SZV management decided that the policy that became effective September 1, 2022 regarding insurance entitlement for Director Majority Shareholders, would remain in place until further notice. ‘Directors who were registered at SZV as insured employees up until September 1, 2022, will maintain their insurance at SZV if they wish’ (Sint Maarten)

On July 17, 2024, management of Social and Health Insurances of Sint Maarten (Uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekering, hereafter: SZV) has decided that the ‘DMS policy’ (the policy re insurance entitlement for Director Majority Shareholders) that became effective September 1, 2022, would remain in place until further notice. This has been announced with a news release on SZV’s website. According to the announcement of SZV’s website, this means ‘that nothing changes ...

USZV announces updated policy re Statutory Director entitlement to ZV, OV and Cessantia (Sint Maarten)

Social and Health Insurances of Sint Maarten (Uitvoeringsorgaan Sociale Ziektekosten Verzekering, hereafter: USZV) has announced an updated policy regarding the status of the Director Majority Shareholder for purposes of the employee insurances (‘werknemersverzekeringen’). The updated policy will become effective September 1, 2024. Click here to go to the announcement on USZV’s website. It concerns the following employee insurances: the Sickness Insurance (ziekteverzekering, ZV), the Accident Insurance (ongevallenverzekering, OV) and the ...

Minister van Financiën van Sint Maarten geïnformeerd over het belasting compliance project bij de Belastingdienst Curaçao ‘dat heeft geleid tot verhoogde belastingrestituties’ (Sint Maarten)

Minister Marinka Gumbs van Financiën is onlangs door het team van Minister Silvania van Financiën van Curaçao geïnformeerd over het belasting compliance project zoals dat bij de Belastingdienst Curaçao wordt uitgevoerd en welk project ‘heeft geleid tot verhoogde belastingrestituties’. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Sint Maarten: “Minister Gumbs was also briefed on the successful tax compliance strategies implemented in Curacao, which ...

Government asks Airport to pay overdue passenger security fees (Sint Maarten)

The Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport, and Telecommunication (TEATT) of Sint Maarten, Mrs. Grisha Heyliger-Marten, has requested the Princess Juliana International Airport operating company (PJIAE), to make overdue payments to government derived from the security fee of one dollar per passenger, established by law since 2019 as a critical financial support to enhance the Ministry’s civil aviation activities. This has been announced with a news release published on the ...

2024 Motor vehicle tax payment enforcement begins July 8th (Sint Maarten)

The Sint Maarten Tax Administration, Receiver's Office, informs the public that, in cooperation with the Police Force of Sint Maarten (KPSM), controls on payment for the 2024 motor vehicle tax will commence on Monday, July 8, 2024. Before this date, all vehicles must visibly display the 2023 number plates and the 2024 QR code stickers. This has been announced with a news release published on the website of the Tax ...

IMF Staff Concluding Statement of the 2024 Article IV Mission to Sint Maarten: Revenue pickup partly due to the processing of the tax filings backlog and the improved collection of arrears but revenue mobilization measures are needed to help abate fiscal pressures (Sint Maarten)

Tuesday, June 25, 2024, the IMF Staff Concluding Statement of the 2024 the Article IV Consultations Mission to Sint Maarten was published on the website of the International Monetary Fund (IMF). The IMF mission took place during June 17-21, 2024. A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official staff visit (or ‘mission’), in most cases to a member country. Missions are undertaken ...

‘Minister voornemens de toeristenbelasting ad ANG 9 miljoen uit de begroting 2024 te halen’ (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 juni 2024 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie van de Minister van Financiën op het advies van het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Op 29 mei 2024 adviseerde het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 (zie dit artikel in het CFN van 21 juni 2024; red. CFN). Het Cft deed hierbij zes aanbevelingen om ...

