OECD releases new peer review results on the prevention of tax treaty shopping under the BEPS Action 6 minimum standard

Progress continues with the implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance, as the OECD releases the latest peer review report assessing jurisdictions' efforts to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping (Inclusive Framework on BEPS: Action 6, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting ...
LEES VERDER

Europees Nederland: wetsvoorstel invoering conditionele bronbelasting op dividenden aangeboden aan de Tweede Kamer. Betreft een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Vestigingsplaatsfictie uit Belastingwet BES ook relevant voor de aanvullende conditionele bronbelasting (Nederland)

Op 24 maart 2021 is het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet bronbelasting 2021 in verband met de invoering van een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties (Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier om naar de overzichtspagina inzake dit wetsvoorstel op de website van de Tweede Kamer te gaan of klik hier voor een pdf ...
LEES VERDER

Peer review report assessing jurisdictions’ efforts to prevent tax treaty shopping (BEPS Action 6) – Curaçao

On 1 April 2021, the OECD released the latest peer review report assessing jurisdictions' efforts to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping (Inclusive Framework on BEPS: Action 6, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris). The release was announced with a press ...
LEES VERDER

Peer review report assessing jurisdictions’ efforts to prevent tax treaty shopping (BEPS Action 6) – Aruba

On 1 April 2021, the OECD released the latest peer review report assessing jurisdictions' efforts to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping (Inclusive Framework on BEPS: Action 6, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris). The release was announced with a press ...
LEES VERDER

OECD publishes 30 country profiles applying Arbitration under the multilateral BEPS Convention

On 25 March 2021, the OECD, in its capacity as Depositary of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (the MLI), has published the Arbitration Profiles of 30 jurisdictions applying Part VI on Arbitration of the MLI and an opinion of the Conference of the Parties to the MLI. This has been announced with a press release on the website of ...
LEES VERDER

Tax transparency moves forward as twelve no or only nominal tax jurisdictions began their first exchange information on the substance of entities

On Wednesday 31 March 2021, twelve no or only nominal tax jurisdictions began their first tax information exchanges under the Forum on Harmful Tax Practice’s (FHTP) global standard on substantial activities. The standard ensures that mobile business income can no longer be parked in a low tax jurisdiction without the core business functions being carried out from that jurisdiction and that the countries where the parent entities and beneficial owners ...
LEES VERDER

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2021 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal. Stand van zaken belastingverdrag Curaçao-Malta nog steeds dat ‘MvT wordt aangepast’

Bij brief van 30 maart 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Bulgarije ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan Staten-Generaal. Zal ook van toepassing zijn voor Caribisch Nederland maar alleen toepassing vinden op inwoners-natuurlijke personen (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 19 maart 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, het op 14 september 2020 te Sofia tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ...
LEES VERDER

Platform for Collaboration on Tax launches Tax Treaty Negotiations Toolkit

The Platform for Collaboration on Tax (PCT) – a joint initiative of the IMF, OECD, UN and World Bank Group – released the final version of the ‘Toolkit on Tax Treaty Negotiations’ along with its web-based, interactive edition. This has been announced with a press release on the website of the OECD. Furthermore from the press release: The PCT's Toolkit on Tax Treaty Negotiations is an effort to provide capacity-building support to ...
LEES VERDER

Advies Raad van Advies inzake wijziging Landsbesluit winstbelasting nu ook openbaar. Wijziging betreft nadere regels ter bepaling van voordelen verkregen uit binnenlandse onderneming (Curaçao)

Het op 21 december 2020 uitgebrachte advies van de Raad van Advies van Curaçao inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (zaaknummer 2019/052742, RvA no. RA/49-20-LB) is op vrijdag 5 maart 2021 openbaar gemaakt op de website van de Raad. Klik hier voor een pdf. Zoals wij in het CFN van vrijdag 5 maart 2021 reeds hebben gemeld is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ...
LEES VERDER

Internetconsultaties over maatregelen om belastingontwijking aan te pakken gestart (Nederland)

