Forum on Tax Administration: Towards Sustainable Remote Working in a Post-COVID-19 Environment

On 19 July 2021, the report of the Forum on Tax Administration ‘Towards Sustainable Remote Working in a Post-COVID-19 Environment’ was published. This has been announced on the website of the OECD. Furthermore from the OECD-website: The COVID-19 pandemic saw a significant shift among most tax administrations to remote working by many of their staff. As tax administrations consider the shape of the workplace post-pandemic, many are examining the options ...
LEES VERDER

First edition of Tax Transparency in Latin America report outlines growing role of tax transparency and exchange of information in helping Latin American governments fight financial crimes and mobilise resources

On 12 July 2021, the report Tax Transparency in Latin America 2021 was published. The report is a key output of the Punta del Este Declaration, a Latin American initiative to tackle tax evasion, corruption and other financial crimes through transparency and exchange of information (EOI) for tax purposes. This has been announced with a press release on the website of the OECD. Furthermore from the press release: The report analyses the ...
LEES VERDER

Wijziging artikel 7 van Bijlage 8 van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen. Geldt voor het gehele Koninkrijk

Op 4 juni 2021 is de wijziging van artikel 7 van Bijlage 8 van de Internationale Overeenkomst inzake de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen (met Bijlagen) (Genève, 21 oktober 1982) (hierna: de Overeenkomst), die in overeenstemming met artikel 22, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst door de Commissie van Beheer op zijn twaalfde zitting gehouden te Genève op 5 februari 2020 is aangenomen, gepubliceerd in het Tractatenblad ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR ter kennis gebracht van Tweede Kamer. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de Bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk zullen gelden

Bij brief d.d. 30 juni 2021 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de op 15 oktober 2020 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van Bijlagen 6 en 9 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, 73) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de brief wordt aangegeven dat de wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij ...
LEES VERDER

Stilzwijgende goedkeuring wijziging Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR. Betreft introductie van de elektronische TIR (eTIR), geldt voor het gehele Koninkrijk. Op 25 mei 2021 in werking getreden

De stilzwijgende goedkeuring van de wijzigingen van 6 februari 2020 van de artikelen 1, 3, 43, 59, en 61 van de Overeenkomst, de toevoeging van de nieuwe artikelen 58 quater en 60 bis van de Overeenkomst en de toevoeging van de nieuwe Bijlage 11 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (hierna: de Overeenkomst) is door de Staten-Generaal verleend op 27 juni 2021. De bekendmaking ...
LEES VERDER

G20 Ministers and Governors endorse the key components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an effective global minimum tax

The third G20 of Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) under the Italian Presidency FMCBG meeting on 9-10 July 2021 brought to a historic agreement on a more stable and fairer international tax architecture. Ministers and Governors endorsed the key components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an effective global minimum tax. G20 members called on the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion ...
LEES VERDER

Kamerbrief Nederlandse staatssecretaris van Financiën van 5 juli 2021 inzake het akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

Bij brief d.d. 5 juli 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede kamer geïnformeerd over het akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het Inclusive Framework (IF) georganiseerd door de OESO is geruime tijd gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. Het doel was om halverwege 2021 te komen tot een wereldwijde oplossing voor de uitdagingen die de digitaliserende ...
LEES VERDER

Ongevraagd advies Raad van State over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht: over de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties met andere staten aangaat en de vraag in welke gevallen het Koninkrijk afwijkt, en kan afwijken, van het uitgangspunt dat verdragen voor het hele Koninkrijk gelden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Op 14 juni 2021 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk aan de Koning een ongevraagd advies uitgebracht over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In het advies neemt de Afdeling de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties met andere staten aangaat onder de loep. Zij bespreekt meerdere aspecten die hierbij van belang zijn. Zo stelt de Afdeling de vraag aan de orde in welke gevallen ...
LEES VERDER

Reactie staatssecretaris op vragen uit Tweede Kamer op welke wijze Caribisch Nederland wordt betrokken bij onderhandelingen over belastingverdragen. Betreft behandeling belastingverdrag met Bulgarije (ook gelding voor Caribisch Nederland, maar zal alleen van toepassing op inwoners-natuurlijke personen) (Caribisch Nederland)

Bij brief van 2 juli 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën-Fiscaliteit en Belastingdienst zijn reactie doen toekomen aan de Tweede Kamer op de vragen en opmerkingen van de fracties in het kader van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Financiën over het op 14 september 2020 tot stand gekomen belastingverdrag tussen Nederland en Bulgarije (Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije tot het vermijden van ...
LEES VERDER

Fiche ‘Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e Eeuw’ aangeboden aan de Tweede Kamer