Presentatie voor de Minister van Financiën van Sint Maarten over belasting compliance project bij de Belastingdienst Curaçao (Sint Maarten)

De heer Wim Nijdam, projectleider bij de Belastingdienst Curaçao, heeft onlangs een presentatie verzorgd voor Minister Marinka Gumbs van Financiën van Sint Maarten over het belasting compliance project zoals dat bij de Belastingdienst Curaçao wordt uitgevoerd. Zo blijkt uit een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën van Curaçao: “Wim Nijdam ta duna un presentashon na MinFin SXM di nos exitoso proyekto di compliance. Danki na e ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2024: loonbelasting, omzetbelasting en winstbelasting blijven achter op de begroting (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 25 juni 2024 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2024 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingopbrengsten en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De eerste UR toont een voorlopig overschot op de gewone dienst van ANG 23 miljoen. Dit ...

Cft acht het van groot belang dat het belastingstelsel van Sint Maarten en de Belastingdienst worden gemoderniseerd. Hogere realisatie belastingbaten zorgt voor meer ruimte op de begroting voor nieuwe (beleids-)initiatieven en investeringen (Sint Maarten)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) acht het van groot belang dat het belastingstelsel van Sint Maarten en de Belastingdienst worden gemoderniseerd. De Belastingdienst kampt momenteel met personeelstekorten en grote operationele problemen. Mede hierdoor blijven de belastingbaten achter ten opzichte van de economische groei. Het Cft verwacht dat het land de belastingbaten op korte termijn significant kan verhogen en benadrukt daarbij het belang van meer controles door ...

Hoge Raad doet cassatieberoepen af met toepassing van artikel 81 lid 1 RO in strafzaken waarin een zakenman en een voormalig parlementslid ook in hoger beroep werden veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Op 4 juni 2024 heeft de Hoge Raad de door verdachten (een zakenman en een voormalig parlementslid) ingestelde beroepen in cassatie tegen vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 21 juni 2022, waarbij zij werden veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet ...

Finance Minister Gumbs to improve working conditions at Receiver’s Office (Sint Maarten)

“If workers are to give of their best, they must also be given better working conditions.” That was the opinion expressed by Minister of Finance Marinka Gumbs, after visiting the Receiver’s Office recently, according to a news release published on the general website of the Government of Sint Maarten. Accompanied by the Secretary General of Finance, Roxanne Howell, and her Chef de Cabinet, Nicole Marlin, the Minister discussed several issues ...

Digital filing and timely tax assessments top Finance Minister’s talks with tax office (Sint Maarten)

The digital filing of documents and the urgent need for additional storage space, as well as the timely and efficient completion of tax assessments, were top of the agenda of talks Minister of Finance Marinka Gumbs held recently with Tax Office officials. This has been announced in a news release published on the general website of the Government of Sint Maarten. The Minister was given a tour through the Tax ...

Distribution of additional license plates announced (Sint Maarten)

The Minister of Finance has announced that additional license plates have been received and are now ready for distribution, according to a news release published on the general website of the Government of Sint Maarten. The distribution process will take place from Monday, June 17th to Wednesday, June 19th. Individuals with temporary plates are requested to come forward to exchange them for the correct plates, according to the news release ...

Cft in advies bij vastgestelde Landsbegroting 2024 van Sint Maarten: overschatting belastingbaten van circa ANG 20 miljoen en invoering toeristenheffing per 1 juli 2024 is niet realistisch (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 29 mei 2024 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hieronder hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint ...

Gerecht had zich onbevoegd moeten verklaren voor het tegen de verminderingsaanslagen ZV/OV ingestelde beroep. De verminderingsaanslagen betreffen slechts de administratieve uitvoering van de eerdere beschikkingen op bezwaar en zijn daarom niet gericht op rechtsgevolg: geen beschikkingen in de zin van de Lar

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (USZV) heeft bij belanghebbende een looncontrole uitgevoerd inzake onder andere de loonsommen voor de Ziekteverzekering (ZV) en de Ongevallenverzekering (OV). Op basis van het (definitieve) controlerapport heeft USZV tot behoud van rechten naheffingsaanslagen opgelegd. Bij beschikkingen van 13 september 2022 heeft USZV de daartegen door belanghebbende gemaakte bezwaren voor ...

