Inclusive Framework on BEPS taking further steps on the implementation of the Two-Pillar Solution: release of supplementary elements relating to the report on Amount B of Pillar One and guidance to ensure consistent implementation and application of the global minimum tax under Pillar Two

On Monday, June 17, 2024, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) released supplementary elements relating to the report on Amount B of Pillar One and guidance to ensure consistent implementation and application of the global minimum tax under Pillar Two. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: Amount B of Pillar One A report on Amount B, ...

Kamerbrief staatssecretaris met terugkoppeling uitkomsten Inclusive Frameworkvergadering eind mei 2024 (Nederland)

Bij brief d.d. 11 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën terugkoppeling verschaft aan de Tweede Kamer met betrekking tot de uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework on BEPS (IF) die heeft plaatsgevonden van 28 tot en met 30 mei 2024. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom Pijler 1 en de appreciatie daarvan door Nederland. Daarnaast staat hij stil bij een ...

Vragen MAN-fractie over het geassocieerd lidmaatschap van Caricom (Curaçao)

Bij brief d.d. 12 juni 2024 heeft de MAN-fractie in de Staten van Curaçao vragen gesteld aan de Minister-President Pisas naar aanleiding van de bekendmaking dat het besluit genomen zou zijn over het door Curaçao geassocieerd lid worden van Caricom. In dit kader brengen wij naar voren dat de Raad van Ministers (RvM) onlangs akkoord is gegaan met de vastlegging van een kennelijk reeds op 26 april 2024 genomen beslissing ...

Belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname wordt 1 juli aanstaande getekend

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het belastingverdrag met Suriname op 1 juli 2024 zal worden getekend, in het Marriott hotel. Zo staat in een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania: “Dia 1 juli MinFin ta firma na Marriott e tratado fiskal ku Sürnam”. Eerder werd al bekend dat de landen op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming hebben bereikt over de tekst van ...

Correctie (ter behoud van rechten) wegens vermeende niet-verantwoorde inkomsten uit verhuurd onroerend goed ten onrechte aangebracht: enig bewijs voor door belanghebbende genoten inkomen ontbreekt. Ook de correctie afwaardering van (incourante) voorraden is ten onrechte aangebracht, omdat in het geheel niet ten laste van de fiscale winst blijkt te zijn afgewaardeerd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende dreef sinds 1 januari 2010 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming zijn in de loop van 2014 gestaakt. Ten tijde van het staken bleef belanghebbende nog met een partij aan (incourante) voorraden zitten. Daarvan is nog een klein deel verkocht in 2015 en 2016. Het bedrijfspand waarin de onderneming ...

Motie Mercelina door de Tweede Kamer verworpen. Betrof een verzoek aan de Koninkrijksregering (RMR) om in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Curaçao)

De tijdens het plenair debat van woensdag 5 juni 2024 inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) door het lid/bijzonder gedelegeerde van de Staten van Curaçao Mercelina ingediende motie is door de Tweede Kamer verworpen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over deze motie). Zoals wij rapporteerden in het CFN van 5 juni 2024 (klik hier), waren ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao aangenomen door de Tweede Kamer (Curaçao)

Het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over dit wetsvoorstel). Het plenair debat inzake het onderhavige wetsvoorstel ...

Belastingverdrag met Malta aangenomen door de Tweede Kamer. Gewijzigde motie Idsinga ook aangenomen (Curaçao)

Het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina en deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over het wetsvoorstel). Ook de door het lid Idsinga ingediende (gewijzigde) motie is door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze ...

Motie ingediend tijdens het plenair debat inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao: verzoek aan de Koninkrijksregering (RMR) om in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Curaçao)

Vandaag, woensdag 5 juni 2024, heeft in de Tweede Kamer het plenair debat plaatsgevonden inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Bij het debat waren ook de bijzonder gedelegeerden van de Staten ...

