Vragen Statenlid Jesus-Leito naar aanleiding van de recente richtlijnen ter invordering van belastingen. PAR-fractie wil centrale commissievergadering met MinFin om uitleg te krijgen over diens beleid ten aanzien van de begrotingen voor de komende jaren en de financiering daarvan (Curaçao)

Bij brief d.d. 16 juli 2021 heeft het Statenlid mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito (PAR) vragen gesteld aan de Minister van Financiën over de onlangs door de minister uitgevaardigde richtlijnen ter invordering van belastingen. Het doel van de richtlijnen is, kort weergegeven, om (met instructies aan de medewerkers van het Ontvangerskantoor) uniformiteit en structuur te brengen in het invorderingsproces en om de rechtszekerheid van de burger te waarborgen. Voorts voorzien de richtlijnen ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met medewerkers Inspectie der Belastingen (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, heeft onlangs een bijeenkomst gehad met de medewerkers van de Inspectie der Belastingen. Tijdens de bijeenkomst heeft de Minister stilgestaan bij de door de medewerkers naar voren gebrachte aandachtspunten over zaken die de productiviteit van de organisatie in de weg staan. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën. Volgens het nieuwsbericht waren de ...
LEES VERDER

Uit verslag staatssecretaris BZK van recente bezoek aan de ABC-eilanden: Curaçao heeft in voldoende mate voldaan aan de vijf voorwaarden voor de eerste deeltranche zesde liquiditeitssteun (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 juli 2021 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verslag gedaan van zijn bezoek aan de benedenwindse eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba van 3 tot en met 7 juli 2021. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat hij op 6 juli jl. een schrijven met bijlagen ontving waarin de (Curaçaose) regering Pisas aangeeft dat zij voldoen aan de voorwaarden ...
LEES VERDER

Cft: “Snel stappen nodig ten aanzien van het op orde brengen van begroting”. Belastinghervorming cruciaal (Curaçao)

De nieuwe regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen ten aanzien van de (meerjaren)begroting, zo heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) in recente gesprekken met onder andere de Minister van Financiën aangegeven. Curaçao zal een plan moeten maken en uitvoeren waarin de meerjarige begrotingstekorten worden afgebouwd. Daarnaast is het urgent om veranderingen en besparingen in de zorg en de sociale zekerheid door te voeren om de ...
LEES VERDER

Beleid inzake tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling (Curaçao)

Onlangs is door de Minister van Financiën een tijdelijke versoepeling van het beleid ter zake van het toekennen van zogenaamde  ‘tax holidays’ grondontwikkeling bekendgemaakt. Daarmee beoogt de Minister investeerders te stimuleren om te investeren op Curaçao. Dit werd bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 21 juni 2021 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (zie hieronder is de tekst van dat nieuwsbericht ook opgenomen). Wij rapporteerden daarover met ...
LEES VERDER

Richtlijnen ter invordering van belastingen met mogelijkheid tot ‘sanering’ ter finale kwijting van openstaande en achterstallige belastingschulden (Curaçao)

Op 7 juli 2021 heeft de Minister van Financiën van Curaçao richtlijnen uitgevaardigd ter invordering van belastingen. [toegevoegd 8 juli 2021: Op 8 juli 2021 is hierover op de website van het Ministerie van Financiën ook een nieuwsbericht in het Papiaments geplaatst, getiteld ‘Kobransa Impuesto Atrasa. Minister di Finansa a duna instrukshon pa agilisá kobransa di impuesto atrasá’.] Het doel van de publicatie van de reeds bestaande richtlijnen middels richtlijnen is ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende de ontwerplandsverordening op de kansspelen 2021 en de ontwerplandsverordening op de kansspelbelasting 2021 (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelen (Landsverordening op de kansspelen 2021) en de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende de kansspelbelasting en de wijziging van de Algemene Iandsverordening Landsbelastingen (Landsverordening op de kansspelbelasting 2021), ref. nr. 051/2021-SER, openbaar gemaakt. Het advies is vastgesteld in de bijzondere plenaire vergadering van 26 mei 2021 en is bij brief van 28 mei ...
LEES VERDER

