist the Central Bureau of Statistics of Aruba (CBS) in assessing and improving the national accounts ...
LEES VERDER

Belastingdienst weerspreekt stellig de geruchten over coronabesmetting en quarantaine bij de dienst en betreurt de onrust die door dergelijke valse geruchten wordt veroorzaakt (Aruba)

Met een persbericht op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto) worden de valse geruchten weersproken die rondgaan via whatsapp dat er sprake zou zijn van een besmetting met het coronavirus (Covid-19) binnen de belastingdienst en dat er in dat kader bij de belastingdienst een quarantaine zou zijn ingesteld. De belastingdienst geeft aan dat zij dit gerucht – dat onnodig voor paniek, angst en wantrouwen zorgt tussen colega’s en ...
LEES VERDER