Motie ingediend tijdens het plenair debat inzake de goedkeuringswet voor het belastingverdrag met Malta: verzoek om na twee jaar een evaluatie naar de Kamer te sturen (Curaçao)

Vandaag, woensdag 5 juni 2024, heeft in de Tweede Kamer het plenair debat plaatsgevonden inzake het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124). Bij het debat waren ook de bijzonder gedelegeerden van de Staten van Curaçao aanwezig die ook het woord hebben gevoerd (zie de sprekerslijst). Klik hier om naar de video van het debat ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake de goedkeuringswet voor het belastingverdrag met Malta. Ook antwoorden op vragen over het belastingverdrag met San Marino en over de opzegging door Noorwegen van het belastingverdrag in relatie tot Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 3 juni 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u zonder verdere toelichting of samenvatting op deze nota, opdat u hier zo snel mogelijk kennis ...

Aanstaande woensdag 5 juni plenair debat voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Het plenair debat in de Tweede Kamer inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Zo blijkt uit de agendering van dat debat op de website van de Tweede Kamer. Er is spreektijd ...

Aanstaande woensdag 5 juni plenair debat goedkeuringswet belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Het plenair debat in de Tweede Kamer inzake de goedkeuringswet voor, kortweg, het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) vindt, vooralsnog, plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Zo blijkt uit de agendering van dat debat op de website van de Tweede Kamer. Er is spreektijd aangevraagd door de Kamerleden Idsinga (NSC), White (GroenLinks-PvdA) en Van Eijk ...

Enkele leden van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben het voornemen uitgesproken de stilzwijgende goedkeuring van het belastingverdrag met San Marino te willen doorbreken (Curaçao)

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van donderdag 30 mei 2024 hebben enkele leden van de commissie het voornemen uitgesproken de stilzwijgende goedkeuring van het belastingverdrag ten behoeve van Curaçao met San Marino te willen doorbreken. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie van donderdag 30 mei 2024 (zie bij agendapunt 7). Het op 20 november 2023 te San ...

Luchtvaartverdrag Curaçao – Mexico treedt op 1 juni 2024 in werking. Verdrag, met bepalingen inzake gebruikersheffingen, douanerechten en bepalingen tot het vermijden van dubbele belasting (Curaçao)

De bepalingen van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Mexicaanse Staten (Mexico-Stad, 7 juli 2021) (Trb. 2021, 101) zullen op 1 juni 2024 inwerking treden. Dit is bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 61 (Trb. 2024, 61). De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 27 juni 2022. De bepalingen ...

Jaarverslag 2023 inzake rulings met een internationaal karakter: drie BES vi-rulings, geen BRNC-rulings (internationaal en Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 28 mei 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de jaarrapportage 2023 van de Nederlandse Belastingdienst aangeboden aan de Tweede Kamer. De jaarrapportage biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen en ambities die zijn vastgelegd in het jaarplan 2023 van de Belastingdienst. Naast de jaarrapportage heeft de staatsssecretaris ook het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de jaarrapportage, het ‘In Control Statement’ van ...

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanstaande donderdag in procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer (Curaçao)

Bij brief d.d. 27 mei 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen aangeboden aan de voorzitter ...

CIFA and VAB invite its members to an Informative Webinar series – Unveiling Pillar 2 (Curaçao)

(Advertentie) CFN - 27 mei 2024 Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Pijler 2, Pillar 2 Regeling: Advertorial: “CIFA and VAB invite its members to an Informative Webinar Series – Unveiling Pillar 2”; webinar series in the period 30 May 2024 - 31 October 2024, hosted by the International Compliance Task Force in collaboration with CIFA and VAB. Datum: May 30, 2024; June 27, 2024; July, 25, 2024; August 22, 2024; September 26, ...

Agendapunt over het belastingverdrag met San Marino door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer aangehouden tot de volgende procedurevergadering (Curaçao)

Het te behandelen agendapunt inzake het ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal aangeboden belastingverdrag ten behoeve van Curaçao met San Marino, is door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van donderdag 16 mei 2024 (zie bij agendapunt 9). [Later toegevoegd: De behandeling van dit verdrag is aangehouden op ...

