Aanslagen grondbelasting 2024 zijn onderweg (Aruba)

De aanslagen grondbelasting over het jaar 2024 zijn met de post onderweg naar de belastingplichtigen. De aanslagen hebben de dagtekening 31 mei 2024. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (DIMP). In het nieuwsbericht wordt, kort samengevat, aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om het verschuldigde belastingbedrag van de aanslag ineens (volledig) te betalen dan wel om het bedrag in termijnen te betalen. De ...

Koninkrijksrelaties heeft in 2023 via TWO budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de belastingdienst (Aruba)

In 2023 heeft Koninkrijksrelaties via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de Arubaanse belastingdienst. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 dat op 15 mei 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie blz. 20 en blz. 36). Overigens staat op blz. 20 een bedrag genoemd van € 0,3 miljoen, maar op blz. 36 staat een bedrag ...

Minister van Justitie van Curaçao maakt bij bezoek aan de Hoge Raad de wens kenbaar dat op verzoek van de Caribische Koninkrijkslanden aan dit rechtscollege een lid wordt toegevoegd (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Minister Shalton Hato van Justitie heeft afgelopen donderdag, 16 mei 2024, een bezoek gebracht aan de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Hij heeft daarbij kennis gemaakt met de President van de Hoge Raad, mevrouw mr. Dineke de Groot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de algemene website van de overheid van Curaçao. Het bezoek van Minister Hato stond in het teken van het verkennen van de ...

Benoeming nieuwe raadsheer in belastingkamer Hoge Raad

De ministerraad heeft afgelopen vrijdag, 17 mei 2024, op voordracht van de Tweede Kamer ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. W.A.P. (Wendy) van Roij tot raadsheer in de Hoge Raad. De benoeming gaat in per 1 november 2024. Mr. Van Roij zal zitting nemen in de belastingkamer van de Hoge Raad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en met een nieuwsbericht op de website van de Hoge ...

Voorjaarsnota 2024: wijzigingsvoorstellen in een notendop en belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

In het CFN van afgelopen vrijdag 17 mei 2024 rapporteerden wij reeds dat Minister Maduro van Financiën en Cultuur onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd (zie dit artikel in die uitgave van het CFN. Dat werd onder andere bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Inmiddels hebben wij de beschikking over de Voorjaarsnota 2024 zelf (die blijkbaar reeds op 15 april ...

Bezoek EHRM-rechter aan de Benedenwindse eilanden

Vorige week heeft mevrouw mr. Jolien Schukking, rechter namens het Koninkrijk bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens (EHRM), haar werkbezoek aan de Caribische (ei)landen van het Koninkrijk voortgezet met een bezoek aan de drie Benedenwindse eilanden. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Mr. Schukking werd gedurende haar bezoeken steeds begeleid door collega’s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op ...

Executive Director Hilbers van het IMF op bezoek bij Minister Maduro, onder meer over technische ondersteuning (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft afgelopen maandagmiddag bezoek gehad van de heer Paul Hilbers, Executive Director (bewindvoerder) bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die op Aruba is voor besprekingen met bewindspersonen die belast zijn met financiën, de Raad van Ministers en de Centrale Bank van Aruba. Zo is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Tijdens de bespreking is gesproken over ...

Presentaties over het ‘koopkrachtmodel’ met verschillende tarieven inkomstenbelasting, belastingvrije voet, kinderaftrek, sociale premies en (eigen) bijdragen (Aruba)

Op dinsdag 14 mei 2024 heeft het Economisch Bureau Amsterdam (“EBA”) in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) voor verschillende commerciële sectoren (ATIA, AHATA, CUA, SNBA en KvK) een presentatie verzorgd over het ‘koopkrachtmodel’. Eerder werd reeds een presentatie gegeven aan de Staten van Aruba en aan de Ministerraad van Aruba alsmede aan verschillende overheidsinstanties en andere instellingen (zie hierna). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene ...

Voorjaarsnota 2024 naar de Staten: extra belastingopbrengsten naar diverse projecten (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft bekendgemaakt dat zij onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd. Zo staat in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024 (PAP) en hierover is ook een nieuwsbericht (NED) verschenen op de algemene website van de overheid van Aruba. Met de Voorjaarsnota krijgen de Staten een vroeg inzicht in beleidswijzigingen die goedkeuring van de Staten behoeven. Het is ...