Het huidige Nederlandse kabinet heeft de afgelopen jaren vele verschillende maatregelen (link naar rijksoverheid.nl met een factsheet) genomen om belastingontwijking via Nederland aan te pakken. Het werk is nog niet af en daarom consulteert het Ministerie van Financiën de komende tijd drie verschillende maatregelen tegen belastingontwijking. Het gaat om maatregelen om belastingontwijking via zogenoemde mismatches te bestrijden. Dit zijn structuren waarmee bedrijven binnen een concern belasting ontwijken door gebruik te maken van ...
LEES VERDER

OECD presents international tax update to G20 Finance Ministers

On 26 February 2021, the OECD has published the “OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors – Italy February 2021”. Click here to go to the report on the website of the OECD. CFN-bericht nr. 20210305-13 BRONDOCUMENT (link to the report on the website of the OECD) Zie ook: CFN van 16 oktober 2020: OECD presents international tax update to G20 Finance Ministers. BRON: www.oecd.org ...
LEES VERDER

Vertaling wijziging bijlage II bij NL-US IGA (FATCA) in het Tractatenblad. Betreft ‘Sponsored Investment Entity and Controlled Foreign Corporation’ en ‘Sponsored, Closely Held Investment Vehicle’. Gelding voor het Europese en het Caribische deel van Nederland (Nederland)

Op 5 maart 2021 is de vertaling (naar het Nederlands) van de in Trb. 2020, 120 opgenomen nieuwe subonderdelen C en D van onderdeel II van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (met Bijlagen) (’s-Gravenhage, 18 december 2013, Trb. 2014, 22; Trb. 2014, 128; Trb. 2015, ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbesluit winstbelasting in het Publicatieblad: nadere regels ter bepaling van voordelen verkregen uit binnenlandse onderneming (Curaçao)

Op 4 maart 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 2de maart 2021 tot wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (P.B. 2018 no. 19) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 19 (link naar gobiernu.cw: P.B. 2021 no. 19; pdf: P.B. 2021 no. 19). Met de in het landsbesluit vervatte wijziging van het Landsbesluit winstbelasting worden nadere regels gesteld ter bepaling van ‘voordelen verkregen uit binnenlandse onderneming’ ...
LEES VERDER

Nadere toelichting staatssecretaris waarom belastingverdrag met Liechtenstein niet ook van toepassing zal zijn op het Caribische deel van Nederland. Alle momenteel in werking zijnde belastingverdragen met EU-lidstaten qua geografische reikwijdte beperkt tot Europees Nederland

Bij brief d.d. 9 februari 2021 heeft de staatsstaatssecretaris van Financiën–Fiscaliteit en Belastingdienst zijn reactie aangeboden aan de Tweede Kamer op de vragen en opmerkingen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Financiën over het het op 3 juni 2020 te Bern tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking ...
LEES VERDER

Stage 1 peer review report on dispute resolution released by OECD: overall Aruba meets the majority of the elements of the Action 14 Minimum Standard and where it has deficiencies, Aruba is working to address some of them

On 16 February 2021 the OECD released the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms, including the stage 1 peer review assessment for Aruba. This has been announced by the OECD with a press release dated 16 February 2021 on the occasion of the release of the peer review reports. The reports evaluate the efforts made by each jurisdiction to implement ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Chili ondertekend, alleen gelding voor Europees Nederland. Protocol bevat een bepaling voor territoriale uitbreiding tot Aruba, Curaçao of Sint Maarten

Op 5 februari 2021 is het op 25 januari 2021 getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) (Santiago de Chile, 25 januari 2021) uitgegeven en geplaatst in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no ...
LEES VERDER

In advies bij de vastgestelde begroting 2021: Cft van oordeel dat invoering van de ABB per 1 april a.s. niet haalbaar is (Curaçao)

Bij brief d.d. 21 januari 2021 aan de minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. De Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 werd op 30 december 2020 uitgegeven ...
LEES VERDER

Barbados deposits its instrument of ratification for the Multilateral BEPS Convention

On 21 December 2020, Barbados deposited its instrument of ratification for the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Multilateral Convention or MLI), which now covers over 1700 bilateral tax treaties, thus underlining its strong commitment to prevent the abuse of tax treaties and base erosion and profit shifting (BEPS) by multinational enterprises. For Barbados, the MLI will enter into force on ...
LEES VERDER

Platform for Collaboration on Tax’s new toolkit helps countries implement effective transfer pricing documentation requirements

