Uit reactie Cft op eerste UR 2023 van Bonaire: reeds USD 13,8 miljoen baten uit lokale heffingen en belastingopbrengsten, 47% van het begrote bedrag voor het hele jaar (Bonaire)

Bij brief d.d. 22 mei 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) gereageerd op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal ...
LEES VERDER

Het deel van de opbrengst van latere wederverkoop van auto’s dat ten goede komt aan de partij in Nederland van wie de in Bonaire gevestigde autohandelaar de auto’s heeft gekocht, wordt tot de douanewaarde gerekend voor de grondslagbepaling van de ABB. De douanewaarde is ook terecht gecorrigeerd met de vrachtkosten. Maximale vergrijpboete wegens grove schuld. Geen schadevergoeding voor omzet- en rentederving na beslag

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Bonaire, drijft een onderneming en heeft onder andere als activiteiten de in- en verkoop van vervoermiddelen, met name gebruikte personenauto’s en bedrijfsauto’s. Belanghebbende koopt de vervoermiddelen in via het buitenland (onder andere van een garage Nederland). De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd bij belanghebbende. Het onderzoek heeft aanleiding gegeven tot correcties aan ...
LEES VERDER

Bekendmaking Belastingdienst CN over uitstel indiening aangifte IB 2022 tot 17 juli 2023 en de afhandeling van de ingediende aangiften (Caribisch Nederland)

Door de Belastingdienst CN is ‘automatisch’ uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2022 verleend tot 17 juli 2023. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst CN. In het nieuwsbericht van de belastingdienst wordt aangegeven dat de uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 (in beginsel) 15 mei 2023 is, maar dat – in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd – de aangifteplichtigen automatisch ...
LEES VERDER

Nader uitstel voor het indienen van de verzamelloonstaat 2022 (Caribisch Nederland)

Door de Belastingdienst CN is automatisch (nader) uitstel voor het indienen van de verzamelloonstaat (VZLS) 2022 verleend tot 1 september 2023. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de website van de Belastingdienst CN (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamentu of hier voor het nieuwsbericht in het Engels). De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat 2022 was in beginsel 28 februari 2023. Gezien de vele vragen en ...
LEES VERDER

Aanpassing fiscaal verschoningsrecht in Belastingwet BES opgenomen in wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024: vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen weigeringsgrond om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Op 13 april 2023 is het voorstel van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerdossier 36342). Het wetsvoorstel bevat ook een voorstel tot wijziging van de Belastingwet BES. Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen: • aanpassen definitie zonnecelauto’s; • codificatie goedkeuring beleidsbesluit leefvervoer; • afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid; • afzonderlijke bankvergunning groen beleggen; • aanpassen giftenaftrek ...
LEES VERDER

Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning verhuisgoederen en Registratieformulier verhuizing personenvoertuig op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op 4 april jl. is het Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning verhuisgoederen  (‘Application form for an exemption permit for removal goods’) op de website van de Belastingdienst CN geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit formulier. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN te gaan. Met bovengenoemd aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat de in het formulier omschreven goederen tot zijn/haar verhuisgoederen behoren en ...
LEES VERDER

Claudia Toet per 1 september benoemd tot Directeur Belastingdienst Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 15 juni 2023 start Claudia Toet bij de Belastingdienst in Europees Nederland en zal, na een inwerkperiode bij de Belastingdienst in Nederland, per 1 september 2023 formeel de functie van Directeur Belastingdienst Caribisch Nederland overnemen van de huidige directeur Anneke van den Breemer. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de website van de Rijksdienst CN en met een nieuwsbericht (NED) op de website van de Belastingdienst CN ...
LEES VERDER

Uitstel voor het indienen van de verzamelloonstaat 2022 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat 2022 is door de Belastingdienst CN verlengd tot 1 mei 2023. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de website van de Belastingdienst CN (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamentu of hier voor het nieuwsbericht in het Engels). De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat 2022 was 28 februari 2023. Gezien de vele vragen en verzoeken die de Belastingdienst heeft ontvangen, is ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (Bonaire)

Op 14 maart 2023 is het Eilandbesluit houdende algemene maatregelen van 14 maart 2023, no. 3, tot wijziging van het Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (AB 2006 no. 13) afgekondigd door de Gezaghebber van Bonaire en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 8 (AB 2023 no. 8). Dit eilandbesluit h.a.m. is in werking getreden met ingang van de eerste na afkondiging. Hierbij attenderen wij u op dit eilandbesluit, ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet overdrachtsbelasting op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op maandag 13 maart jl. is het aangiftebiljet overdrachtsbelasting Caribisch Nederland (‘tax return form OVB’) op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit aangiftebiljet. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230317-12 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake de het aangiftebiljet overdrachtsbelasting) ...
LEES VERDER

Op basis van een grammaticale interpretatie voldoet belanghebbende niet aan de voorwaarde voor de ‘verhuisboedelvrijstelling’ van de ABB ter zake van de invoer van zijn auto, ook geen sprake van een ‘bijzonder geval’. Beroep op evenredigheidsbeginsel slaagt ook niet

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire [BES eilanden/Caribisch Nederland] geëmigreerd. In het kader van zijn emigratie heeft hij een personenvoertuig ingevoerd die hij op 12 juli 2021 heeft aangeschaft. De inscheping van het personenvoertuig heeft op 25 juni 2022 in de Verenigde Staten plaatsgevonden. Voor invoer van het voertuig heeft belanghebbende op 14 juli 2022 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft aftrek ter voorkoming van dubbele belasting juist berekend. Het feit dat het totale bedrag aan IB hoger ligt nu een deel van de inkomsten ook in Nederland wordt belast, leidt er niet toe dat in Caribisch Nederland tot een lager bedrag dient te worden geheven

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde het gehele jaar 2020 op Bonaire, één van de ‘BES eilanden’ als bedoeld in de Belastingregeling voor het land Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 heeft hij verzocht om toepassing van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor het door hem genoten ‘ABP-pensioen’ [een Nederlands ambtenarenpensioen]. Hij heeft deze inkomsten niet ...
LEES VERDER

Support Team van Saba assisteert bij aanmaken MijnCN-account ten behoeve van het doen van online aangifte IB (Caribisch Nederland)

Aangezien aangiften inkomstenbelasting voortaan online moeten worden gedaan via het portaal ‘MijnCN’ van de Rijksdienst CN en de Belastingdienst CN, biedt een Support Team van Saba assistentie aan bij het aanmaken van een account op MijnCN. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het openbaar lichaam Saba (Public Entity Saba). De integrale tekst van de op 8 maart 2023 geplaatste post luidt als volgt: “As of this ...
LEES VERDER

BONHATA: ‘Invoeringsdatum afvalwaterheffing is uitgesteld’ (Bonaire)

Tijdens de mondelinge behandeling van een kortgeding dat BONHATA (Bonaire Hotel and Tourism Association) heeft aangespannen tegen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) – inzake de door het OLB beoogde ingangsdatum van de nieuwe afvalwaterheffing en inzake het hoge tarief voor alleen de toeristische sector – hebben partijen bij de rechter afgesproken dat de invoeringsdatum moet worden verschoven van 1 januari 2023 naar 1 oktober 2023. Zo is althans zijdens BONHATA ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Bonaire: USD 65,6 miljoen aan reguliere baten in lijn met de begroting. Erfpachten en verhuur gebouwen lager, toeristenbelasting hoger dan begroot (Bonaire)

Bij brief d.d. 3 maart 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR 2022 toont USD 102,7 miljoen aan baten en USD ...
LEES VERDER

Oproep openbaar lichaam Bonaire en TCB aan de toeristische sector om in communicatie met bezoekers de officiële betalingswebsite voor de toeristenbelasting te benadrukken (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire en Tourism Corporation Bonaire (TCB) doen een dringende oproep aan de luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en duikscholen om in de bevestiging aan hun klanten en gasten de officiële site voor de betaling van de toeristenbelasting (in de praktijk ook wel aangeduid als ‘Visitor Entry Tax’) te benadrukken, zijnde: https://tourismtax.bonairegov.com. Dit om te voorkomen dat de bezoekers onnodig teveel betalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Initiatiefwetsvoorstel betaalbare boodschappen aangeboden aan de Tweede Kamer: BTW en ABB op voedingsmiddelen voor de duur van 12 maanden naar 0% (Europees Nederland en Caribisch Nederland)

Bij brief van 3 maart 2023 is door de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen) (kamerdossier 36 315) aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet ook in een vergelijkbare (tijdelijke) ...
LEES VERDER

Vragen UPB-fractie over een website die actief is in het bieden van de mogelijkheid tot betaling van de toeristenbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 22 februari 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), heeft het eilandsraadslid N.F. Silberie namens de UPB-fractie vragen gesteld inzake het (enigszins geparafraseerd) door een niet-overheidswebsite aanbieden van de mogelijkheid van betaling via die websites van de Bonairiaanse toeristenbelasting (in de praktijk en in de brief ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’ of ‘VET’). De toeristenbelasting (algemeen tarief USD ...
LEES VERDER

Onderneming voldoet door de gekozen systematiek van de eenmalige subsidieregeling financiële steun Covid-19 niet aan de voorwaarden: Hof oordeelt dat de hardheidsclausule niet kan worden toegepast. De regeling pakt evenwel onevenredig uit voor ondernemingen die wel actief waren maar nog geen omzet genereerden: Hof laat de voorwaarden in dit geval daarom buiten toepassing (exceptieve toetsing aan het evenredigheidsbeginsel)

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is op 24 april 2020 opgericht. Op 10 juni 2020 heeft zij haar vestigingsvergunning gekregen en sinds 18 juli 2020 exploiteert zij een sportschool. Vooruitlopend op de exploitatie van de sportschool heeft de directeur van belanghebbende op 28 februari 2020 met ingang van 1 april 2020 voor de duur van een jaar een ruimte gehuurd voor ...
LEES VERDER

Klachtenformulier op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een Klachtenformulier geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van het klachtenformulier. Klik hier [externe link!] om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230217-9 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake het Klachtenformulier) BRON: www.belastingdienst-cn.nl . Land/gebiedsdeel: Caribisch Nederland, BES, BES eilanden Betreft: Klachtenformulier van ...
LEES VERDER

Cft ziet geen noodzaak voor begrotingstekort Bonaire vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel (Bonaire)

Vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel na de coronacrisis ziet het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) geen noodzaak voor een begrotingstekort. Dit staat in een persbericht dat door het Cft is uitgebracht naar aanleiding van het recente bezoek aan Bonaire. Het Cft, in nieuwe samenstelling met de nieuwe voorzitter mevrouw Lidewijde Ongering, bracht op ...
LEES VERDER

Formulier ‘verzoek uitstel inkomstenbelasting 2022’ op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op vrijdag 10 februari jl. is het formulier ‘verzoek uitstel inkomstenbelasting 2022’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit formulier. Klik hier [externe link!] om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230211-4 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake het formulier verzoek uitstel inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet IB A 2022 op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op vrijdag 10 februari jl. is de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting (IB) A 2022 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze toelichting. De toelichting is in drie versies geplaatst: in het Nederlands, in het Papiamentu en in het Engels. Overigens is daarbij aangegeven dat de toelichtingen IB vrijwel gelijk blijven en dat slechts de bedragen voor de belastingvrije ...
LEES VERDER

Jaaropgaven AOV per email of telefoon opvragen (Caribisch Nederland)

Om onnodige samenkomst in het kantoor van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te voorkomen, worden personen die een AOV-jaaropgave wensen te ontvangen – bijvoorbeeld benodigd voor de belastingaangifte – verzocht om de jaaropgave per email of telefonisch bij de dienst op te vragen. Dit blijkt uit een advertentie in lokale dagbladen van de Rijksdienst Caribisch Nederland/RCN-unit SWZ, met de volgende tekst: “Jaaropgave ...
LEES VERDER

Publieksversie Loonberekening 2023 op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op 7 februari jl. is de publieksversie van de Loonberekening 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland op de website van de dienst geplaatst. Het betreft een ms-excel bestand. Hierbij attenderen wij u op die loonberekening. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. Aldaar treft u een link aan naar een zip-folder die het ms-excel-bestand bevat met de publieksversie van de ...
LEES VERDER

Pilot in Saba to support local animal husbandry and fisheries involving a number of reimbursements for the high costs, including reimbursement of ABB on the import of certain goods (Saba)

The Executive Council (Bestuurscollege) of the Public Entity Saba has approved a pilot to support local animal husbandry and fisheries. The six-month pilot involves a number of reimbursements for the high costs that livestock owners and commercial fishermen have – including reimbursement of the ABB (Algemene bestedingsbelasting) on certain goods – and aims to contribute to local food production. This has been announced with a news release on the website ...
LEES VERDER

Inflatie daalt op Bonaire, blijft stabiel op Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland)

In het vierde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie 12,2 procent. De afname in het vierde kwartaal is in belangrijke mate toe te schrijven aan de subsidie op het vastrecht voor elektriciteit die inging per 1 november 2022. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 daalden de prijzen op Bonaire in het vierde ...
LEES VERDER

Public Notice 3-23 Saba re Animal Registration Fee 2023 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published Public Notice no. 3-23 dated 13 January 2023 regarding the Animal Registration Fee 2023. Click here for a link to the relevant post on the facebookpage of the Public Entity Saba. In this Public Notice no. 3-23 dated 13 January 2022, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Animal Registration Fee 2023 The ...
LEES VERDER

Aanpassing eenmalige energietoeslag Bonaire 2022 ter verhoging van de inkomensgrenzen voor de toeslag (Bonaire)

Op 12 januari 2023 is het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2023 no. 2 tot aanpassing van het Eilandsbesluit eenmalige energietoeslag Bonaire 2022 (AB 2022 no. 21) afgekondigd door de Gezaghebber van Bonaire en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 2 (AB 2023 no. 2). De aanpassing betreft het verhogen van de inkomensgrenzen voor de energietoeslag. Hierbij attenderen wij u op dit eilandsbesluit, zonder verdere ...
LEES VERDER

Bonaire heeft 5 miljoen vrijgemaakt voor de steun op de elektratarieven, helft komt uit de opbrengsten van de toeristenbelasting (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een bedrag van circa 5 miljoen vrijgemaakt voor de steun op de elektratarieven. Hiervan komt een bedrag van circa 2,5 miljoen uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. De andere 2,5 miljoen is nog in afwachting is van een besluit van de Eilandsraad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Verder uit het nieuwsbericht: De tarieven voor elektra van WEB ...
LEES VERDER