Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Pension Statement AOV and AWW 2021 delayed (Sint Maarten)

Due to an upgrade of the pension system of the SZV Social and Health Insurances, the 2021 pension statements for AOV and AWW will not be available in the coming weeks. Pensioners will be notified by SZV when their statement is available. This has been announced by the SZV with a news release on the SZV’s website. SZV is aware of the implications this may have for the preparations to ...
LEES VERDER

Navordering inkomstenbelasting omdat bij de definitieve aanslag teveel ingehouden loonbelasting was verrekend: beroep op ontbreken nieuw feit verworpen omdat op grond van artikel 13 lid 2 ALL ook zonder nieuw feit nagevorderd kan worden. Beroepen op vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel ook verworpen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende (van beroep controleur bij de belastingdienst) was in 2015 als door Nederland uitgezonden controle-ambtenaar werkzaam in Sint Maarten. Met belanghebbende is de afspraak gemaakt dat de werkgever de loonbelasting voor haar rekening neemt (expatriates-regeling). Belanghebbende heeft de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2015 ingediend naar een belastbaar inkomen en een bedrag aan ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat 2021 en Opgaaf Werkzaamheden Derden 2021 gepubliceerd (Sint Maarten)

Het formulier Verzamelloonstaat over 2021 en het formulier ‘Opgaaf Werkzaamheden Derden’ over 2021 zijn gepubliceerd op de webpagina van de belastingdienst van Sint Maarten op de overheidswebsite. Het gepubliceerde formulier Verzamelloonstaat 2021 is bedoeld voor werkgevers die maximaal vijf (5) werknemers in loondienst hebben. Indien een werkgever meer dan vijf werknemers in loondienst heeft, dan dient hij de verzamelloonstaat op digitale wijze aan te leveren. Zo is op het formulier ...
LEES VERDER

Income tax return form A 2021 published (Sint Maarten)

The income tax return form A for the year 2021 (English version) (in Dutch: aangiftebiljet inkomstenbelasting A) has been published on the website of the Government of Sint Maarten, i.e. on the page of the Tax Administration of Sint Maarten of said website. It concerns the income tax return form A for the tax year 1st January 2021 to 31st December 2021 (tax year 2021) for tax payers living on ...
LEES VERDER

Due to technical problems with the determination of the Consumer Price Index, no indexation of AOV and AWW amounts per January 1, 2022 (Sint Maarten)

The Minister of Public Health, Social Development and Labor, Mr. Omar Ottley, informs the public, that due to technical problems with the establishment of the Consumer Price Index (CPI), the AOV (Old-age pension) and AWW (Widow- and Orphan Insurance) will not be assessed in time to be indexed per January 1, 2022. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Further ...
LEES VERDER

Regeling nummerplaten 2022 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 30 december 2021 is de Regeling van de Minister van Financiën van de 29ste december 2021, tot het vaststellen van de kenmerken van nummerplaten, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen en de voor de nummerplaten verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2022 (Regeling nummerplaten 2022) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2021, no. 79 (AB 2021 no. 79). Gelet op artikel 9, eerste en tweede lid, van ...
LEES VERDER

Explanation income tax return form A 2021 published (toelichting aangiftebiljet inkomstenbelasting A 2021) (Sint Maarten)

The explanation regarding the income tax return form A (toelichting aangiftebiljet inkomstenbelasting A) for the year 2021 has been published on the webpage of the Tax Administration on the website of the Government of Sint Maarten, in English as well as in Dutch. It concerns the explanation regarding the income tax return form A for the year 2021 (1st January 2021 to 31st December 2021) for tax payers living on ...
LEES VERDER

Profit tax return forms (aangifteformulieren vas-winstbelasting) for the year 2021 published (Sint Maarten)

The profit tax return forms (aangifteformulieren winstbelasting) for the year 2021 have been published on the page of the Tax Administration on the website of the Government of Sint Maarten. It concerns the following forms: the provisional profit tax return form for the year 2021 (voorlopige VAS-WB-aangifteformulier 2021), the final profit tax return form for the year 2021 (definitieve VAS-WB-aangiftebiljet 2021), and the final profit tax return form for the ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Q4 2021 en uitvoeringsagenda Q1 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over het vierde kwartaal 2021 (Q4 2021 - finale versie van 29 november 2021) en de uitvoeringsagenda voor het eerste kwartaal 2022 (Q1 2022, periode 1 januari 2022 – 31 maart 2022) zijn gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten ...
LEES VERDER

