U bekijkt nu alle artikelen in Dividendbelasting.
Bekijk alle artikelen in Dividendbelasting voor regio: Aruba | Curaçao | Sint Maarten | BES/Caribisch Nederland

Beroep op Vriendschapsverdrag Nederland-Verenigde Staten tegen heffing dividendbelasting over door Arubaanse vennootschap aan Amerikaanse moedermaatschappij uitgekeerd dividend slaagt ook bij het Hof niet

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een in Aruba gevestigde en naar Arubaans recht opgerichte vennootschap. Een in de Verenigde Staten (V.S.) gevestigde en naar het recht van de V.S. opgerichte “LLC” houdt alle aandelen in belanghebbende. In augustus 2017 heeft belanghebbende een bedrag als dividend uitgekeerd ...

Arrest Hoge Raad in zaak over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de BRK bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie in Singapore

Samenvatting zaak Op 2 juli 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1044) in de zaak over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie ...

Gerecht oordeelt dat Amerikaanse LLC niet met succes een beroep kan doen op artikel XI lid 1 van het Vriendschapsverdrag omdat zij geen onderneming drijft in Aruba: geen toepassing 0%-tarief dividendbelasting op door Arubaanse dochtermaatschappij uitgekeerd dividend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse dividendbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een in Aruba gevestigde, naar Arubaans recht opgerichte vennootschap. Een naar het recht van de Verenigde Staten (V.S.) en in de V.S. gevestigde “LLC” houdt alle aandelen in belanghebbende. Op 31 augustus 2017 heeft belanghebbende een bedrag uitgekeerd aan LLC. Belanghebbende ...