Bij brief d.d. 25 juni 2021 heeft de minister van Buitenlandse Zaken het Fiche ‘Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e Eeuw’ inzake Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie aangeboden aan de Tweede Kamer. Essentie mededeling en aanbeveling Uit het fiche: Met de mededeling belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw wil de Commissie een beleidsagenda kenbaar maken van de bedrijfsbelastingmaatregelen die de Commissie de ...
LEES VERDER

130 Countries and jurisdictions join bold new framework for international tax reform: a two-pillar package aiming to ensure that large Multinational Enterprises pay tax where they operate and earn profits

130 Countries and jurisdictions  have joined a new two-pillar plan to reform international taxation rules and ensure that multinational enterprises pay a fair share of tax wherever they operate. 130 Countries and jurisdictions, representing more than 90% of global GDP, joined the Statement establishing a new framework for international tax reform. A small group of the Inclusive Framework’s 139 members have not yet joined the Statement at this time. The remaining elements of ...
LEES VERDER

New toolkit to strengthen Value Added Taxes on e-commerce in Latin America and the Caribbean

The surge in e-commerce following the COVID-19 outbreak has emphasized the importance of applying Value Added Tax (VAT) effectively to digital trade. A new toolkit released on Wednesday June 23rd offers timely and valuable assistance to tax authorities in the Latin America and the Caribbean region for the effective collection of VAT revenues from e-commerce activities. This has been announced with a press release on the website of the OECD ...
LEES VERDER

OECD publishes international exchange framework and optional module for Model Reporting Rules for Digital Platforms

On 22 June 2021, the OECD published a report regarding international exchange framework and optional module for Model Reporting Rules for Digital Platforms: “Model Reporting Rules for Digital Platforms: International Exchange Framework and Optional Module for Sale of Goods”. Click here to go to the publication on the website of the OECD. The Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy ("Model Reporting ...
LEES VERDER

Heads of tax crime investigation welcome new OECD report on fighting tax crimes

At their meeting on June 17th, 2021, heads of tax crime investigation from 44 countries welcomed the launch of a new edition Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, Second Edition, published 17 June 2021 of the groundbreaking global reference guide setting out the ten core requirements for jurisdictions to be able to effectively tackle tax crime while ensuring that taxpayers' rights are respected. This has been announced with ...
LEES VERDER

Verdrag Nederlandse Antillen – Finland ter bevordering van de economische betrekkingen buiten werking getreden. Was aanvulling op verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen en bevatte enkele fiscale verdragsvoordelen (Nederlandse Antillen, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

De buitenwerkingtreding van de bepalingen van het Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Finland (Parijs, 10 september 2009; Trb. 2009, 178, Trb. 2010, 130 en Trb. 2011, 165) is op 23 juni 2021 afgekondigd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 86 (Trb. 2021, 86). De bepalingen van het Verdrag zijn ...
LEES VERDER

Verdrag Nederlandse Antillen – Denemarken ter bevordering van de economische betrekkingen buiten werking getreden. Was aanvulling op verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen en bevatte enkele fiscale verdragsvoordelen (Nederlandse Antillen, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

De buitenwerkingtreding van de bepalingen van het Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Koninkrijk Denemarken (Parijs, 10 september 2009; Trb. 2009, 166, Trb. 2010, 121 en Trb. 2011, 111) is op 23 juni 2021 afgekondigd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 85 (Trb. 2021, 85). De bepalingen van het Verdrag zijn ...
LEES VERDER

Verdrag Aruba – Finland ter bevordering van de economische betrekkingen buiten werking getreden. Was aanvulling op verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen en bevatte enkele fiscale verdragsvoordelen (Aruba)

De buitenwerkingtreding van de bepalingen van het Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Republiek Finland (Parijs, 10 september 2009; Trb. 2009, 180, Trb. 2010, 92 en Trb. 2011, 124) is op 23 juni 2021 afgekondigd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 84 (Trb. 2021, 84). De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel ...
LEES VERDER

Verdrag Aruba – Denemarken ter bevordering van de economische betrekkingen buiten werking getreden. Was aanvulling op verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen en bevatte enkele fiscale verdragsvoordelen (Aruba)

De buitenwerkingtreding van de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Denemarken ter bevordering van de economische betrekkingen (Parijs, 10 september 2009; Trb. 2009, 168, Trb. 2010, 120 en Trb. 2011, 101) is op 23 juni 2021 afgekondigd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 83 (Trb. 2021, 83). De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel ...
LEES VERDER

Verdrag Aruba – Noorwegen ter bevordering van de economische betrekkingen buiten werking getreden. Was aanvulling op verdrag inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen en bevatte enkele fiscale verdragsvoordelen (Aruba)

De buitenwerkingtreding van de bepalingen van het Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Noorwegen (Parijs, 10 september 2009; Trb. 2009, 164, Trb. 2010, 79 en Trb. 2011, 138) is op 23 juni 2021 afgekondigd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 82 (Trb. 2021, 82). De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel ...
LEES VERDER