Organisatie ‘Transparensia Òrdu i Prosperidat’ in brief aan Staten: verlaag de belastingtarieven om uiteindelijk meer overheidsinkomsten, werkgelegenheid en economische bedrijvigheid te genereren (Curaçao)

In een brief d.d. 28 juni 2021 aan de Staten van Curaçao brengt de organisatie ‘Transparensia Òrdu i Prosperidat’ (TOP) de visie naar voren om - kort samengevat - de belastingtarieven van een aantal belastingen te verlagen, ten behoeve van het genereren van meer belastingopbrengsten voor de overheid ter dekking van de overheiduitgaven en de financiering van de diensten aan de gemeenschap alsook om een ‘alivio’ (verlichting) te bieden aan ...
LEES VERDER

Presentatie voorzitter Cft op 22 juni 2021: “De Financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht”. Over verbreding van de heffingsgrondslag, afbouw aftrekposten, verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingheffing, invoering van een BTW en compliance (Curaçao)

Op 22 juni 2021 heeft de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), de heer Prof. Dr. R.H.J.M. Gradus, in het Curaçao Marriott Beach Resort een presentatie verzorgd onder de titel: “De Financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht”. De presentatie-slides [externe link] en de daarbij behorende spreektekst [externe link] zijn op de website van het Cft geplaatst. Hierbij attenderen ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met College financieel toezicht. Aantrekkelijk fiscaal klimaat creëren ter stimulering economische groei (Curaçao)

De nieuwe Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, heeft op maandag 28 juni jl. een bespreking gehad met het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) over de financiële situatie van het Land. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat het Land tot een gebalanceerd financieel beleid moet komen om het optimaal functioneren ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met medewerkers ministerie (Curaçao)

De nieuwe Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, heeft maandag 28 juni jl. zijn ontmoetingsronde met de afdelingen die onder zijn ministerie vallen vervolgd met een bijeenkomst met de medewerkers van het Ministerie van Financiën. Het doel van de bijeenkomsten is om verbeterpunten te identificeren ter optimalisering van de uitvoering op elk niveau binnen het ministerie en om efficiëntie binnen het ministerie te garanderen. Dit is bekendgemaakt ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van Financiën met medewerkers Ontvangerskantoor (Curaçao)

De nieuwe Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, heeft vorige week een bijeenkomst gehad met de medewerkers van het Ontvangerskantoor om zichzelf te introduceren en kennis te maken. Het bezoek hield mede verband met de recente verhuizing van de belastingdienst naar het WTC. Minister Silvania heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te luisteren naar de zorgen van de medewerkers van het Ontvangerskantoor. Hij spreekt zijn tevredenheid ...
LEES VERDER

Landsverordening van 1 juli 2021 inzake geldelijke voorzieningen Statenleden in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 1 juli 2021 is de Landsverordening van de 1ste juli 2021, houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 78 (PB 2021 no. 78 [externe link]). Gelet op artikel 52 van de Staatsregeling van Curaçao wordt het noodzakelijk ...
LEES VERDER

Landsverordening van 1 juli 2021 inzake geldelijke voorzieningen ministers in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 1 juli 2021 is de Landsverordening van de 1ste juli 2021, houdende de regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 77 (PB 2021 no. 77 [externe link]). Gelet op artikel 37 van de Staatsregeling van Curaçao ...
LEES VERDER

Brief Minister aan Staten inzake verzoek om vóór 1 juli 2021 het Landspakket te herbevestigen en de Lv’s inzake 25% reductie arbeidsvoorwaarden Statenleden en Ministers vast te stellen om in aanmerking te komen voor een nieuwe tranche liquiditeitssteun. Delen van informatie met Nederland inzake het belastingstelsel is één van de voorwaarden (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 juni 2021 heeft de Minister van Financiën de Staten van Curaçao verzocht om vóór 1 juli 2021 het Landspakket te herbevestigen en de Landsverordening die ziet op 25% reductie op de arbeidsvoorwaarden van Statenleden en Ministers vast te stellen om in aanmerking te komen voor een volgende tranche liquiditeitssteun vanuit Nederland (zie hierna). Hierbij zetten wij deze brief naar u door, zodat u kennis kunt nemen ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en tweede uitvoeringsagenda voor derde kwartaal: belastingaangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder bijvoeging van onder meer de uitvoeringsrapportage tweede kwartaal 2021 en de tweede uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het derde kwartaal (periode 1 juli – 30 september 2021). de staatssecretaris had dit toegezegd in zijn kamerbrief van 22 juni ...
LEES VERDER

