Belastinginkomsten 2017 vallen circa ANG 50 miljoen hoger uit dan begroot. Voor 2018 lagere belastinginkomsten. Cft brengt verbreding belastinggrondslag naar voren, bijvoorbeeld door inning van reeds opgelegde casino fees

In zijn advies aan de Minister van Financiën van Sint Maarten op basis van artikel 12 bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2017 geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan dat het van mening is dat de in de begroting 2017 opgenomen baten en lasten zeer summier worden toegelicht. Op basis van ...
LEES VERDER

Cft acht onderbouwing van ANG 50 miljoen extra belastinginkomsten uit verhoging belasting compliance onvoldoende onderbouwd

In een bericht van 8 januari 2018 op basis van artikel 12, lid 5 Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft), geeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën en aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao te kennen dat de in aanmerking genomen verhoging van ...
LEES VERDER

Cft: begroting 2017 van Curaçao loopt uit de pas, onder meer achterblijvende belastinginkomsten. Cft adviseert compliance verhogende maatregelen

Tijdens het bezoek aan Curaçao op 4 oktober 2017 – het eerste onder leiding van de nieuwe voorzitter de heer Raymond Gradus – heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangegeven dat de uitvoering van de begroting 2017 onder grote druk staat. Baten verhogende en lasten verlagende maatregelen zijn noodzakelijk om een ...
LEES VERDER

Vertrekkend Cft-voorzitter Age Bakker: “Nieuwe regering Curaçao kan begrotingsevenwicht en impuls aan de economie combineren”, uitdagingen bij achterblijvende belastinginkomsten

  In een persbericht van 21 juni 2017 geeft het College financieel toezicht (Cft) aan dat de nieuwe regering stappen zal moeten ondernemen om een begrotingstekort in 2017 te voorkomen. Uitdagingen liggen er bij achterblijvende belastinginkomsten, het sluitend houden van de sociale fondsen en de versterking van het financieel beheer. Het saldo van uitgaven en ...
LEES VERDER

Cft stipt diverse aandachtspunten inzake belastingen aan: tekort belastingontvangsten t.o.v. prognose, hoog bedrag aan openstaande belastingvorderingen en problemen aanslagoplegging OZB

  In zijn reactie van 29 mei 2017 op de eerste uitvoeringsrapportage van 2017 van Curaçao stipt het College financieel toezicht van Curaçao en Sint Maarten (Cft) diverse aandachtspunten aan inzake belastingen en het financieel beheer. Het Cft constateert dat bij voornamelijk de loonbelasting en onroerende zaakbelasting er sprake is van tegenvallende belastingopbrengsten. De loonbelasting ...
LEES VERDER

Cft in jaarverslag 2016: uitdaging voor Sint Maarten om belastinginkomsten structureel te verhogen

  De drie Colleges financieel toezicht – het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) respectievelijk het College Aruba financieel toezicht (CAft) respectievelijk het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) – hebben het jaarverslag 2016 gepubliceerd. Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Colleges financieel toezicht (www.cft.cw). Wij ...
LEES VERDER