Kamerbrief Nederlandse staatssecretaris van Financiën van 14 juni 2021: ‘Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale belastingsysteem’

Bij brief d.d. 14 juni 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën–Fiscaliteit en Belastingdienst de Tweede Kamer, in aanloop naar de aanstaande plenaire vergadering op 30 juni en 1 juli 2021 van het Inclusive Framework (IF) van de OESO, geïnformeerd over het project van het IF waarin wordt gewerkt aan een herziening van het internationale belastingsysteem. De brief heeft als onderwerp: Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale ...
LEES VERDER

Public comments received on proposed changes to Commentaries in the OECD Model Tax Convention on Article 9 and on related articles

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, the OECD secretariat on 29 March 2021 invited public comments on proposed changes to the commentaries on Article 9 and related articles of the OECD Model Tax Convention. The OECD is grateful to commentators for their input and has published the comments received. This has been announced with a press release on the website of the OECD ...
LEES VERDER

New European Tax Observatory to support fight against tax abuse through cutting-edge research

On 1 June, the European Commission announced the launch of the European Tax Observatory: a new research laboratory to assist in the EU's fight against tax abuse. Refer to the announcement in this press release on the website of the European Commission. Furthermore from the press release: Funded by the European Union, the Tax Observatory will support EU policy-making through cutting-edge research, analysis and data-sharing. The Observatory will be fully ...
LEES VERDER

European Commission proposes new, ambitious business tax agenda

On 18 May, the European Commission adopted a Communication on Business Taxation for the 21st century to promote a robust, efficient and fair business tax system in the European Union. It sets out both a long-term and short-term vision to support Europe’s recovery from the COVID-19 pandemic and to ensure adequate public revenues over the coming years. It aims to create an equitable and stable business environment, which can boost sustainable and ...
LEES VERDER

G7 agrees on global tax reform, among others on a global minimum rate that ensures multinationals pay tax of at least 15% in each country they operate in. OECD Secretary-General welcomed this ground-breaking agreement. Members of the European Parliament hail minimum global corporate tax rate deal as historic

Saturday 5 June 2021, the G7 has agreed to back an historic international agreement on global tax reform which delivers on the Chancellor’s promise for big international companies to start paying their fair share. Following years of discussions, finance ministers agreed to reforms which will see multinationals pay their fair share of tax in the countries they do business, according to a news release on the website of the G7 UK ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Cyprus ook van toepassing op Caribisch Nederland. Mogelijkheid van territoriale uitbreiding tot andere landen van het Koninkrijk (Caribisch Nederland)

Onlangs heeft Nederland een belastingverdrag gesloten met Cyprus. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Het ‘Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting’ (met Protocol; Nicosia, 1 juni 2021) is op 10 juni 2021 gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR in het Tractatenblad. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk zullen gelden

Op 3 juni 2021 zijn de op 15 oktober 2020 door de Commissie van Beheer wijzigingen van Bijlage 6 bij de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, no. 73 (Trb. 2021, 73). Het betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 van de Overeenkomst, alsook wijzigingen van de Bijlagen 6 en ...
LEES VERDER

Wijziging Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR ter stilzwijgende goedkeuring naar Staten-Generaal. Betreft introductie elektronische TIR (eTIR). Goedkeuring gevraagd voor het gehele Koninkrijk

Bij brief d.d. 12 mei 2021 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Staten-Generaal de op 6 februari 2020 te Genève tot stand gekomen wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, nr. 19) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Staten-Generaal, met toelichtende nota. Op 7 april 2021 had de Raad van State over deze wijziging al advies uitgebracht, ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Panama in het Tractatenblad. Zal ook van toepassing zijn op de Caribische delen van het Koninkrijk

Op 1 juni 2021 is het op 28 april 2021 te Panama-Stad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Panama-Stad, 28 april 2021) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 72 (Trb. 2021, 72). Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag van toepassing op: a. zijn grondgebied in Europa en het ...
LEES VERDER

OECD supports developing countries in the time of COVID-19

On 19 May 2021, the OECD released a new report – Tax Co-operation for Development: Progress report in the COVID-19 era – looking back on the past year showing how developing countries have interacted with the OECD on a range of tax policy and administration issues. These include participating in the development and implementation of inclusive international standards; country-level capacity building programmes delivered through a variety of platforms and modalities; guidance and ...
LEES VERDER

Conference of the Parties to the MLI approve an opinion on interpretation and implementation

On 3 May 2021, the Conference of the Parties to the Multilateral Instrument (MLI) approved an opinion that sets out a series of guiding principles for addressing questions about the interpretation and implementation of the MLI. Those principles, discussed and approved by the Conference of the Parties to the MLI, were drawn from public international law, the design of the MLI itself, and its drafting history. This has been announced with a ...
LEES VERDER