Informatiepagina op de website van DIMP over het online doen van aangifte winstbelasting en informatiesessies voor ondernemers en belastingconsulenten (Aruba)

Zoals wij in het CFN van 26 april 2024 reeds rapporteerden (zie dit artikel) worden de aangifteformulieren voor de winstbelasting door het Departamento di Impuesto (DIMP) voortaan digitaal (dat wil zeggen ‘elektronisch’) uitgereikt en geschiedt het doen van de aangifte winstbelasting voortaan ook geheel digitaal. Dit geldt reeds met ingang van het aangiftejaar 2023. De digitale aangifteformulieren voor het belastingjaar 2023 zijn sinds 16 mei 2024 beschikbaar in het digitale ...

Gouverneur van Aruba beëdigt nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 3 mei 2023 heeft mevrouw mr. Titia Henniphof ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador in het bijzijn van, onder meer, haar echtgenoot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de ...

Ook viering 155 jaar Hof van Justitie in de Caribische delen van het Koninkrijk, met lezingen en Vrijheidslunch (Aruba-Curaçao-Sint Maarten-Caribisch Nederland)

Op maandag 6 mei 2024 vierde het Hof van Justitie zijn 155-jarig bestaan. Officieel is 1 mei de dies natalis van het Hof. De viering werd dan ook gecombineerd met die van de Bevrijdingsdag. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt met een persbericht van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Op alle vestigingen van het Hof werd – in samenwerking met de organisatie belast met de Koninkrijksbrede Freedom Meals (https://freedom-meals.com) – een ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk vandaag in de Staten. Bevat ook wijzigingen in de inkomstenbelasting, de ongevallenverzekering en de AOV (Aruba)

Vandaag, woensdag 8 mei 2024, wordt de (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Aruba, zo blijkt uit de agendering op de website van ...

Kantoren Douane en DIMP gesloten op Hemelvaartsdag 9 mei én op vrijdag 10 mei wegens een verplichte ATV-dag (Aruba)

De kantoren van de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) en van de Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) zijn gesloten op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2024, én op vrijdag 10 mei 2024 in verband met een verplichte ATV-dag. De Douane vraagt de medewerking van haar klanten om de invoeraangiften op tijd en correct in te dienen om vertragingen in de afhandeling van vracht te voorkomen. Maandag 13 mei ...

Gouverneur van Aruba ontvangt rechter van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Op 30 april jl. voerde de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, op Cas Ceremonial di Gobernador een kennismakingsgesprek met mevrouw Jolien Schukking, rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (EHRM). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. In het gesprek tussen de Gouverneur en mevrouw Schukking kwamen verschillende thema’s op het terrein van de ...

Ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen in voorbereiding

Door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp-Rijkswet herstel omissies cassatie in belastingzaken Caribische Koninkrijksdelen. Zo blijkt uit het derde periodiek wetgevingsoverzicht inzake Caribisch Nederland dat bij brief d.d. 25 april 2024 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer is toegezonden (zie onderdeel 26 van het overzicht). Volgens de toelichting bij het overzicht zijn bij de ...

Regulering van vacation rentals in afrondende fase: ‘ook van belang voor de belasting compliance’ (Aruba)

De regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ (verhuur van vakantiewoningen, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘other accomodations’) ten behoeve van een duurzame toeristische ontwikkeling is in de afrondende fase. Dit heeft Minister Dangui Oduber bekendgemaakt, volgens een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van donderdag 25 april 2024. [Later toegevoegd: Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba.] Minister Oduber legt ...

Ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie met verhoging bijzondere belasting verblijf, vrijstelling precario voor de rioolstelsels en vrijstelling van invoerrechten (Aruba)

Op 17 april 2024 is de ontwerplandsverordening houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie) (2023-2024-1015) aangeboden aan de Staten van Aruba. Wij maakten in het CFN van vorige week vrijdag ...

Uitreiking aangifteformulieren winstbelasting en indiening voortaan alleen nog digitaal, met ingang van belastingjaar 2023 (Aruba)

In het kader van het digitaliseringstraject ten behoeve van het efficiënter verwerken van aangiften en aanslagen heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt dat de aangifteformulieren inzake de winstbelasting voortaan, met ingang van het aangiftejaar 2023, digitaal (dat wil zeggen ‘elektronisch’) worden uitgereikt. Het doen van aangifte winstbelasting geschiedt voortaan geheel digitaal. De digitale aangifteformulieren voor het belastingjaar 2023 zullen met ingang van 16 mei 2024 beschikbaar zijn in het ...

