Analytics Maturity Model to aid tax administrations in assessing their analytics usage and capability

On June 22, 2022, the Analytics Maturity Model – a report of the Forum on Tax Administration of the OECD in the Maturity Model Series – has been published on the website of the OECD. The OECD Tax Administration Maturity Model Series sets out descriptions of capabilities and performance in particular functions or sets of activities carried out by tax administrations across five discrete maturity levels. The intention of this ...
LEES VERDER

COVID-19 accelerated the digital transformation of tax administrations

Tax administrations continued to deliver quality services for taxpayers during the COVID-19 pandemic, including in many cases delivering wider government support measures, while collecting EUR 12.1 trillion in 2020, according to new data from 58 OECD and other advanced and emerging economies, published in the OECD-report ‘Tax Administration 2022. Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies’(June 23, 2022). This has been announced on 23 June 2022 with a news release ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: public comments received on tax certainty aspects of Amount A under Pillar One

The OECD has published the public comments received on tax certainty aspects under Amount A of Pillar One. This has been announced on 15 June 2022 with a news release on the website of the OECD. On 27 May 2022, interested parties were invited to provide comments tax certainty aspects under Amount A of Pillar One. CFN-artikelnummer 20220617-16 BRONDOCUMENT (link to the news release dated 15 June 2022 on the ...
LEES VERDER

Derde voortgangsbrief FATCA naar de Tweede Kamer, onder andere over de positie van ‘toeval-Amerikanen’ (Nederland)

Met een brief d.d. 13 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) gevolg gegeven aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om een nieuwe voortgangsbrief FATCA te versturen voorafgaand aan het commissiedebat over FATCA. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief gaat de staatssecretaris in op de acties die de afgelopen twee maanden zijn ondernomen, zowel in Washington D.C. als in Brussel, ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Cyprus wordt onderworpen aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal, wetsvoorstel ingediend. Goedkeuring gevraagd voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland (Caribisch Nederland)

Op 13 juni 2022 is het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol; Trb. 2021, 80) (hierna: het belastingverdrag) ingediend bij de Staten-Generaal (kamerdossier 36053). Klik ...
LEES VERDER

Engelse tekst van de wijzigingen van 25 juni 2020 en 24 juni 2021 van de douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk en treden op respectievelijk 1 januari 2023 en 1 januari 2024 in werking

De Internationale Douaneraad heeft tijdens zijn 135ste en 136ste zitting op 25 juni 2020 overeenkomstig de procedure van artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 1985, 108; hierna: “het Verdrag”) een aanbeveling aangenomen strekkende tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag. In overeenstemming met de procedure van artikel ...
LEES VERDER

Engelse tekst van de wijzigingen van 11 februari 2021 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst): betreft wijzigingen van artikel 18 en van de Bijlagen 1 en 6 die op 25 juni 2022 in werking treden en voor het gehele Koninkrijk gelden

Op 8 juni 2022 is de Engelse tekst van de wijzigingen van 11 februari 2021 in (de bijlagen bij) de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Genève, 14 november 1975) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 50 (Trb. 2022, 50). Het betreft een wijziging van artikel 18 van de TIR-Overeenkomst, alsook wijzigingen van de Bijlagen 1 en ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on tax certainty aspects of Amount A under Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on two consultation documents relating to tax certainty: ‘Tax Certainty Framework for Amount A’ and ‘Tax Certainty for Issues Related to Amount A under Pillar One’. This has been announced on 27 May 2022 with a news release ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the regulated financial services exclusion under Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Regulated Financial Services Exclusion under Amount A of Pillar One. This has been announced on 25 May 2022 with a news release on the website of the OECD. On 6 May 2022, interested parties were invited to provide comments on the Regulated Financial Services Exclusion under Amount A of Pillar One. CFN-artikelnummer 20220527-12 BRONDOCUMENT (link to the news release dated ...
LEES VERDER

