OECD releases manual on the handling of multilateral mutual agreement procedures and advance pricing arrangements pursuant to tax certainty agenda

In line with the Forum on Tax Administration's (FTA) tax certainty agenda, the OECD has published a Manual on the Handling of Multilateral Mutual Agreement Procedures (MAPs) and Advance Pricing Arrangements (APAs), intended to be abbreviated as the MoMA. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: It is widely acknowledged that multilateral MAPs and APAs offer greater tax certainty ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD has published the public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 8 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the ...
LEES VERDER

OECD releases technical guidance for implementation of the global minimum tax

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released technical guidance to assist governments with implementation of the landmark reform to the international tax system, which will ensure multinational enterprises (MNEs) will be subject to a 15% effective minimum tax rate. This has been announced yesterday with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules will ensure co-ordinated ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the draft Multilateral Convention provisions on digital services taxes and other relevant similar measures under Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures under Amount A of Pillar One to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on ...
LEES VERDER

Tax dispute resolution: OECD releases revised methodology for the BEPS Action 14 peer reviews, additional data points in the MAP Statistics and a new framework for APA Statistics. Curaçao scheduled for peer review in November 2023, Aruba in November 2024

Following the successful completion of peer reviews under the existing BEPS Action 14 Assessment Methodology, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS has agreed a new Assessment Methodology for continuing the robust peer review process that seeks to increase efficiencies and improve the timeliness of the resolution of double taxation disputes. In addition, the Inclusive Framework has also agreed new data points to be reported in the annual Mutual Agreement Procedure ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2023

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 januari 2023. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking ...
LEES VERDER

Beantwoording door de Minister van Algemene Zaken van de door het Statenlid Mc William gestelde vragen inzake vroegtijdige betrokkenheid van Curaçao bij verdragsonderhandelingen door het Koninkrijk (Curaçao)

Bij brief d.d. 21 december 2022 heeft de Minister van Algemene Zaken de beantwoording naar de Staten gestuurd van de door het Statenlid G.M. Mc William bij brief d.d. 6 oktober 2022 gestelde vragen inzake vroegtijdiger betrokkenheid van Curaçao bij onderhandelingen door het Koninkrijk van internationale verdragen die ook Curaçao ‘raken’. De directe aanleiding voor de brief van het Statenlid was het in 2022 geratificeerde Verdrag tussen het Koninkrijk der ...
LEES VERDER

Revenue impact of international tax reform better than expected, according to new OECD analysis

Revenue gains from the implementation of a historic agreement to reform the international tax system will be higher than previously expected, according to new OECD analysis released on Wednesday, January 18, 2023. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of the economy will lead ...
LEES VERDER

OECD releases results that show further progress in countering harmful tax practices

Jurisdictions continue making progress on implementing the international standard under BEPS Action 5 to address harmful tax practices, as the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS releases new results on preferential tax regimes and substantial activities in no or only nominal tax jurisdictions. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: At its November 2022 meeting, the OECD Forum on ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the draft Multilateral Convention provisions on digital services taxes and other relevant similar measures under Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures of Amount A of Pillar One. This has been announced with a news release on the website of the OECD ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites comments on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on compliance and co-ordination aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with this news release respectively with this news release on the website of the OECD. Further ...
LEES VERDER

EU Richtlijn inzake een mondiaal minimumniveau van belastingheffing gepubliceerd (Pijler 2)

Op 22 december 2022 is de EU Richtlijn 2022/2523 van de Raad van de Europese Unie van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (L 328/1). Klik hier voor de Engelstalige versie van de ‘Council Directive (EU) 2022/2523 of 14 December 2022 on ensuring a global ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 23 december 2022 inzake ondersteuning aan de Caribische Landen bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aangeboden op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken tijdens de behandeling door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel over een verdrag met de Dominicaanse Republiek inzake de afbakening van de maritieme zeegrens. Een afschrift van deze brief zal overigens ook verzonden worden aan de Staten ...
LEES VERDER

Significant progress on countering harmful tax practices with almost 50 000 exchanges of information on tax rulings undertaken to date under the BEPS Action 5 standard

Wednesday, December 14, 2022, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, ...
LEES VERDER

Kamerbrief Minister van Financiën over besluitvorming Raad van Europa inzake de wereldwijde minimumbelasting voor multinationals (‘Pijler 2’) (Nederland)

Bij brief d.d. 13 december 2022 heeft de Minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over (onder meer) de Europese besluitvorming inzake de wereldwijde minimumbelasting voor multinationals (ook bekend als ‘Pijler 2’). In de brief geeft de Minister aan dat het kabinet zich er de afgelopen tijd voor heeft ingezet om alsnog EU-eenheid te verkrijgen voor (onder meer) de Europese implementatie van Pijler 2. De Minister vindt het zeer positief ...
LEES VERDER

European Commission welcomes agreement on minimum taxation of multinationals

The European Commission welcomes the unanimous agreement announced last night by the Czech Presidency of the EU Council on the Commission's proposal for a Directive [external link] ensuring a minimum effective tax rate for large multinational groups. This has been announced in a press release [external link] on the website of the European Commission. Further from the press release: With this historic agreement, the EU's pledge to be among the first ...
LEES VERDER

