Voordracht MinFin in de Staten inzake tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, hebben de Staten tijdens een openbare vergadering overleg gevoerd met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake het mitigateren van de brandstofprijzen. Tijdens deze openbare vergadering is door de Minister van Financiën een voordracht gehouden om zijn visie hierop toe te lichten. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina ...
LEES VERDER

Nader uitstel voor indiening verzamelloonstaat 2022: nu uiterlijk 28 april 2023 indienen (Curaçao)

Door de belastingdienst is besloten om de uiterste indieningsdatum van de verzamelloonstaat 2022 (nader) te verschuiven tot vrijdag 28 april 2022. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, is geplaatst. Enkele weken geleden werd door de Minister bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat 2022 uiterlijk 1 april 2023 door de werkgevers moet worden ingediend. Tevens werd daarbij ...
LEES VERDER

Voordracht MinFin in de Staten inzake de OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de concept-aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, zijn de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de concept-aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting behandeld tijdens een openbare vergadering van de Staten. Tijdens deze openbare behandeling heeft de Minister van Financiën een voordracht gehouden waarin hij de voorstellen nader heeft toegelicht. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van ...
LEES VERDER

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...
LEES VERDER

In 2017 of 2018 is de onroerende zaak in voltooide staat getaxeerd, waarmee ervan kan worden uitgegaan dat de wijzigingen in de zin van artikel 8 LvOZB in de waarde zijn meegenomen. De door belanghebbende nadien gedane aangifte kan dan niet als nieuw feit worden aangemerkt: Gerecht vernietigt de navorderingsaanslagen OZB

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een appartementencomplex dat in het tijdvak 2014-2018 in aanbouw was (de onroerende zaak). Aan hem zijn ter zake van de onroerende zaak voor de jaren 2014 tot en met 2018 definitieve aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd naar een belastbare waarde van Nafl. 343.000. Tegen deze waarde heeft belanghebbende geen bezwaar gemaakt. Conform de overgangsregeling bij ...
LEES VERDER

MinFin vergadert vandaag met KvK, VBC, CIFA en IFG over het concept fiscaal verdragsbeleid (Curaçao)

Vandaag, donderdag 16 maart 2023 om 14.00 uur, zal de Minister van Financiën vergaderen met afgevaardigden van KvK, VBC, CIFA en IFG over het concept fiscaal verdragsbeleid van Curaçao. Dit heeft de Minister (dhr. Javier Silvania) vanochtend aangekondigd met een post op zijn persoonlijke facebookpagina: “Awe 14 or MinFin ta reuni ku KvK, VBC, CIFA i IFG tokante concept fiscaal verdragsbeleid. Prensa ta invita. No mester registra.” Het afgelopen weekeinde ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag Curaçao-Malta met gewijzigde memorie van toelichting (Curaçao)

Vandaag, donderdag 16 maart 2023, is het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) naar de Tweede Kamer gezonden met ...
LEES VERDER

Deze week wordt voor 850.000 aan restituties uitbetaald (Curaçao)

Deze week zullen door de Ontvanger weer restituties inkomstenbelasting en sociale premies worden uitbetaald, voor een bedrag van in totaal ca. Nafl. 850.000. Zo blijkt uit een aankondiging in een post die het afgelopen weekeinde is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania: “E siman aki Ontvanger ta paga fl. 850.000 na restitutie”. Vorige week plaatste de Minister op zijn fb-pagina al een ...
LEES VERDER

‘Vandaag aanbieding concept fiscaal verdragsbeleid aan stakeholders’ (Curaçao)

Vandaag, maandag 13 maart 2023, zal het concept voor een fiscaal verdragsbeleid van Curaçao aan stakeholders in de sector worden aangeboden voor advies. Dit heeft de Minister van Financiën van Curaçao, dhr. Javier Silvania, het afgelopen weekeinde aangekondigd met een post op zijn persoonlijke facebookpagina: “Dialuna MinFin ta manda e concept fiscaal verdragsbeleid pa stakeholders duna advies”. In dit kader gaat de Minister in een persbericht (dat ook op zijn ...
LEES VERDER

