Coronakredietregelingen ook te gebruiken voor herstelinvesteringen, verlengd tot 31 december 2021 (Nederland)

Drie speciale coronakredietregelingen kunnen om meer redenen aangevraagd worden door ondernemers: niet alleen om op korte termijn rekeningen te kunnen betalen, maar ook om bijvoorbeeld te investeren in nieuwe apparatuur of hun voorraden aan te vullen. Ook worden de regelingen verlengd tot en met 31 december 2021. Het gaat om de KKC (kredieten tot 50.000 euro), BMKB-C (tot 1,5 miljoen euro) en GO-C (tot 150 miljoen euro). Dit is bekendgemaakt ...
LEES VERDER

BC Bonaire vraagt regering van Curaçao om aandacht inzake uitleg SVB aan Hofvonnis over AOV-korting niet-ingezetenen van Curaçao (Bonaire)

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de regering van Curaçao om aandacht gevraagd voor de uitleg die de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (hierna: de SVB) geeft aan het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) inzake de korting op de AOV van niet-ingezetenen van Curaçao, onder wie inwoners van Bonaire. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (klik hier om naar ...
LEES VERDER

Verbeterde koopkracht inwoners Caribisch Nederland in 2019 (Caribisch Nederland)

De koopkracht van inwoners van Caribisch Nederland is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen. De koopkracht verbeterde met name door de verhoging van de lonen, de kinderbijslag, het wettelijk minimumloon en uitkeringen. Op Sint Eustatius en Saba ging de bevolking er in doorsnee 4,9 procent op vooruit ten opzichte van 2018, op Bonaire was dit 3,9 procent. Uitkeringsontvangers en personen in eenoudergezinnen profiteerden het meest ...
LEES VERDER

Folder over stoppen eenmanszaak, VOF, CV of maatschap op website belastingdienst, met afmeldingsformulier (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) zijn folders geplaatst met vooral praktische informatie over de formaliteiten bij het stoppen van een eenmanszaak, VOF, CV of maatschap (in het Nederlands, het Papiaments en in het Engels). Tevens is aldaar het formulier geplaatst dat gebruik moet worden om eenmanszaak, VOF, CV of maatschap bij de belastingdienst af te melden (ook in het Nederlands, het Papiaments en in het Engels) ...
LEES VERDER

Handboek Loonheffingen 2021 op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

Het Handboek Loonheffingen 2021 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) geplaatst. Klik hier voor de link naar de pagina op de website van BCN met betrekking tot het Handboek Loonheffingen 2021. CFN-artikelnummer 20210611-10   BRONDOCUMENT (link naar de pagina op de website van BCN met betrekking tot het Handboek Loonheffingen 2021) Zie ook: CFN van 4 januari 2021, nr. 2021/01: Loonheffingtabellen 2021, toelichting en rekenregels op ...
LEES VERDER

Belastingdienst bezoekt bedrijven voor waarnemingen loonheffing en controle administratie (Caribisch Nederland)

Sinds 1 juni jl. bezoekt de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) weer bedrijven om waar te nemen of de gegevens die voor de loonheffing zijn opgegeven, overeenkomen met de in het bedrijf kennelijk in loondienst werkzame personen. Ook zal in de administraties van bedrijven gecontroleerd worden of de belastingaangiften dan wel belastingaanslagen voor de juiste bedragen zijn ingediend of zijn opgelegd. Dit heeft de belastingdienst bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van ...
LEES VERDER

Waardebeschikkingen vastgoedbelasting tijdvak 2021-2025 worden in juni 2021 verstuurd (Caribisch Nederland)

De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zijn of zullen in de maand juni 2021 worden verstuurd met als peildatum 01-01-2021. De aanslagen vastgoedbelasting  2021 worden vanaf medio januari 2022 verzonden. De waardebeschikking voor bedrijven worden in een latere fase in het jaar verstuurd. Dit heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) bekendgemaakt met nieuwsberichten op de website (klik hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake Bonaire te gaan en hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake ...
LEES VERDER

Correctie bewindslieden Financiën op eerdere kamerbrief: ook in Caribisch Nederland loopt het uitstel van betaling voor nieuwe belastingverplichtingen af op 1 juli 2021. Motie Tweede Kamer om belastinguitstel te verlengen tot 1 oktober 2021 (Caribisch Nederland)

Gisteren (dinsdag 8 juni 2021) hebben de Minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer in een brief medegedeeld dat in de Kamerbrief steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 van 27 mei jl. per abuis is opgenomen dat het uitstel van betaling van belastingen in Caribisch Nederland met drie maanden wordt verlengd. Het uitgangspunt van het kabinet dat voor het steunpakket ...
LEES VERDER

Road tax, License Plates & Registration Update 2021: by July 1st, all motor vehicles must carry a gray sticker (Caribisch Nederland – Saba)

The Executive Council of the public entity Saba has published Public Notice no. 35-21 regarding the Road tax, License Plates & Registration Update 2021 on its facebook page (see the picture below). Click here for a link to the relevant post on said facebook page. According to the Public Notice, by March 1st, all motor vehicles must carry a red sticker and by July 1st, all motor vehicles must carry ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op eerste UVR 2021 en advies bij eerste BW 2021 van Saba: in eerste kwartaal 37% van de begrote jaarbaten uit lokale heffingen gerealiseerd. Inkomstenderving door coronacrisis, maar ondanks bijstelling blijven baten aan havengelden, logeerbelasting en luchthaventoeslag en landingsgelden achter (Saba)

Bij brief d.d. 14 mei 2021 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2021 en advies uitgebracht bij de eerste begrotingswijziging 2021 van het openbaar lichaam Saba. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het openbaar lichaam Saba ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op eerste UVR 2021 en advies bij eerste BW 2021 van Sint Eustatius: baten uit lokale heffingen lager dan begroot, met name door lagere baten uit havengelden, luchthaventoeslag en toerismebelasting (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 20 mei 2021 aan de (waarnemend) regeringscommisaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2021 en advies uitgebracht bij de eerste begrotingswijziging 2021 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het openbaar lichaam Sint ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op eerste UVR 2021 Bonaire: belastingen voor autoverhuur, logeergasten, opcenten vastgoedbelasting, cruisebelasting en havengelden USD 0,5 miljoen lager dan verwacht (Bonaire)

Bij brief d.d. 18 mei 2021 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2021 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het OLB presenteert in de eerste UR 2021 een voorlopig resultaat over het eerste ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage juli-december 2020 van het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Onlangs is de halfjaarrapportage juli-december 2020 (versie april 2021) van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) op de website van het Cft geplaatst. Uit de halfjaarrapportage: Steunmaatregelen coronacrisis Nederland introduceerde in 2020 verschillende regelingen om aanvullende steun aan de openbare lichamen te bieden, waaronder de ‘subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland’. In oktober werd besloten om het steun- en herstelpakket voor inwoners en bedrijven op Bonaire, ...
LEES VERDER

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal. Voor Caribisch Nederland onder meer: doortrekking subsidieregelingen, verlenging uitstel van betaling van belastingen, uitstel aanvangstijdstip gefaseerde terugbetaling uitgestelde belasting en verlenging terugbetaaltermijn (Caribisch Nederland)

Het kabinet is voornemens om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. Dit heeft het kabinet aangekondigd in een kamerbrief van 27 mei 201. Tevens is hierover een nieuwsbericht verschenen op rijksoverheid.nl. Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In ...
LEES VERDER

Eilandelijke ‘Alivio’-regeling Bonaire met financiële verlichting voor getroffenen coronacrisis (Caribisch Nederland)

Met de ‘Alivio-regeling’ biedt het openbaar lichaam Bonaire (OLB) steun aan werknemers (inclusief ontslagen werknemers) en ondernemers die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De regeling is een zogenoemde ‘TONK’-regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Via de Alivio-regeling kunnen getroffenen, onder voorwaarden, een tegemoetkoming krijgen in de noodzakelijke woonlasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal US$ 1.000,00 per huishouden per maand. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 20 mei 2021 op ...
LEES VERDER

