Corporate Tax Statistics 2023 published, accompanied by a new OECD Taxation Working Paper ‘Effective Tax Rates of MNEs: New evidence on global low-taxed profit’

The OECD’s latest Corporate Tax Statistics report and a new accompanying working paper, Effective Tax Rates of MNEs: New evidence on global low-taxed profit, provide new data on global low-taxed profit, a key issue for determining the impact of the global minimum tax, according to a news release on the website of the OECD. The report and the working paper have been published last Tuesday November 21th, 2023. Further from the news release: ...

Belastingverdrag met San Marino ondertekend (Curaçao)

Vandaag heeft Minister Silvania van Financiën tijdens een ceremonie in het Palazzo Begni gebouw te San Marino een belastingverdrag tussen Curaçao en San Marino ondertekend. Zo is zojuist bekend gemaakt met een persbericht op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania. Formeel betreft het hier een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken ...

OECD invites public input on proposed changes to the Commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention and its application to extractible natural resources

The OECD invites public input on proposed changes to the Commentary on Article 5 of the OECD Model Tax Convention and its application to extractible natural resources. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: Article 5 of the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital deals with the definition of permanent establishment. Working Party 1 on Tax Conventions ...

OECD releases statistics and awards on Mutual Agreement Procedures: The Netherlands win awards for the shortest time in closing TP cases and for the most improved jurisdiction

The 2022 Mutual Agreement Procedures (MAP) Statistics, the 2022 MAP Awards and the 2023 Consolidated Information on MAP were released during the fifth OECD Tax Certainty Day on 14 November 2023 where tax officials and stakeholders took stock of the tax certainty agenda and discussed ways to further improve dispute prevention and resolution. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: ...

Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023 published, making dispute resolution mechanisms more effective

On Tuesday November 14, 2023, the OECD released Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective – Consolidated Information on Mutual Agreement Procedures 2023, the first-ever edition that provides stakeholders with an overview of published information on MAP in each member jurisdiction of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS in a clear and simple manner. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Although member jurisdictions have ...

OECD Secretary-General welcomes pledge by 48 countries (including The Netherlands) to implement global tax transparency standard for crypto-assets by 2027 (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF)

OECD Secretary-General Mathias Cormann welcomed the announcement on Friday November 10th, 2023, that 48 countries and jurisdictions intend to implement the OECD’s global tax transparency framework for the reporting and exchange of information with respect to crypto-assets by 2027. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: “Today’s announcement of co‑ordinated international action on crypto-assets is a major step forward, marking ...

Global Forum publishes eight new peer review reports on transparency and exchange of information on request

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) published new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR) for six of its members (Latvia, Mauritania, Pakistan, Poland, Serbia and Thailand), and supplementary reports that reflect progress made by two members (Botswana and Dominica) in implementing the EOIR standard. This has been announced in a news release on the website of ...

OECD and IGF invite comments on a draft toolkit to support developing countries in addressing base erosion and profit shifting risks when pricing minerals

As part of the ongoing work of the OECD/IGF partnership on BEPS in the mining programme, the OECD is seeking public comments on an additional toolkit that is designed to support developing countries in addressing the transfer pricing challenges faced when pricing minerals. The toolkit applies this transfer pricing framework as documented in Determining the Price of Minerals: A Transfer Pricing Framework to a specific mineral (lithium). This has been announced in a news ...

Raad van Ministers akkoord met voorstel reactie aan de Staten over goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao heeft ingestemd met de inhoud van een voorstel d.d. 24 oktober 2023 van de Minister van Financiën voor een document waarin gereageerd wordt op de opmerkingen van de Staten van Curaçao over het goedkeuringswetsvoorstel inzake het belastingverdrag met Malta ten behoeve van Curaçao. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Ministers van Curaçao van 1 november 2023. Volgens de ...

Afschaffing regime Vrijgestelde Vennootschap aangekondigd in aanschrijving. Vooruitlopend op wetswijziging worden verzoeken tot het verlenen van de status van Vrijgestelde Vennootschap niet meer in behandeling genomen (Sint Maarten)

Op vrijdag 3 november jl. is de Aanschrijving d.d. 1 november 2023, 2023 no. 4842, van de Minister van Financiën van Sint Maarten ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening landsbelastingen inzake de behandeling van verzoeken tot het verlenen van de status van Vrijgestelde Vennootschap als bedoeld in artikel 1A, eerste lid, onderdeel f, van de Landsverordening op de winstbelasting, gepubliceerd in de Landscourant ...