Standpunt Inspecteur, dat belanghebbende niet het regime van Vrijgestelde Vennootschap deelachtig kan zijn, verdedigbaar: handelt daarmee niet in zodanig vergaande mate onzorgvuldig dat dit aanleiding zou zijn voor integrale kostenvergoeding. Wel integrale vergoeding van kosten van rechtsbijstand in beroepsfase wegens ernstig onzorgvuldig handelen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is opgericht op 10 juli 2017 en heeft op 22 augustus 2017 verzocht om per 10 juli 2017 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Omdat de Inspecteur niet op dit verzoek heeft gereageerd, wordt belanghebbende op grond van artikel 1a, lid 5, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 geacht per 10 ...
LEES VERDER

Geloofwaardige verklaring dat belanghebbende de aanslag niet heeft ontvangen en pas door een printje van de Ontvanger met de aanslag bekend is geworden. Termijnoverschrijding verschoonbaar: belanghebbende dient ontvankelijk te worden verklaard in haar bezwaar, zaak teruggewezen naar de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is op 11 mei 2018 een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij is een vergrijpboete van 25% opgelegd. Belanghebbende heeft op 16 november 2018 daartegen bezwaar gemaakt en heeft op 23 juli 2021 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 17 december 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 15e december 2021 ter uitvoering van artikel 61a van de Algemene landsverordening landsbelastingen (Landsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2021, no. 77 (AB 2021 no. 77). Het landsbesluit is gegeven ter uitvoering van artikel 61a van de Algemene landsverordening landsbelastingen (ALL), om regels vast te stellen ...
LEES VERDER

BEPS Action 5 peer review on tax rulings: Sint Maarten has met all aspects of the terms of reference for the calendar year 2020 that can be met in the absence of rulings being issued in practice, no recommendations are made (Sint Maarten)

Tuesday December 14th, 2021, the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the 2020 peer review assessments of 131 jurisdictions in relation to the spontaneous exchanges of information on tax rulings. The conclusions show that the global reach of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings continues to increase, with 22 000 tax rulings having been identified and 41 000 exchanges between jurisdictions having taken place. The exchange on tax ...
LEES VERDER

SZV hosts webinar today for employers to ask questions about the implementation of the pending ZV/OV wage limit increase (Sint Maarten)

The SZV Social & Health Insurances of Sint Maarten (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen, SZV) will host a webinar today (December 17th, 2021) for employers to ask questions about the implementation of the pending ZV/OV wage limit increase. The webinar will take place from 10:00am to 11:00am. This has been announced on the website of the SZV. The webinar holds connection with – pending legislative approval – the increase as ...
LEES VERDER

SZV hosts webinar today on the envisaged increase as of January 1, 2022 of the annual ZV wage limit and what thismeans for employers and employees (Sint Maarten)

The SZV Social & Health Insurances of Sint Maarten (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen, SZV) will host a webinar today (December 10th, 2021) that will provide employers important information regarding SZV Employer campaigns, rights and obligations. The webinar will take place from 10:00am to 11:00am. This has been announced on the website of the SZV. The webinar holds connection with – pending legislative approval – the increase as of January ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Sint Maarten aangeboden aan de Staten: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Op 8 december 2021 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Hierbij zetten wij de ontwerplandsverordening zo snel mogelijk naar u door, met hieronder enige algemene toelichting alsmede een overzicht van belastingcijfers en - aangelegenheden. Tenslotte wordt een aantal fiscale beleidsdoeleinden van het Ministerie van Financiën uitgelicht. Overigens ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. M.J. (Mauritsz) de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is op 26 november jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De heer De Kort volgt per 1 januari 2022 mevrouw mr. E.A. (Eunice) Saleh op. Vanaf 2011 ...
LEES VERDER

IMF Staff Concluding Statement: ‘Sint Maarten should strengthen its tax administration, followed by the tax policy reform designed to broaden the tax base, streamline the system, and improve collections’ (Sint Maarten)

The Staff Concluding Statement of a recent IMF Staff Visit Curaçao and Sint Maarten has been published on the website of the International Monetary Fund (IMF) on November 30, 2021. An IMF mission met virtually with the authorities of Curaçao and Sint Maarten during November 8–24 to discuss recent economic developments, update the macroeconomic outlook, and follow up on the policy priorities raised during 2021 Article IV consultation discussions. The ...
LEES VERDER