Correcte versie van de OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 aangeboden. Vandaag behandeling in een openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 maart 2023 heeft de Minister van Financiën de ‘juiste versie’ (correcte versie) van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 aan de Staten aangeboden. De eerder, op 25 januari jl., door de Minister toegezonden versie van de ontwerplandsverordening was niet de correcte versie, zo wordt door de Minister aangegeven. De onderhavige landsverordening staat voor vandaag, maandag 13 maart 2023, gepland voor behandeling ...
LEES VERDER

MinFin: Curaçaose bevolking zou ten volle moeten profiteren van de meest lucratieve industrie van het land, online gaming (Curaçao)

“Curaçao is de oudste jurisdictie voor online gokken ter wereld en toch hebben de regering en het volk van het eiland nooit volledig kunnen genieten van het financiële voordeel van deze lucratieve industrie”. Dit wordt gesteld in een persbericht dat op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën, dhr. J. Silvania, is geplaatst. In het persbericht wordt uitgelegd dat de huidige vergunningenstructuur bestaat uit vier actieve masterlicentiehouders die sublicenties ...
LEES VERDER

Ruim 6,4 miljoen aan restituties uitbetaald in januari en februari (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een overzicht geplaatst met een recapitulatie van de in januari en februari 2023 uitbetaalde restituties inkomstenbelasting en sociale premies. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de recapitulatie op de fb-pagina van de Minister te gaan. Uit de recapitulatie blijkt dat in de eerste twee maanden van dit jaar voor in totaal Nafl. 6.443.699 aan restituties is uitbetaald op een ...
LEES VERDER

Hoewel er aanleiding is voor een integrale kostenvergoeding wegens vergaand onzorgvuldig handelen van de Inspecteur, maakt belanghebbende niet aannemelijk dat hij in redelijkheid een bedrag van NAf 7.500 aan proceskosten heeft gemaakt. En rentederving komt niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2018 opgelegd resulterend in een te betalen bedrag. Belanghebbende heeft tegen de aanslag bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld. Daarna heeft de Inspecteur een schermprint naar belanghebbende en naar het Gerecht gestuurd waaruit blijkt dat de aanslag ...
LEES VERDER

Website belastingdienst Curaçao in een nieuw jasje (Curaçao)

De website van de Belastingdienst Curaçao (www.belastingdienst.cw) is in een ‘nieuw jasje gestoken’. Zo is onder meer bekendgemaakt met een flyer op de facebookpagina van de belastingdienst (Servisio di Impuesto Kòrsou): Nos wèpsait den un bachi nobo. Regla bo asuntunan di impuesto online un bes!”. De nieuw ingerichte website is op 2 maart 2023 ‘live’ gegaan. Hierbij attenderen wij u op de nieuwe opmaak van de website van de belastingdienst, ...
LEES VERDER

Bijeenkomst MinFin met film producer inzake belastingfaciliteiten ter bevordering van de filmindustrie op Curaçao (Curaçao)

Deze week heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Minister van Financiën (de heer Javier Silvania) en medewerkers van de Sector Fiscale Zaken, van Algemene Zaken en van het Ministerie van Economische Ontwikkeling met film producer TJ Scott en de consul-generaal van de Verenigde Staten om te spreken over de mogelijkheden van belastingfaciliteiten ter bevordering van de filmindustrie op Curaçao (incentivo fiskal pa krea industria di pelikula na Korsou). Dit is ...
LEES VERDER

Vergadering SBAB met CHATA, CASHA en CTB inzake ‘het bestrijden van de illegale verhuur aan toeristen zonder belasting te betalen’. MinFin heeft opdracht gegeven om ‘massaal’ taxatieve aanslagen op te leggen (Curaçao)