Aanwijsbesluit belastingambtenaren Sint Eustatius 2021 in het Afkondigingsblad

Op 20 mei 2021 is het Besluit van de Regeringscommissaris van 20 april 2021 no.1, in plaats het Bestuurscollege, tot vaststelling van het Eiland besluit Aanwijzing belastingambtenaren Sint Eustatius 2021 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Eustatius, jaargang 2021, no. 08 (AB 2021 no. 08). Volgens artikel II van het besluit treedt dit besluit in werking op 1 mei 2021. De regeringscommissaris voor Sint Eustatius, handelend op grond van de ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht RCN over veroordeling in zaak over fraude met coronasteun (Caribisch Nederland)

De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) heeft op de website een nieuwsbericht geplaatst over een zaak die onlangs speelde waarin, blijkens het nieuwsbericht op de website van RCN, een ondernemer is veroordeeld wegens fraude met coronasteun. De betreffende uitspraak van het Gerecht waarbij de ondernemer is veroordeeld is bij het opmaken van dit artikel nog niet op rechtspraak.nl geplaatst en kunnen wij nog niet naar u doorzetten. De onderstaande informatie is ...
LEES VERDER

Antwoorden kabinet op vragen vanuit de kamercommissie Europese Zaken over UPG’s en LGO’s, onder andere of de BES-eilanden wel of geen Ultraperifere gebiedstatus zouden moeten krijgen (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 17 mei 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden toegezonden aan de Tweede Kamer op vragen van de vaste commissie voor Europese Zaken met betrekking tot de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken d.d. 17 mei 2021. De vragen betroffen onder meer de zogenoemde Ultraperifere gebieden van de Europese Unie (EU) in vergelijking tot de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO’s). De ...
LEES VERDER

Uitstel indienen aangifte inkomstenbelasting 2020 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 is in beginsel 18 mei 2021. Door de huidige omstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus, acht de Belastingdienst Caribisch Nederland het evenwel goed denkbaar dat het niet lukt om uiterlijk die datum de belastingaangifte in te dienen. Inkomstenbelastingplichtigen krijgen daarom automatisch uitstel tot 18 augustus 2021, zo heeft de belastingdienst bekend gemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. De belastingplichtigen ...
LEES VERDER

Kamerbrief over compensatie openbare lichamen voor inkomstenderving vanwege het mislopen van belastingopbrengsten als gevolg van het wegblijven van toeristen en extra middelen voor aanvullend eilandelijk beleid (Caribisch Nederland)

Bij brief van 29 april 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal geïnformeerd over de budgettaire gevolgen die verbonden zijn aan de financiële compensatie van de openbare lichamen in verband met de coronacrisis over de eerste twee kwartalen van 2021, waarover hij de Kamers reeds informeerde in zijn brief van 12 februari 2021 (voor meer informatie over die brief, ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van onder meer de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 en de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES vanwege wijzigingen in de organisatie van de Belastingdienst (Nederland)

De Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 26 april 2021 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, de Algemene douaneregeling en enkele andere ministeriële regelingen vanwege wijzigingen in de organisatie van de Belastingdienst is gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden van 29 april 2021, jaargang 2021, nr. 12238 (Stcrt. 2021, 12238). Gelet op artikel 1.1 van de Douane- en Accijnswet BES en de artikelen 1.3 en ...
LEES VERDER

Kantoor Belastingdienst en Douane op Bonaire per 3 mei weer geopend (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het kantoor van de Belastingdienst en Douane op Bonaire is met ingang van maandag 3 mei aanstaande weer geopend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het kantoor zal dan van maandag tot en met vrijdag geopend zijn van 08.00 en [?] 13.00 uur. [Het nieuwsbericht is hier niet helemaal duidelijk: wordt bedoeld van 08.00 tot 13.00 uur / tussen 08.00 en 13.00 ...
LEES VERDER

Wijziging en vierde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES in Staatscourant: subsidiepercentage TVL verhoogd naar 100% (Caribisch Nederland)

