Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao in het Staatsblad (Curaçao)

Vandaag, vrijdag 12 juli 2024, is de Rijkswet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen, uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 215 (Stb. 2024, 215). Hierbij attenderen wij u op ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (Curaçao)

De Eerste Kamer heeft het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vandaag, dinsdag 25 juni 2024, als hamerstuk afgedaan. Op 18 juni 2024 had de Eerste Kamercommissie voor Financiën reeds een blanco verslag uitgebracht. Zo blijkt uit mededelingen op de website ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao aangenomen door de Tweede Kamer (Curaçao)

Het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over dit wetsvoorstel). Het plenair debat inzake het onderhavige wetsvoorstel ...

Motie ingediend tijdens het plenair debat inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao: verzoek aan de Koninkrijksregering (RMR) om in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Curaçao)

Vandaag, woensdag 5 juni 2024, heeft in de Tweede Kamer het plenair debat plaatsgevonden inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Bij het debat waren ook de bijzonder gedelegeerden van de Staten ...

Aanstaande woensdag 5 juni plenair debat voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Het plenair debat in de Tweede Kamer inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Zo blijkt uit de agendering van dat debat op de website van de Tweede Kamer. Er is spreektijd ...

Statendelegatie zal aanwezig zijn bij het plenair debat van de Tweede Kamer inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Tijdens de inderhaast ingelaste vergadering van de Staten van Curaçao van afgelopen dinsdag 28 mei is besloten dat een delegatie van de Staten aanwezig zullen zijn bij het plenaire debat van (vooralsnog) volgende week woensdag 5 juni in de Tweede Kamer inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project ...

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanstaande donderdag in procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer (Curaçao)

Bij brief d.d. 27 mei 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen aangeboden aan de voorzitter ...

Plenaire behandeling Belastingregeling Nederland Curaçao nu verwacht in week 13 van 2024 (Curaçao)

De plenaire behandeling door de Tweede Kamer van het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) wordt nu verwacht in week 13 van het kalenderjaar 2024 (de week van 25 maart 2024, maar niet op maandag en of op vrijdag). Zo blijkt uit de voorlopige planning op de website van de Tweede Kamer. In de eerste uitvoeringsagenda 2024 inzake het Landspakket Curaçao werd nog aangegeven dat ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’ (Nederland)

Op 5 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer de beantwoording doen toekomen van de op 12 januari 2024 door het Tweede Kamerlid Van Eijk ingezonden vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’. Het bedoelde bericht is op 11 januari 2024 verschenen op nos.nl (klik hier om naar dat bericht op nos.nl te gaan). De staatssecretaris heeft de vragen als ...

Plenaire behandeling Belastingregeling Nederland Curaçao nu verwacht in week 10 van 2024 (Curaçao)

De plenaire behandeling door de Tweede Kamer van het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) wordt nu verwacht voor week 10 van het kalenderjaar 2024. Zo blijkt uit de voorlopige planning op de website van de Tweede Kamer. Eind december 2023 werd nog tentatief uitgegaan van behandeling in week 4 van 2024 (zie dit artikel in het CFN van 29 december 2023). Ook in de ...

Plenaire behandeling Belastingregeling Nederland Curaçao voorlopig verwacht in week 4 van 2024 (Curaçao)

De plenaire behandeling door de Tweede Kamer van het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) wordt voorlopig verwacht voor week 4 van het kalenderjaar 2024. Zo blijkt uit de voorlopige planning op de website van de Tweede Kamer. In de vierde uitvoeringsagenda 2023 inzake het Landspakket Curaçao werd nog uitgegaan van inwerkingtreding van de gewijzigde BRNC per 1 januari 2024 (zie onderdeel C.5 van de ...

Wet minimumbelasting 2024 in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet ...

Wet minimumbelasting 2024 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS. De fracties van FVD, JA21 en BBB stemde tegen. ACHTERGROND Het (initiële) voorstel van wet houdende, voluit, invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Op vrijdag 17 november jl. werd de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierbij attenderen wij u op deze nota naar aanleiding van het verslag. De inbreng voor het tweede verslag is voorzien voor 28 november 2023. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel is ...

Reacties NOB op wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) (Nederland)

Op 20 oktober 2023 heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 gepubliceerd. Eerder gaf de NOB ook al reactie op het initieel ingediende wetsvoorstel en op de nota naar aanleiding van het verslag. Klik hier om naar de reacties op de website van de NOB te gaan. Hierbij attenderen wij u op de reacties van de NOB, zonder ...

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Op 13 oktober 2023 is een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet Minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze nota van wijziging strekt tot het wettelijk verankeren van een aantal andere onderdelen van de administratieve richtsnoeren van februari 2023 in het wetsvoorstel. Deze onderdelen betreffen de definitie van kwalificerend belang, de belastinglatenties met betrekking tot het verkrijgen van een recht op verrekening van belasting en de verrekening van ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 22 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor de integrale inhoud ervan verwijzen wij naar de nota zelf. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand voorstel van rijkswet, ...

Kamerbrief over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 4 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. In ...

Verslag van de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Het verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen (kamerdossier 36351-(R2184)-nr. 6) is op de website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geplaatst. Het verslag is vastgesteld in de vergadering van de ...

Woensdag 5 juli technische briefing voor Centrale Commissie over wetsvoorstel wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

De Centrale Commissie van de Staten van Curaçao is opgeroepen voor een vergadering op woensdag 5 juli aanstaande over het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen. Zo blijkt uit de oproep voor deze vergadering. Het eerste agendapunt van ...

Commissie Rijksaangelegenheden verzoekt de Centrale Commissie van de Staten om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in behandeling te nemen en schriftelijk verslag uit te brengen (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 juni 2023 heeft de Voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire relaties en Buitenlandse Betrekkingen van de Staten van Curaçao de leden van de Centrale Commissie van de Staten voorgesteld om het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede ...

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer. In pakket Belastingplan 2024 zal worden geregeld dat het wetsvoorstel ook op de BES-eilanden zal gelden (Nederland)

Het voorstel van wet houdende invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024), is op 31 mei 2023 aangeboden ...

Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Op donderdag 1 juni 2023 is het verslag vastgesteld van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen. Het is nu aan de staatssecretaris van Financiën om de vragen ...

Inbrengdatum verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 (Curaçao)

De inbrengdatum voor de leden van commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen is vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur. Dit blijkt ...

Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Op 28 april 2023 heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Marnix L.A. van Rij, het Nader Rapport  inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen, aangeboden aan de Koning. Het Nader Rapport bevat de opmerkingen van de staatssecretaris ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

The OECD has published the public comments received on the compliance and tax certainty aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD has published the public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 8 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the ...

OECD releases technical guidance for implementation of the global minimum tax

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released technical guidance to assist governments with implementation of the landmark reform to the international tax system, which will ensure multinational enterprises (MNEs) will be subject to a 15% effective minimum tax rate. This has been announced yesterday with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules will ensure co-ordinated ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the draft Multilateral Convention provisions on digital services taxes and other relevant similar measures under Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures under Amount A of Pillar One to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on ...

Revenue impact of international tax reform better than expected, according to new OECD analysis

Revenue gains from the implementation of a historic agreement to reform the international tax system will be higher than previously expected, according to new OECD analysis released on Wednesday, January 18, 2023. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation and globalisation of the economy will lead ...