Reactie Minister van Financiën op brief EU Gedragscodegroep inzake de vervanging van preferentiële belastingregimes (Curaçao)

Met een brief van 15 februari 2019 heeft de Minister van Financiën van Curaçao gereageerd op de brief van 1 februari 2019 van de voorzitter van de Gedragscodegroep van de Europese Unie (de “EU Code of Conduct Group”) inzake de “Replacement of Curaçao's harmful preferential tax regimes with measures of similar effect”. De brief van de ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 31 december 2018

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 31 december 2018. Deze lijst bevat, naast onder meer een aantal investeringsverdragen en luchtvaartverdragen die van belang zijn voor de Caribische delen van het Koninkrijk, ook een aantal in onderhandeling zijnde ...
LEES VERDER

Douane: wijzigingen van oktober 2017 in de TIR-overeenkomst stilzwijgend goedgekeurd

De stilzwijgende goedkeuring van de wijzigingen van 12 oktober 2017 van de artikelen 1, 3, 6, 11 en 38 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst, hierna: de Douaneovereenkomst) (Trb. 2018, nr. 18 Heruitgave) is op 15 oktober 2018 door de Staten-Generaal verleend (Tractatenblad voor het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, d.d. 23 ...
LEES VERDER

Protocol wijziging belastingverdrag Nederland – Denemarken stilzwijgend goedgekeurd. Wijzigt ook territoriale uitbreidingsartikel naar Koninkrijksdelen buiten Europa

De stilzwijgende goedkeuring van het op 9 mei 2018 te Kopenhagen tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen (Trb ...
LEES VERDER

Nederland stelt zelf lijst laagbelastende landen vast in strijd tegen belastingontwijking

Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Dit is vandaag bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid. Op de lijst staan de vijf landen die op dit moment op ...
LEES VERDER

Aanpassingen Belastingregeling voor het land Nederland (BRN) om ongewenste samenloop (dubbele niet-heffing) te voorkomen in Staatsblad

Op 28 december 2018 is het Besluit van 19 december 2018 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen (hierna: het Eindejaarsbesluit) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 514 (Stb. 2018, 514). Dit Eindejaarsbesluit voorziet onder meer in aanpassingen in de Belastingregeling voor het ...
LEES VERDER

Behandeling ontwerp-begroting 2019 van Curaçao in de Staten, nota n.a.v. verslag en een nota van wijziging aangeboden. Onder meer vragen over Solar tax en Film tax incentive

Op maandag 10 december is de behandeling aangevangen van de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 2019 in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao. Voor deze behandeling zijn zes dagen uitgetrokken: maandag 10 december, dinsdag 11 december, donderdag 13 december, vrijdag 14 december, maandag 18 december en dinsdag 19 december 2018. De Ontwerp-landsverordening tot vaststelling ...
LEES VERDER

Nederlandse staatssecretaris: Strengere eisen rondom afgifte rulings

Er komen strengere eisen rondom de afgifte van rulings met een internationaal karakter. Ook gaat de Belastingdienst voortaan per ruling een geanonimiseerde samenvatting publiceren. Dit schrijft de (Nederlandse) staatssecretaris van Financiën afgelopen donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel is de maatregelen 1 juli 2019 in te laten gaan. De maatregelen betekenen ...
LEES VERDER

Ecuador joins international efforts against tax evasions and avoidance

Ecuador has signed the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters ("the Convention"). This was announced on 29 October on the website of the OECD. The Convention was signed on behalf of Ecuador by Mrs. Marisol Andrade, Director-General of the Internal Revenue Service of Ecuador, signs the Convention in the presence of the OECD Deputy ...
LEES VERDER

Grenada joins the Inclusive Framework on BEPS

On 26 October 2018 it was announced on the website of the OECD that Grenada joins the Inclusive Framework on BEPS. The item on the website of the OECD only contains a link to the updated list (October 2018) of Members of the Inclusive Framework on BEPS on which list Grenada now appears. The item ...
LEES VERDER

Landsverordening aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30) (Curaçao) – Documenten

Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (P.B. 2018, no. 30) (P.B. 2018, no. 30) (pdf viewer). Voor normaal pdf, klik hier. Landsverordening van de 13de juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen), op ...
LEES VERDER

OECD and CIAT join forces in promoting stronger tax systems

The OECD and the Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT) hosted on 23 October 2018 the high-level event "Base Erosion and Profit Shifting Implementation: Strategic importance, challenges and opportunities" in Lisbon, Portugal. This was announced in a press release dated 23 October 2018. The purpose of this event was to promote a common understanding of ...
LEES VERDER

Antigua and Barbuda, Dominica and Saint Vincent and the Grenadines join the Inclusive Framework on BEPS

On 23 October 2018 it was announced on the website of the OECD that Antigua and Barbuda, Dominica and Saint Vincent and the Grenadines join the Inclusive Framwork on BEPS. The item on the website of the OECD only contains a link to the updated list (October 2018) of Members of the Inclusive Framework on ...
LEES VERDER
Aan het laden...