Op 29 april 2021 is de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 april 2021, nr. WJZ/ 21104100, tot wijziging en vierde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 22058 (Stcrt. 2021, 22058). De onderhavige wijzigingsregeling voorziet in een vierde openstelling van de regeling, zoals reeds aangekondigd in de ...
LEES VERDER

Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket (Caribisch Nederland)

Sinds maart 2020 is in Caribisch Nederland een pakket aan noodmaatregelen voor de economische gevolgen van het coronavirus van kracht. In totaal maakte bijna de helft van de bedrijven gebruik van een financiële tegemoetkoming in loonkosten en vaste lasten in 2020. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Verder uit het nieuwsbericht: Van de bedrijven in ...
LEES VERDER

Kantoor Belastingdienst/CN op Sint Eustatius weer geopend zonder afspraak (Caribisch Nederland – Sint Eustatius)

Sinds afgelopen dinsdag 6 april 2021 is het kantoor van de Belastingdienst Caribisch Nederland op Sint Eustatius, aan de H.M. Queen Beatrixstreet, weer zonder afspraak open voor publiek. Klanten kunnen van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 13.00 uur, zonder afspraak terecht. Er mogen maximaal 2 personen per keer naar binnen en een mondkapje is verplicht. Dit is medegedeeld met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. Voor ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij vierde uitvoeringsrapportage 2020 Saba: derving eilandelijke baten door coronamaatregelen, vooral bij de lucht- en zeehavengelden en overige toerisme gerelateerde baten (Caribisch Nederland – Saba)

Bij brief d.d. 29 maart 2021 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) zijn reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2020 van het openbaar lichaam Saba. De reactie bevat ook een aantal belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Conform artikel 15 lid 4 van de Wet FinBES is het ...
LEES VERDER

Extra uitstel indienen jaarrekening 2019 en aangifte IB 2019 (Caribisch Nederland)

Bedrijven die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de jaarrekening 2019 in te dienen, krijgen van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) extra uitstel tot 1 juli 2021. Uiterlijk op die datum moet de jaarrekening over 2019 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Particulieren die tot 1 april 2021 de tijd hadden gekregen om de aangifte Inkomstenbelasting (IB) over het jaar 2019 in te dienen, krijgen van B/CN extra ...
LEES VERDER

Kantoor Belastingdienst en Douane op Bonaire blijft tot nader bericht tijdelijk gesloten, havenkantoor van de Douane wel geopend (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het kantoor van de Belastingdienst en Douane op Bonaire is tijdelijk gesloten als preventieve maatregel in verband met het coronavirus. Het havenkantoor van de Douane op Bonaire is wel geopend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Om de klanten snel en goed van dienst te kunnen zijn, blijft de Belastingdienst bereikbaar via e-mail Balie@belastingdienst-cn.nl en telefonisch via +599 715 8585. Via helpdesk@belastingdienst-cn.nl kunt men mailen met ...
LEES VERDER

Saba ontvangt USD 1 miljoen extra (Caribisch Nederland – Saba)

Het Openbaar Lichaam Saba ontvangt een eenmalig bedrag van USD 1 miljoen van de Nederlandse overheid. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops wil de bedragen in 2021 toevoegen aan de vrije uitkering, waardoor Saba een eigen beslissing kan nemen over hoe deze middelen uit te geven. Deze toevoeging aan de vrije uitkering zal na goedkeuring van het Nederlandse parlement worden verzorgd. Dit is bekendgemaakt met een post op ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over aangifte inkomstenbelasting (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een bekendmaking geplaatst over de aangifte inkomstenbelasting. Klik hier om direct naar die bekendmaking op de website van de belastingdienst te gaan. Vanaf het begin van dit jaar (2021) kan de aangifte inkomstenbelasting online worden gedaan via het nieuwe digitale portaal www.MijnCN.nl. De aangifte kan ook nog op papier worden gedaan. Vanaf 18 maart is het aangiftebiljet hier beschikbaar op de website ...
LEES VERDER