NOW en TBZO juni 2021 afhankelijk van liquiditeitssteun (Curaçao)

Het over de maand juni kunnen verstrekken van loonsubsidie (NOW) en tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers (TBZO) is afhankelijk van een volgende tranche liquiditeitssteun vanuit Nederland. Aangezien daar nog niet in is voorzien, kan het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao (MEO) nog geen datum verstrekken vanaf wanneer ondernemers een verzoek om NOW/TBZO kunnen indienen. Dit is bekendgemaakt met een mededeling van 28 juni 2021 van het Fondo di Sosten (www.fondodisosten.org) ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over uitvoeringsrapportage landspakket tweede kwartaal: voortgang geeft wisselend beeld. Nog geen derde uitvoeringsagenda, moet uiterlijk 1 augustus gereed zijn (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda’s met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder bijvoeging van onder meer de uitvoeringsrapportage tweede kwartaal 2021. De staatssecretaris had dit toegezegd in zijn kamerbrief van 22 juni jl. waarin hij de Kamer informeerde over de besluitvorming in de Rijksministerraad van 18 juni jl. Wij rapporteerden ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en uitvoeringsagenda derde kwartaal: belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoeringsrapportage en de uitvoeringsagenda met Aruba, Curaçao en Sint Maarten, onder bijvoeging van onder meer de uitvoeringsrapportage tweede kwartaal 2021 en de (derde) uitvoeringsagenda landspakket Aruba (periode 1 juli – 30 september 2021). De staatssecretaris had dit toegezegd in zijn kamerbrief van 22 juni jl. waarin hij de Kamer ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 en voorwaarden aan komende tranches. Ook over fiscale punten in uitvoeringsagenda’s landspakketten (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 22 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de vergadering van de Rijksministerraad van 18 juni jl. inzake de liquiditeitssteun voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor het derde kwartaal van 2021. Tevens is tijdens de RMR besloten over de mate van afwijking van de begrotingsnormen en voorwaarden aan komende tranches liquiditeitssteun. Afwijking begrotingsnormen ...
LEES VERDER

Wet amicus curiae en kruisbenoemingen treedt op 1 juli 2021 in werking. Amicus curiaeprocedure ook voor cassatieprocedures bij de Hoge Raad in fiscale zaken

Op 18 juni 2021 is het Besluit van 10 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit orde van dienst gerechten en het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman in verband met kruisbenoemingen tussen de hoogste rechtscolleges alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 oktober 2020 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de ...
LEES VERDER

Tijdelijke versoepeling beleid inzake tax holiday grondontwikkeling (Curaçao)

Met een tijdelijke versoepeling van het beleid ter zake van het toekennen van zogenaamde  ‘tax holidays’ grondontwikkeling, beoogt de nieuwe Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, investeerders te stimuleren om miljoenen te investeren op Curaçao. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 21 juni 2021 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Uit het nieuwsbericht (vrij vertaald): Op dit moment is het beleid van ...
LEES VERDER

Commissiedebat Koninkrijksrelaties over economisch steun- en herstelpakket: onder meer over ‘niet functioneren belastingsystemen’ in Caribische landen, over voorstel nieuwe coalitie Curaçao inzake belastingkwijtschelding en over kosten van import door vier verschillende douaneregelingen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 11 juni 2021 is het verslag vastgesteld van het op 26 mei 2021 gehouden commissiedebat van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland. Het verslag bevat tevens een aantal vragen en antwoorden over belastingheffing in de Caribische landen van het Koninkrijk in verhouding tot het verstrekken van liquiditeitssteun. Hieronder nemen wij ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 17 juni 2021 over toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Eerste Kamer geïnformeerd over de toekenning van de vijfde tranche liquiditeitssteun aan Sint Maarten. Op 28 mei jl. heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de zorgwekkende ontwikkelingen inzake de corporate governance van Princess Juliana International Airport (PJIA) en het besluit van de Rijksministerraad om pas over te gaan tot het verstrekken van de ...
LEES VERDER

