Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Op woensdag 24 mei 2023 is het verslag vastgesteld van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het ...
LEES VERDER

ECLAC publication ‘Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2023’ examines options for strengthening personal income tax to boost its revenues and redistributive potential

This week UN ECLAC’s report ‘Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean, 2023’ has been published (Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2023: fiscal policy for growth, redistribution and productive transformation). In 2022, the fiscal situation in Latin America and the Caribbean was characterized by rising tax revenues and declining in public spending, resulting in smaller fiscal deficits. Nevertheless, public debt remains high. Against this backdrop, this ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2022 inzake rulings met een internationaal karakter: vier BES vi-rulings, geen BRNC-rulings (internationaal en Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 24 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de jaarrapportage 2022 van de Nederlandse Belastingdienst aangeboden aan de Tweede Kamer. De jaarrapportage geeft inzicht in de realisatie van de ambities die zijn opgenomen in het jaarplan 2022. Met ingang van 2023 biedt de Belastingdienst één rapportage (de jaarrapportage) aan over de voortgang op de activiteiten uit het jaarplan, in plaats van, zoals voorheen, drie ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2023

Het overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 april 2023, is gepubliceerd. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de lijst met peildatum 1 januari 2023 bevat ...
LEES VERDER

Inbrengdatum verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 (Curaçao)

De inbrengdatum voor de leden van commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen is vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur. Dit blijkt ...
LEES VERDER

Verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Vandaag is het verslag van de centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao van 8 mei 2023 over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 ...
LEES VERDER

Team van Global Forum op bezoek in Aruba ter evaluatie van het systeem van de belastingdienst voor veilige internationale uitwisseling van fiscale informatie

Deze dagen is een team van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in Aruba ter evaluatie van de systemen van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) ten behoeve van een veilige internationale uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden. Zo is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno: ‘Un evaluacion importante ta tumando luga na Departamento di Impuesto pa por comparti informacion fiscal ...
LEES VERDER

Gastlandverdrag inzake vestiging in Sint Maarten van een kantoor van het UN Office for Project Services ter kennisgeving naar Staten-Generaal. Verdrag bevat bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten (Trb. 2023, 51; hierna: het Verdrag) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ...
LEES VERDER

Global Forum members’ Competent Authorities meet in Tbilisi for their annual experience-sharing conference

The 10th Global Forum Competent Authorities Conference was kindly hosted by the Georgia Revenue Service on 15 and 16 May 2023 in Tbilisi. The event brought together 160 participants from 77 jurisdictions. This has been announced with a news release dated 16 May 2023 on the website of the OECD. The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum) is the leading multilateral body mandated to ensure that jurisdictions ...
LEES VERDER

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023: ‘Economic recovery and higher commodity prices drive rebound in tax revenues’

Tax revenues as a share of GDP in Latin America and the Caribbean (LAC) rebounded to their pre-pandemic level in 2021 amid an economic recovery and higher commodity prices, according to a new report ‘Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2023’ released on Tuesday 16 May 2023 at the 35th Regional Fiscal Seminar in Santiago, Chile. This has been announced with a news release dated 16 May 2023 on the ...
LEES VERDER

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023 (Nederland)

Op donderdag 11 mei 2023 is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. Nederland heeft met een groot aantal landen ...
LEES VERDER

OECD and IGF invite public comments on draft toolkits to support developing countries in addressing base erosion and profit shifting risks when pricing minerals, including a toolkit on the transfer pricing framework to bauxite

As part of the ongoing work of the OECD/IGF partnership on base erosion and profit shifting (BEPS) in the mining programme, the OECD and IGF (Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development) are seeking public comments on two toolkits. The first toolkit provides a framework that is designed to support developing countries in addressing the transfer pricing challenges faced when pricing minerals. The second toolkit applies this transfer ...
LEES VERDER

Vergadering van de Centrale Commissie van de Staten inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Afgelopen maandag 8 mei 2023 heeft de Centrale Commissie van de Staten vergaderd over het voorstel van rijkswet houdende (voluit) goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta vandaag in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) wordt vandaag behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

Goedkeuringswet belastingverdrag met Cyprus in het Staatsblad, verdrag goedgekeurd voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland (Caribisch Nederland)

Op 4 mei 2023 is de Wet van 19 april 2023, houdende goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der ...
LEES VERDER

Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen verzoekt de Centrale Commissie van de Staten om het goedkeuringsvoorstel van rijkswet inzake het belastingverdrag met Malta in behandeling te nemen en het verslag aan de Tweede Kamer aan te bieden opdat de Curaçaose inbreng wordt meegenomen (Curaçao)

De voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen (hierna: de Commissie Rijksaangelegenheden) van de Staten van Curaçao heeft de leden van de Centrale Commissie van de Staten voorgesteld om het voorstel van rijkswet houdende (kortweg) de goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen Curaçao en Malta in behandeling te nemen, hiervan verslag uit te brengen en dit verslag vervolgens met inachtneming van ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Op 28 april 2023 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Marnix L.A. van Rij, het Nader Rapport  inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen, aangeboden aan de Koning. Het Nader Rapport bevat de opmerkingen van de staatssecretaris ...
LEES VERDER

Taxing Wages 2023: Double blow for workers as inflation drives real wages down and labour taxes up

Tuesday April 25, 2023, the report ‘Taxing Wages 2023 - Indexation of Labour Taxation and Benefits in OECD Countries’ was released. Taxing Wages 2023 enables cross-country comparisons of labour costs and the overall tax and benefit position across the OECD. It analyses income tax paid by employees, cash benefits received by in-work families and the associated social security contributions and payroll taxes made by employees and employers, which are key factors ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Nieuw-Zeeland ter stilzwijgende goedkeuring naar de Staten-Generaal: goedkeuring wordt voor het gehele Koninkrijk gevraagd

Bij brief d.d. 5 april 2023 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het op 10 maart 2022 te Wellington getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Trb. 2022, 30, Trb. 2022, 44) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal overgelegd. Een toelichtende nota is bijgevoegd. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk inzake dit verdrag is ...
LEES VERDER

Curaçaos Fiscaal Verdragsbeleid 2023 gepubliceerd (Curaçao)

De notitie Curaçaos Fiscaal Verdragsbeleid 2023 is gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Deze notitie behelst de inzet van Curaçao bij onderhandelingen over bilaterale belastingverdragen. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van de notitie (klik hier om naar de betreffende pagina op de website van het ministerie te gaan). [Later toegevoegd: Het verdragsbeleid is op 21 april 2023 door de Minister van Financiën aangeboden ...
LEES VERDER

Raad van Ministers stemt in met fiscaal verdragsbeleid (Curaçao)

De Raad van Ministers heeft ingestemd met het door de Minister van Financiën voorgelegde fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao. Dit is bekendgemaakt met een post op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania. Het verdragsbeleid zal op de website van de overheid worden gepubliceerd. Op het moment van opmaak van dit artikel troffen wij het verdragsbeleid vooralsnog niet aan. [Later toegevoegd:] Inmiddels (op 21 april 2023) ...
LEES VERDER

Gesprekken met Andorra, Barbados, Colombia en Cyprus om onderhandelingen te starten voor een belastingverdrag en met San Marino, Qatar en Jamaica om onderhandelingen te hervatten (Curaçao)

Tijdens het werkbezoek van een delegatie van het Ministerie van Financiën van Curaçao aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Washington DC dat plaatsvond van 7-15 april jl., heeft de delegatie gesprekken gevoerd met delegaties van ‘een aantal belangrijke voorgeselecteerde landen’ om onderhandelingen te openen om te komen tot bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Er zijn gesprekken gevoerd met Andorra, Barbados, Colombia, San Marino, Qatar, Cyprus ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Cyprus goedgekeurd door Tweede Kamer, zal ook van toepassing zijn op personen die inwoner zijn van Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 4 april jl. heeft de Tweede Kamer het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol; Trb. 2021, 80) aangenomen (zie deze pagina en deze pagina ...
LEES VERDER

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2023 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal

Bij brief van 5 april 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de Minister het ...
LEES VERDER

Gastlandverdrag inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten, met bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Op 11 april 2023 is het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten, gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 51 (Trb. 2023, 51). In het Engels wordt het gastlandverdrag aangeduid ...
LEES VERDER

Curaçao en San Marino werken verder aan belastingverdrag (Curaçao)

Curaçao en San Marino pikken het proces om te komen tot een belastingverdrag tussen beider jurisdicties weer op. Zo blijkt uit een post op de persoonlijke facebookpagina van de Minister, de heer Javier Silvania: “Na 2017 Korsou a sera un trahado fiskal ku San Marino. Hulanda no raktifike. Korsou i San Marino ta bai update e tratado i nos ta bai kontesta e preguntanan ku Hulanda a hasi. Trabou tin” ...
LEES VERDER

Global Forum publishes seven new peer review reports on transparency and exchange of information on request

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) published seven new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR), for six of its members (Albania, the Czech Republic, Mexico, Nigeria, Saint Lucia and Togo) and one non-member, which had previously been deemed of relevance to its work on EOIR (Nicaragua). This has been announced with a news release dated 28 March ...
LEES VERDER

Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer draagt voortouw behandeling goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag Curaçao – Malta over aan de commissie voor Financiën (Curaçao)

Bij brief d.d. 27 maart 2023 aan het Presidium van de Tweede Kamer heeft de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken medegedeeld dat het voortouw ter zake van de behandeling van het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen (kortweg) Curaçao en Malta is overgedragen aan de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in handen gesteld ...
LEES VERDER

Vijfde voortgangsbrief FATCA: nadere richtlijnen VS over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit (Nederland)

Met een brief d.d. 20 maart 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en over de inspanningen om meer duidelijkheid te verkrijgen van de Verenigde Staten (VS) omtrent het voldoen aan de inspanningsverplichting voor banken onder de FATCA-regelgeving. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief geeft de staatssecretaris ...
LEES VERDER