Verzoeken m.b.t. de fiscale eenheid nu online via website belastingdienst (Aruba)

In het kader van het digitaliseringstraject heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt dat zaken betrekking hebbende op ‘fiscale eenheden’ nu eenvoudiger kunnen worden geregeld, namelijk online via de website van DIMP. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP). Daarbij is ook een flyer geplaatst: ‘Regla tur asunto encuanto unidad fiscal mas facil’ (klik hier om rechtstreeks naar die flyer te gaan). Op verzoek kunnen ...

Minister Maduro op bezoek bij Fiscal Affairs Department van IMF met verzoek om een TADAT assessment voor de verdere professionalisering van DIMP (Aruba)

Bij haar bezoek aan de IMF Spring Meetings heeft Minister Maduro een bespreking gehad bij het Fiscal Affairs Department (FAD) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met het verzoek om technische ondersteuning bij de verdere professionalisering van het Departamento di Impuesto (DIMP). Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 19 april 2024. In het jaar 2019 kreeg Aruba al technische ondersteuning van het IMF ...

Uitvoeringsagenda april-augustus 2024 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 19 april 2024 heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor de periode 1 april - 31 augustus 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Van 19 tot en met 26 maart 2024 heeft de staatssecretaris een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de voortgang van de Landspakketten te bespreken en met de drie landen te reflecteren op de onderlinge samenwerking ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2024

Bij brief d.d. 16 april 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 april 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Bespreking Minister Maduro met Executive Director Hilbers van het IMF over de technische ondersteuning die Aruba heeft gekregen via Cartac (Aruba)

Minister Maduro van Financiën heeft deze week in Washington gesproken met Executive Director Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over onder andere de technische ondersteuning die Aruba heeft gekregen via Cartac, één van de Regional Technical Assistance Centers van het IMF. Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van woensdag 17 april 2024. Minister Maduro heeft daarbij gesproken over de positieve ontwikkelingen in Aruba ...

Verhoging bijzondere belasting verblijf in verband met privatisering RWZI (Aruba)

In verband met de door de regering voorgestelde privatisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wil de regering de bijzondere belasting verblijf (BBV) verhogen. Dit zou staan in een ontwerplandsverordening in het kader van de privatisering van RWZI, aldus een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van woensdag 17 april 2024 (blz. 3). Er staat niet bij vermeld tot welke bedragen de BBV zal worden verhoogd. Per datum van opmaak van dit ...

Jaarverslag 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd: aantallen belastingzaken uitgelicht

Op 2 april jl. is het jaarverslag over 2023 van de Hoge Raad gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad; klik hier voor een link naar het (digitale) jaarverslag 2023. Inleiding In het jaarverslag legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet in het jaar 2023. Aan de hand van beschouwingen, cijfers, interviews en een ...

Wijziging Procesreglement Hoge Raad in verband met invoering tijdslimiet mondelinge toelichting in fiscale zaken

Op 29 maart 2024 is een wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad der Nederlanden gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang  2024, nr. 10936 (Stcrt. 2024, 10936). De wijziging van het procesreglement houdt verband met de invoering van een tijdslimiet voor de mondelinge toelichting in fiscale zaken. De onderhavige wijziging van het Procesreglement van de Hoge Raad is op 25 maart 2024 door de gerechtsvergadering ...

Periode indiening Personeelsregister 2023 en Personeelsbehoefte 2024 verlengd (Aruba)

De Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) heeft bekend gemaakt dat de periode voor de indiening van het Personeelsregister 2023 en voor de Personeelsbehoefte (Manpower Planning) 2024 voor alle bedrijven op Aruba wordt verlengd tot 30 april 2024. Zo staat in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamento of hier voor het nieuwsbericht in English). De Arbeidsverordening 2013 ...

Beëdiging rechter Schols als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op dinsdag 2 april 2024 heeft de heer mr. Johannes J.J. Schols ten overstaan van de waarnemend Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Agustin Vrolijk, de verklaring en belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador in het bijzijn van de heer Jacques Keltjens, vice-president van het ...

Met ingang van 2024 lagere AZV-premie voor gepensioneerden: 5% over de eerste Afl. 30.000 (Aruba)

Met ingang van het jaar 2024 is het tarief van de AZV-premie voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder verlaagd: het tarief bedraagt nu 5% over de eerste Afl. 30.000 van het inkomen of salaris. Voor zover het inkomen de Afl. 30.000 te boven gaat, blijft het tarief van de premie AZV overigens 10,5%. Zo heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP). Klik hier voor het ...