Cft in advies bij ontwerpbegroting 2022 Sint Maarten: onderschatting baten voor ANG 30 miljoen, pas dit aan op basis van het verwachte realisatieniveau van 2021 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 10 november 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB 2022 is voor wat betreft overzichtelijkheid en onderbouwing verbeterd ten opzichte van de begroting 2021, maar voldoet voor een aanzienlijk deel niet ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij derde uitvoeringsrapportage 2021: belastingbaten blijven licht achter bij begroting (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 november 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het maximaal toegestane tekort op basis van de verstrekte liquiditeitssteun bedraagt ANG 174 miljoen. De derde UR toont een tekort ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij vastgestelde landsbegroting 2021: lagere belastingbaten t.o.v. ontwerp na bijstelling o.b.v. IMF-groeiprognoses. Cft wil reactie op geopperde mogelijkheid om Audit Team Sint Maarten in te zetten voor verbeteracties belastingcompliance (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 13 oktober 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Toetsingskader Het Cft vindt het zorgwekkend, dat de begroting bijna een jaar later dan wettelijk is voorgeschreven, is vastgesteld. Het Cft benadrukt ...
LEES VERDER

Cft: “Dit jaar nog begroting vaststellen” en dringt aan op uitgavenbeperking en inkomstenverhoging door verbetering belastingcompliance (Sint Maarten)

Sint Maarten heeft een ontwerpbegroting voor 2022 aangeboden aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en dient deze conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) nog dit jaar vast te stellen. Het Cft dringt erop aan om vooral de uitgaven hierin te beperken en de inkomsten te verhogen door onder meer verbetering van belastingcompliance. De regering van Sint Maarten staat voor grote uitdagingen, maar kan met de ondersteuning ...
LEES VERDER

List with descriptions and codes of the turnover tax exemptions posted on facebook page Sint Maarten Tax Administration (Sint Maarten)

A list with the descriptions of the turnover tax (TOT) exemptions as of the amendments in the ‘TOT-ordinance’ (Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten) effective as of 11 February 2011 has been published on the facebook page of the Sint Maarten Tax Administration. As per Decree, the TOT-rate has been increased from 3% to 5% as of 11 February 2011. In some cases an exemption for the TOT (belasting op bedrijfsomzetten, BBO) ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda landspakket Aruba vierde kwartaal 2021 – Thema C Belastingen uitgelicht (Aruba)

Aruba en Nederland hebben tijdens een virtuele bijeenkomst tussen de premier van Aruba mevrouw Evelyn Wever-Croes en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de heer Raymond Knops, overeenstemming bereikt over de inhoud van de vierde uitvoeringsagenda 2021 voor het traject van het Landspakket van Aruba. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Deze vierde uitvoeringsagenda ziet op de periode 31 oktober – 31 ...
LEES VERDER

Draft National Decree on international assistance with the levying of taxes (Sint Maarten)

The draft National Decree, containing general measures (Landsbesluit, houdende algemene maatregelen), in connection with the implementation of article 61a of the General National Ordinance on Country Taxes (National Decree on international assistance with the levying of taxes) as presented to Parliament by letter dated 1 October 2021 has become available: click here for a pdf of the letter dated 1 October 2021 including annexes (among others the draft National Decree ...
LEES VERDER

Draft National Decree on international assistance with the levying of taxes discussed in a Central Committee meeting (Sint Maarten)

A draft National Decree, containing general measures (Landsbesluit, houdende algemene maatregelen), in connection with the implementation of article 61a of the General National Ordinance on Country Taxes (National Decree on international assistance with the levying of taxes) was discussed in the Central Committee meeting of Parliament on Friday October 22nd, 2021. Pursuant to paragraph 7 of article 61a, a draft national decree as meant in article 61a must be submitted ...
LEES VERDER

IMF Technical Assistance Report Sint Maarten: Sustainable Tax Reforms (Sint Maarten)

On 19 October 2021, the International Monetary Fund (IMF) published its Country Report No. 2021/231: Kingdom of the Netherlands—Sint Maarten: Technical Assistance Report—Sustainable Tax Reforms. Click here to go directly to the relevant page on the website of the IMF. This Technical Assistance Report was prepared by a staff team of the IMF. It is based on the information available at the time it was completed in March 2021. The ...
LEES VERDER

Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER