DISCLAIMER
Dit is de website van het ICB • Instituut voor Caribisch Belastingrecht (de Stichting Instituut voor Caribisch Belastingrecht, hierna: “het ICB”), gevestigd te Ouderkerk aan de Amstel, Nederland.

 

Bij het ontwerpen en opstellen van deze website is door ons de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie onvolledig of onjuist is. Het ICB is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de informatie is ontstaan of door informatie aangeboden op de website of door welke onvolledigheid dan ook. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor sites die wij niet onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten. Het ICB mag de inhoud van deze site zonder kennisgeving wijzigen. Deze website bevat links naar websites van derden. Het ICB is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

 

Het ICB organiseert diverse soorten opleidingen, lezingen en congressen en geeft publicaties uit (waaronder het uitgeven van het digitale vakblad CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad). Het ICB, de medewerkers en docenten van/namens het ICB en de redactie(s) en medewerkers van de door het ICB uitgegeven publicaties, baseren haar opleidingen, lezingen en congressen en publicaties op informatie die openbaar toegankelijk is. Zij aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade in welke vorm dan ook, die publicatie van deze informatie, of delen daarvan, tot gevolg heeft.

 

Intellectueel eigendomsrecht

De afbeeldingen, (handels)namen, logo’s en teksten op deze site zijn ons exclusieve eigendom, of voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of een ander intellectueel eigendomsrecht. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ICB (delen van) de inhoud van deze site over te nemen of de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan het ICB. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het ICB.

 

Voor de inhoud en de omvang van het gebruiksrecht dat u op basis van een overeenkomst met het ICB door het ICB is verstrekt wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van het ICB die op deze site van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook op deze website opgenomen. U kunt de Algemene Voorwaarden van het ICB ook per email opvragen (info@icb-instituut) of via het algemene emailformulier op deze website.

 

E-mail Disclaimer
Alle informatie die wij per e-mail (en bijlagen) versturen is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en diegene die van de geadresseerde(n) toestemming krijgen om dit bericht te lezen. Gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie in de e-mail (en de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Ontvangt u een bericht per ongeluk? Neem dan contact op met de afzender en vernietig het bericht (en bijlagen).

Any information transmitted by means of this email (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee or addressees and for those authorized by the addressee or addressees to read this message. Any use by a party other than the addressee or addressees is prohibited. The information contained in this email (or any of its attachments) may be confidential. If you have received this message in error, please contact the sender and destroy this message (and any of its attachments).

 

Privacy statement

Het ICB legt de gegevens van haar cliënten – waaronder deelnemers aan de door het ICB (mede-)georganiseerde opleidingen en abonnees op haar uitgaven (waaronder abonnees het CFN • Caribisch Fiscaal Nieuwsblad) – vast voor de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens kunnen door het ICB worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Slechts indicatieve informatie

Op deze site gaan wij uit van algemene uitgangspunten, die wellicht niet (allemaal) op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De informatie op deze site is daarom indicatief en kan gewijzigd worden. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 

Adverteren op de site van het ICB

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op het door derden adverteren of promoten op de website van het ICB zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn op deze website opgenomen. U kunt de Algemene Voorwaarden van het ICB ook per email opvragen (info@icb-instituut) of via het algemene emailformulier op deze website.

 

Klachten

Bent u ontevreden over onze service of bent u het oneens met een beslissing van een medewerker van het ICB? Neem dan per e-mail of telefonisch contact met ons op zodat wij het met elkaar kunnen bespreken. Wellicht kunnen we samen tot een oplossing komen. Bent u niet tevreden met de oplossing van een van onze medewerkers? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij ons via info@icb-instituut.com of via het algemene emailformulier op deze website.

 

Meningsverschillen

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele meningsverschillen door, of in verband met deze disclaimer worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, Nederland.