Fiscal Panorama of Latin America and the Caribbean 2024

The major transformations needed in Latin America and the Caribbean’s development models in order to achieve more productive, inclusive and sustainable societies require an expansion of fiscal space to give sustainability to public finances, according to the authorities, experts and academics gathered at the XXXVI Regional Seminar on Fiscal Policy, which concluded this Wednesday, May 8 at ECLAC’s headquarters in Santiago, Chile. This has been announced in a news release ...

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2024: ‘Surge in oil and gas revenue drove up tax receipts in Latin America and the Caribbean in 2022’

Tax revenue rose as a share of GDP on average across Latin America and the Caribbean (LAC) countries between 2021 and 2022 due partly to a sharp increase in revenue from the oil and gas sector, according to the report Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2024, released yesterday at the 36th Regional Fiscal Seminar in Santiago, Chile. This has been announced in a news release on the website ...

Belastingverdrag met San Marino ter stilzwijgende goedkeuring naar de Staten-Generaal, met toelichtende nota (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 april 2025 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 20 november 2023 te San Marino tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (Trb. 2023, 133) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Eerste en de Tweede ...

Tax Inspectors Without Borders Annual Report 2024: ‘Joint OECD – UNDP initiative continues successfully working with developing countries to boost tax revenues and mobilise domestic resources’

A groundbreaking international tax initiative managed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the United Nations Development Programme (UNDP) continues making strong progress assisting developing countries boost tax revenues and better mobilise domestic resources, according to the 2024 annual report of ‘Tax Inspectors without Border’ (TIWB) which was released last Monday. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from ...

Taxing Wages 2024: Labour taxes rise across OECD countries amid persistent inflation

A second consecutive year of high inflation pushed up labour taxes across OECD countries in 2023, according to a new OECD report ‘Taxing Wages 2024’. This has been announced in a news release on the website of the OECD. Further from the news release: Taxing Wages 2024 reveals that effective tax rates on labour incomes rose in a majority of OECD countries with the post-tax income of single workers earning the ...

Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie (en haar lidstaten) en de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan in het Tractatenblad

Op 19 april 2024 is de Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de leden van de Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, anderzijds (met Protocollen en Bijlagen) (Apia, 15 november 2023), gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 47 (Trb. 2024, 47). De Overeenkomst, met Protocollen en Bijlagen, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2024

Bij brief d.d. 16 april 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 april 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Gesprek Minister Silvania met delegatie van Andorra over een belastingverdrag (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën en zijn team hebben in Washington DC gesproken met de Minister van Financiën van Andorra en diens delegatie. Het onderwerp van gesprek was een (mogelijk) belastingverdrag tussen beide landen. Dit is bekendgemaakt met een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania (“Meeting with Andorra’s Minister and delegation about tax treaty”). Minister Silvania was deze week op werkbezoek in Washington DC in verband met de jaarlijkse ...

Gesprek Minister Silvania met delegatie van Saoedi-Arabië over een belastingverdrag (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën en zijn team hebben in Washington DC gesproken met de onderminister van buitenlandse zaken van Saoedi-Arabië en diens delegatie. Het onderwerp van gesprek was een (mogelijk) belastingverdrag tussen beide landen. Dit is bekendgemaakt met een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania (“MinFin i su team a reuni na Washington ku Deputy Minister of International Affairs Mr. Khalid Bawazier di Saudi Arabia. Tema di kombersashon: ...

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2024 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal: onder andere het belastingverdrag met San Marino ten behoeve van Curaçao en het douaneverdrag met Ecuador

Bij brief van 5 april 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de Minister het ...

Suriname en Curaçao bereiken overeenstemming over tekst belastingverdrag

Suriname en Curaçao hebben op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming bereikt over de tekst van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Javier Silvania, de Minister van Financiën van Curaçao. [Later toegevoegd: Op 5 april 2024 is hierover ook een nieuwsbericht verschenen in De Boodschap (zie hierna).] Namens de Minister van Financiën van Curaçao ...