Verslag van de rapporteur van de vaste kamercommissie voor Financiën over de stand van zaken met betrekking tot het mondiaal OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals (Pijler 1 en Pijler 2), met conclusies en aanbevelingen aan de toekomstige Tweede Kamer (Nederland)

Bij brief d.d. 27 oktober 2023 heeft de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer het door het kamerlid Nijboer, rapporteur voor de uitwerking van het mondiale OESO-akkoord over belastingheffing voor multinationals, uitgebrachte verslag ‘Oeso-belastingakkoorden: Pijler 1 en Pijler 2’ aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Financiën heeft op 9 februari 2022 de leden Idsinga (VVD) en Nijboer (PvdA) benoemd ...

Belastingverdrag met Andorra in het Tractatenblad: alleen ten behoeve van het Europese deel van Nederland, maar met mogelijkheid van uitbreiding tot Caribische delen van het Koninkrijk (Nederland)

Op 31 oktober 2023 is het op 12 oktober 2023 te Marrakesh getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Andorra tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 128 (Trb. 2023, 128). Voor wat ...

RMR akkoord met belastingverdrag met San Marino ten behoeve van Curaçao (Curaçao)

De Rijksministerraadvergadering (RMR) is op 27 oktober 2023 akkoord gegaan met het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting. De minister van Buitenlandse Zaken zal het Verdrag sluiten en het met het oog op stilzwijgende goedkeuring aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State ...

Taakgroep Internationale Compliance ingesteld bij ministeriële beschikking (Curaçao)

Bij Ministeriële beschikking d.d. 30 oktober 2023, no. 2023/038794, is door de Minister van Financiën van Curaçao een ‘Taakgroep Internationale Compliance’ ingesteld. De ministeriële beschikking is op 31 oktober 2023 geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De taakgroep is ingesteld omdat Curaçao zich tijdig wenst voor te bereiden op het innemen van een standpunt ten aanzien van toekomstige internationale fiscale standaarden en slagvaardig de noodzakelijke aanpassingen ...

Kamerbrief staatssecretaris over internationale belastingheffing van ‘high net worth individuals’ (Nederland)

In een kamerbrief d.d. 20 oktober 2023 is de Nederlandse staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) nader ingegaan op de toegezegde overzichten van ‘landen met geen of een laag nominaal tarief voor de inkomstenbelasting (waar mogelijk aangevuld met ruimhartige fiscale regelingen)’ en van ‘Europese landen met een specifieke belastingheffing voor emigrerende inwoners’. Ook informeert de staatssecretaris de Kamer over het vervolg van de gedachtevorming over (internationale) belastingheffing van individuen met een ...

Reacties NOB op wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) (Nederland)

Op 20 oktober 2023 heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 gepubliceerd. Eerder gaf de NOB ook al reactie op het initieel ingediende wetsvoorstel en op de nota naar aanleiding van het verslag. Klik hier om naar de reacties op de website van de NOB te gaan. Hierbij attenderen wij u op de reacties van de NOB, zonder ...

EU Tax Observatory publishes Global Tax Evasion Report 2024

This week EU Tax Observatory has published its Global Tax Evasion Report 2024. This report addresses questions as ‘Is global tax evasion falling or rising?’ and ‘Are new issues emerging, and if so, what are they?’, based on international research collaboration building on the work of more than 100 researchers globally. The EU Tax Observatory is ‘an independent research laboratory hosted by the Paris School of Economics’ and ‘it conducts ...

Nederlandse Ministerie van Financiën publiceert bijgewerkt document met veelgestelde vragen en antwoorden over ‘toeval-Amerikanen’ onder FATCA (Nederland)

Op 20 oktober 2023 is het bijgewerkte document (versie oktober 2023) van het Nederlandse Ministerie van Financiën met vragen en antwoorden op veelgestelde vragen over ‘toeval-Amerikanen’ onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Hierbij attenderen wij u op dit document, zonder verdere samenvatting of toelichting. Voor meer informatie verwijzen wij naar het document zelf. CFN-artikelnummer 20231027-20 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op rijksoverheid.nl m.b.t. de veelgestelde ...

Kamerbrief staatssecretaris over ontwikkelingen rondom Pijler 1: door recente ontwikkelingen kan op dit moment geen MLC ondertekend worden (Nederland)

In een brief d.d. 20 oktober 2023 informeert de Nederlandse staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) over de meest recente ontwikkelingen rondom Pijler 1. Hieronder volgen enkele indicatieve frases uit de kamerbrief (enigszins geparafraseerd). De afgelopen jaren is binnen het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gewerkt aan een herziening van het internationale belastingsysteem, omdat de vraag opkwam of de huidige internationale regels ...