Deze week heeft de maandelijkse vergadering plaatsgevonden van CHATA, CASHA, CTB en de Stichting belastingaccountantsbureau (SBAB) inzake het bestrijden van ‘de illegale verhuur van huizen en appartementen aan toeristen’, zoals de Minister van Financiën het aanduidt (reunion mensual ku CHATA, CASHA, CTB i SBAB pa kombati hurmentu ilegal di mansion i apartamentu ku turista). Dit is op 1 maart 2023 bekendgemaakt met een post op de persoonlijke facebookpagina van de ...
LEES VERDER

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...
LEES VERDER

Cft bij vastgestelde landsbegroting 2023: pas meerjarenraming belastingbaten aan op basis van meest recente IMF groeiraming en verstrek informatie over omvang en budgettaire effecten van de voorgenomen verlaging van het winstbelastingtarief (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 februari 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde landsbegroting 2023 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hierna hebben wij enkele relevante frases inzake de belastingaangelegenheden opgenomen. De Landsverordening van de 28ste december 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 werd op 30 december 2022 uitgegeven ...
LEES VERDER

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap en vaststelling onderlinge draagplicht van passiva waaronder belastingschulden van eenmanszaken en vennootschappen. Of en in hoeverre de recente opschoning van het invorderingsbestand bij de Ontvanger in dit geval gevolgen zal hebben voor de belastingschulden van partijen kan nog niet worden voorzien

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak gaat het om de verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap en de vaststelling van de onderlinge draagplicht van passiva in het kader van een echtscheiding. Deze zaak bevat ook enkele voor de belastingpraktijk interessante aspecten die een inzicht geven in hoe in een dergelijke zaak de onderlinge draagplicht van passiva (waaronder belastingschulden) door de civiele rechter worden vastgesteld. Ter zake van belastingschulden gaat het in ...
LEES VERDER

Vergadering Staten met Ministers van Financiën en MEO over aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen gepland voor maandag 13 maart (Curaçao)

De Statenleden zijn opgeroepen voor een openbare vergadering op 13 maart 2023 voor (onder meer) overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake de Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen. Zo blijkt uit de oproep d.d. 22 februari 2023 voor de vergadering van 13 maart (zie agendapunt 3). Deze oproep zal een opvolging zijn van het verzoek bij brief d.d. 23 januari 2023 van de Statenleden R.A ...
LEES VERDER

OLV wijziging Lv. op de Winstbelasting 1940 en aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting op maandag 13 maart in de Staten. Aanschrijving heeft bijlage met voorbeelden en berekeningen van causale kosten en binnenlandse winst (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting staan gepland voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten op maandag 13 maart 2023. Zo blijkt uit de oproep d.d. 22 februari 2023 voor de vergadering van 13 maart (zie agendapunt 2). De ontwerplandsverordening voorziet in het voorstel om – kortweg en enigszins geparafraseerd het tarief van de winstbelasting te stellen ...
LEES VERDER

Financiën: ‘Lager dan begrote premieontvangsten in januari 2023 geen reden tot zorg’ (Curaçao)

Dat de sociale premieontvangsten in januari 2023 lager waren dan begroot is geen reden tot zorg. Zo wordt door het Ministerie van Financiën naar voren gebracht in een persbericht dat deze week ook op de persoonlijke facebookpagina van de Minister, dhr. J. Silvania, is geplaatst. Het persbericht vangt aan met de mededeling dat de belasting- en premieontvangsten in januari 2023 hoger zijn dan in de maand januari van voorgaande jaren ...
LEES VERDER

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen tot en met 31 maart 2023 in de Landscourant (Curaçao)

De aanschrijving ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ van de Minister van Financiën is gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van vrijdag 17 februari 2023, jaargang 2023, no. 7, blz. 15 (Lcrt. 2023 no. 7). Het betreft de derde verlenging – ditmaal tot en met 31 maart 2023 – van de ‘initiële’ aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen van mei 2022 (Lcrt. 2022 no. 19). Op basis van de huidige omstandigheden vindt de ...
LEES VERDER

Reisverslag werkbezoek Minister van Financiën aan ICE London. En Minister heeft met personeel Curaçao Gaming Control Board gesproken over plan van aanpak voor de reorganisatie (Curaçao)