Onderling overleg in 2021 tussen Nederland en Curaçao over verdragsinwonerschap (corporate tie-breakerverzoeken)

Naar aanleiding van ‘corporate tie-breakerverzoeken’ heeft in 2021 overleg plaatsgevonden tussen Nederland en een aantal andere landen op basis van de in bilaterale belastingverdragen opgenomen ‘onderlingoverlegprocedure’. Onderling overleg tussen autoriteiten wordt in belastingverdragen steeds meer voorgeschreven als methode om een beslissing te nemen over verdragsinwonerschap. In dit kader heeft in 2021 ook overleg plaatsgevonden met Curaçao. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2021 van de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot rulings ...
LEES VERDER

Beantwoording staatssecretaris van de vragen van de vaste commissie voor Financiën over het fiche ‘Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn’

Op 6 mei 2022 is het verslag vastgesteld van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Financiën met de bewindslieden van Financiën over de brief van 21 februari 2022 inzake het fiche ‘Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn’ (Kamerstuk 22 112, nr. 3349). In het verslag zijn de antwoorden verwerkt van de staatssecretaris van Financiën bij zijn brief van 6 mei 2022 op ...
LEES VERDER

Europees Parlement steunt wereldwijd minimumtarief vennootschapsbelasting

EP-leden hebben tijdens de plenaire sessie op 19 mei hun steun gegeven aan nieuwe regels voor een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting vanaf 2023. Het Parlement heeft een verslag van de Parlementaire commissie economische en monetaire zaken (ECON) goedgekeurd over het vastleggen van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 15 procent voor grote multinationals met een omzet van ten minste 750 miljoen euro per jaar. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the regulated financial services exclusion under Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Regulated Financial Services Exclusion under Amount A of Pillar One. This has been announced on 6 May 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news ...
LEES VERDER

Global Forum: Tax transparency progressing well in Latin America but further improvements needed

Published on Tuesday 3 May 2022 during the opening session of the sixth meeting of the Punta del Este Declaration Initiative held in San José, Costa Rica, the report Tax Transparency in Latin America 2022 of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes showcases the region's recent progress in tackling tax evasion and other financial crimes through transparency and exchange of information (EOI) for tax purposes.. This ...
LEES VERDER

Public comments received on the Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard

The OECD has published the public comments received on the Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. This has been announced on 2 May 2022 with a news release on the website of the OECD. On 22 March 2022, interested parties were invited to provide comments on said Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. CFN-artikelnummer 20220506-20 BRONDOCUMENT (link to the news release dated 2 May ...
LEES VERDER

Tax challenges arising from digitalisation: Public comments received on the extractives exclusion under Pillar One Amount A

The OECD has published the public comments received on on the Extractives Exclusion under Pillar One Amount A to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced on 3 May 2022 with a news release on the website of the OECD. On 14 April 2022, interested parties were invited to provide comments on said Extractives Exclusion under Pillar One Amount A. CFN-artikelnummer 20220506-19 BRONDOCUMENT (link to the news release ...
LEES VERDER

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022: Tax revenues take a historic hit before showing early signs of recovery

Tax revenues in Latin America and the Caribbean (LAC) fell by 8.0% on average in nominal terms and by 0.8% as a share of GDP in 2020 because of the COVID-19 pandemic, according to the report ‘Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022’ released on Wednesday April 27, 2022 during the 56th General Assembly of the Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT). However, the region’s economic recovery and ...
LEES VERDER

Tax challenges arising from digitalisation: Public comments received on the draft rules for scope under Pillar One Amount A

The OECD has published the public comments received on the Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope under Pillar One Amount A to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced on 22 April 2022 with a news release on the website of the OECD. On 4 April 2022, interested parties were invited to provide comments on said the Draft Model Rules. CFN-artikelnummer 20220429-12 BRONDOCUMENT (link to the news ...
LEES VERDER

Making tax dispute resolution more effective: New peer review assessments for inter alia Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands and Cayman Islands