Ministers van Financiën van Suriname en Curaçao spreken uitwisselingsprogramma af voor een structurele samenwerking tussen de belastingdiensten van beide landen. Ook is gesproken over een belastingverdrag: op ambtelijk niveau vinden reeds gesprekken plaats (Suriname)

Tussen de Ministers van Financiën van Suriname en Curaçao is een uitwisselingsprogramma afgesproken voor een structurele samenwerking tussen de belastingdiensten van beide landen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Tijdens de jaarlijkse vergadering van het IMF in Marrakech, Marokko, van twee weken geleden, heeft overleg plaatsgevonden tussen de minister van Financiën van Suriname, de heer Stanley Raghoebarsing, en de minister ...

Antigua and Barbuda, Belize and Seychelles added to EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. British Virgin Islands, Costa Rica and Marshall Islands removed from the list

The Council of the European Union decided on Tuesday, October 17, 2023, to add Antigua and Barbuda, Belize and Seychelles to the EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes. At the same time, three jurisdictions were removed from the list: British Virgin Islands, Costa Rica and Marshall Islands. This has been announced with a press release published on the website of the Council. With these additions, the EU list now consists of 16 ...

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – Koeweit stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Verdrag bevat bepalingen over gebruikersheffingen, douanerechten en andere heffingen

Op 6 maart 2023 is door de Staten-Generaal de stilzwijgende toestemming verleend van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit (met Bijlage) (Koeweit, 19 september 2022) (Trb. 2022, 95). De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zijn ingevolge artikel 24 van het Verdrag op 1 mei 2023 in werking getreden. Dit is op 16 oktober 2023 bekendgemaakt in het ...

Douaneverdrag tussen Nederland en Ecuador in het Tractatenblad: zal van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk

Vandaag, vrijdag 20 oktober 2023, is het op donderdag 19 oktober 2023 te Quito, Ecuador, getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 125 (Trb. 2023, 125). Hierover is vanochtend ook een nieuwsbericht geplaatst op rijksoverheid.nl. Het Verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van ...

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 oktober 2023 (Nederland)

Op 16 oktober 2023 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 oktober 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2023

Bij brief d.d. 6 oktober 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 oktober 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Staatssecretaris stuurt jaarlijkse monitoringsbrief naar Tweede Kamer betreffende het in kaart brengen van de effectiviteit van de aanpak van belastingontwijking (Nederland)

Bij brief d.d. 11 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een monitoringsbrief aan de Tweede Kamer gestuurd om de effectiviteit van de aanpak van belastingontwijking in kaart te kunnen brengen. De aanpak van belastingontwijking is een belangrijke prioriteit van dit kabinet. Nederland heeft belastingontwijking met verschillende maatregelen streng aangepakt, aldus de brief. In de eerste editie van de monitoringsbrief [zie deze brief van 28 juni 2022; ...

Heads of tax administrations agree on new collaborative initiatives to shape the future of tax administration and on deepening their co-operation for the implementation of the global minimum tax

The OECD's Forum on Tax Administration (FTA) held its annual Plenary meeting in Singapore from 11-13 October 2023, bringing together tax commissioners and delegates from across the globe, including representatives from international organisations, regional tax administration bodies, business and academia. This has been announced in a news release on the website of the OECD. At the meeting, Commissioners agreed on new areas of collaboration to pave the way for transforming the future of tax administration, ...

OECD/G20 Inclusive Framework releases new Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One addressing tax challenges of globalisation and digitalisation

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has released the text of a new multilateral convention (MLC) that updates the international tax framework to co-ordinate a reallocation of taxing rights to market jurisdictions, improve tax certainty, and remove digital service taxes. The publication of the convention moves the international community a step closer towards finalisation of the Two-Pillar Solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of ...

Minister Silvania spreekt met bewindslieden van Noorwegen, Barbados, Mauritius en Suriname over belastingverdragen (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft deze week in Marrakech, Marokko, gesproken met de Noorse staatssecretaris Erlend Grimstad over een nieuw te onderhandelen belastingverdrag. Zo is bekendgemaakt in een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania. Op 26 juni 2023 ontving Curaçao het bericht dat Noorwegen het huidige verdrag ter voorkoming van dubbele belasting per 1 januari 2024 zal beëindigen (zie hierover dit artikel in het CFN ...

Verslag werkbezoek staatssecretaris van financiën aan de VS: onder andere over FATCA en over de herziening van het internationale belastingsysteem (Pijler 1 en 2) (Nederland)

In een brief d.d 2 oktober 2023 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), Marnix van Rij, verslag uitgebracht van zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten van 10 tot en met 15 september 2023. De staatssecretaris heeft een bezoek gebracht aan Washington, New York en Houston. In Washington heeft de staatssecretaris gesproken met onderdelen van de overheid: het Amerikaanse ministerie van financiën (“Treasury”), medewerkers van ...