De Minister van Financiën, dhr. J. Silvania, heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een reisverslag en een persbericht geplaatst inzake zijn werkbezoek aan ‘ICE London 2023’, een conferentie van de internationale online gaming industrie. Het werkbezoek had tot doel Curaçao het bemannen van de stand van Curaçao op Ice London. Bovendien is van deze gelegenheid gebruik gemaakt om Curaçao op de internationale markt te promoten als een aantrekkelijke en gereguleerde jurisdictie ...
LEES VERDER

Vergadering werkgroep motorrijtuigenbelasting (Curaçao)

De Werkgroep motorrijtuigenbelasting heeft deze  week vergaderd over de modernisering van de motorrijtuigenbelasting. De Minister van Financiën, de heer J. Silvania, zal het door de werkgroep te verstrekken advies ter besluitvorming voorleggen aan de Raad van Ministers. Dit heeft de Minister bekendgemaakt met een post op zijn persoonlijke facebookpagina : “Reunion werkgroep motorrijtuigenbelasting. E werkgroep ta duna MinFin i minister VVRP fin di luna konseho kon pa modernisa motorrijtuigenbelasting. Ku ...
LEES VERDER

Minister heet Prof. Kavelaars welkom in de werkgroep verdragsonderhandeling (Curaçao)

Prof. Dr. Peter Kavelaars gaat deelnemen aan de werkgroep verdragsonderhandeling onder voorzitterschap van Dr. Germaine Rekwest. Dit heeft de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, bekendgemaakt met een post op zijn persoonlijke facebookpagina: “Welcome Prof dr Peter Kavelaars. Kavelaars ta join e werkgroep verdragsonderhandeling bou di voorzitterschap di dr Germaine Rekwest”. Op 18 januari jl. maakte de Minister bekend dat het fiscaal verdragsbeleid van Curaçao gereed is ...
LEES VERDER

Minister post afbeelding getekende verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 13 februari 2023 heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, een afbeelding van de door hem ondertekende (maar ongedateerde) ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op de fb-pagina van de Minister te gaan. Hieronder hebben wij ook een pdf van de afbeelding geplaatst. De verlenging van de aanschrijving moet overigens nog worden gepubliceerd in de Landscourant ...
LEES VERDER

MinFin: Verzamelloonstaat uiterlijk 1 april 2023 indienen en voor elke werknemer moet een geldig Crib-nummer worden opgevoerd (Curaçao)

Om het proces van afhandeling van de aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2022 efficiënter te laten verlopen worden controles ingebouwd in het online aangifteportaal van de belastingdienst. Verzamelloonstaten zullen niet meer worden geaccepteerd indien niet voor elke werknemer een geldig Crib-nummer wordt opgevoerd. Bovendien moet dit jaar de verzamelloonstaat over 2022 uiterlijk 1 april 2023, dus een maand eerder dan gebruikelijk, worden ingediend. Dit heeft de Minister van Financiën, de ...
LEES VERDER

Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen wordt verlengd tot en met 31 maart 2023 (Curaçao)

Aangezien het effect van de verlaging van brandstofprijzen op de internationale markt vanwege eerdere aankopen en aanhouden van voorraden brandstoffen in een later stadium tot uiting komt, wordt ter overbrugging hiervan de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ verlengd tot en met 31 maart 2023. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, gisteren door middel van een persbericht bekendgemaakt. Het persbericht is ook geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van ...
LEES VERDER

Ministerie van Financiën lanceert website curacaogaming.info (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën van Curaçao heeft een informatieve website gelanceerd over online gaming: www.curacaogaming.info. Dit heeft de Minister van Financiën, dhr. J. Silvania, deze week bekendgemaakt op zijn persoonlijke facebookpagina, Minister van Financiën. Het thema van de website luidt: “Towards a more responsible gaming policy. Curaçao is paving the way towards a more innovative regulatory framework in the online gaming industry, as part of a wider process to modernize ...
LEES VERDER