Under BEPS Action 14, jurisdictions have committed to implement a minimum standard to improve the resolution of tax-related disputes between jurisdictions. Despite the significant disruption caused by the ongoing COVID-19 pandemic and the necessity to hold all meetings virtually, work has continued with the release on Thursday 14 April 2022, of the Stage 2 peer review monitoring reports for Andorra, Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Faroe Islands, Macau (China), Morocco and Tunisia. This has been announced by the ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on extractives exclusion under Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Extractives Exclusion under Amount A of Pillar One. This has been announced on 14 April 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Extractives Exclusion ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the Implementation Framework of the global minimum tax

The OECD has published the public comments received on the Implementation Framework of the global minimum tax. This has been announced on 13 April 2022 with a news release on the website of the OECD. On 14 March 2022, interested parties were invited to provide comments on the Implementation Framework of the global minimum tax. CFN-artikelnummer 20220415-14 BRONDOCUMENT (link to the news release dated 13 April 2022 on the website of the ...
LEES VERDER

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 april 2022 (Nederland)

Op 5 april 2022 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 april 2022 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...
LEES VERDER

New tool provides insights into digitalisation practices and initiatives for 76 tax administrations

Tuesday April 5, 2022, the OECD Forum on Tax Administration and eight key partner organisations launched the first phase of a new global Inventory of Tax Technology Initiatives (ITTI) which contains information on the use of leading technology tools and digitalisation solutions implemented by 76 tax administrations across the world. This has been announced on 5 April 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the ...
LEES VERDER

Tax Challenges of Digitalisation: OECD invites public input on the draft rules for scope under Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope under Amount A of Pillar One. This has been announced on 4 April 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the ...
LEES VERDER

Wijzigingen van 15 oktober 2020 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Betreft wijzigingen van de artikelen 6, 20 en 38 en van de Bijlagen 6 en 9 die voor het gehele Koninkrijk gelden

De stilzwijgende goedkeuring door de Staten-Generaal van de wijzigingen van 15 oktober 2020 van de artikelen 6, 20 en 38 van de van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 2021, 73) alsook de aanvullende wijzigingen van de Bijlagen 6 en 9 bij de Overeenkomst is verleend op 21 maart 2022. Dit is op 5 april 2022 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk ...
LEES VERDER

OECD releases IT-format to support exchange of tax information on digital platform sellers

On Tuesday March 29, 2022, the OECD has released the standardised IT-format to support the electronic reporting and automatic exchange of information collected under the OECD's Model Reporting Rules for Digital Platforms (OECD 2020). These Model Rules require digital platforms to report on the income realised by those offering accommodation, transport and personal services, as well as those selling goods, through platforms and to report the information to tax authorities ...
LEES VERDER

OECD seeks input on new tax transparency framework for crypto-assets and amendments to the Common Reporting Standard

On Tuesday, March 22, 2022, the OECD released a public consultation document concerning a new global tax transparency framework to provide for the reporting and exchange of information with respect to crypto-assets, as well as proposed amendments to the Common Reporting Standard (CRS) for the automatic exchange of financial account information between countries. The purpose of the consultation is to inform policy makers decisions on the possible adoption of any such framework ...
LEES VERDER

New results on the prevention of tax treaty shopping show progress continues with the implementation of international tax avoidance measures

The implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance continues to progress, as the OECD releases the latest peer review report assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project. This has been announced on 21 March 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news ...
LEES VERDER

Fourth Peer Review Report on Treaty Shopping (BEPS Action 6): No jurisdiction has raised any concerns about their agreements with Curaçao

The implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance continues to progress, as the OECD releases the latest peer review report assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project. This has been announced on 21 March 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news ...
LEES VERDER

Fourth Peer Review Report on Treaty Shopping (BEPS Action 6): No jurisdiction has raised any concerns about Aruba

The implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance continues to progress, as the OECD releases the latest peer review report assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project. This has been announced on 21 March 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news ...
LEES VERDER