EU updates list of non-cooperative tax jurisdictions. Aruba among the countries that have been moved from the grey list to the blacklist

EU Finance Ministers have updated the EU list of non-cooperative tax jurisdictions, based on an intense process of analysis and dialogue steered by the Commission. The list has proven a true success with many countries having changed their laws and tax systems to comply with international standards. This was announced in a press release dated ...
LEES VERDER

Eerste Kamer stemt in met Multilateraal Anti-BEPS verdrag

De Eerste Kamer heeft op 5 maart 2019 het goedkeuringsvoorstel met betrekking tot het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (hierna: het Verdrag) als hamerstuk afgedaan. Het goedkeuringsvoorstel werd op ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Nederlandse Antillen – Frankrijk voor Curaçao

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 20 juni 2018 overeenkomstig artikel 13 de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Franse Republiek betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Parijs/'s-Gravenhage, 29 juni/27 augustus 2004) opgezegd in de verhouding tussen Curaçao ...
LEES VERDER

Extension of the comment period for the public consultation document on the possible solutions to the tax challenges of digitalisation

In order to ensure all stakeholders are given the full opportunity to provide feedback on the publication consultation document relating to the possible solutions to the tax challenges of digitalisation, the OECD has extended the comment period to 6 March 2019. The public consultation meeting remains scheduled for 13-14 March 2019 and the deadline for registration ...
LEES VERDER

OECD invites taxpayer input on eighth batch of dispute resolution peer reviews – includes Curaçao

Improving the tax treaty dispute resolution process is a top priority of the BEPS Project. The Mutual Agreement Procedure (MAP) peer review and monitoring process under Action 14 of the BEPS Action Plan was launched in December 2016 with the peer review process now well underway. The peer review process is conducted in two stages ...
LEES VERDER

Opzegging spaartegoedenverdrag Nederlandse Antillen – Hongarije voor Curaçao en Sint Maarten

De Republiek Hongarije heeft op 24 januari 2018 overeenkomstig artikel 13 de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Hongarije betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Boedapest/'s-Gravenhage, 30 april/27 augustus 2004) opgezegd in de verhouding tussen Curaçao en Sint Maarten enerzijds en ...
LEES VERDER

Lijst van vragen en antwoorden over douaneverdrag met Costa Rica (van toepassing op alle Koninkrijksdelen)

Op 18 februari 2019 is door de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer de Lijst van vragen en antwoorden over het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (San José, 18 juni 2018; Kamerstuk 35082 (R2112)-1) vastgesteld. Bij brief van ...
LEES VERDER

OECD invites public input on the possible solutions to the tax challenges of digitalisation

Extension of the comment period for the public consultation document on the possible solutions to the tax challenges of digitalisation Update 19/02/2019  In order to ensure all stakeholders are given the full opportunity to provide feedback on the publication consultation document relating to the possible solutions to the tax challenges of digitalisation, the OECD has ...
LEES VERDER

OECD releases BEPS peer review reports on improving tax dispute resolution mechanisms and preventing treaty shopping

Progress continues with the implementation of the BEPS package, as the OECD releases additional peer review reports assessing countries’ efforts to implement the Action 6 and Action 14 minimum standards as agreed under the OECD/G20 BEPS Project. The release of these reports has been announced with a press release dated 14 February 2019 as published ...
LEES VERDER

Tweede Kamer stemt in met Multilateraal Anti-BEPS verdrag met voorbehoud terzake van effectieve conflictresolutie

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het goedkeuringsvoorstel aangenomen met betrekking tot het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194) (hierna: het Verdrag). Daarbij is nog een amendement aangenomen ...
LEES VERDER

Brief EU Gedragscode Groep aan Minister van Financiën betreffende de vervanging van preferentiële regimes

De voorzitter van de Gedragscode Groep van de Europese Unie (de “EU Code of Conduct Group”) heeft met dagtekening 1 februari 2019 brieven gestuurd aan de onderscheidenlijke Ministers van Financiën van verschillende landen met als onderwerp de “Replacement of harmful preferential tax regimes with measures of similar effect”. Ook aan de Minister van Financiën van ...
LEES VERDER

International community makes important progress on the tax challenges of digitalisation

The international community has made important progress toward addressing the tax challenges arising from digitalisation of the economy and has agreed to continue working multilaterally towards achievement of a new consensus-based long-term solution in 2020, the OECD announced on 29 January 2019 with a press release published on their website. Countries and jurisdictions participating in ...
LEES VERDER

Wijziging Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen opnieuw ter stilzwijgende goedkeuring naar Staten-Generaal. Goedkeuring gevraagd voor het gehele Koninkrijk

Op 10 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de op 30 juni 2018 te Brussel tot stand gekomen wijziging van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 2018, 130) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer. Een toelichtende nota is ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Thailand ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Staten-Generaal. Zal van toepassing zijn op alle delen van het Koninkrijk

Bij brief van 9 januari 2019 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 27 september 2018 te Bangkok tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Thailand inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2018, 177) (hierna: het Verdrag) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal. Bij de brief is ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Aruba – Brazilië per 1 februari 2019 in werking getreden. Fiscale bepalingen

Per heden, 1 februari 2019, is het op 16 september 2014 getekende luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Federale Republiek Brazilië in werking getreden, voluit: het “Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Federale Republiek Brazilië, met Bijlage (Brasilia, 16 september 2014) (Trb. 2014, 190) ...
LEES VERDER
Aan het laden...