Correctie (ter behoud van rechten) wegens vermeende niet-verantwoorde inkomsten uit verhuurd onroerend goed ten onrechte aangebracht: enig bewijs voor door belanghebbende genoten inkomen ontbreekt. Ook de correctie afwaardering van (incourante) voorraden is ten onrechte aangebracht, omdat in het geheel niet ten laste van de fiscale winst blijkt te zijn afgewaardeerd

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende dreef sinds 1 januari 2010 een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De activiteiten van de onderneming zijn in de loop van 2014 gestaakt. Ten tijde van het staken bleef belanghebbende nog met een partij aan (incourante) voorraden zitten. Daarvan is nog een klein deel verkocht in 2015 en 2016. Het bedrijfspand waarin de onderneming ...

Inspecteur maakt aannemelijk dat belanghebbende pensioeninkomen vanuit het Franse deel van Sint Maarten heeft genoten, maar maakt de hoogte daarvan niet aannemelijk: het Gerecht stelt het pensioeninkomen op een lager bedrag vast. Geen aftrek (verrekening) ter voorkoming van dubbele belasting omdat over het pensioeninkomen aldaar (effectief) geen belasting verschuldigd is

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (inmiddels overleden) heeft in zijn (herziene) aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 een belastbaar inkomen aangegeven, bestaande uit inkomsten uit verhuur van onroerend goed. In geschil is of het belastbaar inkomen terecht door de Inspecteur is gecorrigeerd met een bedrag wegens een verondersteld genoten pensioen afkomstig vanuit het Franse deel van Sint Maarten. Kort samengevat en ...

Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2024 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer (Sint Maarten)

Bij brief van 5 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze eerste uitvoeringsrapportage van 2024 beschrijft de uitvoering van het landspakket Curaçao gedurende de periode 1 januari tot en met 31 maart 2024. Specifiek wordt daarin een update gegeven over de ...

Gerecht oordeelt dat bij de vaststelling van de naheffingsaanslagen loonbelasting ten onrechte is gebruteerd: uit niets blijkt dat de werkgever bij voorbaat van verhaal op werknemers heeft afgezien. Belanghebbende dient wel binnen een redelijke termijn (één jaar) de verschuldigde loonbelasting op de werknemers te hebben verhaald, gerekend vanaf het tijdstip waarop de uitspraak wordt bekendgemaakt

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een klein- en groothandel. Bij belanghebbende heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden om de juistheid en de aanvaardbaarheid van de aangiften loonbelasting (LB) en premies AOV/AWW en AVBZ vast te stellen over de jaren 2016 tot en met 2020. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat bepaalde loonbestandsdelen niet in de loonheffing zijn betrokken. Het betreft onder andere ...

Koninkrijksrelaties heeft in 2023 via TWO € 0,8 miljoen aan middelen ingezet voor de opleiding van nieuwe belastingaccountants (Sint Maarten)

In 2023 heeft Koninkrijksrelaties via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op Sint Maarten onder andere middelen ingezet voor de opleiding van nieuwe belastingaccountants (€ 0,8 miljoen). Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 dat op 15 mei 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie blz. 20). Zoals bekend is het project ‘Optimalisering en modernisering van de belastingdienst’ (Herziening en versterking van de organisatie en middelen van ...

Landsbegroting 2024 in het Afkondigingsblad: belastingbaten geraamd op NAf 453 miljoen (Sint Maarten)

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2024, no. 19 (AB 2024 no. 19), met Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). Hierbij attenderen wij u op de vastgestelde en gepubliceerde landsbegroting voor het jaar 2024. De initiële ...