The Platform for Collaboration on Tax (PCT) – a joint initiative of IMF, OECD, UN and the World Bank – has released the final version of the Practical Toolkit to Support the Successful Implementation by Developing Countries of Effective Transfer Pricing Documentation Requirements. The release of the report has been announced by the OECD with a press release dated 19 January 2021. Furthermore from the press release: The PCT's new toolkit ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2021

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 januari 2021. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Op de lijst staan de ...
LEES VERDER

Liechtenstein niet bereid belastingverdrag met Nederland mede van toepassing te laten zijn op het Caribische deel van Nederland

Bij brief d.d. 11 januari 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 juni 2020 te Bern tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb 2020, 60 en Trb. 2020, 95) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd ...
LEES VERDER

Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 30 december 2020 is de Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 159 (P.B. 2020 no. 159). De ontwerp-landsverordening werd op 23 december 2020 behandeld in een hervatte openbare vergadering van de Staten van Curaçao (klik hier voor de oproep voor de hervatting van de vergadering). Op 23 ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao-Verenigde Arabische Emiraten getekend, bevat ook enkele fiscale bepalingen

Op 17 december 2020 is het op 25 november 2020 te Dubai getekende Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten voor luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (met Bijlage) (Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Government of the United Arab Emirates for Air Services between ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao-Malta getekend, bevat ook enkele fiscale bepalingen

Op 18 december 2020 is het op 16 november 2020 te Valletta getekende Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta (met Bijlage) (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Republic of Malta) uitgegeven en geplaatst in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 136 (Trb. 2020, 136). Het Verdrag bevat ...
LEES VERDER

Conclusie A-G over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de BRK bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie in Singapore

Advocaat-Generaal (A-G) mr. P.J. Wattel heeft op 2 december 2020 conclusie genomen (ECLI:NL:PHR:2020:1150) in het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 19 februari 2020 van het Gerechtshof Den Haag (zaaknummers BK-18/00981, BK-18/00982 en BK-18/00983, ECLI:NL:GHDHA:2020:281). In die zaak oordeelde het Gerechtshof – heel summier en zakelijk weergegeven – dat (Nederlandse) dividendbelasting verschuldigd is over dividenduitkeringen gedaan door een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap  waarvan de statutaire ...
LEES VERDER

Nota’s van Wijziging op de ontwerplandsbegroting 2021: verschuiving invoering ABB naar uiterlijk 1 april 2021 en budget voor nieuwe functies in de Nieuwe Belastingorganisatie (Curaçao)

Op 15 en 17 december jl. zijn nota’s van wijziging met betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 aangeboden aan de Staten. Hierbij zetten wij de beide nota’s van wijziging naar u door: klik hier voor de (eerste) nota van wijziging en hier voor de tweede nota van wijziging. Beide nota’s van wijziging betreffen wijzigingen van de recapitulatiestaten, van de gewone dienst ...
LEES VERDER

Public comments received on the Reports on Pillar One and Pillar Two Blueprints

As part of the ongoing work to develop a solution to the tax challenges of the digitalisation of the economy, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS invited public comments on the Reports on the Pillar One and Pillar Two Blueprints. The OECD is grateful to the commentators for their input and now publishes the public comments received. This has been announced by the OECD in a press release dated 16 December 2020 ...
LEES VERDER

OECD publishes information on the state of implementation of the hard-to-value intangibles approach by members of the Inclusive Framework on BEPS

The OECD has published jurisdiction-specific information on the implementation of the hard-to-value intangibles ("HTVI") approach. To date, 40 jurisdictions have provided information on whether their domestic legal system provides for transfer pricing rules aimed at transactions involving HTVI. This has been announced by the OECD in a press release dated 16 December 2020. Furthermore from the press release: The publication of this information is part of the monitoring process of the implementation ...
LEES VERDER

Transparency on tax rulings now the global norm, according to new peer review assessments for over 120 jurisdictions

As part of continuing efforts to improve tax transparency, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) has reviewed the progress made by 124 jurisdictions in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with the BEPS Action 5 minimum standard. The conclusions show that transparency on tax rulings is now a fully-entrenched part of the international tax framework, with 20 000 tax rulings having been identified and 36 000 ...
LEES VERDER