Peer review report on the exchange of information on tax rulings regarding Sint Maarten: no rulings issued within the scope of the transparency framework, no exchanges, no peer input and no recommendations are made (Sint Maarten)

Wednesday, December 14, 2022, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, ...
LEES VERDER

Peer review report on the exchange of information on tax rulings regarding Curaçao: rulings issued within the scope of the transparency framework, no exchanges, no peer input, but two recommendations remain in place (Curaçao)

Wednesday, December 14, 2022, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, ...
LEES VERDER

Peer review report on the exchange of information on tax rulings regarding Aruba: no rulings issued within the scope of the transparency framework, no exchanges, no peer input and no recommendations are made (Aruba)

Wednesday, December 14, 2022, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the main design elements of Amount B under Pillar One. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: As part of ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris met kabinetsreactie op de VN resolutie Belastingsamenwerking (Nederland)

Bij brief d.d. 5 december 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de reactie van het Nederlandse kabinetsreactie inzake de VN resolutie Belastingsamenwerking. Hierbij attenderen wij u op deze kamerbrief. Het betreft Resolutie A/C.2/77/L.11/Rev.1 die op 23 november jl. is aangenomen door het Tweede Commissie van de Verenigde Naties (VN). Deze resolutie zal medio december door de General Assembly van de VN aangenomen ...
LEES VERDER

“New OECD data highlight multinational tax avoidance risks and the need for swift implementation of international reform”

New data released on Thursday November 17, 2022, highlight continuing base erosion and profit shifting (BEPS) risks and the need to implement the two-pillar solution to ensure that large multinational enterprises (MNEs) pay a fair share of tax wherever they operate and earn their profits. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The OECD’s latest annual report Corporate Tax Statistics, covering ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the Progress Report on the Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Progress Report on the Administration and Tax Certainty Aspects of Amount A of Pillar One. This has been announced with a news release on the website of the OECD.  On 6 October 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation ...
LEES VERDER

Stand van zaken en actualisering belastingverdrag met Malta ter sprake gekomen tijdens werkbezoek van Minister Silvania (Curaçao)

Tijdens het werkbezoek van een delegatie van het Ministerie van Financiën aan Malta is onder meer met de regering van Malta gesproken over mogelijkheden om het getekende maar nog niet in werking getreden belastingverdrag tussen Curaçao en Malta te actualiseren en om te komen tot een MOU (memorandum of understanding) ter uitwisseling van informatie. Dit staat in het door de Minister van Financiën bij brief van 23 november 2022 aan ...
LEES VERDER

Verslag UoC seminar “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen” – door M.L. Maduro LL.M. en G. Pourier (Curaçao)

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221125-9 Zie ook: CFN van 26 augustus 2022, nr. 2022/73: Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UoC organiseert seminar: “Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen”. Land/gebiedsdeel: Curaçao Betreft: Curaçao te midden van internationale fiscale ontwikkelingen, internationale fiscale ontwikkelingen, UoC seminar, seminar University of Curaçao, seminar Fiscaal Recht van de UoC, Regeling: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University ...
LEES VERDER

Een vooruitblik op de BTW-invoering in Suriname – door K.N. Schreuders LL.M., R. Boevé LL.M. en E.A.S.R. van Leeuwen LL.B.

Klik hieronder op om de beschouwing op volledig scherm te bekijken. CFN-artikelnummer 20221118-3 Links naar artikelen in het CFN over de BTW in Suriname: CFN van 15 november 2022, nr. 2022/107: Informatievideo van de Belastingdienst Suriname: BTW update voor consumenten. Betreft: Informatievideo op de facebookpagina van de Belastingdienst Suriname, geplaatst 14 november 2022: “BTW update BTW voor consumenten”. CFN van 2 november 2022, nr. 2022/101: Op website belastingdienst: link naar ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris over vergadering Inclusive Framework van 6 en 7 oktober 2022 en over de vorderingen met betrekking tot de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 8 november 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de vergadering van het Inclusive Framework (IF), georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die op 6 en 7 oktober plaatsvond. In de brief wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de vorderingen die worden gemaakt met betrekking tot de herziening van het internationale belastingsysteem (ook wel Pijler ...
LEES VERDER

Belastingverdrag Nederland – Chili treedt op 30 november 2022 in werking. Chili niet bereid tot medetoepassing op Caribisch Nederland vanwege het van Europees Nederland afwijkende fiscale stelsel. Protocol bevat bepaling voor mogelijkheid van territoriale uitbreiding tot Aruba, Curaçao of Sint Maarten

Op 24 juni 2022 is door de Staten-Generaal stilzwijgende goedkeuring verleend ter zake van het op 25 januari 2021 te Santiago, Chili, getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) (Trb. 2021, 16) (hierna: het Verdrag). De bepalingen van ...
LEES VERDER

Nederland gestart met internetconsultatie wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Nederland is afgelopen maandag gestart met de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024. Reageren op het wetsvoorstel kan tot 5 december via www.internetconsultatie.nl. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De minimum winstbelasting van 15% voor bedrijven draagt bij aan een eerlijker belastingstelstel en helpt belastingontwijking te voorkomen, zo wordt in het nieuwsbericht naar voren gebracht. In oktober 2021 hebben 137 landen hierover een akkoord bereikt. Nederland start met deze ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2022

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 oktober 2022. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER