Liechtenstein niet bereid belastingverdrag met Nederland mede van toepassing te laten zijn op het Caribische deel van Nederland

Bij brief d.d. 11 januari 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 juni 2020 te Bern tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb 2020, 60 en Trb. 2020, 95) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd ...
LEES VERDER

Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 30 december 2020 is de Landsverordening van de 29ste december 2020 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2020, no. 159 (P.B. 2020 no. 159). De ontwerp-landsverordening werd op 23 december 2020 behandeld in een hervatte openbare vergadering van de Staten van Curaçao (klik hier voor de oproep voor de hervatting van de vergadering). Op 23 ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao-Verenigde Arabische Emiraten getekend, bevat ook enkele fiscale bepalingen

Op 17 december 2020 is het op 25 november 2020 te Dubai getekende Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten voor luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (met Bijlage) (Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Government of the United Arab Emirates for Air Services between ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Curaçao-Malta getekend, bevat ook enkele fiscale bepalingen

Op 18 december 2020 is het op 16 november 2020 te Valletta getekende Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta (met Bijlage) (Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the Republic of Malta) uitgegeven en geplaatst in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 136 (Trb. 2020, 136). Het Verdrag bevat ...
LEES VERDER

Conclusie A-G over het geschil of Nederland onder het belastingverdrag met Singapore c.q. de BRK bevoegd is dividendbelasting te heffen van de naar Sint Maarten geëmigreerde aandeelhouder van de naar Nederlands recht opgerichte vennootschap met statutaire directie in Singapore

Advocaat-Generaal (A-G) mr. P.J. Wattel heeft op 2 december 2020 conclusie genomen (ECLI:NL:PHR:2020:1150) in het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 19 februari 2020 van het Gerechtshof Den Haag (zaaknummers BK-18/00981, BK-18/00982 en BK-18/00983, ECLI:NL:GHDHA:2020:281). In die zaak oordeelde het Gerechtshof – heel summier en zakelijk weergegeven – dat (Nederlandse) dividendbelasting verschuldigd is over dividenduitkeringen gedaan door een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap  waarvan de statutaire ...
LEES VERDER

Nota’s van Wijziging op de ontwerplandsbegroting 2021: verschuiving invoering ABB naar uiterlijk 1 april 2021 en budget voor nieuwe functies in de Nieuwe Belastingorganisatie (Curaçao)

Op 15 en 17 december jl. zijn nota’s van wijziging met betrekking tot de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2021 aangeboden aan de Staten. Hierbij zetten wij de beide nota’s van wijziging naar u door: klik hier voor de (eerste) nota van wijziging en hier voor de tweede nota van wijziging. Beide nota’s van wijziging betreffen wijzigingen van de recapitulatiestaten, van de gewone dienst ...
LEES VERDER

Public comments received on the Reports on Pillar One and Pillar Two Blueprints

As part of the ongoing work to develop a solution to the tax challenges of the digitalisation of the economy, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS invited public comments on the Reports on the Pillar One and Pillar Two Blueprints. The OECD is grateful to the commentators for their input and now publishes the public comments received. This has been announced by the OECD in a press release dated 16 December 2020 ...
LEES VERDER

OECD publishes information on the state of implementation of the hard-to-value intangibles approach by members of the Inclusive Framework on BEPS

The OECD has published jurisdiction-specific information on the implementation of the hard-to-value intangibles ("HTVI") approach. To date, 40 jurisdictions have provided information on whether their domestic legal system provides for transfer pricing rules aimed at transactions involving HTVI. This has been announced by the OECD in a press release dated 16 December 2020. Furthermore from the press release: The publication of this information is part of the monitoring process of the implementation ...
LEES VERDER

Transparency on tax rulings now the global norm, according to new peer review assessments for over 120 jurisdictions

As part of continuing efforts to improve tax transparency, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) has reviewed the progress made by 124 jurisdictions in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with the BEPS Action 5 minimum standard. The conclusions show that transparency on tax rulings is now a fully-entrenched part of the international tax framework, with 20 000 tax rulings having been identified and 36 000 ...
LEES VERDER

Toelichting op wijziging bijlage II van de IGA FATCA (Nederland)

De staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst heeft bij brief gereageerd op de brief van 9 december 2020 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer waarin de commissie verzoekt om de Kamer nader te informeren over de Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de ...
LEES VERDER

Engelse tekst wijzigingen douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen in het Tractatenblad. Wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk

De Internationale Douaneraad heeft tijdens zijn 123ste en 124ste zitting op 27 juni 2014 en tijdens zijn 125ste en 126ste zitting op 11 juni 2015 overeenkomstig de procedure van artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 1985, 108; hierna: “het Verdrag”) aanbevelingen aangenomen strekkende tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage ...
LEES VERDER

Inclusive Framework Peer Review Report on the Exchange of Information on Tax Rulings: the Netherlands

As part of continuing efforts to improve tax transparency, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) has reviewed the progress made by 124 jurisdictions in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with the BEPS Action 5 minimum standard. The conclusions show that transparency on tax rulings is now a fully-entrenched part of the international tax framework, with 20 000 tax rulings having been identified and 36 000 ...
LEES VERDER

Inclusive Framework Peer Review Report on the Exchange of Information on Tax Rulings: Sint Maarten

As part of continuing efforts to improve tax transparency, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) has reviewed the progress made by 124 jurisdictions in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with the BEPS Action 5 minimum standard. The conclusions show that transparency on tax rulings is now a fully-entrenched part of the international tax framework, with 20 000 tax rulings having been identified and 36 000 ...
LEES VERDER

Inclusive Framework Peer Review Report on the Exchange of Information on Tax Rulings: Curaçao

As part of continuing efforts to improve tax transparency, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) has reviewed the progress made by 124 jurisdictions in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with the BEPS Action 5 minimum standard. The conclusions show that transparency on tax rulings is now a fully-entrenched part of the international tax framework, with 20 000 tax rulings having been identified and 36 000 ...
LEES VERDER

Inclusive Framework Peer Review Report on the Exchange of Information on Tax Rulings: Aruba

As part of continuing efforts to improve tax transparency, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) has reviewed the progress made by 124 jurisdictions in spontaneously exchanging information on tax rulings, in accordance with the BEPS Action 5 minimum standard. The conclusions show that transparency on tax rulings is now a fully-entrenched part of the international tax framework, with 20 000 tax rulings having been identified and 36 000 ...
LEES VERDER

Heads of tax administration agree global actions to meet the current economic and administrative challenges

Tax administrations are playing a critical role as governments deal with the economic recovery from COVID-19 following an unprecedented global crisis. On 8 December 2020, senior officials from the 53 members of the OECD Forum on Tax Administration, which includes all OECD and G20 members, agreed an ambitious agenda for the next year, focused on enhancing resilience and tax certainty as well as the digital transformation of tax administrations. This ...
LEES VERDER

International community reaches important milestone in fight against tax evasion. First Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information released

New international standards on the automatic exchange of information for tax purposes have so far been satisfactorily implemented by countries worldwide, marking an important milestone in the global fight against tax evasion, according to a new report published on 9 December 2020 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum). This has been announced by the OECD in a press release dated ...
LEES VERDER

Global Forum’s Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information re the Netherlands. Overall determination on the legal framework: ‘in place but needs improvement’ (the Netherlands)

New international standards on the automatic exchange of information for tax purposes have so far been satisfactorily implemented by countries worldwide, marking an important milestone in the global fight against tax evasion, according to a new report published on 9 December 2020 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum). This has been announced by the OECD in a press release dated ...
LEES VERDER

Global Forum’s Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information re Sint Maarten. Overall determination on the legal framework: ‘not in place’ (Sint Maarten)

New international standards on the automatic exchange of information for tax purposes have so far been satisfactorily implemented by countries worldwide, marking an important milestone in the global fight against tax evasion, according to a new report published on 9 December 2020 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum). This has been announced by the OECD in a press release dated ...
LEES VERDER

Global Forum’s Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information re Curaçao. Overall determination on the legal framework: ‘not in place’ (Curaçao)

New international standards on the automatic exchange of information for tax purposes have so far been satisfactorily implemented by countries worldwide, marking an important milestone in the global fight against tax evasion, according to a new report published on 9 December 2020 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum). This has been announced by the OECD in a press release dated ...
LEES VERDER

Global Forum’s Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020 re Aruba. Overall determination on the legal framework: ‘not in place’ (Aruba)

New international standards on the automatic exchange of information for tax purposes have so far been satisfactorily implemented by countries worldwide, marking an important milestone in the global fight against tax evasion, according to a new report published on 9 December 2020 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (the Global Forum). This has been announced by the OECD in a press release dated ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsbegroting 2021, met enkele belastingaangelegenheden. De begroting wordt aanstaande vrijdag behandeld in de openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Hierbij zetten wij de op 7 december 2020 door de Minister van Financiën aan de Staten van Curaçao aangeboden Nota naar aanleiding van het Verslag inzake ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting (Beleidsdeel) van Curaçao voor het dienstjaar 2021 (zittingsjaar 2020-2021-170, Statenstuk no. 4) naar u door. De ontwerplandsverordening zal op vrijdag 11 december a.s. om 09:00 uur worden behandeld tijdens een gewone vergadering van de Staten, zo blijkt uit ...
LEES VERDER

OECD tax revenues fall slightly before the COVID-19 pandemic, but countries face much larger decreases ahead, particularly from consumption taxes

Tax revenues fell across the OECD for the first time in a decade during 2019, but a much larger decrease is expected in 2020 as the COVID-19 pandemic drives down economic activity and consumption tax revenues, according to new OECD research published on Thursday 3 December 2020. This has been announced in a press release published on the website of the OECD. Furthermore form the press release: The 2020 edition ...
LEES VERDER

OECD Secretary-General Tax Report to G20 Leaders presented during the November 2020 meeting

On 23 November 2020, the OECD Secretary-General Tax Report to G20 Leaders was presented during the November 2020 meeting in Saudi Arabia. Click here to go to the report (pdf) on the website of the OECD. This report contains two parts. Part I reports on the activities and achievements in the OECD’s international tax agenda. Part II reports on the activities and achievements of the Global Forum on Transparency and ...
LEES VERDER

New OECD self-assessment tool to help jurisdictions tackle tax crimes

A new diagnostic tool will allow jurisdictions to self-assess their capabilities across a range of legal, strategic and operational areas to support their efforts to tackling tax crime effectively. The Tax Crime Investigation Maturity Model sets out descriptions of capabilities and performance for tax crime investigation, allowing governments to identify where they are situated in relation to good practice across a number of levels of increasing maturity: Emerging, Progressing, Established, Aspirational. This ...
LEES VERDER

Global Forum Secretariat delivers new Confidentiality and Information Security Management toolkit to assist in the implementation of the Automatic Exchange of Information Standard

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) has worked since 2014 to support its members in implementing the Automatic Exchange of Information Standard developed by the OECD (AEOI Standard). Ensuring compliance with the extensive confidentiality and information security management (ISM) requirements has been at the core of this process. This has been announced by the OECD in a press release dated 1 December ...
LEES VERDER

First peer reviews of automatic exchange of financial account information to be published during annual meeting of the Global Forum on Transparency on 9-11 December 2020

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes will hold its annual plenary meeting on 9-11 December 2020. The 2020 Global Forum Plenary Meeting, to be held virtually, will bring together representatives of the Forum’s membership for three days of discussions under the theme: "Transparency for Tax Purposes in the time of COVID-19 – Working together to promote the fairness of tax systems and generate revenue." This ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Nederlandse Antillen – Britse Maagdeneilanden op 1 december 2020 in werking getreden, geldt voor Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland

De bepalingen van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (met Protocol;  ’s-Gravenhage, 11 september 2009) (Trb. 2009, 188, Trb. 2012, 190) zijn ingevolge artikel 14 van het Verdrag juncto artikel 5 van het Protocol op 1 december 2019 in werking getreden. Dit is bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden van ...
LEES VERDER

Governments should strike a balance between encouraging philanthropy through tax support and ensuring effective public policy

Governments should continue providing support to the philanthropic sector while taking steps to safeguard tax systems and ensure that the activities of philanthropic organisations continue to align with the public interest, according to a new report from the OECD. This was announced by the OECD in a press release dated 26 November 2020 on the release of the report ‘Taxation and Philanthropy’. Furthermore from the press release: Taxation and Philanthropy reviews the ...
LEES VERDER

OECD publishes report on tax administrations’ policies and practices to enhance gender balance

On 17 November 2020, the OECD Forum on Tax Administration (FTA) has published a report on Advancing Gender Balance in the Workforce: A Collective Responsibility. This report, developed by the FTA's Gender Balance Network, sets out a range of policies and practices undertaken by tax administrations and their national governments to advance gender balance in the workforce. This was announced by the OECD in a press release dated 17 November 2020. Furthermore ...
LEES VERDER