Important Notice by SZV re AOV/AWW wage limits (Sint Maarten)

Earlier publications indicated that the AOV/AWW wage limits were indexed to NAf 126,329.49 as per January 1, 2023. However, this was incorrect: the AOV/AWW wage limits have remained NAf 117,091.61, as was established in the year 2021. As per January 1, 2023, the AOV/AWW wage limits remain the same as those established in the year 2021. This has been announced with a news release on the website of Social and Health Insurances ...

Uitvoeringsagenda april-augustus 2024 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 april 2024 heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor de periode 1 april – 31 augustus 2024 (ENG) aangeboden aan de Tweede Kamer. Van 19 tot en met 26 maart 2024 heeft de staatssecretaris een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de voortgang van de Landspakketten te bespreken en met de drie landen te reflecteren op de ...

Uit reactie Cft op vierde UR 2023: belastingbaten significant gestegen ten opzichte van 2022 maar achtergebleven ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 5 april 2024 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingopbrengsten en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig overschot op de gewone dienst van ANG 16 miljoen. Sint ...

Inwoner van het Nederlandse deel van Sint Maarten die werkzaam is als overheidsambtenaar in het Franse deel van Sint Maarten niet aangemerkt als verzekerde voor de AOV, de AWW en de AVBZ en derhalve niet premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is woonachtig in het Nederlandse deel van Sint Maarten (hierna: Sint Maarten) en is in de jaren 2017 en 2018 als overheidsambtenaar werkzaam geweest bij de ‘Collectivité de Saint-Martin’ in het Franse deel van Sint Maarten (hierna: Saint Martin). Via inhouding op zijn salaris zijn in Saint Martin premies betaald voor de ‘Retraite complémentaire d’un fonctionnaire’ ...

Landsbegroting 2024 aangenomen door de Staten: belastingcijfers en fiscaal beleid uitgelicht (Sint Maarten)

Op donderdag 28 maart jl. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) (Zittingsjaar 2023-2024-175) aangenomen door de Staten van Sint Maarten, met twaalf (12) stemmen vóór en twee (2) stemmen tégen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Staten. De initiële ontwerpbegroting 2024 werd op 7 maart 2024 aangeboden aan de Staten. De ...

Announcement SZV re 2023 AOV/AWW pension statement (Sint Maarten)

To request a (digital) copy of the 2023 AOV/AWW pension statement, pensioners can send an e-mail to SZV (Social & Health Insurances SZV) via info@szv.sx or call SZV on phone number 546-6782, from Monday to Friday, 7:30 am - 2:00 pm. The statement(s) will be sent to the pensioner via e-mail. This has been announced with a news release on the website of SZV. The yearly pension statement shows the total amount of ...

Opbrengsten uit onroerende goederen in het Franse deel van Sint Maarten belast bij belanghebbende als gerechtigde tot de nalatenschap. Gesteld noch gebleken dat belanghebbende voor de huuropbrengsten ook in het Franse deel belasting heeft betaald: geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Wijlen de moeder van belanghebbende bezat onroerende goederen gelegen aan de Franse kant van Sint Maarten. Deze onroerende goederen behoren in de onderhavige jaren 2017 en 2028 tot de onverdeelde nalatenschap van de moeder. Belanghebbende is deelgerechtigde tot de onverdeelde nalatenschap. De onroerende goederen worden in de jaren 2017 en 2018 verhuurd. In de aangifte inkomstenbelasting voor ...

Elk van de erfgenamen wordt afzonderlijk als ondernemer voor de verhuur van onroerende goederen aangemerkt, niet de (combinatie van) gezamenlijke erfgenamen: belanghebbende, één der erfgenamen, geldt derhalve als ondernemer en wordt voor zijn aandeel in de opbrengsten in de heffing van BBO betrokken

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Erflater verhuurde tot haar overlijden onroerende goederen aan derden. De erfgenamen hebben na het overlijden van erflater het verhuren van de onroerende goederen voortgezet. Ter zake van de verhuuropbrengsten is geen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) voldaan. Aan belanghebbende, één van de erfgenamen van wijlen erflater, zijn – naar aanleiding van een onderzoek bij een vennootschap waar een ...