SZV’s Audit Team starts business compliance tour to ensure correct processing of calculations and payment of social premiums (Sint Maarten)

The Audit Team Sint Maarten (ATS) of the SZV (Social & Health Insurances SZV) has started a general compliance control tour within the business community. The compliance control tour is an opportunity for ATS to work together with the business community to ensure correct processing of calculations and payment of social premiums. The tour consists of inspections on new and existing companies, controls on companies who received SSRP funds, 2021 ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2021 aangeboden aan de Staten: belastingaangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Bij schrijven van 8 juni 2021 heeft de Gouverneur van Sint Maarten de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening begroting 2021) (Zittingsjaar 2020-2021-148) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Blijkens de bijlagen bij het ontwerp betreft dit de vierde concept-begroting. Bij brief [externe link] van 30 april 2021 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies ...
LEES VERDER

Uitbetaling loonsubsidie (NOW) over maand mei 2021 begint in week van 21 juni (Curaçao)

De uitbetaling van de loonsubsidie (NOW) over de maand mei 2021 wordt verwacht aan te vangen in de week van 21 juni aanstaande (volgende week). Dit is door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) bekendgemaakt met een nieuwsbericht (papiaments) op de algemene website van de overheid van Curaçao (www.gobiernu.cw). In de periodo van 24 tot 30 mei jl. konden bedrijven die in aanmerking komen voor de NOW de aanvraag voor ...
LEES VERDER

Bekendmaking Ministerie van Financiën inzake niet meer storten van gelden op bankrekeningen van de overheid bij de Girobank (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën van Curaçao heeft met een nieuwsbericht [externe link] op de website alsmede met een advertentie in de lokale dagbladen cliënten medegedeeld om geen gelden meer te storten op de bankrekeningen van de overheid bij de Girobank en daarbij cliënten verzocht om gebruik te maken van de nieuwe bankrekeningen bij de Maduro & Curiel’s Bank (MCB). Kennelijk zijn de bankrekeningen van de overheid bij de Girobank gesloten ...
LEES VERDER

Informatiedossier Coördinatie en Monitoring Team inzake uitvoering Landspakket door demissionaire Minister-President overgelegd aan de Staten. Bevat voortgangsrapportage uitvoeringsagenda, onder meer inzake Thema C Belastingen (Curaçao)

Bij brief d.d. 11 juni 2021 heeft de demissionaire (en inmiddels, ten tijde van publicatie van dit artikel: voormalige) Minister President, de heer Eugene Rhuggenaath, het (juiste) informatiedossier van het Coördinatie en Monitoring Team (CMT) inzake de uitvoering van het Landspakket overgelegd aan de Staten van Curaçao, zoals dat door hem aan de partijen die (inmiddels) een nieuwe regering zijn gaan vormen is toegestuurd. Hierbij zetten wij de brief met ...
LEES VERDER

Overdrachtsdossier demissionaire Minister van Financiën, met onder meer voortgangsrapportage SOAB inzake financeel beheer (deeltrajecten douane en landsontvanger), status Nieuwe Belastingorganisatie (NBO) en overzicht lopende zaken landsontvanger waaronder concept nieuwe invorderingswet (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 juni 2021 heeft de demissionaire (maar ten tijde van publicatie van dit artikel inmiddels: voormalige) Minister van Financiën, de heer Kenneth A. Gijsbertha, zijn overdrachtsdossier overgelegd aan de Staten van Curaçao. Met het overdrachtsdossier legt de minister zijn verslag en documenten met betrekking tot de werkzaamheden die door hem gedurende de laatste vier jaren als Minister van Financiën zijn uitgevoerd over aan zowel de Staten als ...
LEES VERDER